close

Enter

Log in using OpenID

Ders bilgi formu için tıklayınız

embedDownload
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ & ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
FBMMM 721- Elektrokimyasal Korozyon Ölçüm Teknikleri
Yüksek Lisans Ders Bilgi Formu
Doç. Dr. Burak DİKİCİ
Tel: 225 1701/1109
[email protected]
Dersin Yeri: ……………………………………
Gün ve saati: Haftalık, her Perşembe, 09:00-12:00
Dersin Tanımı: Bu dersin amacı öğrencilere, elektrokimyasal korozyon ile ilgili temel test tekniklerini öğretmek ve uygulama
becerisi kazandırmaktır.
Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda katılımcılar;
 Elektrokimyasal korozyonun temel ilkeleri ve önemini öğrenir,
 Elektrokimyasal korozyonun temel kavramlarını ve çeşitlerini açıklayabilir,
 Elektrokimyasal korozyon test tekniklerini öğrenir,
 Elektrokimyasal korozyon test tekniklerini öğrenir,
 Herhangi bir metalik malzeme için uygun test metodunu seçebilir,
Ders Planı
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Elektrokimyasal test tekniklerinin ilkeleri ve önemi
Elektrokimyasal korozyon terminolojisi
Korozyonda zaman kavramı
Lineer polarizasyon korozyon ölçüm tekniği
Tafel yöntemi
Potansiyodinamik polarizasyon (PDS) metodu
Çevrimsel polarizasyon (CP) metodu
Polarizasyon eğrilerinin analizi ve yorumlanması
Elektrokimyasal impedans spektroskopi (EIS) yönteminin esasları
EIS dağılımlarının analizi ve yorumlanması
Ara sınav (Vize)
Öğrenci ödev sunumları
Elektrokimyasal test tekniklerinin ilkeleri ve önemi
Elektrokimyasal korozyon terminolojisi
Katılımcılardan beklentiler:
 Ödevlerin verilen şablona göre hazırlanması (Formatlar ABIS web sayfasından indirilebilir)
 Haftalık işlenecek olan konunun incelenip/okunup derse gelinmesi,
 Sunum/deney yapacak kişinin kullanacağı materyaller ile önceden sınıf ortamını/laboratuvarı hazır hale getirmesi.
Değerlendirme
 Ders devam + Sunumlarınız: %40
 Final Sınavı: %60
Kaynaklar
 W. Stephen Tait, An Introduction to Electrochemical Corrosion Testing for Practicing Engineers and Scientists,
Pair O Docs Pubns, 1994.
 DC Electrochemical Test Methods, N.G. Thompson and J.H. Payer, National Association of Corrosion Engineers,
1440 South Creek Drive, Houston, ISBN: 1-877914-63-0
 Principles and Prevention of Corrosion, Denny A. Jones, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ 07458 (1996).
ISBN 0-13-359993-0
 Polarization Resistance Method for Determination of Instantaneous Corrosion Rates, J. R. Scully, Corrosion, 56,
199 (2000)
 Electrochemical Techniques in Corrosion Engineering, 1986, National Association of Corrosion Engineers, 1440
South Creek Drive, Houston.
 Corrosion Testing and Evaluation, STP 1000, Edited by R. Baboian and S. W. Dean, 1991. American Society for
Testing and Materials, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, ISBN 0-8031-1406-0.
 Corrosion and Corrosion Control, 3rd. Ed., Herbert H. Uhlig, John Wiley and Sons, New York, 1985.
 Hocanın sunumları + Üniversitenin abone olduğu veri tabanları ve internet kaynakları.
Doç. Dr. Burak DİKİCİ
FBMMM 721- Elektrokimyasal Korozyon Ölçüm Teknikleri- Ders Bilgi Formu-2014-Güz
Son güncelleme tarihi: 25/09/2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
472 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content