close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı nisan ayı olağanüstü toplantı meclis karar özeti

embedDownload
T.C.
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
TOPLANTI TARİHİ
: 24 NİSAN 2014
TOPLANTI NUMARASI: 2014/02
TOPLANTI ŞEKLİ
: OLAĞANÜSTÜ
Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi Meclisi, 24.04.2014 Perşembe günü saat 10:30’da
olağanüstü toplantı için, Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK Başkanlığında toplandı.
Alfabetik sıraya göre üyelerden;
Ahmet BASTIRMACI, Ahmet KUŞÇU, Akif ÇAYLIOĞLU, Ali ÜNSAL, Cengiz
ÇİÇEKLİOĞLU, Ekrem ERGİN, Erol ARSLAN, Ethem SÜNBÜL, Hacı Alaaddin ŞERBETÇİ, Halil
TATAR, İlyas ORHAN, Av. İsmail KAHVECİ, Kadir TANIŞ, Mehmet AKPINAR, Mehmet Fatih
KILINÇKIRAN, Mehmet KISAKÜREK, Mehmet NAR, Mehmet TÜRKKORUR, Mesut Gökhan
AKPINAR, Mesut ŞAHİNKANAT, Muhammet Mustafa DOĞRU, Murat ÇAKIROĞLU, Muharrem
ERANTEPLİ, Mustafa EVLİYA, Nihan BÜYÜKDERELİ, Oğuz BAĞRIAÇIK, Pelin ŞERBETÇİ, Sıddık
SEZAL, Suat SİLAHLI, Süleyman ŞENEL, Şener YENER, Tülay CANLI, Veli ÇİFTASLAN ve Yasemin
AYRANPINAR'ın katılımı ile toplantı başlatıldı.
Üyelerden; Durdu Mehmet KARASAKIZ, Fatih KİRAZ ve Havva SAYGAZ,
toplantıya katılmadı.
İmzalanan katılım çizelgesi ve yoklamaya göre çoğunluk tespiti yapıldı.
Başkan oturuma başlamadan önce üyeleri saygı duruşu ve İstiklal Marşını okumaya davet
etti.
Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.
Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: "Evet, yapacağımız olağanüstü toplantının 1 gündemi,
Kaski Daire Başkanlığı ile belediyemiz arasında protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanı
Hanefi MAHÇİÇEK'e yetki verilmesi konuları var. Toplantının gündemlerine geçelim." dedi.
GÜNDEMİN 1. MADDESİNDE: Kaski Daire Başkanlığı ile belediyemiz arasında protokol
yapılabilmesi için Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK'e yetki verilmesi hakkındaki Mali
Hizmetler Müdürlüğümüzün 18.04.2014 tarih ve ... sayılı yazısı okundu.
Kaski Daire Başkanlığı'nın Onikişubat Belediyesi adına tahsilat ve başka kurumlara ödeme
yapabilmesi gerektiğinden, Kaski Daire Başkanlığı ile belediyemiz arasında protokol
yapılabilmesi için Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK'e yetki verilmesi oy birliği ile kabul
edildi
GÜNDEMİN 2. MADDESİNDE: Tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan 2 Tekniker, 1
Teknisyen, 10 Mühendis, 2 Ekonomist 2 Mimar 2 Avukat ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli olarak
çalıştırılacak olan 2 Avukata Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün,
1
657 sayılı yasaya göre 2014 yılı için belirlediği tavan ücretin ödenmesi hakkındaki İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 18/04/2014 tarih ve 13 sayılı yazısı okundu.
Tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan 2 Tekniker, 1 Teknisyen, 10 Mühendis, 2
Ekonomist 2 Mimar 2 Avukata ve Kısmi Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan 2
Avukata Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün, 657 sayılı yasaya göre
2014 yılı için belirlediği tavan ücretin ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 3. MADDESİNDE: Belediyemiz tarafından Çağlayancerit Belediye Başkanlığı adına
1 adet 46 KK 525 plakalı makam aracının geçici olarak tahsis edilmesini hakkındaki Mali
Hizmetler Müdürlüğü’nün 18/04/2014 tarih ve 19 sayılı yazısı okundu.
Belediyemiz tarafından Çağlayancerit Belediye Başkanlığı adına 1 adet 46 KK 525 plakalı
makam aracının geçici olarak tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 4. MADDESİNDE: Meclis üyelerimiz Nihan BÜYÜKDERELİ ve Av. Ali ÜNSAL Beyin
yazılı teklifleri okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Buyurun Tülay Hanım. '' Diye söz verdi.
Belediye Meclis Üyesi Tülay CANLI: ''Başkanın bu komisyonun aile ile ilgili olduğunu
düşündüğümüz için böyle olmasını arzu ettik. Ayrıca Fiziksel ve Zihinsel Engelliler
Komisyonunda da daha güzel işler yapabileceğimi düşünerek oraya da üye olarak katılmak
istiyorum. '' dedi.
Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Buyurun Yasemin Hanım. ''Diye söz verdi.
Belediye Meclis Üyesi Yasemin AYRANPINAR: ''Sayın Başkanım bende meclisimizce uygun
görülürse Kültür Kadın ve Aile Komisyonuna üye olarak katılmak istiyorum. '' dedi.
Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Buyurun Cengiz Bey. '' dedi.
Belediye Meclis Üyesi Cengiz ÇİÇEKLİOĞLU: '' Sayın Başkanım bende meclisimizce uygun
görülürse Ayrıca Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonunda görev yapmak istiyorum. '' diye
belirtti.
Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Buyurun Murat Bey. Dedi.
Belediye Meclis Üyesi Murat ÇAKIROĞLU: ''Sayın Başkanım 24 Nisan sözde Ermeni Soykırımı
iddiaları hakkında Meclisimizce bir komisyon kurularak karar alınması gerektiğini düşünüyor
ve teklif ediyorum. '' Dedi.
2
Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Arkadaşlar Komisyonlar hakkındaki görüşleri olduğu
gibi kabul edelim. Meclis Üyemiz Sayın Murat ÇAKIROĞLU'nun 24 Nisan sözde Ermeni
Soykırımı iddiaları hakkındaki teklifini ise Hukuk Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona
havale edelim. '' Dedi.
Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: Gündemin 4. Maddesi olarak Kültür, Sanat ve Kadın
Komisyonu isminin Kültür Kadın ve Aile Komisyonu olarak değiştirilmesi, bu komisyona
Yasemin AYRANPINAR Hanımefendinin üye olarak katılması, Tülay CANLI ve Cengiz
ÇİÇEKLİOĞLU Beyefendinin Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonuna üye olarak ilave
edilmesinin kabulünü, 24 Nisan Ermeni Soykırımı iddiaları hakkındaki Meclis Üyemiz Sayın
Murat ÇAKIROĞLU'nun teklifini ise Hukuk Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul
edildi.
07 Mayıs'ta yapılacak meclis toplantısının saat 14.00' te yapılması oy birliği ile kabul edildi.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
153 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content