close

Enter

Log in using OpenID

Ders Tanımı

embedDownload
DERSİN ADI
(TÜRKÇE - İNGİLİZCE)
Görüntü Yorumlama Teknikleri Image Interpretation Techniques
DERSİN KODU
JDF740
DERSİN KREDİSİ
3-0-3 (6 AKTS)
GEREKÇE VE AMAÇ
Görüntü yorumlamaya yönelik teknikler, görüntünün
sınıflandırılması, yöntemleri, görüntünün içerdiği bilgi içeriği,
sayısal yükseklik/yüzey modeli üretimi ve değişim analizi
konularında gerekli bilgiyi vermek amaçlanmaktadır.
ÖN KOŞUL
Yoktur.
KATALOG TANIMI
Görüntü, Sınıflandırma, Bilgi içeriği, Topografik harita yapımı,
SYM üretimi.
(TÜRKÇE- İNGİLİZCE)
Image, Classification, Information Content, Topographic
Mapping, DEM/DSM Generation.
Giriş. Uygulama alanları. Mono-stereo görüntü kavramları.
Piksel tabanlı ve nesne tabanlı görüntü yorumlama teknikleri.
Sınıflandırma kavramı. Kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma.
Yarı-otomatik ve otomatik sınıflandırma. Görsel analiz. Bilgi
DERS İÇERİĞİ
içeriği kavramı ve türleri. Optik, mikrodalga ve lazer görüntü
yorumlamada faklılıklar. Konuma bağlı bilgi üretimi.
Topografik harita yapımı. Sayısal yüzey/yükseklik modeli
üretimi. Değişim belirleme uygulamaları. Konumsal olmayan
uygulamalara genel bakış. Örnek uygulamalar.
1. Remote Sensing and Image Interpretation, Lillesannd, T.
M., John, Sixth Edition, Willey & Sons, Inc., 2008
2. Remote Sensing Image Analysis: Including The Spatial
Domain, Steven M. De Jong and Freek D. Van der Meer,
Volume 5, Springer, 2006
3. Remote Sensing of Impervious Surfaces, Weng, Q.,
KAYNAKLAR
(2008), CRC Press, Taylor & Francis Group,6000 Broken
Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 334872742.
4. Object-Based Image Analysis Spatial Concepts for
Knowledge-Driven Remote Sensing Applications, Thomas
Blaschke · Stefan Lang · Geoffrey J. Hay, 2008 SpringerVerlag Berlin Heidelberg
Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ
ÖNEREN / SORUMLUSU
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAN
Yrd. Doç. Dr. Umut G. SEFERCİK
ÇAKIŞMA VE TAMAMLAMA Yoktur.
DEĞERLENDİRME
Ara sınav %40, Final %60
ÖĞRENCİ SAYISI
2
BÖLÜM GÖRÜŞÜ
Uygundur.
DİĞER
-
Ders Bilgileri
Ders Adı
Kod
Yıl
1.
2.
AKTS
Yarıyıl Yarıyıl
Ders Bilgileri
Görüntü Yorumlama Teknikleri
JDF740
1
T+U
3+0
T+U
0+0
6
Ön Koşul
Dil
Türkçe
Seviyesi
Yüksek Lisans
Tür
Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. AYCAN MURAT MARANGOZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. AYCAN MURAT MARANGOZ
Görüntü yorumlamaya yönelik teknikleri öğretmek, görüntünün
sınıflandırılması, yöntemleri, görüntünün içerdiği bilgi içeriği, sayısal
Amacı
yükseklik/yüzey modeli üretimi ve değişim analizi konularında gerekli bilgiyi
vermek.
Giriş. Uygulama alanları. Mono-stereo görüntü kavramları. Piksel tabanlı ve
nesne tabanlı görüntü yorumlama teknikleri. Sınıflandırma kavramı. Kontrollü
ve kontrolsüz sınıflandırma. Yarı-otomatik ve otomatik sınıflandırma. Görsel
analiz. Bilgi içeriği kavramı ve türleri. Optik, mikrodalga ve lazer görüntü
İçeriği
yorumlamada faklılıklar. Konuma bağlı bilgi üretimi. Topografik harita
yapımı. Sayısal yüzey/yükseklik modeli üretimi. Değişim belirleme
uygulamaları. Konumsal olmayan uygulamalara genel bakış. Örnek
uygulamalar.
No
1
2
3
Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
Görüntü yorumlama tekniklerini anlamak.
Görüntünün icerdigi bilgi icerigi ve sınıflandırılması konularında hakimiyet.
SYM ve değişim analizi konularını öğrenmek.
Öğretim
Teorik, pratik ve ödevler.
Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri Sunu, arasinav ve yilsonu sinavi.
Ders Akışı
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Görüntü yorumlama tekniklerine giriş.
Sunu 1
Uygulama alanları. Mono-stereo görüntü
2
Sunu 2
kavramları.
Piksel tabanlı ve nesne tabanlı görüntü
3
Sunu 3
yorumlama teknikleri.
Sınıflandırma kavramı. Kontrollü ve
4
kontrolsüz sınıflandırma. Yarı-otomatik ve Sunu 4
otomatik sınıflandırma.
5
İlgili konularda ödev sunumları.
Ders Akışı
Hafta Konular
Ön Hazırlık
Görsel analiz. Bilgi içeriği kavramı ve
6
Sunu 6
türleri.
Optik, mikrodalga ve lazer görüntüler ve
7
Sunu 7
bunların yorumlamasında faklılıklar.
8
Konuma bağlı bilgi üretimi.
Sunu 8
9
ARASINAV
10 Topografik harita yapımı.
Sunu 10
11 Sayısal yüzey/yükseklik modeli üretimi.
Sunu 11
12 Değişim belirleme uygulamaları.
Sunu 12
Konumsal olmayan uygulamalara genel
13
Sunu 13
bakış.
14 Örnek uygulamalar.
Sunu 14
Kaynaklar
Görüntü Yorumlama Teknikleri Ders Notları, Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat
Ders Notu
MARANGOZ, 2012.
1. Remote Sensing and Image Interpretation, Lillesannd, T. M., John, Sixth
Edition, Willey & Sons, Inc., 2008. 2. Remote Sensing Image Analysis:
Including The Spatial Domain, Steven M. De Jong and Freek D. Van der Meer,
Volume 5, Springer, 2006. 3. Remote Sensing of Impervious Surfaces, Weng, Q.,
Diğer
(2008), CRC Press, Taylor & Francis Group,6000 Broken Sound Parkway NW,
Kaynaklar
Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742. 4. Object-Based Image Analysis Spatial
Concepts for Knowledge-Driven Remote Sensing Applications, Thomas
Blaschke • Stefan Lang • Geoffrey J. Hay, 2008 Springer-Verlag Berlin
Heidelberg.
Değerlendirme Sistemi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar
Sunum / Seminer
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Toplam
Sayısı Katkı
Yüzdesi
1
80
1
20
100
Yıliçi Toplam 2
40
60
Genel Toplam 100
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
312 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content