close

Enter

Log in using OpenID

aylık ab bülteni

embedDownload
AYLIK AB BÜLTENİ
HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
SİYASİ GELİŞMELER
AB Liderleri 27
Haziran’da JeanClaude Juncker’i
AB Komisyon
Başkan adayı
olarak belirledi.
AB Liderleri Jean-Claude Juncker’in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı
AB liderleri, 27 Haziran 2014 tarihinde, Lüksemburg eski Başbakanı Jean-Claude Juncker’in
AB Komisyonu’nun yeni başkan adayı olması konusunda uzlaştı. Brüksel’deki
diplomatlardan alınan bilgiye göre Juncker, 2′ye karşı 26 oyla seçildi. Juncker’e karşı oy
kullanan üye ülkeler İngiltere ve Macaristan oldu.
Liderlerin bu kararının Temmuz ayı ortasında Avrupa Parlamentosu’nun da onayını almasına
ihtiyaç duyuluyor. 16 Temmuz’da yapılması planlanan oylamada 751 oyun 376′sının
alınması gerekiyor. Eski Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, seçilmesi
durumunda beş yıl boyunca bu görevi yürütecek.
Schulz yeniden
AP Başkanı oldu.
Martin Schulz Bir Kez Daha Avrupa Parlamentosu Başkanı Seçildi.
AB’nin yasama organı Avrupa Parlamentosu’nun bir önceki dönem de başkanı olan Martin
Schulz, 1 Temmuz 2014 tarihinde yapılan oylamada 751 oyun 409’unu alarak ikinci kez
başkan oldu. AB ülkeleri arasında 22-25 Mayıs arasında yapılan seçimler sonrası aşırı sağ
ülkelerin oy oranlarında büyük artış yaşanmıştı.
Fransa’da Le Pen’in lideri olduğu sağcı Ulusal Cephe ön plana çıkarken İngiltere’de AB’ye
karşı tutum sergileyen Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi seçimlerden birinci çıkmıştı.
Yunanistan’da ise yaşanan ekonomik kriz sonrası hükümetin tutumlarını eleştiren Radikal
Sol İttifak AP seçimlerinden zaferle ayrılmıştı.
AB Komisyonu,
Baltık Ülkeleriyle
ortaklık
anlaşması
imzaladı.
AB Komisyonu Baltık Ülkeleriyle Ortaklık Anlaşması İmzaladı
AB Yeni Dönem
Başkanı İtalya
oldu.
İtalya, AB Dönem Başkanlığını Yunanistan’dan Devraldı.
AB Komisyonu, 2014-2020 dönemi için AB Yapısal ve Yatırım Fonları’nın kullanımına ilişkin
stratejileri içeren Ortaklık Anlaşmaları’nı kabul etti. Anlaşmalar çerçevesinde Uyum Politikası
Fonu’ndan Letonya’ya 4,51 milyar €, Litvanya’ya 6,82 milyar €, Estonya’ya 3,59 milyar €
yatırım öngörüyor. Kırsal Kalkınma Fonu’ndan ise Letonya’ya 1,07 milyar €, Litvanya’ya 1,61
milyar €, Estonya’ya 726 milyon € tutarında yatırım öngörüyor.
Yunanistan, 1 Ocak'ta Litvanya'dan devraldığı Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını, 1
Temmuz 2014 itibariyle İtalya'ya devretti.
İtalya’nın dönem başkanlığındaki öncelikleri arasında, AB’de ekonomik büyümenin
canlandırılması ve yeni istihdam imkânlarının yaratılması ön plana çıkıyor. Ayrıca AB’nin
Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında belirlenen ekonomik, sosyal ve çevre hedeflerine
ulaşabilmesi için yeni bir sanayi stratejisinin geliştirilmesi, dijital ekonomi, savunma, enerji ve
Ar-Ge gibi alanlara odaklanılması yanında, AB’nin oluşturduğu Tek Pazarın kapsamının
genişleştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi hedefleniyor.
Temmuz 2014
Sayfa 1/4
AYLIK AB BÜLTENİ
EKONOMİK GELİŞMELER
Gürcistan,
Moldova ve
Ukrayna, AB ile
Ortaklık
Anlaşması
İmzaladı.
AB, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile Ortaklık Anlaşması İmzaladı
Avrupa Birliği ile Gürcistan, Moldova ve Ukrayna arasında 27 Haziran’da Ortaklık Anlaşması
imzalandı. Ortaklık Anlaşması, 3 ülkenin AB pazarına girişini kolaylaştıracağı gibi, Derin ve
Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması (DCFTA) ile geniş ekonomik entegrasyon olanağı da
sağlıyor.
Gürcistan, Moldova ve Ukrayna arasında hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi, yargı
reformlarına devam edilmesi, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve
demokratik kurumların güçlendirilmesine yönelik işbirliğinin devam etmesi ve reformların
yaygınlaştırılması ile siyasi alanda da AB ile yakınlaşma sağlanması öngörülüyor.
AB Konseyi,
Kırım mallarının
AB’ye girişini
yasakladı.
AB Ekonomisinin
Başına Katainen
geçiyor.
Almanya’da
Haziran ayında
işsiz sayısı 9 bin
kişi arttı.
AB ile Ukrayna
arasında
imzalanan
sözleşme,
Ukrayna’ya
reform sürecinde
destek sağlamayı
hedefliyor.
Temmuz 2014
AB, Kırım Mallarının İthalatına Yasak Koydu
AB Konseyi 25 Haziran’dan itibaren Kırım ve Sivastopol’dan gelen mallarının AB’ye girişini
yasakladı. Ek olarak, mal ithalatıyla ilişkili kredi ve sigorta hizmetleri de sağlanamayağını
açıkladı. Kırım ve Sivastopol ürünlerinin ithalatının ancak Ukrayna yetkililerinden menşe
belgesi alınması durumuda mümkün olabileceği bildiriliyor.
Jyrki Katainen, AB Ekonomisinin Başına Geçiyor
Avrupa Parlamentosu üyesi seçilen AB Komisyonu'nun Ekonomik ve Parasal İşlerden
Sorumlu Başkan Yardımcısı Olli Rehn'in görevini, Finlandiya eski Başbakanı Jyrki Katainen
devraldı. Katainen, Komisyon'daki görevini, yeni Komisyon'un göreve başlayacağı 1 Kasım'a
kadar sürdürecek.
Almanya’da İşsizlik Yükselmeye Devam Ediyor
Avrupa’nın en büyük ekonomisinde işsizlik verileri ikinci çeyrekte de beklenmedik şekilde
yükseliş gösterdi. Nürenberg merkezli Federal İş Ajansı rakamları göre Haziran ayında
mevsimsellikten arındırılmış verilerde Almanya’da işsiz sayısı 9 bin kişi artarak, 2 milyon 916
bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise Haziran ayında değişmeyerek yüzde 6,7 ile beklentileri
doğruladı.
AB Komisyonu Ukrayna’ya 250 Milyon €’luk Hibe Sağladı
AB Komisyonu, 13 Mayıs’ta imzalanan “Devletin Tesisi Sözleşmesi” kapsamında
Ukrayna’daki reform sürecini desteklemek için ülkeye 250 milyon €’luk bir hibe sağladı.
Anılan hibenin Ukrayna Hükümetinin kısa vadeli ihtiyaçlarının karşılanmasında ve ABUkrayna Ortaklık Anlaşması’nın uygulamaya konulması hazırlık sürecini desteklemede
kullanılacağı açıklandı.
Sayfa 2/4
AYLIK AB BÜLTENİ
İŞ DÜNYASINA YÖNELİK GELİŞMELER
25 Haziran’da
Türkiye-AB Geri
Kabul Anlaşması
onaylandı.
Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması, TBMM Genel Kurulu’nda Onaylandı
Türkiye ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan ve müzakereleri 10 yıldan fazla
süren Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması, 25 Haziran 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda
yapılan oylama ile onaylandı.
İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Cecilia Malmström, Geri Kabul Anlaşması’nın Türk
Parlamentosu tarafından kabulünün memnuniyet verici olduğunu dile getirdi ve anlaşmanın
AB ile Türkiye’nin göç ve sınır yönetimi konularında ortak çıkarlarını yansıttıklarını vurguladı.
AB Konseyi ve
Güney Kore 5G
konusunda
stratejik
işbirliğine
gidiyor.
InnovFin
programı ile ArGe yatırımlarının
artırılması
hedefleniyor.
AB Komisyonu,
savunma sanayi
sektörünün
rekabetçilik
gücünü
yükseltiyor.
Temmuz 2014
AB Komisyonu ve Güney Kore 5G Konusunda Stratejik İşbirliği Anlaşması İmzaladı
AB Konseyi ve Güney Kore 5G teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla bilgi ve iletişim
teknolojileri ve 5G konusunda stratejik işbirliği için bir anlaşma imzaladı. Anlaşma ile iki bölge
5G’nin küresel tanımı ve 5G araştırmaları konusunda işbirliği işbirliği yapılması kararlaştırıldı.
AB ve Güney Kore anlaşma çerçevesinde internetin geleceği (ağlar, iletişim, 5G, bulut
bilişim) alanında görüşmeleri derinleştirecek. Anlaşmalar ışığında iki taraf, Ar-Ge’yi
desteklemek amacıyla 2016 yılında ortak anlaşma proje teklif çağrısı yayımlamak üzere
çalışmalara başlayacak.
“InnovFin” Kapsamında KOBİ’lere 24 milyar € Destek Sağlanacak
AB Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası, yenilikçi şirketlerin finansmana erişimini
kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan yeni nesil AB mali araçları ve danışmanlık hizmetleri ile
önümüzdeki yedi yıl boyunca “InnovFin- Yenilikçiler için AB Finansmanı” programı
kapsamında küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere ve araştırma altyapısı geliştiren
kurumlara 24 milyar €’dan fazla destek sağlanacak. Bu desteğin AB 2020 Stratejisi
kapsamında GSYİH’nın %3’ünün Ar-Ge yatırımlarına kullanılması hedefine ulaşılması
konusunda önemli bir adım olacağı kaydediliyor.
AB Komisyonu, Savunma Sanayi Eylem Planı Oluşturdu
AB Komisyonu sanayi sektöründe AB iç pazarının bütünleştirilmesi ve sektörün rekabetçilik
gücünün yükseltilmesi amacıyla bir eylem planı oluşturdu. AB Komisyonu bu kapsamda
Savunma ve güvenlik tek pazarının tamamlanmasını, Avrupa sanayisinin güçlendirilmesini
ve Avrupa’da savunma alanlarındaki araştırmaların desteklenmesini hedefliyor.
Avrupa’da savunma sanayiinin büyüklüğü 2012 yılında 96 milyar €’ya ulaşmış ve sektör 400
bin kişiye istihdam sağlamaktadır.
Sayfa 3/4
AYLIK AB BÜLTENİ
İSTATİSTİK
AB Ülkelerinde İşsizlik Oranı ( Mevsimsellikten arındırılmış, %)
Ülke
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cum.
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Kıbrıs
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan
AB 18
AB 28
May.13
5.3
4.7
8.4
13.0
7.0
6.9
8.4
8.1
10.3
16.9
6.6
7.7
13.9
26.2
7.9
12.1
15.9
12.7
12.1
5.8
10.5
6.3
10.5
16.9
7.2
14.2
10.5
27.2
12.0
10.9
Şub.14
5.2
4.9
8.4
12.2
6.6
6.9
7.8
8.4
10.2
17.3
7.3
6.7
12.1
25.3
8.1
12.7
15.7
11.4
11.6
6.2
7.9
6.1
9.9
14.9
7.2
13.9
10.2
26.9
11.7
10.5
Mar.14
5.2
4.9
8.4
12.1
6.6
6.5
7.7
8.4
10.2
17.1
7.2
6.6
12.0
25.3
8.0
12.6
15.9
11.4
11.7
6.2
7.9
5.9
9.8
14.8
7.2
13.8
10.3
26.8
11.7
10.4
Nis.14
5.1
4.8
8.5
11.9
6.4
6.5
7.9
8.5
10.1
16.6
7.2
11.9
25.1
8.1
12.5
15.5
11.2
6.2
7.9
5.8
9.7
14.6
7.1
13.9
10.3
11.6
10.4
May.14
5.1
4.7
8.5
11.9
6.3
6.5
8.5
10.1
16.3
7.0
12.0
25.1
7.8
12.6
16.4
11.0
6.3
5.7
9.6
14.3
7.3
13.9
10.3
11.6
10.3
Kaynak: Eurostat
Temmuz 2014
Sayfa 4/4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
407 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content