close

Enter

Log in using OpenID

Örnek sayfalar için tıklayınız

embedDownload
Besinler ve Özellikleri
Akıllı Test – 1
Öğrenci Adı Soyadı
1.
Sınıfı
Test Teslim Tarihi
bal
pasta
baklava
kuru fasulye
mercimek
süt
et
tavuk
ıspanak
Öğretmen Görüşü
Yukarıda tabloda gösterilen besin maddeleri içeriklerine göre iki
farklı besin grubuna ayrıldığında hangi besin bu iki grubun dışında kalır?
A)mercimek
C)ıspanak
B)et
D)baklava
2. Aşağıdaki besin gruplarından hangisi vücudumuzda düzenleyici
olarak görev yapan besinlerden oluşmuştur?
A)Su, protein ve karbonhidrat
B)Vitamin, su ve mineral
C)Protein, yağ ve karbonhidrat
D)Yağ, karbonhidrat ve mineral
3.
Enerji verici
Yapıcı - Onarıcı
Düzenleyici
I
nohut
kiraz
ekmek
II
su
makarna
yumurta
III
Tabloda I, II ve III olarak numaralandırılmış besinler, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
I A)bal
B)köfte C)karaciğer
D)balık II III köfte çilek maydanoz
balık
çilek
bal
ekmek çilek
4. Şekildeki besin piramidinde, IV
I.Tahıllar
III
II.elma
III.et
IV.mercimek
şeklinde verilen besinlerden hangisinin yeri yanlış gösterilmiştir?
II
I
A)I B)IIC)IIID)IV
Ar tık Fen Dersini Daha Rahat Anlayacaksınız!
1
Besinler ve Özellikleri
5. Aşağıdaki tabloda I, II ve III numaralı vitaminlerin bulunduğu besinler ve yararları verilmiştir.
Bulunduğu Besinler
Yararları
I
Tahıllar, et, süt, bitkisel
yağlar, yumurta
Cilt sağlığını korur.
II
Şeftali, muz, baklagiller,
çilek, domates
Kanın pıhtılaşmasını
kolaylaştırır.
III
Portakal, maydanoz, lahana,
çilek, biber
Vücut direnci, diş ve diş eti
sağlığı için önemlidir.
Buna göre I, II ve III numaralı vitaminler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II A) E B
B) B C
C) D A
D) E K
III
A
K
B
C
6. Aşağıdaki besinlerden hangisinde diğerlerine göre daha çok yağ
içeriği bulunur?
A)patates
C)üzüm
B)ceviz
D)salatalık
7. Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisinin vücudumuzda düzenleyici görevi yoktur?
A)vitaminler
C)mineraller
B)karbonhidratlar
D)su
8. Aşağıdakilerden hangisi B vitaminin bol miktarda bulunduğu besinlerden biri değildir?
A)
portakal
B)
peynir
C)
süt
D)
et
9. Bir kişinin vücudunda sürekli yağ oranının artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fazla alınan karbonhidratın yağa dönüştürülerek depolanması
B)Yağlı besinlerin vücutta depolanması
C)Fazla su içilmesi
D)Proteinli besinlerin fazla tüketilmesi
2
Ar tık Fen Dersini Daha Rahat Anlayacaksınız!
Besinlerin Sindirimi
Akıllı Test – 2
Öğrenci Adı Soyadı
Sınıfı
Test Teslim Tarihi
Öğretmen Görüşü
1. Aşağıdaki şekilde sindirim sistemi organları harflerle gösterilmiştir.
K
L
R
M
N
P
Buna göre, şekil üzerinde yutak, mide ve kalın bağırsağı simgeleyen harfler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)M – N – P C)K – M – P
B)L – M – N
D)M – R – P
2.
Yandaki şekilde görülen diş şemasında 1, 3 ve 6 numaralı dişler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak adlandırılmıştır?
8
8
7
6
7
6
5
4
5
4
3
2
1 1
1 A)kesici diş
B)azı dişi C)kesici diş
D)azı dişi
2
3
3 köpek dişi
köpek dişi
azı dişi
azı dişi
6
azı dişi
kesici diş
köpek dişi
20'lik diş
3. Aşağıdakilerden hangisi su, vitamin ve minerallerin emilerek kana
geçmesini sağlayan sindirim organlarından biridir?
A)
B)
C)
D)
kalınbağırsak
mide akciğer
böbrek
4. Aşağıdakilerden hangisi bir sindirim organı değildir?
A)yutak
C)ağız
B)yemek borusu
D)akciğer
Ar tık Fen Dersini Daha Rahat Anlayacaksınız!
3
Besinlerin Sindirimi
5.
Aşağıda sindirimde görevli yapı ve organlar verilmiştir.
1.Mide
2.Ağız
3.İnce bağırsak
4.Yutak
5.Kalınbağırsak
6.Yemek borusu
Besinlerin vücuda alınmasından itibaren besinlerin bu yapı ve organlarda izlediği yol aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
A)4 – 5 – 1 – 6 – 3 – 2
B)2 – 4 – 6 – 1 – 3 – 5
C)2 – 4 – 6 – 3 – 1 – 5
D)1 – 2 – 4 – 3 – 5 – 6
6. Dişlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun
değildir?
A)Çok sıcak ya da soğuk yiyecekler rahatlıkla tüketilebilir.
B)Günde iki kez düzenli olarak dişlerin fırçalanması gerekir.
C)Sert kabuklu yiyecekler dişlerle kırılmamalıdır.
D)Düzenli diş sağlığı kontrolü yaptırılmalıdır.
7. Azı dişlerinin görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)Besinleri kesmek
B)Besinleri koparmak
C)Besinleri öğütmek
D)Besinleri parçalamak
8. Aşağıda sindirimle ilgili bazı özellikler verilmiştir.
I.Besinler mide özsuyu ile bulamaç haline getirilir.
II.Dil güçlü kaslarıyla besinlerin çiğnenmesine ve yutulmasına katkı sağlar.
III.İnce bağırsakta besinlerin emilimi ve kana geçmesi sağlanır.
Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur?
A)Yalnız I
C)II ve III
B)I ve II
D)I, II ve III
9. Aşağıdaki sindirim organlarından hangisi besinlerin parçalanarak
kana geçebilecek hale getirilmesinde etkili değildir?
A)mide
C)ağız
B)kalın bağırsak
D)ince bağırsak
10. Besinlerin çok küçük parçalara ayrıştırılarak emilip kana geçebildiği organ aşağıdakilerden hangisidir?
A)ince bağırsak
C)yemek borusu
4
B)yutak
D)mide
Ar tık Fen Dersini Daha Rahat Anlayacaksınız!
Vücudumuzda Boşal tım
Akıllı Test – 3
Öğrenci Adı Soyadı
Sınıfı
Test Teslim Tarihi
Öğretmen Görüşü
1. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki atık maddeleri uzaklaştıran yapı ve organlardan biri değildir?
A)
deri
2.
B)
akciğer
1
2
C)
mide D)
böbrek
Yandaki şekilde boşaltım sisteminde görevli
yapı ve organlar numaralandırılarak gösterilmiştir.
Buna göre, 1, 2, 3 ve 4 numaralı organların
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
3
4
1 A)üretra
B)üreter C)böbrek
D)böbrek
2 üreter
üretra
mesane üreter
3 böbrek mesane üretra
mesane 4
mesane böbrek
üreter
üretra
3. Vücudumuzda oluşan atık maddeleri bazı organlar tarafından
uzaklaştırılır.
Buna göre;
I.İdrar
II.Ter
III.Karbondioksit
maddelerinden hangileri bu atık maddelerdendir?
A)Yalnız I
C)II – III
4.
B)I – II
D)I – II – III
I.Bol su içmek
II.Banyo yapmak
III.Acılı ve baharatlı yiyecekler tüketmek
IV.Sebze ve meyveleri bol su ile yıkamak
V. Sigara ve alkol kullanmak
Yukarıdakilerden hangileri boşaltım yapı ve organlarının sağlığını
olumlu yönde etkiler?
A)I – II – III
C)II – III – IV
B)I – II – IV
D)I – IV – V
Ar tık Fen Dersini Daha Rahat Anlayacaksınız!
5
Vücudumuzda Boşal tım
5. Aşağıda vücudumuzdan atık maddeleri uzaklaştıran bazı organların görevleri verilmiştir.
I.Sindirim atıklarını vücuttan uzaklaştırır.
II.Karbonhidratı vücuttan uzaklaştırır.
III.Fazla su ve tuzun terleme yoluyla vücuttan atılmasını sağlar.
Buna göre, yukarıdaki yapı ve organlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
I A)kalın bağırsak
B)deri C)kalın bağırsak
D)akciğer
II II akciğer
deri
akciğer
kalın bağırsak
deri akciğer
kalın bağırsak deri
6. Aşağıdakilerden hangisi ter ve idrarın ortak özelliklerinden biridir?
A)Böbreklerde süzülmesi
B)İçeriğinde su bulunması
C)Deri yoluyla atılması
D)Mesanede toplanması
7. Böbreklerin vücudumuzdaki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)İnce bağırsakların yanında bulunur.
B)Midenin üst kısmındadır.
C)Bel hizasında bulunur.
D)Gögüs boşluğunda bulunur.
8. I.Kandaki zararlı maddeleri süzer.
II.Vücuda yararlı maddelerin geri emilimini sağlar.
III.Besin maddelerinin depolanmasını sağlar. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri böbreğin görevleri
ile ilgili değildir?
A)I – II
C)Yalnız II
B)I – III
D)Yalnız III
9.
Yukarıda şekli verilen organ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Boşaltım sıvısı terdir.
B)Vücudumuzda sadece belirli bölgelerde boşaltım sağlar.
C)Sadece boşaltıma yardımcı bir organdır.
D)Ortam sıcaklığı arttıkça, atılan sıvı miktarı azalır.
6
Ar tık Fen Dersini Daha Rahat Anlayacaksınız!
Besinlerin Özellikleri, Besinlerin Sindirimi ve
Vücudumuzda Boşal tım (Karma Test)
Öğrenci Adı Soyadı
Sınıfı
Akıllı Test – 4
Test Teslim Tarihi
Öğretmen Görüşü
1. Aşağıda bazı yiyecek çeşitleri gösterilmiştir.
portakal
lahana
Bu yiyeceklerde bol miktarda bulunan vitamin çeşidi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)A vitamini
C)C vitamini
2.
maydanoz
kivi
B)B vitamini
D)E vitamini
Aşağıda bir besine ait özellikler verilmiştir.
•Hayvansal kaynaklıdır.
•Büyüme ve gelişmeyi sağlar.
•Zeka gelişimini sağlar.
•Saç ve tırnakların uzamasında etkilidir.
Buna göre, yukarıda bazı özellikleri verilen bu besin maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)nohut
C)bal
B)peynir
D)zeytin
3.
ağız
mide
kalın bağırsak
Yukarıdaki şekillerde gösterilen organların görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)Besinlerin bir süre depolanması ve bulamaç haline getirilmesi
B)Yiyeceklerin yumuşatılıp, öğütülerek yutağa iletilmesi
C)Posa içindeki su ve minerallerin emilmesi
D)Çok küçük parçalara ayrıştırılmış besinlerin yararlı kısımlarının
emilerek kana karışması
4.
Şekildeki diş çeşiti ile yiyecekler ufalanır ve öğütülür.
Ağızdaki toplam sayısı 16 dır.
Özellikleri verilen diş çeşiti aşağıda verilenlerden hangisidir?
A)azı dişleri
C)köpek dişleri
B)kesici dişler
D)yirmi yaş dişleri
Ar tık Fen Dersini Daha Rahat Anlayacaksınız!
7
Besinlerin Özellikleri, Besinlerin Sindirimi ve Vücudumuzda Boşal tım
5. Aşağıdaki şemada ağıza alınan bir kesim maddesinin sindirimi sırasında izlediği yol verilmiştir.
Ağız
K
L
M
Kalın
bağırsak
N
Buna göre, K, L ve M ile gösterilen organlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
K A)Yemek borusu
B)Yutak C)Yemek borusu
D)Yutak L Yutak Yemek borusu
Yutak Mide M Mide Mide İnce bağırsak
Yemek borusu
N
İnce bağırsak
İnce bağırsak
Mide
İnce bağırsak
6. Tabloda vücudumuzdaki bazı yapı ve organlar numaralandırılarak
verilmiştir.
1
2
3
kalp
mide
ince bağırsak
4
5
6
yutak
pankreas
böbrek
7
8
9
idrar kesesi
idrar borusu yemek borusu
Tablodaki organlardan sadece boşaltımda görevli olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)2 – 6 – 8
C)6 – 7 – 8
B)3 – 7 – 8
D)3 – 5 – 6
7. I.Kalın bağırsak
II.Böbrek
III.Akciğer
Yukarıdaki organların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A)Su ve minerallerin emilmesi
B)Sindirilmiş besinlerin emilerek kana geçmesini sağlama
C)Kanın atık maddelerden temizlenmesi
D)Atık maddelerin vücuttan atılmasında görev alma
8.
8
K
L
M
N
Yandaki şekile boşaltım organları gösterilmiştir.
Buna göre, idrarın vücuttan atılıncaya kadar biriktiği organ aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) K
B)L
C) M
D)N
Ar tık Fen Dersini Daha Rahat Anlayacaksınız!
Kuvvetin Ölçülmesi
Akıllı Test – 5
Öğrenci Adı Soyadı
Sınıfı
1.
Test Teslim Tarihi
Öğretmen Görüşü
Yandaki özdeş dinamometrelere K,
L, M ve N ağırlıkları asılmıştır.
Buna göre, cisimlerin ağırlıklarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
K
2.
N
Yandaki cisim 10 eşit bölmeli dinamometre yardımıyla ölçülüyor.
Buna göre, kutunun ağırlığı kaç N'dur? A) 100
B) 90
C) 80
D) 60
0
M
L
A)K > M > N > L
B)L > K > N > M
C)L > N > M > K
D)N > K > M > L
300
3.
K
Şekildeki düzenekte K ve L dinamometreleri ile 8 N ağırlığındaki P cismi dengededir.
Dinamometrelerin her biri 2N ağırlığında olduğuna
göre, K ve L dinamometrelerinin gösterdiği değerler kaç
N olur?
L
A)
B)
C)
D)
K L 10 8
8 8
6 8
10 12
P
Ar tık Fen Dersini Daha Rahat Anlayacaksınız!
9
Kuvvetin Ölçülmesi
4.
Şekildeki dinamometre 0 – 90 N aralığında ölçüm yapabilmektedir.
Bu dinamometre ile aşağıdaki cisimler ölçülmek isteniyor.
0
90
I. 100 N
II. 50 N
III. 25 N
Buna göre, verilen cisimlerden hangileri ölçüldüğünde dinamometre özelliğini kaybeder?
A)Yalnız I
C)II – III
5.
B)I – II
D)I – II – III
Şekildeki dinamometre ile K cismi ölçüldüğünde dinamometrenin yayındaki uzama miktarı 3 cm dir.
Buna göre, 60 N ağırlığındaki L cismi aynı dinamometre
ile ölçüldüğünde yaydaki uzama miktarı kaç cm olur?
A)9
B)9
C)12
D)15
K
15 N
6. Kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin cisimler üzerindeki hareket ve şekil
değişikliğinden yararlanılarak ölçülebilir.
Yandaki özdeş yaylara K, L, M ve N
cisimleri asıldığında yaylardaki uzama miktarları gösterilmiştir.
Buna göre, yaylara uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
10
K
L
M
N
A) L > M > K > N
B) M > K = N > L
C) L > K = N > M
D) M > K > N > L
Ar tık Fen Dersini Daha Rahat Anlayacaksınız!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
5 453 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content