close

Enter

Log in using OpenID

Boyama Operatörü - Tekstil Sertifikasyon Merkezi

embedDownload
TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ
MESLEKİ YETERLİLİK
BELGELENDİRME SINAVINA
GİRECEK
ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ
BOYAMA OPERATÖRÜ
SEVİYE 3 - 4
UYGULAMA SINAV KİTAPÇIĞI
2013
TÜRKİYE TEKSTİLSANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI
PR.05.REH.01 Adaylar
İçin Sınav Rehberi
Doküman
No
PR.05.REH.01
1.AMAÇ VE KAPSAM
Adaylar için sınav rehberi-Uygulama Sınav Kitapçığında amaç; sınava girecek adayların
uygulama sınavı esnasında hangi makinelerde sınava gireceği sınavın nasıl gerçekleşeceği
hakkında adayı bilgilendirmektir. Bu kitapçık Ön Terbiye Operatörü Seviye 3 ve 4 mesleki
yeterliliklerini kapsamaktadır.
2. UYGULAMA SINAVI
2.1. Uygulamalı Sınavda Kullanılacak Makineler
Boyama Operatörü Seviye 3 ve 4
makineler aşağıdadır.
mesleki yeterlilik sınavlarında adayların kullanacakları
1- Jet Boyama Makinesi ( 10 kg kapasiteli)
2- Bobin boyama makinesi (1 kg kapasiteli prototip )(elyaf,tops boyama ile ilgili sözel olarak
sınav esnasında soru sorulacaktır.)
3- Jigger Boyama Makinesi (1 kg kapasiteli prototip)
4- Fulard Boyama Makinesi (1kg kapasiteli prototip)
5- Parça boyama Makinesi (1 kg kapasiteli prototip)
6- Santrifuj Makinesi ( 1 kg kapasiteli prototip) (Balon sıkma ve tüp kesme ile ilgili sözel olarak
sınav esnasında soru sorulacaktır.)
Aday uygulama sınavında aşağıda belirtilen birimlerde yer alan öğrenme çıktılarından ve kritik
eylemlerden sınava tabii tutulacaktır.
PR.05.REH.01 Adaylar
İçin Sınav Rehberi
Doküman
No
PR.05.REH.01
SINAVDA KULLANICAK ARAÇ GEREÇLER
SINAVDA KULLANICAK MAKİNELER
Jet Boyama Makinesi
Bobin Boyama Makinesi
PR.05.REH.01 Adaylar
İçin Sınav Rehberi
Jigger Boyama Makinesi
Doküman
No
PR.05.REH.01
Yatay Fulard Makinesi
Santrfüj
PR.05.REH.01 Adaylar
İçin Sınav Rehberi
Doküman
No
PR.05.REH.01
2.2. JET BOYAMA MAKİNESİ UYGULAMA SINAVI
A1 BİRİMİ:
1- İş sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili temel becerileri kullanır ve önlemler alır.
a-Kişisel Koruyucu Donanımları uygun kullanma
b-Çevresel riskler ve İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda karşılaşılabilecek risklere karşı
önlemleri almak
2- Çevresel riskleri bilir ve önlemleri alır.
a- Malzeme ve ekipmanları, doğru, yerinde ve zamanında kullanarak çalışma çevresinin
temizliğini yapmak
A2 BİRİMİ:
3- Üretim öncesi hazırlık işlemlerini yapar.
a- Makine parçalarının temizliğini yapmak
b- İş planına uygun ihtiyaç duyulan araç gereç ve ekipmanı, uygun oranlarda hazırlamak
c- Proses için hazırlık yapmak
4- Ayar ve kontrol yapar
a- Verilen talimatlara göre basit, standart mekanik/elektronik çalışma ayarları yapmak
5- Üretim yapar
a- Makineleri uygun parametrelerde ve çalıştırma talimatlarına uygun çalıştırmak
b- Proses esnasında çalışan makineyi izlemek ve gerekli müdahalelerde bulunmak
c-Proses esnasında boyarmadde,kimyasal ilave ve kontrol etmek
6- Sonlandırma işlemlerini yapar
a- Makineleri boşaltma ve çevresinin temizliğini yapmak
PR.05.REH.01 Adaylar
İçin Sınav Rehberi
Doküman
No
JET BOYAMA MAKİNESİ UYGULAMA SINAVI
1- İş sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili temel becerileri kullanır ve önlemler alır.
2- Çevresel riskleri bilir ve önlemleri alır.
PR.05.REH.01
PR.05.REH.01 Adaylar
İçin Sınav Rehberi
3- Üretim öncesi hazırlık işlemlerini yapar.
Doküman
No
PR.05.REH.01
PR.05.REH.01 Adaylar
İçin Sınav Rehberi
Doküman
No
PR.05.REH.01
4- Ayar ve kontrol yapar
5- Üretim yapar
Sıcaklık
Haspel
hızı
Pompa
hızı
Makine
Doldur-Boşalt
Makine
Isıtma Soğutma
Dış haspel
aç-kapa
PR.05.REH.01 Adaylar
İçin Sınav Rehberi
6- Sonlandırma işlemlerini yapar
Doküman
No
PR.05.REH.01
PR.05.REH.01 Adaylar
İçin Sınav Rehberi
Doküman
No
PR.05.REH.01
2.3 BOBİN –ELYAF BOYAMA MAKİNESİ UYGULAMA SINAVI
A2 BİRİMİ:
1- Üretim öncesi hazırlık işlemlerini yapar.
b- Proses için hazırlık yapmak
2- Üretim yapar
a- Makineleri uygun parametrelerde ve çalıştırma talimatlarına uygun çalıştırmak
BOBİN –ELYAF BOYAMA MAKİNESİ UYGULAMA SINAVI
1- Üretim öncesi hazırlık işlemlerini yapar.
PR.05.REH.01 Adaylar
İçin Sınav Rehberi
Doküman
No
2- Üretim yapar
İç dış
dış-iç
Isıt-Soğut
İlave kabı
İlave kabı
Boşal/dojaz
Doldur/Transfer
2.4 JİGGER BOYAMA MAKİNESİ UYGULAMA SINAVI
A2 BİRİMİ:
1- Üretim öncesi hazırlık işlemlerini yapar.
b- Proses için hazırlık yapmak
PR.05.REH.01
PR.05.REH.01 Adaylar
İçin Sınav Rehberi
Doküman
No
PR.05.REH.01
JİGGER BOYAMA MAKİNESİ UYGULAMA SINAVI
1- Üretim öncesi hazırlık işlemlerini yapar.
2.5 FULARD BOYAMA MAKİNESİ UYGULAMA SINAVI
A2 BİRİMİ:
1- Üretim öncesi hazırlık işlemlerini yapar.
b- Proses için hazırlık yapmak
2- Üretim yapar
a- Makineleri uygun parametrelerde ve çalıştırma talimatlarına uygun çalıştırmak
3- Sonlandırma işlemlerini yapar
a- Makineleri boşaltma ve çevresinin temizliğini yapmak
PR.05.REH.01 Adaylar
İçin Sınav Rehberi
Doküman
No
FULARD BOYAMA MAKİNESİ UYGULAMA SINAVI
1- Üretim öncesi hazırlık işlemlerini yapar
2- Üretim yapar
Basınç
göstergesi
Basınç
Ayarı
Makine
Hızı
Silindir
Çalıştırma
Silindir
aç-kapa
PR.05.REH.01
PR.05.REH.01 Adaylar
İçin Sınav Rehberi
3- Sonlandırma işlemlerini yapar
2.6 SANTRFÜJ MAKİNESİ UYGULAMA SINAVI
A2 BİRİMİ:
1- Üretim öncesi hazırlık işlemlerini yapar.
a- Proses için hazırlık yapmak
Doküman
No
PR.05.REH.01
PR.05.REH.01 Adaylar
İçin Sınav Rehberi
Doküman
No
SANTRFÜJ MAKİNESİ UYGULAMA SINAVI
1- Üretim öncesi hazırlık işlemlerini yapar.
PR.05.REH.01
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
7 035 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content