close

Enter

Log in using OpenID

BISEC201 Açık Kaynak İşletim Sistemi

embedDownload
Gümüşhane Üniversitesi
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BISEC201
Açık Kaynak İşletim Sistemi
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
BISEC201
Açık Kaynak İşletim Sistemi
T+U
Kredi
AKTS
2
2
4
De r sın Dili:
T ürkçe
De r sin Düze y i:
M eslek Y üksekokulu
B ölümü/P r ogr amı:
B İLG İS A Y A R P RO G RA M C ILIĞ I
De r sın T ür ü:
S eçmeli
De r sın A ma cı:
Ç ok görev li gerçek zamanlı işletim sistemleri mimarisi v e işley işleri hakkında temel bilgilerin edinilmesi ay rıca açık kay nak kodlu işletim sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılabilme
y eteneğinin geliştirilmesi
De r sın İçe r iği:
İşletim sistemi mimarisi, amaçları v e işley işi. Ç okça kullanılan işletim sistemlerinin tanıtılması. A çık kay nak kodlu işletim sistemlerinin, özellikle P ardus işletim sistemi. D osy a
sistemleri v e bellek y önetimi.
Ö n K oşulla r ı:
De r sın K oor dınatör ü:
De r sın Y a r dımcıla r ı:
Ö ğr.G ör. Ramazan Ö zgür D O Ğ A N Ö ğr.G ör. F A RU K D E M İR
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
2.Pardus 2011 ; Atalay Keleştemur ; Kodlab Yayın Dağıtım ; İstanbul, 20113. Bilgisayar İşletim Sistemleri; Ali Saatçi ; Bıçaklar Kitabevi,3.
Bilgisayar İşletim Sistemleri; Ali Saatçi ; Bıçaklar Kitabevi,1. http://megep.meb.gov.tr/
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
:
:
:
:
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
Arasınav
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı
Katkı %
1
30
Etkinlik
Sayısı
Süresi(Saat)
Toplam İş Yükü Saat
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalış.
14
2
28
Ödevler
2
7
14
Devam
Sunum
0
0
0
Uygulama
Arasınavlar
1
10
10
Kısasınav
Ödev
2
10
Toplam
3
40
Proje
0
0
0
Yıliçinin Başarıya Oranı
3
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Finalin Başarıya Oranı
1
60
Toplam İş Yükü
90
Toplam
4
100
AKTS Kredisi
4
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
İşletim Sistemlerine Giriş
İşletim Sistemlerine Giriş
Giriş/Çıkış Sistemi
Görev Yönetimi
Dosya sistemleri
Bellek yönetimi
Toplu sistemler, çoklu programlama sistemleri
Ara Sınav
Triggerlar
Açık kaynak kodlu işletim sistemleri
Açık kaynak kodlu işletim sistemleri
Temel linux komutlarının kullanımı
Temel linux komutlarının kullanımı
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Windows işletim sistemi
Uygulama faaliyetleri
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Çok görevli gerçek zamanlı işletim sistemlerinin tanır , amaçlarını ve işleyişlerini anlar
İşletim sistemi mimarisini bilir
Dosya sistemleri ve bellek yönetimi hakkında bilgi sahibidir
Toplu sistemler, çoklu programlama sistemleri, zaman paylaşımlı sistemler, etkileşimli sistemler, işletim sistemi hizmetleri hakkında bilgi sahibidir
Açık kaynak kod işletim sistemleri hakkında bilgi sahibidir ve bunları etkin bir şekilde kullanabilir
Pardus işletim sistemini tanır ve bu işletim sistemini etkin bir şekilde kullanılabilir
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö07
Linux konsol komutlarının kullanabilir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
Temel bilgisayar kavramlarını, teorilerini, sorunların çözümünü öğrenir.
Bilgisayar problemlerin çözümünde pratik çözümler uygular.
Bilgisayar teknolojilerine özgü bilgileri toplar, inceler ve yorumlar.
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
Bilgisayar literatürü analiz eder.
Çağın bilgisayar gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurar.
Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
Sektörün gereksinimlerini karşılar.
Mesleki yeterliliğe sahip olur
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
5
5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
Ö1
4
5
5
4
5
4
5
4
5
4
4
4
Ö2
4
4
5
4
5
5
4
5
4
5
4
5
Ö3
4
5
4
3
3
4
5
3
3
4
5
5
Ö4
5
3
3
4
4
5
5
5
5
3
4
5
Ö5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
4
4
4
Ö6
5
5
4
4
5
4
5
4
5
5
5
5
Ö7
4
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
106 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content