close

Enter

Log in using OpenID

ÇİFT YÖNLÜ SÜREKLİ TEMELLER

embedDownload
BETONARME II
23.08.2014
ÇİFT YÖNLÜ SÜREKLİ TEMELLER - UYGULAMA
Şekildeki çift yönlü sürekli temel sistemine etkiyen eksenel yükler aşağıda verilmiştir. Kolon
yüklerini her iki doğrultudaki sürekli temellere paylaştırarak hesap modelini oluşturunuz.
N11=N41=100 ton
N21=N31=120 ton
N12=N42=155 ton
N22=N32=180 ton
N13=N43=150 ton
N23=N33=170 ton
1) Kolon yükleri için etki uzunluklarının belirlenmesi:
=
=
=
+
2
2
=
+
2
= 1.50 +
5.00
= 2.50
2
=
4.50
= 3.75
2
=
6.00
+ 2.00 = 5.00
2
+
2
=
1
=
+
2
=
4.50 + 5.00
= 4.75
2
5.00 + 6.00
= 5.50
2
BETONARME II
23.08.2014
2) Temel taban genişliğinin belirlenmesi:
Temel ağırlığından dolayı oluşan gerilme: z  emn =16-2=14 t / m 2 ( g  2 t / m 2 tahmini)
A11 
N11
100
=
 7.14 m 2
z  g 14
A11  3.75b  2.5b  b 2  7.14 m 2
b 2  6.25b  7.14  0 ;
b  4.75 m
b  1.50 m 
Bu işlem her kolon altında yapılacak.
A 21 
120
 4.75b  2.5b  b 2
14
b  7.25b  8.57  0 ;
A12 
155
 3.75b  5.5b  b 2
14
b 2  9.25b  11.07  0 ; b  1.41
A13 =
150
14
= 3.75b + 5b – b2
b=1.49
b2 – 8.75b + 10.71 = 0 ; b=1.47
A 22 
180
 4.75b  5.5b  b 2
14
b 2  10.25b  12.86  0 ; b=1.47
A 23 
170
 4.75b  5b  b 2
14
b 2  9.75b  12.14  0 ; b=1.47
Tüm temel için taban genişliğinin b=1.50 m. olması uygundur.
Kolon yüklerinin iki doğrultudaki temellere paylaştırılması:
a x11  3.75 m
a y11  1.25  0.75  2 m ; Nx=
a x12  3.75 m
a y12  5.50 m
a x13  3.75 m
a y13  5.00 m
a x 21  4.75 m
a y21  1.25  0.75  2 m
a x 22  4.75 m
a y22  5.50 m
a x 23  4.75 m
a y23  5.00 m
2
3.75
*100  65
3.75  2
ton
Ny=
2
3.75+2
*100=35t
BETONARME II
23.08.2014
Kolon No
N(t)
S11
S12
S13
S21
S22
S23
100
155
150
120
180
170
64.30
ax
ay
3.75
3.75
3.75
4.75
4.75
4.75
2.00
5.50
5.00
2.00
5.50
5.00
Nx 
ax
N
ax  ay
65
62.80
64.30
84
83.40
82.80
82.80
3 aksı
62.80
83.40
2 aksı
65
x yönü
84
1 aksı
35
92.20
85.70
1 aksı
36
96.6
y yönü
87.20
2 aksı
3
Ny 
ay
ax  ay
35
92.20
85.70
36
96.60
87.20
N
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
174 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content