close

Enter

Log in using OpenID

15.01.2014 - KKTC Başbakanlığı

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014
TEDAVİ AMAÇLI KATKI
(Önerge No:2791/2013)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta
Aziz Cibo’ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında katkı yapılmasını ve
gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışında Tedavi
Görenlere” 11-01-07-9-9-1-05-4-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)76-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’YE YATIRIMCI MÜRACAATI
(Önerge No:21/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Medfar Import-Export Free Port Ltd.’e tıbbi ilaç ve medikal
araç gereç alım satımını gerçekleştirmek amacı ile Gazimağusa Serbest Liman ve
Bölgesi’nde 400m² kapalı alan verilmesini onayladı.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)77-2014
TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ’NİN GÖREVLERİ KAPSAMINDA KULLANILAN
FREKANSLARIN KULLANIMLARININ DEVAM ETTİRİLMESİ VE BU KULLANIMLARDAN
DOĞAN ÜCRETLERDEN MUAF TUTULMASI
(Önerge No:39/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Telekomünikasyon
Dairesi’nin görevleri kapsamında kullanımında olan ve önergeye ekli Ek I (Radyo
Link Frekans Listesi ) ve önergeye ekli Ek II (Hücresel Haberleşme Sistemleri
Frekans Listesi) frekansların Telekomünikasyon Dairesi tarafından kullanımlarının
devam ettirilmesine ve bu kullanımlardan doğan ücretlerden muaf tutulmasına
karar verdi.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)78-2014
KİRA SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:44/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
Müdürlüğü ile Mustafa Kıralp arasında 21.10.2004 tarihinde imzalanan ve süresi
31.6.2009 tarihinde sona eren, Gazimağusa’da Pafta/Harita XXXIII.12.2.IV Blok B,
parsel 121 (kısmen)’deki arazi ve içerisindeki toplam 23m²’lik alana sahip ofis binası
ile ilgili olarak kira sözleşmesinin, 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama
ve Değerlendirme) Yasası ve Tüzüğü altında kira süresinin 1.7.2009 tarihinden
başlatılmasını ve geriye dönük kullanım bedellerinin de tahsil edilerek, 30.6.2018
tarihine kadar 9 yıl süreyle uzatılabilmesi için önergeye ekli sunulan kira
sözleşmesini onayladı.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)79-2014
K(II)195-2013 SAYI VE 13.2.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:46/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 2007 yılı taze ve soğutulmuş su ürünleri ithalatının ve
ihracının sınırlandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararı tadil
eden K(II)195-2013 sayı ve 13.2.2013 tarihli kararda belirtilen sürenin, uygulamanın
devamlılığının sağlanması amacıyla, 31 Aralık 2014 olarak değiştirilmesini ve adı
geçen kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)80-2014
TAGEM PROJELERİ KAPSAMINDA TC’NE GİDECEK UZMANLAR
(Önerge No:47/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve
Enerji Bakanlığı arasında imzalanan “Araştırmalar Alanında İşbirliği Protokolü”
uyarınca, TC Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile
KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün yürüttüğü araştırmalar
kapsamında 2014 yılı içerisinde görevli olarak Türkiye’ye gidecek olan uzmanların
gidiş–geliş uçak biletleri, konaklama, iaşe–ibate giderleri ile mevzuat gereği
harcırahlarının Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçesi altında yer alan “Tarımsal
Araştırma ve Geliştirme Projesi” 10-06-04-8-2-1-3-06-9-9-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)81-2014
TAGEP PROJELERİ KAPSAMINDA TC’NE GİDECEK UZMANLAR
(Önerge No:49/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, TC Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında yürütülen “Tarımsal Araştırma ve
Geliştirme Projesi” kapsamında uygulanacak projelerle ilgili olarak, 2014 Yılı
içerisinde KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Çukurova
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne görevli olarak gönderilecek uzmanların, gidiş-dönüş
uçak biletleri, konaklama, iaşe-ibate giderleri ile mevzuat gereği harcırahlarının
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçesi altında yer alan “Tarımsal Araştırma ve
Geliştirme Projesi” 10-06-04-8-2-1-3-06-9-9-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)82-2014
TAGEM PROJELERİ KAPSAMINDA TC’DEN KKTC’NE GELECEK UZMANLARIN
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:50/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve
Enerji Bakanlığı arasında imzalanan “Araştırmalar Alanında İşbirliği Protokolü”
uyarınca, ülkemizde gerçekleştirilecek olan araştırma hizmetlerini yürütmek ve
danışmanlık yapmak üzere, 2014 yılı içerisinde TC Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile TAGEM
Projelerinde danışmanlık hizmeti veren TC üniversitelerinden KKTC’ne görevli
olarak gelecek uzmanların, geliş-dönüş uçak biletleri, iaşe-ibate ve konaklama
giderlerinin Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçesi altında yer alan “Tarımsal
Araştırma ve Geliştirme Projesi” 10-06-04-8-2-1-3-06-9-9-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)84-2014
“EMITT-2014” TURİZM FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:52/2014)
(Bb. Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, ülkemiz turizmini tanıtım çalışmaları kapsamında
30 Ocak–2 Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek
EMITT-2014 Turizm Fuarı’na katılıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
1-
2-
-
-
30 Ocak – 2 Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek
“EMITT-2014” Turizm Fuarı’na katılacak Başbakan Yardımcısı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar R. Denktaş, Bakanlık Müsteşarı
Şahap Aşıkoğlu, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Personeli
İlden Balkan ve Pembe Cambazoğluları Kabadayılar’ın 29 Ocak 2014
Ercan-İstanbul gidiş, 3 Şubat 2014 İstanbul-Ercan dönüş olacak şekilde
uçak biletleri, konaklama ve harcırahlarının, Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm
Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları”
04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden karşılanması;
“EMITT 2014” Turizm Fuarı’ndaki 50 m²’lik standın yapım bedeli
7,500.00 TL + KDV,
Fuar’da tanıtım amaçlı dağıtılacak tanıtıcı broşürlerin Ercan’dan İstanbul’a
gönderilmesi için ödenecek nakliye, hamaliye ve gümrük masrafları ile
İstanbul’da gümrükten çıkarılmada ödenecek gümrükle ilgili tüm masraflar,
Sözkonusu Fuar’da, standı ziyaret edecek misafirlere sunmak üzere
ülkemizi tanıtıcı izaz ikram malzemesi,
Fuar standında kullanılacak internet ve elektrik ücretleri ile fuarla ilgili her
türlü resmi harcamalar ve iaşe-ibate giderleri için Bakanlık Müsteşarı Şahap
Aşıkoğlu adına çıkacak 3,000 TL avans ve
Konu ile ilgili muhtemel doğacak diğer resmi giderlerin Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer
alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören,
Fuar Organizasyon Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden
karşılanması.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)84-2014
“EMITT-2014” TURİZM FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:52/2014)
(Bb. Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, ülkemiz turizmini tanıtım çalışmaları kapsamında
30 Ocak–2 Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek
EMITT-2014 Turizm Fuarı’na katılıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
1-
2-
-
-
30 Ocak – 2 Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek
“EMITT-2014” Turizm Fuarı’na katılacak Başbakan Yardımcısı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar R. Denktaş, Bakanlık Müsteşarı
Şahap Aşıkoğlu, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Personeli
İlden Balkan ve Pembe Cambazoğluları Kabadayılar’ın 29 Ocak 2014
Ercan-İstanbul gidiş, 3 Şubat 2014 İstanbul-Ercan dönüş olacak şekilde
uçak biletleri, konaklama ve harcırahlarının, Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm
Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları”
04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden karşılanması;
“EMITT 2014” Turizm Fuarı’ndaki 50 m²’lik standın yapım bedeli
7,500.00 TL + KDV,
Fuar’da tanıtım amaçlı dağıtılacak tanıtıcı broşürlerin Ercan’dan İstanbul’a
gönderilmesi için ödenecek nakliye, hamaliye ve gümrük masrafları ile
İstanbul’da gümrükten çıkarılmada ödenecek gümrükle ilgili tüm masraflar,
Sözkonusu Fuar’da, standı ziyaret edecek misafirlere sunmak üzere
ülkemizi tanıtıcı izaz ikram malzemesi,
Fuar standında kullanılacak internet ve elektrik ücretleri ile fuarla ilgili her
türlü resmi harcamalar ve iaşe-ibate giderleri için Bakanlık Müsteşarı Şahap
Aşıkoğlu adına çıkacak 3,000 TL avans ve
Konu ile ilgili muhtemel doğacak diğer resmi giderlerin Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer
alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören,
Fuar Organizasyon Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden
karşılanması.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)85-2014
MÜZE VE ÖREN YERLERİ İLE TURİZM OFİSLERİNE REHBER GÖREVLENDİRİLMESİ
(Önerge No:53/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun T-1131-2004 sayı ve 7.7.2004 tarihli
kararı ile başlatılan ve halen devam eden müze ve ören yerleri ile turizm ofislerine
rehber görevlendirilmesi uygulamasına turizm sektöründeki gelişmeler göz önüne
alınarak devam edilmesini ve müze ve ören yerleri ile turizm ofislerinde hizmet
vermek üzere görevlendirilen ve görev süreleri bitmiş olan aşağıda isimleri verilen
14 turist rehberinin mevcut müze ve ören yerleri ile turizm ofislerine gereklilik
çerçevesinde, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasında görev sürelerinin
uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür
ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun
“Turist Rehberlerine” 04-05-04-7-3-1-01-4-1-05 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Handan Altınay Çelik
Zehra Akpınarlar
Hülya Özkartal
Hasan Karlıtaş
Mehmet Özkaram
Menteş Üçüncü
Serhan Güneyli
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Özlem Hoca
Mustafa Tolgalı
Can Kabakçı
Ziba Kaya
Zehra Efe
Selin Feza Akça
Tuğrul Aktiğin
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)86-2014
GEÇİCİ TUTUKLU TC UYRUKLU EKREM DEMİRKOL’UN TC DEVLETİNE İADESİ
(Önerge No:54/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, 22/1988 sayılı yasa ile onaylanan TC ile KKTC arasında
akdedilmiş “Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz
Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi”nin 44’üncü maddesi
tahtında 18 Aralık 2013 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından Türkiye
Cumhuriyeti’ne iade edilmek üzere 30 gün süre ile geçici olarak tutuklanan
TC uyruklu Ekrem Demirkol’un TC Devleti’ne iade edilmesine karar verdi.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)87-2014
GEÇİCİ TUTUKLU TC UYRUKLU METİN VURAL’IN TC DEVLETİNE İADESİ
(Önerge No:55/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, 22/1988 sayılı yasa ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında akdedilmiş Hukuki, Ticari ve Cezai
Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve
Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi’nin 44’üncü maddesi tahtında, 17 Aralık 2013
tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne iade edilmek
üzere 30 gün süre ile geçici olarak tutuklanan TC uyruklu Metin Vural’ın
TC Devleti’ne iade edilmesine karar verdi.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)88-2014
GEÇİCİ TUTUKLU TC UYRUKLU FATİH DEMİRCİOĞLU’NUN
TC DEVLETİNE İADESİ
(Önerge No:56/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, 22/1988 sayılı yasa ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında akdedilmiş Hukuki, Ticari ve Cezai
Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve
Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi’nin 44’üncü maddesi tahtında, 20 Aralık 2013
tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne iade
edilmek üzere 30 gün süre ile geçici olarak tutuklanan TC uyruklu
Fatih Demircioğlu’nun TC Devleti’ne iade edilmesine karar verdi.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)89-2014
TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ’NDEN KKTC’NE GELECEK
UZMANLARIN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:57/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, TC Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında yürütülen “Tarımsal Araştırma ve
Geliştirme Projesi” kapsamında uygulanacak projelerin Danışmanlık Hizmetleri,
Yönetim, İzleme ve Denetleme Hizmetlerini yerine getirmek amacıyla,
2014 yılı içerisinde KKTC’ne gelecek olan öğretim görevlilerinin Adana-ErcanAdana geliş-dönüş uçak biletleri ile iaşe-ibate giderlerinin Gıda, Tarım ve Enerji
Bakanlığı Bütçesi altında yer alan “Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projesi”
10-06-04-8-2-1-3-06-9-9-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)90-2014
ÜLKEMİZE GELECEK İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANLARININ
MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:58/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin katkı ve desteğinde, İngiliz
Sayıştayı (UK National Audit Office-NAO) ile olan temaslar çerçevesinde, İngiltere
Sayıştay Uzmanlarından Mr. Lim Kee Sen Chan You Fee ve Mr. Sean Titley,
Mali Denetim için 19-31 Ocak 2014 tarihlerinde, Mr. Robert Reeve, Performans
Denetimi için 26 Ocak- 1 Şubat 2014 tarihleri arasında eğitim çalışmaları için
adamızda bulunacaklarından adı geçenlerin belirtilen tarihler arasında belirecek
iaşe-ibate giderlerinin Sayıştay Başkanlığı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 16-00-01-1-2-1-03-6-1-02 kaleminden, çeviri
masraflarının ise Sayıştay Başkanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtiçi Staj ve
Öğrenim Giderleri" 16-00-01-1-2-1-03-5-9-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2014
YÖDAK BAŞKANI PROF. DR. HÜSEYİN GÖKÇEKUŞ’UN ANKARA’YA GİDİŞİ
(Önerge No:59/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS) ile ilgili
yapılacak toplantıya katılmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’nın
davetlisi olarak 6 Ocak 2014 tarihinde günübirlik Ankara’ya giden
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletlerinin YÖDAK Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları"
01-01-09-4-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Cumhurbaşbakanlığı
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)92-2014
Y(K-I)324-2013 SAYI VE 6.11.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:61/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, “Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı’na Katılım”a
ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)324-2013 sayı ve 6.11.2013
tarihli kararda yer alan “31 Ekim 2013 - 2 Kasım 2013” tarihlerinin
“31 Ekim - 3 Kasım 2013” olarak değiştirilmesini ve bahse konu kararın bu yönde
tadil edilmesini onayladı.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)93-2014
HARCAMA YETKİSİ
(Önerge No:62/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, 2014 Mali Yılı içerisinde Başbakanlığın davetlisi olarak dış
ülkelerden gelecek zevatın ülkemizde davetli bulunduğu süre zarfında yapılacak her
türlü giderin ve her yıl Başbakanlık tarafından yapılan tüm yardım ve katkıların
sırasıyla Başbakanlık Bütçesi’nde yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri "03-01-01-1-1-1-03-6-1-02 kaleminden; "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 03-01-01-1-1-1-03-6-2-01 kaleminden; “Diğer Dernek, Birlik,
Kurum vb. Kuruluşlara” 03-01-04-9-9-1-05-3-2-90 kaleminden ve “Hane Halkına
Yapılan Diğer Transferler” 03-01-10-9-9-1-05-4-9-01 kaleminden karşılanmasını;
ayrıca 2014 Mali Yılı içerisinde KKTC’ni tanıtma amaçlı gerçekleştirilecek etkinliklere
ilişkin Başbakanlık tarafından yapılacak her türlü giderin ise Başbakanlık Bütçesi
altında yer alan “Siyasi Tanıtma Giderleri” 03-01-01-1-3-1-05-6-9-01 kaleminden
karşılanabilmesi için, Başbakanlığın yetkili kılınmasını onayladı.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)95-2014
KKTC BİŞKEK TEMSİLCİLİĞİ’NE TAYSEER AL-SHANEBLEH’İN GÖREVLENDİRİLMESİ
(Önerge No:64/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri
Dairesi Müdür/Temsilci mevkiinde bulunan ve K(II)1305-2013 sayı ve 22.5.2013
tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren KKTC Cidde
Temsilciliği’ne Temsilci olarak görevlendirilen Tayseer Al-Shanebleh’in Cidde’deki
görevinin iptal edilerek, 16 Şubat 2014 tarihi itibarı ile KKTC Bişkek Temsilciliği’ne
Temsilci olarak görevlendirilmesine karar verdi.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)96-2014
ASGARİ ÜCRETE YAPILAN İTİRAZ
(Önerge No:71/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nca saptanan ve
Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)39-2014 sayı ve 2.1.2014 tarihli kararı ile 3.1.2014 tarihli
Resmi Gazete’de (Sayı 03 Ek IV) yayınlanan Asgari Ücret Tavsiye Kararı’na,
Türk-Sen (Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları) Federasyonu ve KKTC Hür-İş (Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Hür İşçi Sendikaları) Federasyonu itiraz ettiğinden konunun
yeniden görüşülmek üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na havale edilmesine
karar verdi.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)97-2014
TÜRK AJANSI – KIBRIS (TAK) YÖNETİM KURULU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
(Önerge No:72/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Türk Ajansı - Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu’nda üye olarak
görev yapan Aydın Akkurt’un 41/2011 sayılı Türk Ajansı - Kıbrıs (TAK) (Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 7’nci maddesinin (6)’ncı fıkrası uyarınca
görevden alınmasını ve ayni Yasa’nın 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (Ç) bendi
uyarınca Dr. Bekir Azgın’ın atanmasını onayladı.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)98-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:75/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri
taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen 14 yabancı uyruklu kişiye, önergede
belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama
(Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2014
ARICILIKTA VARROA HASTALIĞI İLE MÜCADELE İÇİN İLAÇ TEMİNİ
(Önerge No:77/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, arıcıların Varroa hastalığına
karşı ilaçlı mücadelenin Şubat ayı içerisinde başlatılarak başarı sağlamaları ve
balda kalıntı riskinin azaltılması amacıyla, etkili maddesi Tau-Fluvalinate olan
Apistan adlı 3,850 paket ruhsatlı ilacın Serakıncı Ltd. şirketinden Devlet İhale
Tüzüğü’nün 3(2) maddesi uyarınca temin edilmesine ve bu amaç için gerekli
3,850 x 44.50 TL = 171,325.00 TL+ %5 KDV.= 179,891.25 TL’nın Gıda, Tarım ve
Enerji Bakanlığı Bütçesi altında yer alan “Hayvan Islahı, Hayvansal Hastalık ve
Zararlılarla Mücadele Projesi” 10-04-04-2-1-1-3-03-2-6-04 kaleminden karşılanıp,
bahse konu ilacın Hayvancılık Dairesi tarafından kayıtlı arıcılara eş zamanlı olarak
dağıtılmasına karar verdi.
15.1.2014
Sn. Dr. Ahmet Gülle
Sn. Aziz Gürpınar
Sn. Dr. Hamit Bakırcı
Sağlık Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)83-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL AHMET HIZLI’NIN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:51/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II)31-2013 sayı ve
9.1.2013 tarihli karar ile görev süresi uzatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nda görevli Ahmet Hızlı’nın sözleşmesinin önergeye ekli sözleşme metnine
bağlı olarak 16.1.2014 tarihinden 16.1.2015 tarihine kadar uzatılmasını ve gerekli
ödeneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi altında yer alan
"Sözleşmeli
Personelin
Ücretleri"
12-01-04-1-2-1-01-2-1-01
kaleminden
karşılanmasını onayladı.
15.1.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
93 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content