close

Enter

Log in using OpenID

19.02.2014

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014
ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN KURUMSAL LOGO KULLANMASI
(Önerge No:272/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Kurumsal kimlik açısından ihtiyaç duyulan yazışma,
broşür baskı, kart, dergi ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere önergeye ekli
belirtilen şekil ve renklerden oluşan Logo’nun Çevre ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı tarafından kullanılmasını onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)353-2014
K(II)70-2013 SAYI VE 9.1.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:331/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Ardahan Köyü’nde Cami
Yeri Ayrılması’na ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu K(II)70-2013 sayı ve
9.1.2013 tarihli karar ile Ardahan Köy Camisi yapılması amacıyla Ardahan Köy
Muhtarlığı’nın kullanımına verilen Pafta/Harita XV/2 köyiçinde kain 69, 70, 47, 48,
49 ve 68 no’lu parsellere yine aynı Pafta/Haritada kain 16,17 ve 18 no’lu
parsellerin de ilave edilmesini ve adıgeçen kararın bu yönde tadil edilmesini
onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)354-2014
GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (AŞAĞI DİKMEN KÖYÜ)
(Önerge No:332/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Aşağı Dikmen Köyü Pafta/Harita XII/53 W2’de kain Cahit
Öztürk adında kayıtlı 391/3 + 389/3 no’lu parsele ulaşımın sağlanabilmesi için;
1)
2)
3)
KKTC adında kayıtlı ayni Pafta/Haritada kain 391/5/1 no’lu parselden,
kullanılabilecek genişliği 6 ayak ile uzunluğu önergeye ekli haritada kırmızı
boyalı kısmın geçit olarak ayrılmasını;
Geçit verme zorunluluğunu düzenleyen Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf,
Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasa’sının 11A maddesinin (2)’nci fıkrasına
dayanılarak saptanan 1,900 TL (Bin Dokuz Yüz Türk Lirası) tazminat tutarının,
geçit hakkını alacak 391/3 + 389/3 no’lu parsel sahibi tarafından
1978 Taşınmaz Mal (Geçit Verme) Tüzüğü’nün öngördüğü şekilde
Devlet Hazinesi’ne ödenmesini;
Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra sözkonusu geçidin
Tapu kayıtlarına işlenmesini
onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)355-2014
GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (DEĞİRMENLİK)
(Önerge No:333/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Değirmenlik Saray Mahallesi P/H S30-C-05-B-2-D
Ada No:438’de bulunan 28 no’lu parsele ulaşımın sağlanması için;
1- KKTC adına kayıtlı ayni Pafta/Haritada yer alan su kanalı üzerine 28 no’lu
parsel sahibi, Karayolları Dairesi’nin belirttiği Ø60 çevre betonlu büz menfez
yapması şartıyla, yönü ile kullanılabilecek genişliği 14 ayak ile uzunluğu
önergeye ekli haritada kırmızı boyalı kısmın geçit olarak ayrılmasını;
2- Geçit verme zorunluluğunu düzenleyen Fasıl 224 Taşınmaz Mal
(Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın 11A maddesinin (2)’nci
fıkrasına dayanılarak saptanan 200 TL (İki Yüz Türk Lirası) tazminat tutarının
geçit hakkını alacak 28 no’lu parsel sahibi tarafından 1978 Taşınmaz Mal
(Geçit Verme) Tüzüğü’nün öngördüğü şekilde Devlet Hazinesi’ne ödenmesini;
3- Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra sözkonusu parsel için
verilecek geçidin tapu kayıtlarına işlenmesini
onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)356-2014
DÖRTYOL MUHTARLIĞI’NIN KULLANIMINA BİNA VERİLMESİ
(Önerge No:334/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Dörtyol köyiçi paftasında kain 197 no’lu parsel ve
içerisinde bulunan binanın KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesinin (1), (2) ve
(3)’üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal
Yasası’nın 4(1) maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, devletin mülkiyeti
altında kalması ve eşdeğer maksatlarına kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, çok
amaçlı salon olarak kullanılmak üzere Dörtyol Muhtarlığı’nın kullanımına verilmek
üzere İçişlerinden Sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesini onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)357-2014
Y(K-I)735-2013 SAYI VE 25.12.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:335/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Türkiye’de Çeşitli Spor
Dallarında Düzenlenecek Yarı Final ve Final Birincilikleri’ne Şampiyon Olan
Okulların Katılımı’na ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)735-2013 sayı
ve 25.12.2013 tarihli kararın 2. maddesinin (a) fıkrasında geçen “Ercan-AntalyaErcan” uçak biletleri güzergahının, “Ercan-İzmir-Ercan” şeklinde ve 3. maddesinin
(a) fıkrasında geçen “17-23 Ocak 2014” tarihinin “18-24 Ocak 2014” olarak
düzeltilmesini ve bahsekonu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)358-2014
AHMET KÜÇÜK’ÜN ATEŞLİ SİLAH MEN DURUMUNUN
SADECE AV TÜFEĞİ İÇİN KALDIRILMASI
(Önerge No:337/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası’nın 14’üncü maddesi
uyarınca, Ahmet Küçük’ün (K.K.No:018259) ateşli silah men durumunun sadece
bir adet av tüfeği için kaldırılmasına karar verdi.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)359-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’YE YATIRIMCI MÜRACAATI
(Önerge No:338/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Daphne-Ar Trading Free Port Ltd.’e, araba montaj-demontaj,
yedek parça ithalat ihracat ve transit ticaretini gerçekleştirmek amacı ile Gazimağusa
Serbest Liman ve Bölgesi’nde posta kutusu verilmesini onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)360-2014
“UTAZAS 2014” TURİZM FUARI’NA KATILIM GİDERLERİ
(Önerge No:339/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın turizm sektörü ile birlikte yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama
çalışmaları çerçevesinde, “Utazas 2014” Macaristan Turizm Fuarı’na katılıma
ilişkin aşağıdaki kararı aldı.
- 27 Şubat – 2 Mart 2014 tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de
düzenlenecek “Utazas 2014” Macaristan Turizm Fuarı’ndaki 30m²’lik boş alan
üzerine kurulacak olan standın yapım ücreti 3,600.- Euro+%27 VAT (KDV),
- “Utazas 2014” Turizm Fuarı’ndaki standa sağlanacak internet bağlantısı,
temizlik, elektrik bağlantısı ve elektrik kullanım ücreti 1,500.- Euro,
- “Utazas 2014” Turizm Fuarı için gönderilecek turizm tanıtım broşürlerinin
kargo, nakliye, ardiye, hamaliye ve gümrük giderleri ücreti 1,300.-Euro’nun
- Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali
Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun "Tanıtma,
Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-2-01
kaleminden karşılanması.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)361-2014
HASAN KARAMANOĞLU’NUN ATEŞLİ SİLAH MEN DURUMUNUN
SADECE BİR ADET AV TÜFEĞİ İÇİN KALDIRILMASI
(Önerge No:340/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası’nın 14’üncü maddesi
uyarınca, Hasan Karamanoğlu’nun (K.K.No:133783) ateşli silah men durumunun
sadece bir adet av tüfeği için kaldırılmasına karar verdi.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)362-2014
TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU’NUN DÜZENLEYECEĞİ SEMİNERE KATILIM
(Önerge No:357/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 20-23 Şubat 2014 tarihleri arasında Antalya’da
düzenlenecek İl Temsilcileri ve Kulüp Önderleri (Başkanları) Semineri’ne katılacak
olan Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Sevim Tanaydın, Hakan İnce ve
Nezihe İnce’nin Ercan-Antalya-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ile Gençlik Dairesi
Müdürü Gencay Eroğlu’nun mevzuat gereği harcırahının Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 04-01-04-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)363-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:342/2013)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri
taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen 13 yabancı uyruklu kişiye, önergede
belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli
Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2014
S(K-II)1598-2008 SAYI VE 23.7.2008 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:343/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış
olduğu S(K-II)1598-2008 sayı ve 23.7.2008 tarihli kararın önergesine ekli listenin
11’inci sırasında yer alan Norman Marshall isminin iptal edilerek, İngiliz uyruklu
Linda Rose Marshall’a Girne İlçesi Bahçeli’de Koçan No:5793, Pafta/Harita No:
XIV/1. E2, Parsel No: 159/6+160/5+161/6, Yüzölçümü: 2 evlek 200 ay² olan
taşınmaz mal ve üzerinde inşa edilen yüzme havuzlu konutu satın alması için
gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)365-2014
Y(K-I)726-2013 SAYI VE 25.12.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:344/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)726-2013 sayı ve
25.12.2013 tarihli kararın önergesine ekli listenin 3’üncü sırasında yer alan
taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C. uyruklu Cengiz Arslan’a Girne İlçesi
Doğanköy’de Koçan No:1493, Pafta/Harita No: XII/29. Köy, Parsel No: üz
48/5+48/6+48/28 üzerinde kain D Blok 1. katta 2 no’lu daireyi satın alması için
gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)366-2014
DİPKARPAZ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ
(Önerge No:345/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Dipkarpaz Belediyesi 2014 Mali
Yılı Bütçesi’ni, Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)367-2014
MERSİN’DE YAPILACAK “SEYFİ ALANYA ATMALAR KIŞ ŞAMPİYONASI”NA KATILIM
(Önerge No:346/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 1-2 Mart 2014 tarihlerinde Mersin’de yapılacak olan
“Seyfi Alanya Atmalar Kış Şampiyonası”na KKTC Atletizm Federasyonu’nun
6 kişilik bir ekiple katılmasını; katılımcıların Ercan-Adana-Ercan gidiş-dönüş uçak
biletleri, konaklama, ulaşım, iaşe ve sağlık giderleri toplamı 6,900 TL’nın
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor
Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden
karşılanmak üzere Federasyon Başkanı Ersin Doğaç adına avans olarak
verilmesini onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)368-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’YE YATIRIMCI MÜRACAATI
(Önerge No:347/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Turn Games Technologies Ltd.’e bilgisayar oyunları
yazılımı, alım-satım ve ticaretini gerçekleştirmek amacı ile Gazimağusa Serbest
Liman ve Bölgesi’nde posta kutusu verilmesini onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)369-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’YE YATIRIMCI MÜRACAATI
(Önerge No:348/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Grid Teknoloji Ltd.’e bilgisayar yazılımları, programları ve
ekipmanları, sarf malzemeleri alım-satım ve yazılım geliştirme hizmetlerini
gerçekleştirmek amacı ile Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi’nde posta kutusu
verilmesini onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)370-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’YE YATIRIMCI MÜRACAATI
(Önerge No:349/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Melsu Free Port Trading Ltd.’e araba ve benzeri
araç-gereç parçalama, yedek parça, ithalat-ihracat faaliyetlerini gerçekleştirmek
amacı ile Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi’nde posta kutusu verilmesini
onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)371-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’YE YATIRIMCI MÜRACAATI
(Önerge No:350/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Serder Import-Export Free Port Ltd.’e inşaat malzemeleri
(demir vb. emtia) ithalat ihracat ve transit ticaretini gerçekleştirmek amacı ile
Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi’nde posta kutusu verilmesini onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)372-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’YE YATIRIMCI MÜRACAATI
(Önerge No:351/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Nbacco Free Port Trading Ltd.’e tütün ithali ve sigara
üretimi faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile Gazimağusa Serbest Liman ve
Bölgesi’nde posta kutusu verilmesini onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)373-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’YE YATIRIMCI MÜRACAATI
(Önerge No:352/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Everest Trade Free Port Ltd.’e ağız ferahlatıcı ürün imalatı
faaliyetini gerçekleştirmek amacı ile Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi’nde
500-700 m² kapalı alan verilmesini onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)374-2014
İNGİLTERE SAYIŞTAY DENETÇİLERİNİN ZİYARETİ
(Önerge No:353/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin katkı ve desteğinde, İngiltere
Sayıştaylığı (UK National Audit Office-NAO) ile olan temaslar proje bazında
sürdüğünden, İngiltere Sayıştay Uzmanları’ndan Mr. Robert Reeve 2-21 Mart 2014
tarihleri arasında Performans Denetimi amacıyla, Mr. Lim Kee Sen Chan You Fee
9-28 Mart 2014 tarihleri arasında Mali Denetim amacıyla ve Mr. Sean Titley
9-17 Mart 2014 ve 19-28 Mart 2014 tarihleri arasında yine Mali Denetim amacıyla
adamızda bulunacaklarından adı geçen denetçilerin KKTC’nde kalacakları süre için
iaşe ve ibate giderlerinin Sayıştay Başkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 16-00-01-1-2-1-03-6-1-02
kaleminden, çeviri masraflarının ise "Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri" 16-00-01-12-1-03-5-9-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)375-2014
ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU’NA HİBE EDİLECEK ÖĞRENCİ SIRALARI
(Önerge No:354/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Atleks Sanverler Ortaokulu, Okul Aile Birliği tarafından,
AÇS Orman Ürünleri İmalat Sanayi Ltd. Şti.’nden satın alınacak ve Milli Eğitim
Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Atleks Sanverler
Ortaokulu’na hibe edilecek önergeye ekli proforma faturada detayları verilen
öğrenci sıraları için Gümrük ve Fiyat İstikrarı Fonu muafiyeti sağlanmasını
onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)376-2014
III. DERECE YÜKSEK HEMŞİRE ADİL YILDIZ’IN ÖDENEKSİZ İZNİ
(Önerge No:355/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı personeli III. Derece Yüksek Hemşire
Adil Yıldız’ın, Özefagus CA (yemek borusu kanseri) olan ve sürekli hemşire
bakımına ihtiyaç duyan babasına refakat etmesi gerektiği nedeniyle, önergeye
ekli Personel Dairesi görüşleri doğrultusunda, 6/2009 sayılı Kamu Sağlık
Çalışanları Yasası’nın 107(3) maddesi uyarınca, 1.2.2014 tarihinden itibaren
3 (Üç) ay süreyle ödeneksiz izinli sayılmasını onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)377-2014
İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU SAĞLIK ATAŞESİ VESİLE ERDOĞAN’IN
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:356/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II)259-2012 sayı ve
25.1.2012 tarihli karar ile 55/2002 sayılı “Yurt Dışında Görev Yapan Personelin
Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri Yasası” ile “Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev
ve Çalışma Esasları) Yasası”nın ilgili maddeleri uyarınca, 2 (İki) yıl süreyle KKTC
İstanbul Başkonsolosluğu Sağlık Ataşesi Kadrosu’na Kamu Hizmeti Komisyonu
tarafından naklinin yapılması onaylanan Vesile Erdoğan’ın görev süresinin
1 Mart 2014 tarihinden itibaren 6 (Altı) ay süre ile uzatılmasını onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)378-2014
İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ VE İSTİHDAM DESTEK MERKEZİ 2014 YILI BÜTÇESİ
(Önerge No:358/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, İhtiyat Sandığı Dairesi ve İstihdam
Destek Merkezi 2014 Yılı Bütçesi’ni, Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine tabi olmak
kaydıyla onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)379-2014
2013-2014 KISMİ HİBE DESTEK YARDIM PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE
İLİŞKİN MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDA
MASRAF VE ÖDEMELERİN KARŞILANMASI
(Önerge No:359/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Türkiye Cumhuriyeti
tarafından sağlanan kaynak ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kısmi hibe
destek yardım projelerine yönelik 21 Ekim 2011 tarihinde imzalanan “KKTC’nde
Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Usul ve
Esasları Protokolü” çerçevesinde Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür
ve Spor Bakanlığı yükümlülüğünde, olan “Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali
Destek Programı” ve “Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı”
kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi sürecinde, TC Çukurova Kalkınma Ajansı
teknik personeli ve bağımsız değerlendiricilerin, izleme faaliyetlerinde Bakanlık
tarafından görevlendirilen personelin ve bu program kapsamında destek alınacak
kurumlara ait ücret, hizmet bedeli, uçak bileti, ulaşım, akaryakıt, konaklama, iaşeibate, yurtiçi ve yurtdışında eğitim, harcırah, düzenlenecek toplantı, ilan ve reklam
giderleri, araştırma amaçlı hizmet alımları, her türlü mahkeme harç ve giderleri,
kırtasiye, ofis ve sarf malzemeleri, araç kiralama, bilgisayar yazılım alımları ve
yapımları, her türlü büro ve işyeri makine ve teçhizat alımı, posta ve telgraf
giderleri, internet-iletişim, ofis sarf malzemeleri, fotoğraf makinesi, bilgisayar ve
bunlara ait sarf malzemeleri, ofis mobilya ve donanım malzemeleri ve bu program
amaçları doğrultusunda yapılacak olan diğer resmi giderlere ait bedellerin ve hibe
almaya hak kazanan proje sahiplerinin ödemelerinin Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Turizm Projelerine Kısmi Hibe Programı Projesi” 04-01-04-7-3-65-3-08-1-3-01
kaleminden ve Sanayi Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sanayi ve
KEZ’e Yönelik Proje Destekli Kısmi Hibe Programı Projesi” 04-02-04-9-9-60-3-055-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)380-2014
KKTC MERSİN KONSOLOSLUĞU EĞİTİM/KÜLTÜR ATAŞESİ MEVKİİNE
ATAMA YAPILMASI
(Önerge No:360/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosluğu,
Eğitim/Kültür Ataşesi Mevkiine, Milli Eğitim Bakanlığı, I. Derece Yüksek Öğretim
Müfettişi Ahmet Simitcioğlu’nun atanmasına karar verdi.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)381-2014
TÜRKİYE’DE DÜZENLENECEK OKULLARARASI SPOR MÜSABAKALARINDA,
ŞAMPİYON OLAN OKUL TAKIMLARININ YARI FİNAL VE FİNAL BİRİNCİLİĞİNE
KATILMALARI
(Önerge No:361/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye’de düzenlenecek okullararası spor müsabakalarında,
şampiyon olan okul takımlarının Yarı Final ve Final Birinciliği’ne katılmalarına yönelik
aşağıdaki kararı aldı:
1-
a)
b)
c)
d)
e)
2-
a)
b)
c)
d)
e)
19-24 Şubat 2014 tarihleri arasında Sakarya şehrinde yapılacak olan
Masa Tenisi Genç (Kız-Erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne 2 çalıştırıcı ve 8 sporcu
öğrencinin katılması;
2 çalıştırıcı ve 8 sporcu öğrenciye Ercan-İstanbul-Ercan (gidiş-dönüş) uçak
biletlerinin temin edilmesi;
8 sporcu öğrenciye herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
2 çalıştırıcıya dış görev yolluğu verilmesi;
Sakarya şehrinde yapılacak olan müsabakalardaki ulaşım tutarı 480.00 TL’nın
ödenmesi;
27 Şubat – 5 Mart 2014 tarihleri arasında Mersin şehrinde yapılacak Badminton
Genç (Kız-Erkek) Türkiye Final Birinciliği’ne 2 çalıştırıcı ve 10 sporcu öğrencinin
katılması;
2 çalıştırıcı ve 10 sporcu öğrenciye Ercan-Adana-Ercan (gidiş-dönüş) uçak
biletlerinin temin edilmesi;
10 sporcu öğrenciye herbirine günlük 45.00 TL harçlık verilmesi;
2 çalıştırıcıya dış görev yolluğu verilmesi;
Mersin şehrinde yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 240.00 TL’nın ödenmesi
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)382-2014
DEVLET İHALE (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:362/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Devlet İhale (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)383-2014
DEVLET İHALELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARI DÜZENLEYEN
S-1695-2006 SAYI VE 16.8.2006 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARININ
İPTAL EDİLMESİ
(Önerge No:363/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Devlet İhalelerinde
Uygulanacak Usul ve Esasları düzenleyen S-1695-2006 sayı ve 16.8.2006 tarihli
Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine karar verdi.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)384-2014
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ HARİCİNDEKİ DİĞER
ÜLKELER, ÖZEL İLGİ GRUPLARI VE KAPALI GRUPLAR İLE TÜRKİYE
CUMHURİYETİ HARİCİNDEKİ DİĞER ÜLKELERDEN CHARTER SEFERLER İÇİN
TEŞVİKLENDİRME ESASLARI
(Önerge No:364/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, ülkemize daha fazla turist getirilmesi amacı ile
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından
hazırlanıp önergeye ekli sunulan ve 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2016 tarihleri
arasında geçerli olacak Türkiye Cumhuriyeti Teşviklendirme Esasları, Türkiye
Cumhuriyeti Haricindeki Diğer Ülkeler İçin Teşviklendirme Esasları, Özel İlgi
Grupları ve Kapalı Gruplar (Seminer, Kongre, Konferans, Toplantı, Bayii Tatil
Grupları) Teşviklendirme Esasları ile Türkiye Cumhuriyeti Haricindeki Diğer
Ülkelerden Charter Seferler İçin Teşviklendirme Esasları’nın hayata
geçirilmesine karar verdi.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)385-2014
ALMANYA’NIN BERLİN ŞEHRİNDE GERÇEKLEŞECEK
ITB 2014 TURİZM FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:365/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde, Almanya’nın
Berlin şehrinde düzenlenecek ITB 2014 Turizm Fuarı’na katılıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
- 5-9 Mart 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenecek ITB 2014
Turizm Fuarı’na katılacak olan Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun 4 Mart 2014 gidiş, 10 Mart 2014 dönüş olacak
şekilde Ercan-İstanbul-Berlin-İstanbul-Ercan uçak biletleri, seyahat-sağlık sigortası, vize
ücreti, konaklama, harcırah ve her türlü iaşe ve ibate giderlerinin Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm
Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 04-01-04-7-3-2-03-3-301 kaleminden karşılanması;
- ITB 2014 Turizm Fuarı’ndaki 118 m²’lik boş alan üzerine yapılan standın yapım ücreti
26,700 Euro (KDV dahil ilgili firmaya ödenmek üzere, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Almanya’da faaliyet gösteren Nord Zypern
Tourismus Zentrum (Almanya Turizm Tanıtım Ofisi) hesabına gönderilmesi;
- ITB 2014 Turizm Fuarı’nda stantda kullanılacak elektrik ve internet bedeli,
- Fuar için Almanya Turizm Ofisi’nde görevli personele gönderilecek tanıtıcı yayın ve
malzemelerin kargo, nakliye, ardiye, hamaliye ve gümrük giderleri,
- Fuar standında teşhir etmek ve ziyaretcilere ikram etmek maksadı ile alınacak ülkemize
özgü yiyecek ve içecek malzemeleri tutarı ile izaz ikram malzemelerinin servisinde ihtiyaç
olacak mutfak malzemeleri tutarı,
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu
adına çıkacak 3,500.- Euro avans, fuar kapsamında yapılacak hertürlü harcama ve stantda
görev yapacak 2 hostesin ödemesi ve konu ile ilgili muhtemel doğabilecek diğer resmi
giderlerin Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden karşılanması.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)386-2014
“UTAZAS 2014” MACARİSTAN TURİZM FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:366/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’nın turizm sektörü ile birlikte yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları
çerçevesinde, “Utazas 2014” Macaristan Turizm Fuarı’na katılımına ilişkin aşağıdaki
kararı aldı.
- 27 Şubat – 2 Mart 2014 tarihleri arasında Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de
düzenlenecek “Utazas 2014” Macaristan Turizm Fuarı’na, Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun katılmasını
26 Şubat 2014 Ercan-İstanbul-Budapeşte gidiş, 3 Mart 2014 Budapeşte-İstanbulErcan dönüş olacak şekilde Budapeşte konaklama ücreti, uçak bileti ve harcırahının,
- “Utazas 2014” Macaristan Turizm Fuarı’na, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak Berlin’de faaliyet gösteren Berlin Turizm
Tanıtım Ofisi (Nord Zypern Tourismus Zentrum GmbH) çalışanı Emrah Günen’in
“Utazas 2014” Macaristan Turizm Fuarı’na katılmak üzere görevlendirilmesi ve 26
Şubat 2014 Berlin-Budapeşte gidiş, 3 Mart 2014 Budapeşte-Berlin dönüş olacak
şekilde, ekstralar hariç oda-kahvaltı esasına göre Budapeşte konaklama ücreti, uçak
bileti ve harcırahının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma
Fonu’nun “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden,
- Sözkonusu Fuar süresince (4 gün boyunca) stantda görev yapacak olan ve turizm
sektörü ve ziyaretçiler ile iletişimi sağlamada yardımcı olacak bir adet Macarca
tercümanın hizmet ücreti 400.- Euro ile Fuar boyunca tur operatörleri ile yapılacak
görüşmelerde ve fuar kapsamında doğabilecek diğer resmi harcamalar içn Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu
adına çıkacak toplam 3,000.- Euro avansın; Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun
"Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-2-01
kaleminden karşılanması.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)388-2014
MERKEZİ AV KOMİSYONU 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ
(Önerge No:368/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Merkezi Av Komisyonu
2014 Mali Yılı Bütçesi’ni, Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla
onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)389-2014
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 24. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ
TOPLANTISI’NA KATILIM
(Önerge No:369/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, 22-27 Şubat 2014 tarihleri arasında Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı’nın Tahran’da düzenleyeceği 24. Bölgesel Planlama Konseyi Toplantısı’na
katılmak amacıyla, Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi İslam İşbirliği Teşkilatı ile
İlişkiler Müdürü Oktay Öztürk ve Dışişleri Dairesi III. Derece Sekreter
Hakan Aksoy’un 22 Şubat 2014 Ercan-İstanbul-Tahran gidiş, 27 Şubat 2014
Tahran-İstanbul-Ercan dönüş uçak bilet bedelleri ile belirtilen tarihler için mevzuat
gereği harcırah, konaklama ve gerçekleşecek diğer tüm resmi giderler için Dışişleri
Dairesi İslam İşbirliği Teşkilatı ile İlişkiler Müdürü Oktay Öztürk adına çıkarılacak
3,000.- USD (Üç Bin Amerikan Doları) avansın Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 05-01-01-1-3-1-03-3-301 kaleminden karşılanmasını onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)390-2014
ECZACILIK VE ZEHİRLER KURULU’NDA ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ
(Önerge No:371/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Fasıl 254 Eczacılık ve Zehirler Yasası’nın 3’üncü
maddesi uyarınca oluşturulan ve Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)123-2013 sayı ve
2.10.2013 tarihli kararı ile onaylanan “Eczacılık ve Zehirler Kurulu”nda
Başkan (Sağlık Bakanlığı Temsilcisi) olarak atanan Ecz. Ayden Kutalp’ın yerine
Ecz. Mertdoğan Soyalan’ın atanmasını ve sözkonusu kararın bu yönde tadil
edilmesini onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)391-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:372/2013)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri
taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen 36 yabancı uyruklu kişiye, önergede
belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli
Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)392-2014
T-1548-2004 SAYI VE 7.9.2004 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:373/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İstemi’ne ilişkin Bakanlar
Kurulu’nun almış olduğu T-1548-2004 sayı ve 7.9.2004 tarihli kararın tadil
edilerek, İtalyan uyruklu Valter Portaluppi ile İrlanda Uyruklu Ann Deidre Good’a
Girne İlçesi Beylerbeyi’nde Koçan No:6508, Pafta/Harita No:XII/30.E2, Parsel
No:693/1, Yüzölçümü:15 dönüm olan taşınmaz malın 19/391 hissesi ve/veya
yaklaşık 10496 ay² alanındaki 15 no’lu müşterek havuzlu villayı satın almaları için
gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)393-2014
ATLASJET HAVACILIK A.Ş.’DEN ALINAN TEMİNAT MEKTUBUNUN KIRDIRILMASININ
ERTELENMESİ İÇİN VERİLEN SÜRENİN UZATILMASI
(Önerge No:374/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 25 Şubat 2014 tarihinde
hitam bulacak biçimde uzatılmış olan 5,000,000.00 TL tutarındaki teminat
mektubunun kırdırılmasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aleyhine getirilen
dava ve/veya davaların neticelenmesine kadar ve her halükarda 31.12.2014 tarihini
geçmeyecek bir süre için ertelenmesi hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın yetkilendirilmesini onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)395-2014
KKTC’NDEN BİR HEYETİN, TC’NDEN KKTC’NE KABLO İLE ELEKTRİK NAKLİ İLE
İLGİLİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE ANKARA’YA GİTMESİ
(Önerge No:376/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Enerji, Maden, Elektrik ve Türkiye Cumhuriyeti’nden
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kablo ile elektrik nakli ile ilgili konuları
görüşmek üzere, KKTC Başbakanlık Müsteşarı Alpay Avşaroğlu, Gıda, Tarım
ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Hasan Kestigül, K.T. Elektrik Kurumu Müdür
Vekili Mehmet Salih Gürkan, K.T. Elektrik Kurumu Koordinatörü Hasan Başoğlu
ve Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Genel
Koordinatörü İsmail Arter’den oluşan heyetin 20-21 Şubat 2014 tarihleri
arasında Ankara’ya gitmesini, adı geçenlerin Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletleri, konaklama, iaşe-ibate giderleri ve mevzuat gereği harcırahlarının
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı
Geçici Görev Yollukları” 10-01-04-1-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)396-2014
DEVLET İHALE (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:377/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Devlet İhale (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)397-2014
MİLLİ EĞİTİM ŞURASI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:378/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Milli Eğitim Şurası (Değişiklik) Tüzüğü’nü
onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)398-2014
UNDP-PFF “BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI-GELECEK İÇİN
ORTAKLIK” OFİSİNİN “DİPLOMATİK MİSYON” OLARAK ONAYLANMASI
(Önerge No:370/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplum menfaatine bir
dizi faaliyet yürütmekte olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-Gelecek İçin
Ortaklık (UNDP-PFF) Ofisi’nin 28/1983 sayılı Diplomatik Hak, Dokunulmazlık ve
Ayrıcalıklar Yasası ile Onaylanmış Diplomatik Misyonlara Tanınacak Hak,
Dokunulmazlık ve Ayrıcalıklar Tüzüğü uyarınca “Diplomatik Misyon” olarak
onaylanması ve yine ilgili mevzuat çerçevesinde diplomatik hak, dokunulmazlık
ve ayrıcalıklardan yararlandırılmasını onayladı.
19.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
147 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content