close

Enter

Log in using OpenID

06.08.2014

embedDownload
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014
LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER
(Önerge No:1427/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C’de yer
alan önergeye ekli haritada mavi boyalı 1069 (kısmen), 1070 (kısmen) ve 1074
(kısmen) no’lu parsellerin KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesinin (1)(b) ve
3’üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal
Yasası’nın 4(1) maddesi uyarınca Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer
maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydı ile Maliye Bakanlığı’nın kontrol ve
yönetimine verilmesini onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1454-2014
ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRMELERİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1438/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın
11(4) maddesi altında hazırlanıp ekte sunulan Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri
(Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1455-2014
GAZİANTEP’TE DÜZENLENECEK “ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 5. ULUSLARARASI
FOLKLÖR FESTİVALİ”NE DİPKARPAZ GENÇLİK MERKEZİ EKİBİNİN KATILMASI
(Önerge No:1495/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 19-24 Ağustos 2014 tarihleri arasında Gaziantep’te
düzenlenecek “Şahinbey Belediyesi 5. Uluslararası Folklör Festivali”ne önergeye
ekli listede isimleri belirtilen 27 kişilik ekiple katılacak olan Gençlik Dairesi’ne bağlı
Dipkarpaz Gençlik Merkezi ekibinin gidiş-dönüş uçak bileti giderlerinin Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi
Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Gençlere Yönelik Etkinliklerin
Desteklenmesi Projesi” 04-11-08-1-0-01-3-06-5-7-04 kaleminden, idareci Ferah
Racioğlu Aytekin’in uçak biletinin ise "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 04-11-08-10-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1456-2014
YENİ ERENKÖY’DE ENGELLİLER REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPIMI İÇİN
PARSEL AYRILMASI
(Önerge No:1497/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yeni Erenköy p/h 3/37’de kain mülkiyeti KKTC (Rum) rezerv
kaynak olan önergeye ekli Pafta/Planda belirtilen 608/1 ve 608/2 nolu parsellerin
Şehir Planlama Dairesi’nin koyacağı şartlara uyulması koşuluyla, Engelliler
Rehabilitasyon Merkezi binası yapımı amacıyla, KKTC Anayasası’nın 159’uncu
maddesinin (1) (b) ve 3’üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve
Eşdeğer Mal Yasası’nın 4(1) maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, Devletin
mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi
kaydıyla, Maliye Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilmesini onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1457-2014
SAĞLIK KURULU KARARI İLE YAPILAN AMELİYATLAR, TEMİN EDİLEN TIBBİ CİHAZ,
ALET VE TEÇHİZATLARA AİT ÖDEMENİN YAPILMASI
(Önerge No:1498/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı
hastahanelerde Uzman Doktorlar tarafından uygun görülüp hastaların yurtdışına
sevk edilmeden KKTC Devlet Hastaneleri’nde Sağlık Kurulu Kararı ile yapılan
Ortopedi, Beyin Cerrahisi, Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyolojik Girişimsel vakalar ve
yine Sağlık Kurulu Kararı ile gerekli görülen ve hastaların yaşamlarını
südürebilmeleri için elzem olan tıbbi teçhizat alımlarına yönelik önergeye ekli
tablolarda detayları belirtilen ödemelerden yurtdışı firmalara yapılan (KDV dahil)
484,452.98 TL’nın Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Yurt Dışında Tedavi Görenlere” 11-01-07-9-9-1-05-4-3-01 kaleminden, yurtiçi
firmalara yapılan (KDV dahil) 193,752.78 TL ve (KDV dahil) 12,577.50 Euro’nun ise
“Yurt İçi Tedavi Görenlere” 11-01-07-9-9-1-05-4-3-02 kaleminden ödenebilmesi için
Sağlık Bakanlığı’nın Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili
kılınmasını onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1458-2014
DEVLET LABORATUVARI DAİRESİ’NE TEMİN EDİLECEK TIBBİ CİHAZ
VE MALZEME ÖDEMELERİ
(Önerge No:1499/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuvarı Dairesi
şubelerinde acilen teminine ihtiyaç duyulan, gerekçeleri önergede belirtilen
önergeye ekli listede detayları verilen tibbi cihaz ve malzemelerin Markan Ltd., SEM
Laboratuvar Cihazları Paz. San. ve Tic. A.Ş., ISOMER Lab & Medical Supplies
Ltd.’den temin edilmesi ve ayrıca Devlet Laboratuvarı Dairesi’nin her yıl yinelenen
ve Akreditasyonu (Gözetim-Denetleme) sadece TÜRKAK tarafından yapılan
denetim hizmet bedelinin ödenmesi hususunda, Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2)
maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını ve sözkonusu alımlar için
gerekli 67,163.00 TL, 11,445.00 Euro ile 9,957.86 USD’ın Devlet Laboratuvarı
Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi
ve
Temrinlik
Malzeme
Alımları”
11-03-07-4-0-1-03-2-6-01
kaleminden,
15,576.11 USD’ın “Laboratuvar Cihaz ve Bakım Onarım Giderleri”
11-03-07-4-0-1-03-7-3-05 kaleminden, 31,646.15 TL ile 4,753.00 Euro’nun
“Devlet Laboratuvarı Dairesi Techizat Alımları Projesi” 11-03-07-4-0-02-1-06-1-3-04
kaleminden, 40,346.25 Euro’nun
“Devlet Laboratuvarına Techizat Alımı ve
Akreditasyon
Projesi”
11-03-07-4-0-01-3-06-1-3-04
kaleminden
ve
4,400.00 Euro’nun ise “Araştırma ve Geliştirme Giderleri” 11-03-07-4-0-1-03-5-1-02
kaleminden karşılanmasını onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1459-2014
YÖDAK BAŞKANI PROF. DR. HÜSEYİN GÖKÇEKUŞ’UN MALTA’YA GİTMESİ
(Önerge No:1500/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 23-26 Temmuz 2014 tarihleri arasında Malta’da düzenlenen
“ESF Project 1.227 Making Quality Visible” konulu konferansa katılan YÖDAK
Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un Ercan-İstanbul-Malta gidiş-dönüş uçak
biletleri, Malta’daki 3 günlük harcırah, ulaşım masrafları, konaklama masrafları ve
konferans katılım ücretinin KKTC Cumhurbaşkanlığı YÖDAK 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 01-01-09-4-1-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1460-2014
REYHAN ERDOĞAN’A KKTC YURTTAŞLIĞI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN
İPTAL EDİLMESİ
(Önerge No:1502/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 17.2.1962 Tarsus doğumlu
Reyhan Erdoğan’a KKTC Yurttaşlığı Verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış
olduğu K(II)1286-2013 sayı ve 22.5.2013 tarihli kararın iptal edilmesine karar verdi.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Muhaceret Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1463-2014
MEHMETÇİK BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ
(Önerge No:1505/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Mehmetçik Belediyesi
2012 Mali Yılı Bütçesi’ni, Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla,
onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1464-2014
MEHMETÇİK BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI BÜTÇESİ
(Önerge No:1506/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Mehmetçik Belediyesi
2013 Mali Yılı Bütçesi’ni, Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla,
onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1465-2014
MEHMETÇİK BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ
(Önerge No:1507/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Mehmetçik Belediyesi
2014 Mali Yılı Bütçesi’ni, Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla,
onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1466-2014
YENİ BOĞAZİÇİ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ
(Önerge No:1508/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Yeni Boğaziçi Belediyesi
2014 Mali Yılı Bütçesi’ni, Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla,
onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1467-2014
MÜDÜR/TEMSİLCİ MUSTAFA LAKADAMYALI’NIN
KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ GÖREVİNDEN ALINMASI
(Önerge No:1509/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, K-564-2010 sayı ve 11.8.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı
ile 15 Ağustos 2010 tarihinden itibaren KKTC Ankara Büyükelçiliği’ne Büyükelçi
olarak atanan, Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi, Müdür/Temsilci Mustafa
Lakadamyalı’nın görev süresi 1 Kasım 2014 tarihi itibarıyla sonlanacağından, bu
görevden
alınarak,
Dışişleri
Dairesi
Merkez
Örgütü’nde
(Lefkoşa)
görevlendirilmesine karar verdi.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1468-2014
MÜDÜR/TEMSİLCİ FAZIL CAN KORKUT’UN KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİSİ
OLARAK ATANMASI
(Önerge No:1510/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi’nde Müdür/Temsilci
mevkiinde bulunan Fazıl Can Korkut’un 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren
KKTC Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdi.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1469-2014
DEMİRLEME ÜCRETİNE İLİŞKİN Y(K-I)1270-2014 SAYI VE 2.7.2014 TARİHLİ KARARIN
TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1513/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, M/V “KLOS C” Gemisi’ne Liman ve Gemi Ücreti Muafiyeti
Sağlanması’na ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I)1270-2014 sayı ve
2.7.2014 tarihli kararda “2,463.36 Amerikan Doları” olarak belirtilen Demirleme
Ücreti’nin, önergeye ekli faturada belirtildiği şekilde “2,075.92 Amerikan Doları”
olarak düzeltilmesini ve bahsekonu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1470-2014
ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI’NDA DÜZENLENECEK YANGIN EĞİTİMİ VE
TATBİKATINA KATILIM
(Önerge No:1514/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, TC. DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından 25-28 Ağustos 2014
tarihleri arasında Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 2’şer gün süreli olarak iki
bölümde gerçekleştirilecek Yangın Eğitimi ve Tatbikatı’na Sivil Havacılık Dairesi
personeli Meydan İtfaiye Sorumlusu Mustafa Karşılı ve 1. Derece Meydan İtfaiye
Memuru İbrahim Kuşi’nin 25-26 Ağustos 2014 tarihleri arasında, 1. Derece Meydan
İtfaiye Memuru Ahmet Hoca ve 1. Derece Meydan İtfaiye Memuru Canol
Dağaştı’nın 27-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında katılmalarını, Ercan-AnkaraErcan gidiş-dönüş uçak biletleri, konaklama ve harcırahlarının Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Staj ve
Öğrenim Giderleri" 08-01-04-9-9-1-03-5-9-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1471-2014
TÜRKMENKÖY’DE KAMU AMAÇLI SU KUYUSUNA İLİŞKİN
KAMULAŞTIRMA İHBARI
(Önerge No:1515/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Beyarmudu Belediyesi’nce kamu yararı amacı ile, bölge
halkının su ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, önergeye ekli planda
Türkmenköy Pafta/Harita:XXXII.12.W2 parsel 130/9/2’de işaretlenmiş olan ve kamu
maksatlı Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından 2006 yılında kazılan kuyunun
kamulaştırılmasına yönelik olarak 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası’nın
4’üncü maddesi uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma İhbarı” nı onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1472-2014
83. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:1518/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 29 Ağustos - 7 Eylül 2014
tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek “83. İzmir Enternasyonal Fuarı”na katılıma
ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
1- 29 Ağustos-7 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenecek “83. İzmir Enternasyonal
Fuarı”na Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’nı
temsilen Sanayi Dairesi personelinden Şube Amiri Öcal Erten, Teknisyen Ömer İyici,
geçici memur Tahir Sinal ve geçici işçi Salih Kazma ile ülkemizde üretilen sanayi
ürünleri ve firmalarının tanıtımına katkı sağlamak üzere K.T. Sanayi Odası temsilcisi
Hüseyin Ezgin’in 24 Ağustos-10 Eylül 2014 tarihleri arasında katılmaları;
2- Kuruluşlar, Sanayi Bölgeleri, Fuarlar ve Genel Tanıtma Şubesi, Şube Amiri Öcal
Erten’in İzmir Fuarı’nda KKTC Stand Müdürü olarak görevlendirilmesi;
3- Adıgeçenlerin belirtilen tarihlere göre Ercan-İzmir-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri,
sağlık sigortaları, mevzuat gereği harcırahları ve otel konaklama giderlerinin
(yalnız yatak 80 Euro/gün) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı, Sanayi Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-02-04-1-1-1-03-6-2-01 kaleminden
karşılanması; ayrıca
4- İzmir Fuarı’nda, stand yer kirası, nakliye, gümrükleme masrafları, ön hazırlık, stand
kiralanması, dekorasyon malzemesi alımı ve/veya kiralama masrafları, ulaşım
giderleri, hizmet alımı ve görevli personel giderleri, elektrik ve su bağlantı giderleri,
fuar için yapılacak diğer giderler için mahsubu bilahare "Tanıtma, Ağırlama, Tören,
Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-02-04-1-1-1-03-6-2-01 kaleminden yapılmak üzere
70,000.00 TL Öcal Erten adına avans olarak verilmesi.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1473-2014
KUZEY SAHİL YOLU KAMULAŞTIRMA İHBARI
(TATLISU, MERSİNLİK)
(Önerge No:1520/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesinde kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Kuzey Sahil Yolu yol
güzergahı içinde kalan ve eksik yayımlanan Gazimağusa kazasına bağlı Tatlısu ve
Mersinlik köylerinde kain olup, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların
kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 4. maddesi
uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma İhbarı”nı onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1474-2014
ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR TÜZÜK
(Önerge No:1521/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle Elektronik Haberleşme Yasası’nın
86, 87 ve 89’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Tüzüğü onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1475-2014
“YARI BAĞIMSIZ HAYATA GEÇİŞ EVLERİ PROJESİ” KAPSAMINDA
KULLANILMAK ÜZERE BİNA KİRALANMASI
(Önerge No:1522/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal
Hizmetler Dairesi Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen “Yarı Bağımsız Hayata Geçiş
Evleri Projesi” kapsamında kullanılmak üzere, Gazi Mustafa Cahit Sokak 64/B7
Gönyeli adresinde bulunan binanın, önergeye ekli sözleşme metni uyarınca,
2.2.2014 tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süre ile Sosyal Hizmetler Dairesi
Müdürlüğü’nce aylık 750.-TL’na kiralanmasını ve gerekli ödeneğin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Özel Nitelikli Kiralama Giderleri” 12-03-10-7-0-1-03-5-5-12
kaleminden karşılanmasını onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1476-2014
YURTDIŞI ZİYARET
(Önerge No:1523/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, 14-16 Temmuz 2014 tarihleri arasında, davetli olarak
Sakarya’ya giden ve orada tamaslerda bulunan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Hamit Bakırcı ile Özel Kalem Müdürü Mehmet Osmanlılar’ın 14-16 Temmuz 2014
Ercan-İstanbul-Ercan gidiş dönüş uçak biletleri bedeli ile Basın Danışmanı Burhan
Cambaz’ın 16 Temmuz 2014 tarihli İstanbul-Ercan dönüş uçak bileti bedeli,
mevzuat gereği harcırahları ve orada beliren tüm resmi giderlerin Çevre ve Doğal
Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları” 13-01-05-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1477-2014
MÜDÜR/TEMSİLCİ ALİ SANTEL’İN KKTC İSLAMABAD TEMSİLCİLİĞİ’NE ATANMASI
(Önerge No:1524/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci
Ali Santel’in 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren KKTC İslamabad Temsilciliği’ne
Temsilci olarak atanmasına karar verdi.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1478-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL GAMZE KANIDİNÇ’İN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:1525/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Başbakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme
Ajansı’nda (YAGA) sözleşmeli personel olarak görev yapan ve Y(K-I)301-2013 sayı
ve 30.10.2013 tarihli karar ile görev süresi uzatılan Gamze Kanıdinç’in hizmetlerine
ihtiyaç duyulması nedeniyle, 18.8.2014 tarihinde sona erecek sözleşme süresinin
hitam tarihinden itibaren önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl daha
uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan
"Sözleşmeli Personelin Ücretleri" 03-01-04-8-1-1-01-2-1-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1479-2014
2014 LEFKE BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1526/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Belediyeler Yasası’nın 95. ve 133’üncü maddelerinin verdiği
yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan, 2014 Lefke Belediyesi İçme Suyu
Tüzüğü’nü onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1480-2014
GEÇİTKALE MEZARLIĞINDAKİ MEZARIN AÇILMASI VE
TEKRAR DEFNEDİLMESİNE İLİŞKİN EMİRNAME
(Önerge No:1527/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Fasıl 257 Kamu Sağlığı (Defin ve Mezardan Çıkarma)
Yasası madde 3 altında hazırlanıp ekte sunulan “Geçitkale Mezarlığındaki Mezarın
Açılması ve Tekrar Defnedilmesine İlişkin Emirname”yi onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1481-2014
Y(K-I)1267-2014 SAYI VE 2.7.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1528/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Gatsometer BV Şirketi Tarafından Hollanda’da
Düzenlenecek Eğitime Katılım’a ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu
Y(K-I)1267-2014 sayı ve 2.7.2014 tarihli kararın aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenerek tadil edilmesini onayladı.
“Bakanlar Kurulu, 4-8 Ağustos 2014 tarihleri arasında Hollanda’da bulunan
Gatsometer BV Şirketi tarafından düzenlenecek Hız Tesbit Kameraları
Görtüntülü Kamera Suçu Bilirkişi Eğitimi’ne katılacak olan Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı Trafik Hizmetleri Birimi 1. Derece Kd. Baş Teknisyen Ümit
Karagözlü ve Polis Genel Müdürlüğü Müfettişi Cevdet Demirel ile
Polis Müfettişi Eren Aksoylu’nun 3 Ağustos 2014 Ercan-İstanbul-Amsterdam
gidiş, 9 Ağustos 2014 Amsterdam-İstanbul-Ercan dönüş olmak üzere uçak
biletleri, vize, sigorta işlemleri, Hollanda’da kalacakları süre zarfındaki
konaklama giderleri ile mevzuat gereği harcırahlarının, Teknisyen Ümit
Karagözlü’nün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" 08-01-04-9-9-1-03-5-9-02
kaleminden, adı geçen Polis Müfettişleri’nin ise Polis Genel Müdürlüğü
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri"
19-00-03-1-1-1-03-5-9-02 kaleminden; ayrıca konaklama giderleri için
Teknisyen Ümit Karagözlü adına verilecek 3,162.- TL avans ile Polis Müfettişi
Cevdet Demirel adına verilecek 6,042.- TL avansın belirtilen kalemlerden
karşılanmasını onayladı.”
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1482-2014
KİMLİK TESPİTİ TAMAMLANAN 34 ŞEHİDİN TAŞKENT ŞEHİTLİĞİ’NE DEFNEDİLMESİ
(Önerge No:1531/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşkentli şehit ailelerinin yazılı istemleri doğrultusunda, kayıp
olan ve yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak, kimlik tespiti tamamlanan aşağıda
isimleri belirtilen 34 şehidin 15 Ağustos Cuma günü Taşkent Şehitliği açılışı sonrasında
kılınacak cenaze namazına müteakip Taşkent Şehitliği’ne Askeri Tören ile
defnedilmelerine karar verdi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Şht. Cuma Yusuf
Şht. Salih Yusuf
Şht. Hüseyin Yusuf
Şht. Hüda Veleddin
Şht. Mustafa Ali Bey
Şht. Arif Mustafa
Şht. Hasan Ali
Şht. Yusuf Cuma
Şht. Hüseyin Mehmet
Şht. Şeref Hüseyin
Şht. Osman Durmuş
Şht. Kubilay İbrahim
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Şht. Ziya İbrahim
Şht. Münir Mustafa
Şht. Cuma Hasan
Şht. Osman Cemal
Şht. Yusuf Mustafa
Şht. Osman Ali Bey
Şht. Behçet Mehmet
Şht. Mustafa Mehmet
Şht. Erdoğan Hüseyin
Şht. Hüseyin Salih
Şht. Behzat Hüseyin
Şht. Şevket Derviş
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Şht. Behiç Cemal
Şht. Münür Kasım
Şht. Hasan Fevzi
Şht. Mehmet Kaşif
Şht. Enver Kaşif
Şht. Kamuran Kaşif
Şht. Savaş Kaşif
Şht.Mustafa Süleyman
Şht. Tünser Süleyman
Şht. Veli Mehmetali
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1484-2014
DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ DAİRESİ’NİN AYÇİÇEK KÜSPESİ ALIMI
(Önerge No:1533/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri
Dairesi Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çiftliklerde hayvanların beslenmesi için
ihtiyaç duyulan, 120 M/Ton Ayçiçek Küspesi’nin 32/1983 sayılı Hazine Malları
Yasası ve Devlet İhale Tüzüğü’nün 3(2) maddesine atfen, Nej-Grain Trading &
Industry Ltd.’den alınmasını ve ihtiyaç duyulan 93,600.- TL’nın Gıda, Tarım ve
Enerji Bakanlığı’na bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali
Yılı Döner Sermaye Bütçesi altında yer alan “Hammadde Alımları”
10-05-04-2-1-00-7-03-1-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1485-2014
2000 GENEL TARIM SİGORTASI FONU BİTKİSEL ÜRETİM ZORUNLU SİGORTA
(DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1534/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Genel Tarım Sigortası Yasası’nın 4’üncü ve 15’inci
maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan 2000 Genel Tarım
Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1486-2014
2013-2014 ÜRETİM YILINDA KURAKLIKTAN ZARAR GÖREN BÖLGELERİN İLANI
(Önerge No:1535/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Genel Tarım Sigortası Fonu
Yönetim Kurulu Saptama Değerlendirme Komitesi raporu ve Fon Yönetim
Kurulu’nun önergeye ekli 19/2014 sayılı kararı gereğince, 2013-2014 Tahıl Üretim
Yılında yağışların zamansız ve yetersiz olması nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde ekli listede belirtilen 178 köy ve/veya bölgede kuraklıktan etkilenen
Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf, Hasıllık, Tritikale), Yem Bitkisi (Fiğ, Favetta) ekili
alanların ve ekli Kadastral Pafta taksimatlı harita üzerinde sarı olarak renklendirilen
köy ve/veya bölgelerin “Kuraklıktan Zarar Gören Bölge” olarak ilan edilmesine karar
verdi.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1487-2014
TC UYRUKLU PEVRUL KAVRAK’IN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:1536/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, T.C uyruklu Pevrul Kavrak’ın, Girne, Beylerbeyi
P/H NO: XII/29,E2, Parsel: 494/5 Yüzölçümü: 3 evlek 3500 ay² , Koçan No: 6574
olan taşınmaz malı ve üzerinde inşa edilen yüzme havuzlu villayı satın alması için,
önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1489-2014
SAĞLIK KURUMLARI ÜCRETLER TARİFESİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1496/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve
Çalışma Esasları) Yasası’nın 20’nci maddesine atfen hazırlanıp ekte sunulan,
Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
6.8.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
498 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content