close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI ( 1. DÖNEM ÖZ

embedDownload
2014 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
( 1. DÖNEM ÖZ DEĞERLENDİRME )
Döküman No
YÖN.PL.01
DEĞERLENDĠRĠLECEK
HĠZMET
STANDARTLARI
Yayın Tarihi
01.08.2011
DEĞERLENDĠRĠCĠLER
1. EKĠP
Revizyon No
01
HEDEFLENEN
DEĞERLENDĠRME
TARĠHĠ/SÜRESĠ
HEDEFLENEN
DEĞERLENDĠRME
PUANI
1. Öz değerlendirme
1. Öz değerlendirme
24/03/2014 – 2 saat
Yönetim Hizmetleri
2. Öz Değerlendirme
1. Öz değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
BÖLÜM
TOPLAM
PUANI
950
2. Öz Değerlendirme
1. Öz değerlendirme
24/03/2014 – 2 saat
Hasta Bakım Hizmetleri
Revizyon Tarihi
Şubat - 2013
65
2. Öz Değerlendirme
1. Öz değerlendirme
24/03//2014 – 1 saat
Enfeksiyonların Kontrolü ve
Önlenmesi
Poliklinik Hizmetleri
Sami BÜBER Ġdari ve Mali
Hiz. Müd.
Özkan ÇĠL Diyetisyen
RahĢan BĠNGÖL HemĢ.
Gülseven KILINÇ HemĢ.
Dudu BULUT HemĢ.
Behice DEMĠRCĠ HemĢ.
2. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
105
25/03/2014 – 4 saat
2. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
240
25/03/2014 – 2 saat
Acil Sağlık Hizmetleri
2. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
380
26/03/2014 – 3 saat
Kalite Ġndikatörleri
325
2. EKĠP
2. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz değerlendirme
1. Öz değerlendirme
24/03/2014 – 3 saat
Klinikler
Fizik Tedavi Hizmetleri
Diyaliz Hizmetleri
Doğum Hizmetleri
Uz.Dr. Umut YILDIRIM
Öznur NERGĠZ Ebe
Hayriye ÖZDEMĠR HemĢ.
Nursel ZEYBEK HemĢ.
Salime KÜÇÜKALA Ebe
2. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
490
25/03/2014 – 1saat
150
2. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
25/03/2014 – 2 saat
2. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
25/03/2014 – 2 saat
2. Öz Değerlendirme
325
325
2. Öz Değerlendirme
Sayfa No
1/4
2014 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
( 1. DÖNEM ÖZ DEĞERLENDİRME )
Döküman No
YÖN.PL.01
DEĞERLENDĠRĠLECEK
HĠZMET
STANDARTLARI
Yayın Tarihi
01.08.2011
DEĞERLENDĠRĠCĠLER
3. EKĠP
Revizyon No
01
HEDEFLENEN
DEĞERLENDĠRME
TARĠHĠ/SÜRESĠ
HEDEFLENEN
DEĞERLENDĠRME
PUANI
1. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
24/03/2014 – 1 saat
Biyokimya Laboratuvar
Hizmetleri
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
310
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
24/01/2014 – 1 saat
Patoloji Laboratuar
Hizmetleri
Görüntüleme Hizmetleri
2. Öz Değerlendirme
Uz.Dr.Yavuz OKULU
Meryem KISA Sağ. Bak.
Hiz.Md.
Hatice ESER HemĢ.
Havva GÜL. HemĢ.
Filiz KARAGÖZ Rönt. Tek.
1. Öz Değerlendirme
280
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
220
25/03/2014 – 1 saat
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
25/03/2014 – 1 saat
Endoskopi Hizmetleri
(Bronkoskopi)
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
Transfüzyon Tıbbi Hizmetleri
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Stok Yönetimi
225
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
165
25/03/2014 – 1 saat
4. EKĠP
Uz.Dr.ġadan DĠRĠBAġ
Ömer YANM AZ Ġdari ve
Mali Hiz.Müd.
IĢıl KALELĠ Sağ.Bak.Hiz.
Md.Yard.
Canan OĞUZ HemĢ.
ġengül AY HemĢ.
(Devamı 3. Sayfada)
BÖLÜM
TOPLAM
PUANI
255
24/03/2014 – 1 saat
Mikrobiyoloji Laboratuvar
Hizmetleri
Revizyon Tarihi
Şubat - 2013
2. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
25/03/2014 – 1 saat
2. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
55
25/03/2014 – 1 saat
2. Öz Değerlendirme
85
2. Öz Değerlendirme
Sayfa No
2/4
2014 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
( 1. DÖNEM ÖZ DEĞERLENDİRME )
Döküman No
YÖN.PL.01
DEĞERLENDĠRĠLECEK
HĠZMET
STANDARTLARI
Yayın Tarihi
01.08.2011
DEĞERLENDĠRĠCĠLER
4. EKĠP
Revizyon No
01
HEDEFLENEN
DEĞERLENDĠRME
TARĠHĠ/SÜRESĠ
HEDEFLENEN
DEĞERLENDĠRME
PUANI
1. Öz değerlendirme
1. Öz değerlendirme
24/03/2014 – 1 saat
Tesis Yönetimi
BÖLÜM
TOPLAM
PUANI
140
2. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
24/03/2014 – 1 saat
Bilgi Yönetimi
Revizyon Tarihi
Şubat - 2013
140
2. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
1. Öz Değerlendirme
24/03/2014 – 1 saat
50
Atık Yönetimi
Hasta Dosyası ve Arşiv
Hizmetleri
Uz.Dr.ġadan DĠRĠBAġ
Ömer YANM AZ Ġdari ve
Mali Hiz.Müd.
IĢıl KALELĠ Sağ.Bak.Hiz.
Md.Yard.
Özkan ÇĠL Diyetisyen
Canan OĞUZ HemĢ.
ġengül AY HemĢ.
2. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz değerlendirme
1. Öz değerlendirme
25/03/2014 – 1 saat
65
2. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz değerlendirme
1. Öz değerlendirme
25/03/2014 – 1 saat
Mutfak Hizmetleri
2. Öz Değerlendirme
1. Öz değerlendirme
80
2. Öz Değerlendirme
1. Öz değerlendirme
25/03/2014 - 1 saat
Çamaşırhane Hizmetleri
2. Öz Değerlendirme
1. Öz değerlendirme
80
2. Öz Değerlendirme
1. Öz değerlendirme
90
25/03/2014 – 1 saat
Morg Hizmetleri
2. Öz Değerlendirme
5. EKĠP
1. Öz değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz değerlendirme
25/03/2014 – 2 saat
Ameliyathane Hizmetleri
Yoğun Bakım Hizmetleri
340
2. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
Uz.Dr UyarıĢ ÇOBAN
Meral KÜÇÜK HemĢ.
Serap ÇELĠK DĠRLĠK
HemĢ.
Gültekin GÜL Anes.Tek.
ġermin BEġEL DĠNÇ HemĢ.
1. Öz değerlendirme
1. Öz değerlendirme
(Devamı 4. Sayfada)
1. Öz değerlendirme
510
26/04/2014 – 2 saat
2. Öz Değerlendirme
2. Öz Değerlendirme
1. Öz değerlendirme
26/03/2014 – 1 saat
Yenidoğan Yoğun Bakım
Hizmetleri
2. Öz Değerlendirme
460
2. Öz Değerlendirme
Sayfa No
3/4
2014 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
( 1. DÖNEM ÖZ DEĞERLENDİRME )
Döküman No
YÖN.PL.01
Yayın Tarihi
01.08.2011
DEĞERLENDĠRĠLECEK
HĠZMET
STANDARTLARI
DEĞERLENDĠRĠCĠLER
5. EKĠP
Revizyon No
01
HEDEFLENEN
DEĞERLENDĠRME
TARĠHĠ/SÜRESĠ
HEDEFLENEN
DEĞERLENDĠRME
PUANI
1. Öz değerlendirme
1. Öz değerlendirme
26/03/2014 – 1 saat
Eczane Hizmetleri
Sterilizasyon Hizmetleri
Uz.Dr UyarıĢ ÇOBAN
Meral KÜÇÜK HemĢ.Serap
ÇELĠK DĠRLĠK
HemĢ.
Gültekin GÜL Anes.Tek.
ġermin BEġEL DĠNÇ HemĢ
HAZIRLAYAN
2. Öz Değerlendirme
1. Öz değerlendirme
Sayfa No
4/4
BÖLÜM
TOPLAM
PUANI
200
2. Öz Değerlendirme
1. Öz değerlendirme
26/03/2014 - 1 saat
2. Öz Değerlendirme
Revizyon Tarihi
Şubat - 2013
170
2. Öz Değerlendirme
KONTROL EDEN
YÜRÜRLÜK ONAYI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
435 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content