close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı ağustos ayı meclis karar özeti

embedDownload
T.C.
ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
TOPLANTI TARİHİ
: 05 AĞUSTOS 2014
TOPLANTI NUMARASI: 2014/06
TOPLANTI ŞEKLİ
: OLAĞAN
Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Meclisi 05/08/2014 Salı günü saat 14:00’da Necip Fazıl
Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda Ağustos Ayı olağan toplantısı için Belediye Başkanı
Hanefi MAHÇİÇEK başkanlığında toplandı.
Üyelerden (Alfabetik sıraya göre );
Ahmet BASTIRMACI, Ahmet KUŞÇU, Akif ÇAYLIOĞLU, Dr. Ali ÜNSAL, Durdu Mehmet
KARASAKIZ, Ekrem ERGİN, Erol ARSLAN, Ethem SÜNBÜL, Fatih KİRAZ, Hacı Alaaddin ŞERBETÇİ,
Halil TATAR, Havva SAYGAZ, İlyas ORHAN, Av. İsmail KAHVECİ, Kadir TANIŞ, Mehmet AKPINAR,
Mehmet Fatih KILINÇKIRAN, Mehmet KISAKÜREK, Mehmet NAR, Mehmet TÜRKKORUR, Mesut
ŞAHİNKANAT, Muhammet Mustafa DOĞRU, Murat ÇAKIROĞLU, Muharrem ERANTEPLİ,
Mustafa EVLİYA, Nihan BÜYÜKDERELİ, Oğuz BAĞRIAÇIK, Sıddık SEZAL, Suat SİLAHLI, Süleyman
ŞENEL, Şener YENER, Tülay CANLI, Veli ÇİFTASLAN ve Yasemin AYRANPINAR toplantıya katıldı.
Üyelerden (Alfabetik sıraya göre );
Cengiz ÇİÇEKLİOĞLU, Mesut Gökhan AKPINAR ve Pelin ŞERBETÇİ
toplantıya katılmadı.
İmzalanan katılım çizelgesi ve yoklamaya göre çoğunluk tespiti yapıldı.
Başkan birleşime başlamadan önce üyeleri saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okumaya davet
etti.
Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.
GÜNDEMİN 1. MADDESİNDE: 03.07.2014 tarihli Temmuz ayı Olağan toplantısına ait tutanak
özeti hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
Yapılan oylamada eski tutanak özeti oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 2. MADDESİNDE: 1 adet Greyder, 1 adet Paletli yükleyici ve 1 adet toprak silindiri
alınması hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü’nün 23/07/2014 tarih ve 288 sayılı yazısı okundu.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne 1 adet Greyder, 1 adet Paletli yükleyici ve 1 adet toprak silindiri
alınması oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 3. MADDESİNDE: Mülkiyeti belediyemize ait Pınarbaşı Köyü 7405 Ada 1 nolu
parseldeki 4.106,40 metre karelik taşınmazın 1.378,72 metre karesinin bedelsiz olarak İl
Müftülüğünce Cami yapılmak üzere Maliye Hazinesi adına tahsis yapılması hakkındaki, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.07.2014 tarih ve 1316 sayılı yazısı okundu.
Mülkiyeti belediyemize ait Pınarbaşı Köyü 7405 Ada 1 nolu parseldeki 4.106,40 metre karelik
taşınmazın Dini Tesis Alanı Tanımlı olan 1.378,72 metre karelik hissesinin İl Müftülüğünce cami
yapılmak üzere bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına tahsisi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 4. MADDESİNDE: Mülkiyeti belediyemize ait Karamanlı Mahallesi 5757 ada
3 parselde kayıtlı olan toplam 13.444,99 metre kare yüz ölçümlü taşınmazın 560,14 metre
karelik hissesinin kullanma hakkı Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne ait
olmak üzere bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına devri hususunda; İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün 25.07.2014 tarih ve 1317 sayılı yazısı okundu.
Mülkiyeti belediyemize ait Karamanlı Mahallesi 5757 Ada 3 parselde kayıtlı toplam
13.444,99 metre kare yüzölçümlü taşınmazın 560,14 metre karelik hissesinin, 5018 sayılı
Kanunun 45. Maddesi ve 222 sayılı Kanunun 62. ve 65. Maddeleri gereğince kullanma hakkı
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere bedelsiz olarak Maliye
Hazinesi adına hisse devrinin yapılmasıyla oluşacak tapunun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
gönderilmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 5. MADDESİNDE: Mülkiyeti Belediyemize ait hisseli ve tam parsellerin satışı
için encümene yetki verilmesi hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.07.2014 tarih
ve 1315 sayılı yazısı okundu.
Belediye mülkiyeti olan 2 adet arsa ile hissedar olduğu 134 adet arsadaki hisselerine
satış kararı ve satış işlemleri için encümene yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 6. MADDESİNDE: Yeni düzenlenen Norm Kadro Cetvelinin belirlenmesi
hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.07.2014 tarih ve 600 sayılı yazısı
okundu.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Bura ile ilgili, Norm Kadroda iki tane yeni müdürlük
kuracağız arkadaşlar bunlardan bir tanesi Destek hizmetleri Müdürlüğü bir tanesi de Kültür
Müdürlüğü bu iki müdürlük Norm Kadromuzda vardı ama fiilen kurmamıştık fiilen kurmak için
meclisimizden yetki istiyoruz. Yani şöyle bir amacımız var Kültür Müdürlüğü bir ihtiyaç Destek
Hizmet Müdürlüğü kurarakta belediyemizin idari işlemlerinin alımı satımını tek elden
yürütülmesi için daha sağlıklı yürütülmesi için böyle bir müdürlük zaten Norm Kadromuzda
var. Böyle bir müdürlüğün kurulmasına ihtiyaç duyduk bunun için sizlerin huzuruna getirdik''.
Dedi.
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmeliğine göre yeni güncellenen Kahramanmaraş Onikişubat
Belediyesi Norm Kadro Cetveli oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 7. MADDESİNDE: Hacılar ve Çokran Mahallelerinde 6831 sayılı yasanın 2/B
maddesi kapsamında hazine adına orman sınırı dışına çıkartışlan yerlerin kadastro çalışmasının
yapılması için bilirkişi seçimi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.07.2014 tarih ve
1329 sayılı yazısı okundu.
İlçemiz sınırları içerisindeki Hacılar ve Çokran Mahallelerinde 6831 sayılı yasanın 2/B maddesi
kapsamında hazine adına orman sınırı dışına çıkartılan yerlerin kadastro çalışmalarında görev
almak üzere Hacılar Mahallesinde ki çalışmalar için; (TC:37213509808) Hasan ARI,
(TC:38935452458) Ömer AKTÜRK, (TC:40915386400) Ökkeş AKGÜL, (TC:41677361094)
Mehmet AKBULUT, (TC:37018516360) Bekir ATILGAN, (TC:45514233186) Ahmet AKDERE’nin,
Çokran Mahallesindeki çalışmalar için ise; (TC:35287573954) Cuma TORUN, (TC:36511533164)
Selahittin OĞULLUK,
(TC:35944552018) Ali GEYİK, (TC:31450703586) Ziya TORUN,
(TC:31432704150) Yakup TORUN, TC: (35500566886) Mehmet YAVUZ’un
bilir
kişi
olarak seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 8. MADDESİNDE: Demrek ve Kapukaya Mahallelerinde 6831 sayılı yasanın 2/B
maddesi kapsamında hazine adına orman sınırı dışına çıkartılan yerlerin kadastro çalışmasının
yapılması için bilirkişi seçimi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.07.2014 tarih ve
1329 sayılı yazısı okundu.
İlçemiz sınırları içerisindeki Demrek ve Kapukaya Mahallelerinde 6831 sayılı yasanın 2/B
maddesi kapsamında hazine adına orman sınırı dışına çıkartılan yerlerin kadastro
çalışmalarında görev yapmak üzere Demrek Mahallesinde ki çalışmalar için; (TC:15671227304)
Ethem AYNA, (TC:36088547304) Hasan BAYAZID, (TC:32803656856) Durdu KOLUSAYIN,
(TC:34423602824) Cuma AYYILDIZ, (TC:35140578980) Kemal SİNEK, (TC:36157545040) Emin
BAYAZID’ın Kapukaya Mahallesindeki çalışmalar için ise;
(TC:15671227304) Durdu KAYAALP, (TC:17936151812) Mustafa KAYDI, (TC:38488469088)
Hacı Mustafa KAYDI, (TC:37807489332) Celal AYDOĞAN, (TC:18110146068) Fikret KAYAALP,
(TC:18104146296) Ali KAYAALP’in bilirkişi olarak seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
İmar Planı tadilatlarıyla ilgili 9. maddesinin görüşülmesi sona bırakıldı.
Dilek ve temennilerle ilgili 10. Maddesi ile 11. Kapanış maddesi atlandı.
Gündem dışı gelen konulara geçildi.
GÜNDEMİN 12. MADDESİNDE: Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma
Yönetmeliği hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.08.2014 tarih ve 614
sayılı gündem dışı yazılı teklifi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 13. MADDESİNDE: İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan Mahallelerimizin bazılarının
sınırlarının ve Mahalle adlarının yeniden düzenlenmesi hakkındaki Belediye Meclis
Üyelerimizin 05.08.2014 tarihli gündem dışı yazılı dilekçeleri okundu. Oy birliği ile gündeme
alındı.
Meclis Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: ''Geçen defaki görüşmemizde biliyorsunuz bazı
mahallelerimizin isimleri mükerrer hale gelmişti, bunlarla ilgili arkadaşlar bir çalışma yaptı onu
biz daha global bir çalışma yapalım diyorum. Bütün mahalleleri kapsayacak şekilde yani
mahallelerimizin sınırlarını yeniden düzenleyecek şekilde biliyorsunuz bazı mahallelerimizin 3
bin 5 bin nüfusta kalmış bazıları 70 bine dayanmış nerdeyse böyle bir kapsamlı çalışmayı bunu
da içine katarak kapsamlı çalışmayı arkadaşlarımız gündeme almak için teklifleri var. Böyle
kapsamlı bir çalışma daha faydalı olur diye düşünüyoruz arkadaşlar. ''Dedi.
İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan Mahallelerimizin sınırlarının, Mahalle adlarının ve bağlantı
şekillerinin yeniden düzenlenmesi teklifinin İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul
edildi.
GÜNDEMİN 9. MADDESİNDE: İmar Plan Tadilatlarının görüşülmesine geçildi.
İMAR KOMİSYONUNUN
UYGUN BULDUĞU TALEPLERDEN;
2014/30 Dosya Numaralı; Şehircilik ilkelerine aykırı bir durumun ve arka cephede park ile
komşu olması, kavşaklar ile ilgili bir aykırılığın söz konusu olmaması sebebiyle Pınarbaşı Mah.
7822 ada 1 parselde arka çekme mesafesinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi talebi oy
birliği ile kabul edildi.
2014/31 Dosya Numaralı; Bitişik Nizam Dört Kat (B4) uygulaması ile birlikte ön çekme
mesafesinin 5 metre arka çekme mesafesinin 3 metre olması kaydıyla Akçakoyunlu Mahallesi
102 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı talebi oy birliği ile
kabul edildi.
2014/32 Dosya Numaralı; Kişinin mağdur edilmemesi ve alanın yapılaşmaya uygun hale
gelmesi düşünülerek, Barbaros Mah. 1452 ada 5 parselde A-2 nizamın yapılaşmaya uygun
olmaması sebebiyle AT nizamına geri dönülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.
2014/40 Dosya Numaralı; Yerinde yapılan incelemeler de göz önüne alınarak sehven
unutulduğu tespit edilmiş olan Fatih Mah. 723 ada 23 parselde, 2012 yılında 448 m2 den 640
m2 ye çıkarılan arsanın, yeni imar planında 2012 kararından önceki gibi işlenmesi ve arsanın
tamamının planda görülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.
2014/43 Dosya Numaralı; Serintepe Mah. 6001 ada 4,5 parseller ve 6002 ada 7,8 parsellerde
mevcut kullanıma göre düzenleme talebi oy birliği ile kabul edildi.
2014/45 Dosya Numaralı; Kılavuzlu Mah. 1768 parselde Eğitim Tesis Alnının çekme mesafesi
ve emsal değerlerinde düzenleme yapılması talebi oy birliği ile kabul edildi.
2014/46 Dosya Numaralı; Düzenleme ortaklık payından gelen yeşil alanın ve yolun birebir
ölçülü biçimde adanın doğusuna taşınması koşuluyla, Üngüt Mah. 5727 ada 1 parselde yeşil
alanda imar plan tadilatı yapılması talebi oy birliği ile kabul edildi.
2014/47 Dosya Numaralı; Karamanlı Mah. 2064 ada 1,2,3,4,5 ve 6 – 2065 ada 5 ve 6 – 2248
ada 1,2,3 ve 4 – 2069 ada1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 parsellerde imar planında düzenleme yapılması
talebi Komisyonumuzca uygun görülmüş ancak 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
yapma yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisinde olduğundan değişikliğin Büyükşehir Belediye
Meclisince değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2014/48 Dosya Numaralı; Karamanlı Mah. 1238 ada 15,17 ve 18 parsellerde imar planında
düzenleme talebini komisyonumuz uygun görmüş ancak 1/5000 ölçekli nazım imar plan
değişikliği yapma yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisinde olduğundan değişikliğin Büyükşehir
Belediye Meclisince değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
İMAR KOMİSYONUNUN
UYGUN BULMADIĞI TALEPLERDEN;
2014/19 Dosya Numaralı; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2014/48 numaralı talebi ile birlikte
genel olarak değerlendirileceğin den Pınarbaşı Mah. 2562 parselin bulunduğu alanda yapı
nizamının değiştirilmesi talebi oy birliği ile ret edildi.
2014/22 Dosya Numaralı; Talep edilen tadilat ada üzerinde bulunan diğer parselleri olumsuz
olarak etkileyebileceğini, ilerde doğacak hukuki problemlerin önüne geçilmesi adına, 1/5000
Revizyon İmar Planında belirlenen adaların formunu bozmamak düşüncesiyle ve planlı bir
kentleşme için, Üngüt Mah. 5044 adanın kadastro sınırlarına göre düzenlenmesi talebi oy
birliği ile ret edildi.
2014/29 Dosya Numaralı; Büyükşehir Belediyemizce değerlendirilmesi gerektiği kanaatine
varıldığından, Karamanlı Mah. 3784 ada 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 6647 ada 1 parselde imar
planında düzenleme yapılması talebi oy birliği ile ret edildi.
2014/33 Dosya Numaralı; 1/1000 ölçekli Mer’i İmar Planı, Plan Notlarının 4.1.1 maddesinin
11.fıkrasında geçen “Uygulama(U) tanımlı yapı adalarında imar uygulaması yapmadan
uygulamaya geçilemez” maddesi gereğince ada içerisindeki diğer maliklerin de mağdur
olmaması adına ve imar adası içerisindeki bütün parselleri kapsayan alanda uygulama
yapılmamış olmasından dolayı, Üngüt Mah. 4696 adanın 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
tadilat talebi oy birliği ile ret edildi.
2014/34 Dosya Numaralı; 1/1000 ölçekli Mer’i İmar Planı, Plan Notlarının 4.1.1 maddesinin
11.fıkrasında geçen “Uygulama(U) tanımlı yapı adalarında imar uygulaması yapmadan
uygulamaya geçilemez” maddesi gereğince ada içerisindeki diğer maliklerin de mağdur
olmaması adına ve imar adası içerisindeki bütün parselleri kapsayan alanda uygulama
yapılmamış olmasından dolayı, Fatih Mah. 935 adanın 1/1000 ölçekli uygulama imar plan
tadilat talebi oy birliği ile ret edildi.
2014/42 Dosya Numaralı; 27.01.2014 Revizyon İmar Planındaki yapılaşma şartlarına uymaması
ve parsellerin şahıslara ait olması sebebiyle Abdulhamithan Mah. 24,25,26,28,30 ve 31.
Sokaklarda mevcut zeminde kullanılan yolların imar planına işlenmesi talebi ve 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan tadilat talebi oy birliği ile ret edildi.
İMAR KOMİSYONUNDA İNCELEMESİ
DEVAM EDEN DOSYALARDAN;
2014/25 Dosya Numaralı; Mağralı Mahallesi 1292 ada 2 parselde düzenleme yapılması talebi.
2014/35 Dosya Numaralı; Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Şehrin muhtelif yerlerinde 6 adet trafo
kabin yerinin imar planına işlenmesi talebi,
2014/36 Dosya Numaralı; Fatih Mh.930 ada 3 parselde çekme mesafesinde düzenleme talebi,
2014/37 Dosya Numaralı; Hacı Bayram Veli Mah. 1017 ada 6,7 ve 8 parsellerde K8 kitlelerde
düzenleme talebi,
2014/38 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mah. 265 parselde kadastro sınırına göre yol açılması
talebi.
2014/39 Dosya Numaralı; Gayber1i Mah. 1080 adanın doğusunda imar planında düzenleme
yapılması talebi,
2014/41 Dosya Numaralı; Pirireis Mah. 2124 ada da eski imar planına göre düzenleme
yapılması talebi,
2014/44 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mah. 3856 ve 3902 parsellerde Eğitim Tesisleri olarak
düzenleme yapılması talebi,
2014/49 Dosya Numaralı; Cancık Mevkiinde İmar Uygulaması sınırlarında düzenleme yapılması
talebi,
2014/50 Dosya Numaralı; Pınarbaşı Mah. Gülizar Şamil Aktaş Lisesi kuzeyinde imar planında
düzenleme yapılması talebi,
2014/51 Dosya Numaralı; Karamanlı Mah. Ağcalı yolu batısı Arpa çukuru mevkiinde imar
planında düzenleme yapılması talebi,
Oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLECEK YENİ TALEPLER;
2014/52 Dosya Numaralı: Üngüt Mah. 4769 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller ile 4770 ada
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsellerimizin bulunduğu adaların ortasından geçen yolun düzenlenmesi
talebi,
2014/53 Dosya Numaralı: Dumlupınar Mah. 1965 ada 11 parselin 10 metreden 7 metreye
düşürülmesi talebi,
2014/54 Dosya Numaralı: Akçakoyunlu Mah. 128 ada 4 parselin ön çekme mesafesinin
düzeltilmesi talebi,
2014/55 Dosya Numaralı: Üngüt Mah. 6113 ada 6 nolu parselin doğusundan geçen yolun 20
metreden 10 metreye düşürülmesi talebi,
2014/56 Dosya Numaralı: İbrahim TİMUR – Hayrullah Mah. 4491 ada 46 ve 50 nolu parsellerin
enerji nakil hatları sebebiyle düzenlenmesi talebi,
2014/57 Dosya Numaralı: Hayrullah Mah. 5670 ada 3 nolu parselde düzenleme yapılması
talebi,
2014/58 Dosya Numaralı: Karamanlı Mah. 1129 ada 9 parsel üzerinde tadilat talebi,
2014/59 Dosya Numaralı: Cancık Bölgesi’nde Encümen Kararı ile imar uygulaması (18.madde)
yapımına başlanan imar uygulama işlemine altlık oluşturacak olan 1/1000’lik İmar Planında
değişiklik ve tadilat yapılması talebi,
2014/60 Dosya Numaralı: Kılavuzlu Bölgesinde Encümen Kararı ile yapımına başlanan başlanan
imar uygulaması (18.madde) işlemine altlık oluşturacak olan 1/1000’lik İmar Planında
değişiklik ve tadilat yapılması talebi,
2014/61 Dosya Numaralı: Kavlaklı Mahallesi ile ilgili alınacak olan KamuYararı Kararının
değerlendirilmesi talebi,
2014/62 Dosya Numaralı: Merkez Orhangazi Mahallemizde yapılacak olan İmar Islah
Çalışmaları ile ilgili Projenin değerlendirilmesi talebi,
2014/63 Dosya Numaralı:İlçe Kaymakamlığımızdan ( VALİLİK ) gelen talebin görüşülmesi,
2014/64 Dosya Numaralı: Merkez Fatih Mahallesi725 ada 1 parselileilgili İmar Planı, tadilat
talebinin görüşülmesi,
2014/65 Dosya Numaralı: Üngüt Mahallesi 944-842-843-844-845-846 parseller, 5977 ada 1 ve
2 parseller, 6168 ada 10 parsel ile ilgili İmar Planı tadilat talebinin görüşülmesi,
2014/66 Dosya Numaralı: SerintepeMahallesi 6862 ada 7 ve 8 parsel ile ilgili İmar Planı
tadilatının görüşülmesi,
2014/67- Dosya Numaralı: Pınarbaşı Mahallesi 253 parselde imar planı tadilat talebinin
görüşülmesi,
2014/68 Dosya Numaralı: 1013 ada 10 parselde imar planı tadilat talebinin görüşülmesi,
Oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
GÜNDEMİN 14. MADDESİNDE: Toplantımıza katılamayan meclis üyesi arkadaşlarımızın izinli
sayılmaları hakkında Ahmet KUŞÇU ve Hacı Alaaddin ŞERBETÇİ’nin yazılı teklifleri okundu. Oy
birliği ile gündeme alındı.
05.08.2014 tarihli belediye meclisi toplantısına katılmayan üyelerin izinli sayılmaları oy
birliği ile kabul edildi.
07 Ağustos 2014 Perşembe günü saat 14.00 da tekrar toplanmak için birleşime ara verildi.
05.08.2014 TARİHLİ TOPLANTININ
07.08.2014 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILAN
2. BİRLEŞİMİ
Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Meclisi, 2014 yılı 06 inci olağan
toplantısının 2. Oturumu için 07/08/2014 Perşembe günü saat: 14.00' da Necip Fazıl Kültür
Merkezi Belediye Meclisi Salonunda Belediye Başkanı Hanefi MAHÇİÇEK: Başkanlığında
toplandı.
Üyelerden (Alfabetik sıraya göre );
Ahmet BASTIRMACI, Ahmet KUŞÇU, Akif ÇAYLIOĞLU, Dr. Ali ÜNSAL, Ekrem ERGİN, Erol
ARSLAN, Ethem SÜNBÜL, Fatih KİRAZ, Hacı Alaaddin ŞERBETÇİ, Halil TATAR, Havva SAYGAZ,
İlyas ORHAN, Av. İsmail KAHVECİ, Kadir TANIŞ, Mehmet AKPINAR, Mehmet Fatih KILINÇKIRAN,
Mehmet KISAKÜREK, Mehmet NAR, Mehmet TÜRKKORUR, Mesut Gökhan AKPINAR, Mesut
ŞAHİNKANAT, Muhammet Mustafa DOĞRU, Murat ÇAKIROĞLU, Muharrem ERANTEPLİ,
Mustafa EVLİYA, Nihan BÜYÜKDERELİ, Sıddık SEZAL, Suat SİLAHLI, Süleyman ŞENEL, Tülay
CANLI, Veli ÇİFTASLAN ve Yasemin AYRANPINAR toplantıya katıldı.
Üyelerden (Alfabetik sıraya göre );
Cengiz ÇİÇEKLİOĞLU, Durdu Mehmet KARASAKIZ, Oğuz BAĞRIAÇIK, Pelin ŞERBETÇİ ve Şener
YENER toplantıya katılmadı.
İmar Komisyonu raporlarına geçildi.
İMAR KOMİSYONUNUN
UYGUN BULDUĞU TALEPLERDEN;
2014/59 Dosya Numaralı; Cancık Mevkiinde İmar Uygulaması sınırlarında düzenleme
yapılması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı etkilemeyen bazı yaya yollarının yeniden
düzenlenmesi ve yine 1/5000 ölçekli nazım imar planı etkilemeyen İmar Uygulama Sınırlarının
kaldırılması oy birliği ile kabul edildi.
2014/60 Dosya Numaralı; Kılavuzlu Mevkiinde İmar Uygulaması sınırlarında düzenleme
yapılması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı etkilemeyen bazı yaya yollarının yeniden
düzenlenmesi ve yine 1/5000 ölçekli nazım imar planı etkilemeyen İmar Uygulama Sınırlarının
kaldırılması oy birliği ile kabul edildi.
Gündem dışı gelen konulara geçildi.
GÜNDEMİN 15. MADDESİNDE: Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki Park ve
Bahçeler Müdürlüğünün 06.08.2014 tarih ve 94 sayılı gündem dışı yazılı teklifi okundu. Oy
birliği ile gündeme alındı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 16. MADDESİNDE: Tesisat bahçesi hakkındaki Belediye Meclis Üyemizin
07.08.2014 tarihli gündem dışı yazılı dilekçesi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Çekme mesafelerinin 2,5-3m’lik diliminin tesisat bahçesi olarak parsellerin tanımlanması,
tanımlanan bu alandan yapıların PTT, doğalgaz, elektrik gibi alt yapıların geçmesi asfaltın sık
sık parçalanmasının önlenmesi kurumlar arası kopukluğun diğer kurumları etkilememesi
ilçemiz, şehrimiz ve ülkemizin kaynaklarının daha iyi kullanılması ile büyükşehrin yapacağı
işlerden ilçemizin daha az etkilenmesi ile ilgili bir çalışma yapılması için konunun Hukuk
Komisyonu havalesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 17. MADDESİNDE: Büyük iş yerlerinin işlem hacminden dolayı gelip giden
müşteri yoğunluğundan fazla olması nedeni ile ulaşım yollarına park eden araçlar çevreye ciddi
rahatsızlıklar vermektedir. Bu rahatsızlıkları minimize etmek için ulaşım yolları ile iş yeri
arasında otopark oluşturulması hakkındaki Belediye Meclis Üyemizin 07.08.2014 tarihli
gündem dışı yazılı dilekçesi okundu. Oy birliği ile gündeme alındı.
Büyük iş yerlerinin işlem hacminden dolayı gelip giden müşteri yoğunluğundan fazla
olması nedeni ile ulaşım yollarına park eden araçlar çevreye ciddi rahatsızlıklar vermektedir.
Bu rahatsızlıkları minimize etmek için ulaşım yolları ile iş yeri arasında otopark oluşturulması
zaruret olmuştur. İş yerlerinin 5 otoparklı alanı geçmesi durumunda var olan 5 m’lik çekme
mesafesinin 13 m’ye çıkarılması 10 otopark üzeri istihdamını gerektiren durumlarda ise çekme
mesafesinin 20 m’ye çıkarırlar otopark düzenlenmesi ile ilgili bir çalışma yapılması için
konunun Hukuk Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEMİN 18. MADDESİNDE: Toplantımıza katılamayan meclis üyesi arkadaşlarımızın izinli
sayılmaları hakkında Ahmet KUŞÇU ve Hacı Alaaddin ŞERBETÇİ’nin yazılı teklifleri okundu. Oy
birliği ile gündeme alındı.
07.08.2014 tarihli belediye meclisi toplantısına katılmayan üyelerin izinli sayılmaları oy
birliği ile kabul edildi.
Eylül Ayı toplantısının 04 Eylül 2014 Perşembe günü saat: 14.00 da yapılması kararlaştırıldı.
Başkan, katılan üyelere teşekkür etti ve toplantı sonlandırıldı.
Hanefi MAHÇİÇEK
Meclis Başkanı
Ahmet KUŞCU
Meclis Kâtibi
H. Alaaddin ŞERBETÇİ
Meclis Kâtibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
340 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content