close

Enter

Log in using OpenID

Atrial Fibrilasyon

embedDownload
LAA kapatma, Oral antikoagülan
kullanımını değiştirecek mi?
Dr Sinan DAĞDELEN
Acıbadem Üniversitesi
Kardiyoloji ABD
Atrial Fibrilasyon
• Genel popülasyonda %1-2, 40-50 yaş %0.5, 80 yaş %5-15
•
•
•
•
•
Tüm inmelerin 1/5 i aritmi kaynaklıdır.
SVO riskini 5 kat artırır
SVO ların %87 si tromboemboliktir
AF de trombüs %90 Sol Atrial Appendikste yerleşir.
AF de SVO riski %5/yıl
Varfarin
• AF de SVO riskini %60-70 azaltır.
• SVO riskini %2.8/yıl azaltır.
• Major kanama riski %1.1/yıl.
– Her 3 haftada bir kan tahlili/ tüm hayat boyu
• ASA ile AF de SVO riski %1.6/yıl azalır. Major
kanama riski %0,8/yıl.
• CHADS2 score ≥2 ise OAK kullanmalıdır.
Nonvalvuler AF de Yeni OAK lar
kullanılmaya başlandı
• RELY Dabigatran 110/150 mg 2x vs Warfarin
• ROCKET AF Rivaroxaban 20 mg 1x vs Warfarin
• ARISTOTLE Apixaban 5 mg 2x vs Warfarin
• ***1.8-2 yıllık takiplerde Noninferior
• ***kanama ve intolerans hala sorun
• ***uzun dönem emniyet ve etkinlik gerekli
Kimler LAA kapatma için aday
• AF olgularının %75 i yüksek risklidir
• %50 si yetersiz tedavi edilmektedir.
• Bunların%15 inin OAK kullanımı
kontrendikedir, %3 ünün ise ciddi kanaması
olup OAK alamaz ve alternatif LAA kapatma
adayıdır
Kapatma Cihazları
WATCHMAN LAA Closure cihazı
• “Self expandable” nitinol ağ yapıdan oluşur
Left Atrial Appendage Closure
LATAM Registry.. PCR-2012
• 54 olguda Amplatzer Cardiac Plug (St. Jude Medical)
• CHADS2 score 3,15 + 1,12
PLAATO (Percutaneous LAA
Transcatheter Occlusion) Study.
JACC 2009,2,594
• 64 OAK kullanamayan yüksek riskli AF olgusu
• İşlem başarısı 162/180
• İşlem mortalitesi %1.1, tamponad %3.3, cihaz
embolisi %0.6
• CHADS2 skoruna göre beklenen SVO % 6.6, PLAATO
grubu takibinde ise bu oran %2.3
PROTECT AF (WATCHMAN LAA System
for Embolic PROTECTion in Patients
with AF) trial. LANCET 2009,374,534
• 707 AF olgusu
– WATCHMAN veya Varfarin 2:1 randomize edildi.
• Noninferior.
Tüm inmeler, kardiovasküler ve açıklanamayan ölümler, Sistemik tromboemboli
AMPLATZER Cardiac Plug
• 137/143(%96) olguda başarılı yerleştirildi
• Major komplikasyon %7
– Cihaz embolisi, perikardial effüzyon, inme
EU Observational Study
AMPLATZER Cardiac Plug
• 204 olgu (implant başarısı %96.6)
• CHADS2 skor 2.6,
• Çalışma grubunda beklenen İnme riski %5.6
• 101 olgunun takibinde gözlenen inme%1.98
• İnme riskinde azalma yıllık %65
İdeal cihaz nasıl olmalı?
•
•
•
•
•
•
•
LAA tıkama tam ve kalıcı olmalı
Kolay uygulanmalı
Düşük riskli olmalı
Uzun dönem emniyetli olmalı
Pratikte SVO yu önlemeli
Etkinliği yüksek olmalı
Pahalı olmamalı
Şu anda LAA kapama cihazları
OAK ların bir alternatifimidir?
…..DEĞİLDİR….
Orta dönemde yararı gösterilmiştir, ancak
alternatif tedavi diyebilmek için erkendir.
Nezaman bu cihazlar kullanılmalıdır?
• Nonvalvuler AF + CHADS2 skor ≥2 olmalı
ve
• OAK kontrendike veya intoleransı olması
• OAK kanama riski yararından yüksek
• OAK altında tromboemboli
• Çoklu antiplatelet tedavi altında major emboli
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 116 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content