close

Enter

Log in using OpenID

6552 Sayılı Torba Kanunun Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden

embedDownload
Sirküler Tarihi
Sirküler No
: 01.12.2014
: 2014/ 041
6552 SAYILI TORBA KANUNUN BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA
İLİŞKİN BAVURU VE İLK TAKSİT SÜRELERİ BİR AY UZATILMIŞTIR
( 2014/7016 SAYILI BKK )
Bilindiği üzere kamuoyunda “ Torba Kanun “olarak anılan 6552 sayılı “ İş Kanunu ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına Dair Kanun “ , 11/09/2014 tarih ve 29116 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete ‘ de
yayımlanmıştır. Kanun ile bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler
yapılmış olup , bu düzenlemeler hakkındaki açıklamalarımız 2014/72 sayılı Sirkülerimizde mevcuttur.
Ayrıca bu Kanunla , süresinde yaptırılamayan araç muayenelerine ilişkin olarak da bazı düzenlemeler
yapılmıştır.
Bu defa , 2014 / 7016 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile ( RG: 30.11.2014 – 29191 ) Kanun ile yeniden
yapılandırılan alacaklar ile bunlara ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılmış , ayrıca
süresinde yaptırılamayan araç muayenelerinin yaptırılmasına ilişkin verilen son süre de uzatılmıştır.
Mezkur BKK ile yapılan düzenlemeler uyarınca , son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri aşağıdaki
tabloda olduğu gibidir.
Sayfa 1 / 2
Yeni Son Başvuru
Tarihi
Önceki İlk Taksit
Son Ödeme
Tarihi
Yeni İlk Taksit
Son Ödeme
Tarihi
Vergi ve Diğer Bazı
Kamu Alacakları
( 30.11.2014
6552 / Md. 73 )
31.12.2014
31.12.2014
31.01.2015
SGK Alacakları
6552 / Md. 81 )
31.01.2015
31.01.2015
28.02.2015
31.12.2014
31.12.2014
31.01.2015
31.12.2014
31.12.2014
31.01.2015
Önceki Son
Başvuru Tarihi
Alacağın Türü
(
31.12.2014
Gümrük İdaresi
Alacakları
(
30.11.2014
6552 / Md.80 )
Kalkınma Ajanslarının
Alacakları
30.11.2014
(6552/Geç. Md 2/3 )
Araç Muayeneleri
( 6552 / Md. 79 )
31.12.2014
30.06.2015
Diğer yandan yeni ilk taksit ödeme süreleri içinde yapılan ödemelerin faize konu edilmeyeceği ,
taksitli ödeme yapmak isteyenlere ise bu yeni ilk taksit sürelerine göre takvim belirleneceği tabiidir.
Yukarıda yer alan yeni ilk taksit ödeme süreleri , uzatma öncesinde başvurusunu yapmış olanlar için de
geçerlidir.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Odit YMM ve Denetim A.Ş.
Sirküler 2014 / 041
Telefon: +90 (212) 219 00 81
Fax: +90 (212) 343 84 06
E-Mail: [email protected]
İstanbul, 01.12.2014
Sayfa 2 / 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
293 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content