close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı nisan ayı meclis karar özeti

embedDownload
T.C.
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
TOPLANTI TARİHİ
: 08 NİSAN 2014
TOPLANTI NUMARASI: 2014/01
TOPLANTI ŞEKLİ
: OLAĞAN
Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Meclisi 08/04/2014 Salı günü saat 11:00’da Necip Fazıl
Kültür Merkezi Meclis Salonunda Nisan Ayı olağan toplantısı için Belediye Başkanı Hanefi
MAHÇİÇEK başkanlığında toplandı.
Üyelerden (Alfabetik sıraya göre );
Ahmet BASTIRMACI, Ahmet KUŞÇU, Akif ÇAYLIOĞLU, Dr. Ali ÜNSAL,
Cengiz ÇİÇEKLİOĞLU, Durdu Mehmet KARASAKIZ, Ekrem ERGİN, Erol ARSLAN, Ethem
SÜNBÜL, Fatih KİRAZ, Hacı Alaaddin ŞERBETÇİ, Halil TATAR, Havva SAYGAZ, İlyas ORHAN, Av.
İsmail KAHVECİ, Kadir TANIŞ, Mehmet AKPINAR, Mehmet Fatih KILINÇKIRAN, Mehmet
KISAKÜREK, Mehmet NAR, Mehmet TÜRKKORUR, Mesut Gökhan AKPINAR, Mesut
ŞAHİNKANAT, Muhammet Mustafa DOĞRU, Murat ÇAKIROĞLU, Muharrem ERANTEPLİ,
Mustafa EVLİYA, Nihan BÜYÜKDERELİ, Oğuz BAĞRIAÇIK, Pelin ŞERBETÇİ, Sıddık SEZAL, Suat
SİLAHLI, Süleyman ŞENEL, Şener YENER, Tülay CANLI, Veli ÇİFTASLAN ve Yasemin
AYRANPINAR'ın katılımı ile toplantı başlatıldı.
İmzalanan katılım çizelgesi ve yoklamaya göre çoğunluk tespiti yapıldı.
Başkan birleşime başlamadan önce üyeleri saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okumaya davet
etti.
Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.
Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Tüm meclis üyelerimize hayırlı olsun dileklerimle
bugünkü çalışmalarımızı başlatıyoruz. konuşmamın ve çalışmamızın başında şunu ifade
edeyim. İnşallah cenabı hak hepimize milletimize ve ülkemize hayırlı hizmetlerde
bulunmamızı nasip eder. Karşılıklı anlayış içinde inşallah olabildiğince fikir birliği içerisinde
açık şeffaf bir şekilde beraberce çalışarak inşallah memleketimize hizmet edeceğiz. Bu
bağlamda bizleri yalnız bırakmayan değerli basın mensubu arkadaşlarımıza da hoş geldiniz
diyor ve kendilerine de çalışmalarında başarılar diliyorum. Arkadaşlar inanıyorum ki
birbirimizle uyum içerisinde çalışacağız. Birbirimizden de ayrımız gayrımız olmayacak. Ama
MHP meclis üyesi arkadaşlarımızdan da kendileriyle iştişare edemeden komisyon üyelerini
yazdık. Süre de kısa olduğundan yine bir dokuz ay sonra bu komisyonları yineleyeceğiz. Yani
bunlar süreli komisyonlar biliyorsunuz yıllık seçilir. Bu defa daha yakınen sizlerle iştişare
edeceğiz. Ama dört arkadaşımızı dediğim gibi komisyonlara yazdık. Eğer sizler içinde uygunsa
değişiklik yapmak ister misiniz bilmiyorum. eğer istemezseniz gündemlerimize geçebiliriz''
dedi.
1
GÜNDEMİN 1. MADDESİNDE: Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilliği Seçimi için belediye meclis
üyelerimizin yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Belediye Meclis Üyelerinden Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilliğinde 2 yıl görev yapmak üzere
Akif ÇAYLIOĞLU'nun Meclis 1. Başkanvekilliğine, Muharrem ERANTEPLİ'nin ise Meclis 2.
Başkanvekilliğine seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 2. MADDESİNDE: Belediye Başkanlık Divanına Katip Üye olarak görev alacak
üyelerin gizli oyla belirlenmesi hakkındaki meclis üyelerinin yazılı teklifleri okundu. Oy birliği
ile gündeme alındı.
Başkanlık Divanına Katip Üye Seçiminde 2 yıl görev yapmak üzere Alaaddin ŞERBETÇİ,
Ahmet KUŞÇU asil üye olarak, Pelin ŞERBETÇİ ve Mesut ŞAHİNKANAT’ ın yedek üye olarak
seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 3. MADDESİNDE: Belediye encümeninde görev alacak üyelerin gizli oyla yeniden
belirlenmesi hakkındaki meclis üyelerinin yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme
alındı.
Belediye encümen üyeliğinde bir yıl görev yapmak üzere Dr. Ali ÜNSAL, İsmail KAHVECİ ve
Erol ARSLAN’ nın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 4. MADDESİNDE: Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin görev süresi ile
birlikte belirlenmesi hakkındaki meclis üyelerinin yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile
gündeme alındı.
Plan Bütçe Komisyonu Üyeliğine Halil TATAR, Mehmet AKPINAR, Ekrem ERGİN, Fatih
KİRAZ ve Murat ÇAKIROĞLU’ nun seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 5. MADDESİNDE: İmar Komisyonu üyelerinin görev süresi ile birlikte
belirlenmesi hakkındaki meclis üyelerinin yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme
alındı.
Belediye Meclis Üyelerinden Veli ÇİFTASLAN, Mehmet KISAKÜREK, Akif ÇAYLIOĞLU,
M. Fatih KILINÇKIRAN ve Şenel YENER’ in Belediye İmar Komisyonu Üyeliğine seçilmesi oy
birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 6. MADDESİNDE: Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin görev süresi ile
birlikte belirlenmesi hakkındaki meclis üyelerinin yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile
gündeme alındı.
Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet TÜRKKORUR, Süleyman ŞENEL, Ethem SÜNBÜL,
Ahmet BASTIRMACI ve Mehmet NAR’ın Belediye Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine
seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 7. MADDESİNDE: Belediye Sosyal Hizmetler ve Yardım Komisyonu üyelerinin
görev süresi ile birlikte belirlenmesi hakkında meclis üyelerinin yazılı teklifleri okundu. Oy
birliği ile gündeme alındı.
Belediye Meclis Üyelerinden Durdu Mehmet KARASAKIZ, Yasemin AYRANPINAR, Havva
SAYGAZ, Mustafa EVLİYA ve Veli ÇİFTASLAN’nın Belediye Sosyal Hizmetler ve Yardım
Komisyonu Üyeliğine seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2
GÜNDEMİN 8. MADDESİNDE: Kültür, Sanat ve Kadın Komisyonu üyelerinin görev süresi ile
birlikte belirlenmesi hakkındaki meclis üyelerinin yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile
gündeme alındı.
Belediye Meclis Üyelerinden Pelin ŞERBETÇİ, Tülay CANLI ve Nihan BÜYÜKDERELİ’nin
Belediye Kültür, Sanat ve Kadın Komisyonu Üyeliğine seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 9. MADDESİNDE: Belediye Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin görev süresi ile
birlikte belirlenmesi hakkındaki meclis üyelerinin yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile
gündeme alındı.
Belediye Meclis Üyelerinden Oğuz BAĞRIAÇIK, Alaaddin ŞERBETÇİ ve Mesut Gökhan
AKPINAR, Mesut ŞAHİNKANAT ve Ahmet KUŞÇU ’nun Belediye Gençlik ve Spor Komisyonu
Üyeliğine seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 10. MADDESİNDE: Belediye Hukuk Komisyonu üyelerinin görev süresi ile birlikte
belirlenmesi hakkındaki meclis üyelerinin yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme
alındı.
Belediye Meclis Üyelerinden Av. İsmail KAHVECİ, Havva SAYGAZ, İlyas ORHAN, Cengiz
ÇİÇEKLİOĞLU ve Mehmet AKPINAR’ın Belediye Hukuk Komisyonu Üyeliğine seçilmesi oy
birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 11. MADDESİNDE: Belediye Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu üyelerinin
görev süresi ile birlikte belirlenmesi hakkındaki meclis üyelerinin yazılı teklifleri okundu. Oy
birliği ile gündeme alındı.
Belediye Meclis Üyelerinden Muhammet Mustafa DOĞRU, Mehmet TÜRKKORUR ve
Mehmet NAR’ın Belediye Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu Üyeliğine seçilmesi oy
birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 12. MADDESİNDE: 2014 Mali Yılında Belediye Başkan Yardımcısına verilecek aylık
ödeneğin belirlenmesi hakkındaki meclis üyelerinin yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile
gündeme alındı.
2014 Mali Yılında Belediye Başkan Yardımcısına verilecek aylık ödeneğin belirlenmesi
teklifinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 13. MADDESİNDE: 2014 Mali Yılında meclis üyelerine ödenecek huzur hakkının
belirlenmesi hakkındaki meclis üyelerinin yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme
alındı.
2014 Mali Yılında meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi teklifinin,
Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 14. MADDESİNDE: 2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve 2014 Mali Yılı Bütçesinin
belirlenmesi hakkındaki meclis üyelerinin yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme
alındı.
Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve 2014 Mali Yılı
Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 15. MADDESİNDE: Norm Kadro Cetvelinin belirlenmesi hakkındaki meclis
üyelerinin yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
3
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmeliğine göre Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Norm Kadro Cetveli oy birliği
ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 16. MADDESİNDE: Sosyal Denge Sözleşmesi görüşmeleri hakkındaki meclis
üyelerinin yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Memur sendikası ile yapılacak Sosyal Denge Sözleşmesi görüşmelerini yürütmek, yapılacak
iyileştirme miktarını belirlemek ve sözleşmeyi imzalamak konusunda Belediye Başkanı Hanefi
MAHÇİÇEK’e yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 17. MADDESİNDE: Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK'e Protokol yapma yetkisi
verilmesi hakkındaki meclis üyelerinin yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Bu konu ile de ilgili kısa bir bilgi vereyim.
Biliyorsunuz mevcut belediyemiz temizlik hizmetleri ve park bahçe hizmetleri için hizmet
alımı yolu ile o faaliyetleri yürütüyorduk. Kahramanmaraş büyükşehir olunca vilayetimizde
valimizin görevlendirdiği Onikişubat kaymakamımızın başkanlığında bir komisyon
oluşturuldu.
Bu komisyon hizmetleri, bu hizmetler önemli hizmetler biliyorsunuz. Temizlik ve Park
Hizmetleri temizliğin devam edebilmesi bakımından orada temizlik hizmetlerinde ve park
bahçe işlerinde çalışan arkadaşlarımızı Onikişubat ve Dulkadiroğlu belediyemiz arasında
paylaştırdı.Bu paylaştırma nüfuslara göre orantılı olarak yapıldı.Bu hizmetlerin devamı
bakımından sözleşmeleri bitinceye kadar hizmetin devam etmesi bakımından bu
valiliğimizdeki komisyon tarafından belirlenen o sayılar belediyemize geçti. Dolayısıyla bu
arkadaşların maaşının ödenebilmesi ve hizmetlerin yapılabilmesi için öyle bir uygulama var ''
dedi.
Kahramanmaraş Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma komisyonu kararları doğrultusunda
araç ve personel dağılımı ile beraber görev devri yapılması ve Kahramanmaraş Belediyesi
tarafından yürütülen park ve bahçe bakım hizmetleri ortak hizmet çerçevesinde ilgili ilçe
belediyesi sınırları içerisinde yürütülen kısımlarının babında Belediye Başkanı Hanefi
MAHÇİÇEK:’ e protokol yapma yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
08.04.2014 TARİHLİ TOPLANTININ
09.04.2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN
2. BİRLEŞİMİ
Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Meclisi 2014 yılı 01’inci olağan
toplantısının 2. birleşimi için 09/04/2014 Çarşamba günü saat: 09.30 da Necip Fazıl Kültür
Merkezi Belediye Meclisi Salonunda Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK Başkanlığında
toplandı.
Üyelerden (Alfabetik sıraya göre );
Ahmet BASTIRMACI, Ahmet KUŞÇU, Akif ÇAYLIOĞLU, Ali ÜNSAL, Cengiz
ÇİÇEKLİOĞLU, Durdu Mehmet KARASAKIZ, Ekrem ERGİN, Erol ASLAN, Ethem SÜNBÜL, Fatih
KİRAZ, Hacı Alaattin ŞERBETÇİ, Halil TATAR, Havva SAYGAZ, İlyas ORHAN, İsmail KAHVECİ,
Kadir TANIŞ, Mehmet AKPINAR, Mehmet Fatih KILINÇKIRAN, Mehmet KISAKÜREK, Mehmet
NAR, Mehmet TÜRKKORUR, Mesut Gökhan AKPINAR, Mesut ŞAHİNKANAT, Muhammet
Mustafa DOĞRU, Murat ÇAKIROĞLU, Muharrem ERANTEPELİ, Mustafa EVLİYA, Nihan
4
BÜYÜKDERELİ, Oğuz BAĞRIAÇIK, Pelin ŞERBETÇİ, Sıddık SEZAL, Suat SİLAHLI, Süleyman ŞENEL,
Şener YENER, Tülay CANLI, Veli ÇİFTASLAN ve Yasemin AYRANPINAR'ın katılımı ile toplantı
başlatıldı.
Yoklama yapıldı. 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı
okundu.
Başkan, birleşimi açtı.
Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: 08.04.2014 günü başlamış olan
Nisan ayı toplantısının 2. birleşimi için bir araya gelindiğini, Komisyonlardan gelecek
raporların okunmasını istedi.
2014 Mali Yılında Belediye Başkan Yardımcısına verilecek aylık ödenek hakkındaki
Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.
2014 Mali Yılında Belediye Başkan Yardımcısına verilecek aylık ödeneğin, Belediye
Başkanına verilen aylık ödeneğinin 2/3’ü oranında olması oy birliği ile kabul edildi.
2014 Mali Yılında Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları
her gün için, Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri
oranında huzur hakkı ödenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu okundu.
2014 Mali Yılında Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına
katıldıkları her gün için, Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte
biri oranında huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
2014 Mali Yılı Bütçesi görüşmelerine geçildi.
Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: "2014 Mali Yılı Bütçe kararnamesi ve 2014 Yılı Mali
Bütçesi madde madde okunsun." dedi. Üyelerin ismi okunmak suretiyle oylamanın
yapılacağını hatırlattı.
2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve 2014 Mali Yılı Bütçesi madde madde, isim okunarak
oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
2014 Mali Yılı Gelir Bütçe tarifeleri ise bölüm bölü okunarak oylandı ve oy birliği ile kabul
edildi.
Mayıs ayı meclis toplantısının 07.05.2014 Çarşamba günü yapılması oy birliği ile kabul edildi.
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
195 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content