close

Enter

Log in using OpenID

2014-8 6552 Sayılı Yasa Kapsamındaki Borçların

embedDownload
Sirküler Tarihi
Sirküler No
KONU
: 01.12.2014
: 2014-8
:
6552 SAYILI KANUNUN BAZI KAMU
ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN
BAŞVURU VE İLK TAKSİT SÜRELERİ 1 (BİR) AY
UZATILMIŞTIR.
6552 Sayılı “İş Kanunu İle Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasi İle Bazi
Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasina Dair Kanun”, 11/09/2014 tarih ve 29116 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
Bahse konu kanun hükümlerinde yer alan “Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması”na ilişkin başvuru ve ilk
taksit süreleri 2014/7016 sayılı Bakanları Kurulu kararı ile (30.11.2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazete) 1 (bir)
ay uzatılmıştır.
Başvuru ve Taksit süreleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olup, yeni ilk taksit ödeme süreleri uzatma öncesinde
başvuru talebinde bulunmuş olan mükellefler içinde geçerlidir.
Alacağın Türü
Eski
Son
Başvuru
Tarihi
Eski
Yeni
Yeni
İlk Taksit Son Ödeme İlk Taksit Son Ödeme
Son Başvuru Tarihi
Tarihi
Tarihi
30.11.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.01.2015
31.12.2014
31.01.2015
31.01.2015
28.02.2015
30.11.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.01.2015
TEDAŞ Elektrik Alacakları
(Geç.Md 2/2)
30.11.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.01.2015
Kalkınma Ajanslarının
Alacakları (Geç.Md 2/3)
30.11.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.01.2015
31.12.2014
30.06.2015
Vergi ve Diğer Bazı Kamu
Alacakları (Md.73)
SGK Alacakları (Md.81)
Gümrük İdaresi
Alacakları
(Md.80)
Araç Muayeneleri (Md.79)
Bilgi edinilmesine,
Saygılarımızla,
Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
416 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content