close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Bahar Dönemi Ara Sınav Programı

embedDownload
HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014–
2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV ÇİZELGESİ
Tarih
Saat
Ders. Adı
Sı.
Ye.
13.04.2015
09.00
İşit.Kayıp.
7,55
Ody1
13.04.2015
10.00
G.Psikolo.
94,60
Ody1
13.04.2015
11.00
14.04.2015
10.00
14.04.2015
11.00
Halk Sağl.
52,55(*)
Den.Ve İşi
Fiz. 6,60
T.Termino
56,53
Ody1
Ody1
Ody1
15.04.2015
09.00
15.04.2015
10.00
15.04.2015
11.00
16.04.2015
09.00
16.04.2015
10.00
16.04.2015
11.00
17.04.2015
09.00
SINIF
ODY-1
Klin. Giriş
9,56
Anatomi
48,58
Fizik
45,56
Mes. Etiği
1,58(**)
Ody1
Ody1
Tds1
Tds2
TDS-1
Dersin
Adı
Hastalık
Bil.
56,57
Sı.
Ye.
Tds1
HalkSağ.. Tds52,56(*) 1
Dersin Adı
Sı.
Ye.
Hastalık Bil.
56,58
Tgt
-1
Mikrobiyolo
53,55
Tgt
-1
TGT-1
D.Bilimleri
60,55(-)
R.Anatomi
17,58
T.Termino
56,55
TLT-1
Dersin Adı
Organik
Kimya
44,60
Hematoloji
11,12,13,14,1
5
D.Bilimleri
60,56(-)
Sı.
Ye.
Dersin Adı
Tds2
An. Tek. Öz.
Ba..T.. 30,28
Tlt-1
Tgt
-1
Tds
-2
Tgt T.Terminol.
-1
56,57
Biyokimya
56
Rönt.Tekni
Tgt
16,58
-1
Radyo. Cihaz Tgt Uyg. Mikrbi.
59
-1
53,56
Tds2
Tlt-1
Ane1
Tds2
T.Termin
56,54
Matemat.
59
Biyoistat.
42,60
Bilgi.
Tek. Kul.
58,55
T.Doküm
52,60
Tds1
Tds1
Tds1
Tds1
Tds1
Rön.Fiziği
21,56
Tds Parazitoloji
-2
Ent. 27,57
M. Etiği
60,55
On Parm.
Ya. T.60,
Tds1,
Lab.
Kon. İlaçla.
41
Anatomi
47,55
Tgt
-1
Tgt
-1
Histoloji
23,56
ANE-1
Kli. Anest.
Re.. 31,29
Tla-1 T.Terminolo
56,58
Tds2
Tds2
An. Rea. Gir
35,36
Sı.
Ye.
ADS-1
Dersin
Adı
Ane-1 Uy. Kor.
Diş Hek.
91,93
Protetik
Diş Ted
92
Ane-1 Ağız Diş,
C. Has.89
Halk Sağ.
57,56
Ane-1 T.Termi.
56,59
Ane-1 Pedodon.
87
Sı.
Ye.
İAY-1
Dersin Adı
Sı.
Ye.
B.Tedavı Pla.
20
Ryt
-1
Simülasy.Tek.
19
Ryt
-1
A.Hasta Ba. İay-1 Dav.Bilimleri
54
60,57,(-)
Rad. Anatomi
17
T.Terminol. İay-1 T.Terminoloji
56,60
56,
Amb.S.Eğ. İay-1
57
Onko.Has.Ya.
19,57
A. Y. Kur.
İay-1
Çalış. 57
Ryt
-1
Tds
-2
Ryt
-1
Dersin Adı
Diş H..
Fak.
Diş
He..
Fak.
Diş H..
Fak.
Ads-1
Ads-1
Diş H..
Fak.
Patofizyolo
57
Ortodonti Diş H..
86
Fak.
Anatomi
49,57
Farmakoloji
40
M. Etiği
1,56(**)
Not : Sınavlar belirtilen gün, saat ve yer dışında yapılamaz.
(*) : Bu Sınav 2. Sınıflarla aynı gün saat 15.00 de yapılacak.
(**) : Bu Sınavlar TLT- 2. Sınıfla aynı gün saat 15.00 de yapılacak.
(***) : Bu Sınav 2. Sınıflarla aynı gün saat 14.00 de yapılacak.
(-) : Bu Sınavlar AHH- 2. Sınıfla aynı gün saat 14.00 de yapılacak.
Endodon.
88
Ane-1 Periodon.
85
Tds-1
Sı.
Ye.
Diş H..
Fak.
Diş H..
Fak.
Tds2
RYT-1
Rady.Fiziği
22
B.Eğiti. ve
Vu.G.46
Ryt
-1
ENF-1
Dersin Adı
Sın.
Yeri
Uyku
Poliso.
2
Elekroensaf
1,5
Enf-1
Halk Sağlı .
57
T.Terminol.
56
Noroloji
3
Norofizyolo
25,55
Enf-1
Enf-1
Tds-2
Enf-1
Dersin Adı
Sın.
Yeri
Halk Sağllığı
54,(*)
Ahh-1
T.Terminol.
56
Enfek. Hasta.
53,(***)
Tds-2
Anatomi
50,60
Ahh-1
Cerrahi Has.
Bil. 81
Ahh-1
AHH-1
Ahh-1
Enf-1
Tds
-2
İay-1 Rady.Cihazlar
Yapısı 20
İlk Yard.
57
Ryt
-1
Ryt
-1
Nö.Anatom
51,58
Fizik
45,58
Enf-1
Tds-2
Doç. Dr. Demet ÜNALAN
Müdür
HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014–
2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV ÇİZELGESİ
SINIF
ODY-2
Saat
Tarih
13.04.2015
14.00
13.04.2015
15.00
14.04.2015
14.00
14.04.2015
15.00
15.04.2015
14.00
15.04.2015
15.00
16.04.2015
14.00
16.04.2015
15.00
17.04.2015
14.00
17.04.2015
15.00
Dersin Adı
Çocuk Test
Yöntemleri
10,
M.İngilizce
55,53
T.Cih.Elek.
G.E.Uyum..
59,57
Ves.Sis.Te.
Yöntemler
8,60
Odyo. İleri
Test Yönt.
9,55
S.
Ye.
TDS-2
S.
Ders. Adı Ye.
Ody Sağ.Ku.
Tds
-1
H..İlişkiler -2
52,58
TGT-2
S.
Ye.
TLT-2
Dersin Adı
Rad.
Onkolojisi
22
Halk Sağlığı
54,57
Dersin Adı
Tgt- Tıb.bi
1
Laboratuvar
53
Tgt- Halk Sağlığı
1
52,59
M.İngilizce
55,56
T.Cihaz.Elek
.Gü.E..Uyu.
59
Nükleer Tıp
26
Tgt- M.İngilizce
1
55,57
Tgt1
Rönt.
Tekniği
18,56
Tgt- Hastan.Bilgi
1
Sistemleri
58,
S.
Ye.
Ane
-1
Halk Sağlığı
52,58
Tds
1
M.İngilizce
55,58
T.Cihaz.Elek
.G. Uyu.
59,58
Bilgis.Tek.
ve Kul.
58,55
Tds
2
Tds
-2
Ody Büro Mal.
-1
60,
Tds
-2
Sekreter.
Teknikleri
60,
T.Kütüpha
neciliği
82,
Tds
-2
Tds
-2
İlk Yardım
54
Tlt2
Onparmak
Yazım T.
60
Lab
Meslek Etiği
1,57
Tds
-1,
Tds
-2
Tds
-2
Tds
-2
Tds
-1
Tds
-1
Uyg.Aneste.
32,33,34,37,
38,39
Not: Sınavlar belirtilen gün, saat ve yer dışında yapılamaz.
S.
Ye.
İAY-2
Dersin Adı
S.
Ye.
Tla2
M.İngiliz.
55,54
Tıbbi Lab.
Bil.
53,60
Ody Bilgis.Tek
-1
. ve Kul.
58,56
T.Doküm.
52,57
Ody
-1
Ody
-1
ANE-2
Dersin Adı
Halk Sağlığı
54,60
Tds
-2
Ryt- M.İngilizce
1
55,59
Ane
-1
İay2
Ane Enfeksiyon
-1
Hastalıkları
53,57
Acil
Farmakoloji
41,55
Ane B.Eğitimi ve
-1
Vucut Ge.
46
İay2
RYT-2
Ders. Adı
R.Kalite
Güvenir.
20
Halk
Sağlığı
54,
M.İngiliz.
55,60
T.Cih..Ele.
G. Ve. Uy
59,55
Enfeksi.
Hastalık.
53,
İay2
İay2
Kli.Eğitim
Uy. 20,56
S.
Ye.
ENF-2
S.
AHH-2
Ye. Dersin Adı
Dersin Adı
Ryt- Tıp Elektroniği Enf- Davranış
1
59
1
Bilimleri
60
Tds
-2
M.İngilizce
55
T.Cih..Ele.G.
Ve. Uyum.
59,56
Uy.Polisomn –
ografi
2,1,5
EMG
4,60
Enf1
Tds
-1
Ryt- Elektroensefa.
2
1,5
Enf2
Ryt2
Tds
-1
İay2
Noropatoloji
43,60
Acil Bak.Uyg..
24,54
İay2
Enf1
Enf1
Enf1
S.
Ye.
ADS-2
Dersin Adı
Uyg.Protetik
Diş tedavisi
69,76
Uyg.Oral
Diagnoz ve
Rad. 70
M.İngilizce
Tds M.İngilizc
55
-1
55
Uyg.
Ortodonti
86
Bilgis.Tek.. Ahh Bilgis.Tek.
ve Kul.
-1
ve Kul.
58,
64
Uyg.Resto.
Diş Ted. ve
Endo.
Cerrahi Uyg. Ahh Uyg.Ağız
81
-1
Diş ve Cene
Cer. 75
Uyg.
Pedadonti
73
Uyg.
Periodontolo
loji
79
Uyg.Koruyu
cu Diş Hek.
.77,81
Doç. Dr. Demet ÜNALAN
Müdür
S.
Ye.
Diş H..
Fak.
Diş H..
Fak.
Tds-1
Diş H..
Fak.
Ads-2
Diş H..
Fak.
Diş H..
Fak.
Diş H..
Fak.
Diş H..
Fak.
Diş H..
Fak.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
218 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content