close

Enter

Log in using OpenID

(grümlab) analiz ücret tablosu gc - GRUMLAB

embedDownload
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ (GRÜMLAB) ANALİZ ÜCRET TABLOSU
Kalitatif Analiz
Kantitatif Analiz
Kantitatif İlave
Bileşen Başına
GC-MS HeadSpace Kalitatif
GC-MS HeadSpace Kantitatif
GC-MS HeadSpace Kantitatif
İlave Bileşen
Başına
Kütüphane
Tarama (Ek
Tarama)
Kalitatif Analiz
Kantitatif Analiz
Kantitatif İlave
Bileşen Başına
Tekli Bileşen
Kalitatif/Kantitatif
Analiz
Çoklu Bileşen
Kalitatif/Kantitatif
Analiz-Bileşen
Başına
GC-MS/GC-FID
Lisansüstü Giresun
Diğer
Diğer Kurum ve
Öğrenci
Üniversitesi Üniversiteler Kuruluşlar
15 TL
25 TL
50 TL
80 TL
15 TL
25 TL
50 TL
80 TL
5 TL
10 TL
10 TL
10 TL
25 TL
45 TL
80 TL
100 TL
25 TL
45 TL
80 TL
100 TL
5 TL
10 TL
10 TL
10 TL
5 TL
10 TL
25 TL
25 TL
LC-MS
Lisansüstü Giresun
Öğrenci
Üniversitesi
20 TL
40 TL
25 TL
50 TL
5 TL
Lisansüstü
Öğrenci
10 TL
HPLC
Giresun
Üniversitesi
Diğer
Diğer Kurum ve
Üniversiteler Kuruluşlar
80 TL
80 TL
100 TL
150 TL
25 TL
25 TL
Diğer
Diğer Kurum ve
Üniversiteler Kuruluşlar
35 TL
70 TL
90 TL
90 TL
30 TL
60 TL
80 TL
80 TL
1
1
H Proton
D2O Değişimi
13
C Karbon
13
C DEPT/APT
Diğer Teknikler
(31P, 15N ve
COSY, HSQC,
HMBC,…)
Soğuk ve Sıcak
Ortam NMR
Deneyleri Ek
Ücreti (1 saate
kadar/numune)
(-60oC - +100oC)
Çözücüler
(CDCl3 harici
çözücü bedeli)
1-10
Element/Numune
Fe Analizi/Num.
10-20
Element/Numune
20 Üzeri
Element/Numune
Mikrodalga ile
çözme
Ön İnceleme
Ön İnceleme ve
Data Toplama
Lisansüstü
Öğrenci
10 TL
10 TL
15 TL
15 TL
NMR
Giresun
Üniversitesi
15 TL
15 TL
25 TL
25 TL
25 TL
35 TL
100 TL
120 TL
25 TL
50 TL
75 TL
100 TL
15 TL
15 TL
15 TL
15 TL
Lisansüstü
Öğrenci
ICP-MS
Giresun
Üniversitesi
20 TL
50 TL
100 TL
100 TL
10 TL
30 TL
50 TL
100 TL
25 TL
60 TL
120 TL
120 TL
30 TL
70 TL
130 TL
130 TL
5 TL
10 TL
25 TL
25 TL
Lisansüstü
Öğrenci
25 TL
XRAY
Giresun
Üniversitesi
50 TL
50 TL
100 TL
Diğer
Diğer Kurum ve
Üniversiteler Kuruluşlar
30 TL
40 TL
30 TL
40 TL
50 TL
70 TL
50 TL
70 TL
Diğer
Diğer Kurum ve
Üniversiteler Kuruluşlar
Diğer
Diğer Kurum ve
Üniversiteler Kuruluşlar
100 TL
100 TL
200 TL
200 TL
2
C,H,N,S
ELEMENTEL ANALİZ
Lisansüstü Giresun
Diğer
Diğer Kurum ve
Öğrenci
Üniversitesi Üniversiteler Kuruluşlar
10 TL
10 TL
20 TL
40 TL
PARTİKÜL BOYUTU VE ZETA POTANSİYEL ÖLÇÜMÜ
Lisansüstü Giresun
Diğer
Diğer Kurum ve
Öğrenci
Üniversitesi Üniversiteler Kuruluşlar
Zeta Potansiyel
10 TL
15 TL
30 TL
40 TL
Ölçümü
Parçacık Boyut
10 TL
20 TL
40 TL
60 TL
Analizi
FLASH KROMATOGRAFİ
Lisansüstü Giresun
Diğer
Diğer Kurum ve
Öğrenci
Üniversitesi Üniversiteler Kuruluşlar
Flash
Kromatografi
25 TL
50 TL
100 TL
150 TL
ELEKTROKİMYASAL İMPEDANS SPEKTROSKOPİSİ
Lisansüstü
Giresun
Diğer
Diğer Kurum ve
Öğrenci
Üniversitesi Üniversiteler Kuruluşlar
Voltametrik
25 TL
50 TL
100 TL
150 TL
Potansiyometrik
25 TL
50 TL
100 TL
150 TL
UV-VİS SPEKTROFOTOMETRESİ
Lisansüstü
Giresun
Diğer
Diğer Kurum ve
Öğrenci
Üniversitesi Üniversiteler Kuruluşlar
Okuma
(Spektrum Alma)
3 TL
5 TL
20 TL
30 TL
İNCE FİLM KAPLAMA CİHAZI
Lisansüstü Giresun
Diğer
Diğer Kurum ve
Öğrenci
Üniversitesi Üniversiteler Kuruluşlar
Kaplama (Sarflar
Hariç)
Kaplama(Tungsten
Pota ve Kaşık
veya Molibden
Kaşık dâhil)
(Tantalyum Kaşık
dâhil)
50 TL
100 TL
200 TL
200 TL
230 TL
300 TL
300 TL
400 TL
250 TL
350 TL
450 TL
500 TL
3
DİĞER TAYİNLER ve CİHAZLAR
Lisansüstü
Öğrenci
Kalorimetre
Bombası ile
Kalori Değeri
Belirlenmesi
Alevlenme
Noktası Tayini
Viskozite Tayini
Yoğunluk
Ölçümü
Gazlarda
CO,CO2,SO2
tayini (günlük
kiralama bedeli)
Erime Noktası
Tayini
Polarimetre
Analizi
Refraktometre ile
refraktif index
ölçümü
Jel Görüntüleme
Rotary Mikrotom
ile Kesit Alma
Sterik Kabin
Kullanımı(Class
II) (0-3 Saat)
Ultra Saf Su (L)
Saf Su (L)
Soğutmalı
Santrifüj
Kullanımı
(0-8 numune)
Ultrasonik Banyo
Kullanımı (0-3
Saat)
Dikey/Yatay
Elektrofez
Analizi (0-3 Saat/
Tek Yürütme)
pH Ölçümü
İletkenlik
Ölçümü
Çözünmüş
Oksijen Ölçümü
Bulanıklık
Ölçümü
Giresun
Üniversitesi
Diğer
Diğer Kurum ve
Üniversiteler Kuruluşlar
10 TL
20 TL
40 TL
80 TL
10 TL
15 TL
25 TL
50 TL
5 TL
10 TL
20 TL
40 TL
3 TL
5 TL
10 TL
20 TL
50 TL
50 TL
-
-
3 TL
5 TL
10 TL
15 TL
3 TL
5 TL
10 TL
15 TL
5 TL
10 TL
15 TL
20 TL
5 TL
10 TL
20 TL
30 TL
10 TL
20 TL
25 TL
30 TL
10 TL
20 TL
30 TL
40 TL
5 TL
3 TL
5 TL
3 TL
5 TL
3 TL
5 TL
3 TL
5 TL
10 TL
20 TL
30 TL
3 TL
5 TL
10 TL
15 TL
10 TL
20 TL
30 TL
40 TL
5 TL
10 TL
15 TL
20 TL
5 TL
10 TL
15 TL
20 TL
10 TL
20 TL
30 TL
40 TL
10 TL
20 TL
40 TL
60 TL
4
Otoklav
Kullanımı (Tek
Kullanım)
Kül Tayini (0-3
Saat)
İklim Odası
Dolabı Kullanımı
(Günlük)
Selüloz Tayini
Rotary
Evaporatör
Kullanımı (0-3
saat)
DNA Miktar
Tayini
(Nanodrop)
PCR (Tek
Çoğaltma)
Stomacher ile
Parçalama İşlemi
(Tek İşlem)
10 TL
20 TL
-
-
30 TL
50 TL
100 TL
100 TL
10 TL
20 TL
30 TL
40 TL
10 TL
20 TL
30 TL
40 TL
5 TL
10 TL
15 TL
25 TL
3 TL
5 TL
10 TL
12 TL
5 TL
10 TL
20 TL
20 TL
3 TL
5 TL
5 TL
10 TL
Belirtilen fiyatlara % 18 KDV hariçtir.
Standart bedelleri analiz ücretine dâhil değildir. Talep eden tarafından temin edilmelidir.
Diğer üniversitelerde öğrenim gören lisansüstü öğrencilere diğer üniversiteler için belirlenen
fiyatlar üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
109 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content