close

Enter

Log in using OpenID

İndir (PDF, 512KB) - Nakliyat-İş

embedDownload
SENDİKAL ÖRGÜTLENME İLE İLGİLİ
ANAYASAL VE YASAL GÜVENCELERİMİZ
 Sendika üyeliğiyle ilgili olarak Anayasa’nın 51 Maddesinde,
“Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve
sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin
almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye
olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir
sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz,”
denilerek sendika üyeliğine Anayasal güvence getirilmiştir.
 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 17.
Maddesinde ise “Onbeş yaşını dolduran ve bu Kanun hükümlerine
göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilirler.”, denmiştir.
 TCK 118. Maddesinde ise işçilere yönelik sendikal örgütlenmede
baskı yapılamayacağı ve yapanların hapis cezası alacağı
belirtilmiştir. NAKLİYAT-İŞ SENDİKASINA NASIL ÜYE
OLUNUR?
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre
sendikalara üyelik e-devlet sistemi ile yapılıyor.
 e- devlet ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?
Her hangi bir PTT Şubesinden alınabilir. Sendika üyeliği, ücretsiz
olarak e-devlet şifresi ile internet üzerinden yapılır.
 e-devlet ŞİFRESİ ALINDIKTAN SONRA NE YAPACAĞIZ?

turkiye.gov.tr adresinden “başvurular” bölümünü tıklayın.

Bakanlıklar arasından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı
seçin.

Çıkan sayfada “işçi sendikaları üyelik işlemleri” yazısını tıklayarak
“NAKLİYAT-İŞ SENDİKASI”nı işaretleyerek üye olabilirsiniz.

Sendika üyesi olduğunuzdan işverenin hiçbir durumda haberi olmaz.

Sendikaya üye olduğunuzda her hangi bir üye aidatı ödemeyeceksiniz.

Sendika üyelik aidatı işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalandıktan, ücret
ve sosyal haklarda artışlar sağlandıktan sonra sendika tüzüğüne göre ödenir.
NAKLİYAT-İŞ SENDİKASI BÜLTENİ Özel Sayı 2014/1
İmtiyaz Sahibi: Ali Rıza Küçükosmanoğlu
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Av. F.Ayhan Erkan
Kemalpaşa Mah. Atatürk Bulvarı Emlak Bankası Blokları B Blok No:32 Kat:4 D:16 Aksaray-Fatih/İstanbul
Tel: 0 212 514 26 71-72 Fax: 0 212 514 26 69
Cep: 0 533 666 87 94 Cep: 0 532 730 01 87
E-Posta: [email protected] www.nakliyatis.org
Baskı : Aşam Büro Gereçleri Marmara Cad. No:2 Haznedar-İstanbul Tel: 0212 641 46 39
TAŞIMACILIKİŞKOLUNDAÇALIŞAN
KARDEŞLERİMİZ
Taşımacılık iş kolu, kara, demiryolu ve havayolu
taşımacılığındaki işletmelerde, taşeronlarda, kargo-lojistik işletmeleri,
PTT kargo ve taşeronları, yaya ve motorlu kurye işyerlerinde,
İSPARK-Otopark işletmelerinde, nakliyat ambarları, araç muayene
istasyonlarında taksi, minibüs, otobüs, çekici ve tırlarda çalışan
şoförlerle birlikte yüzbinlerce kardeşimizin çalıştığı iş koludur.
Neden Örgütlenmeli, Mücadele Etmeli ve Sendikalı Olmalıyız?
Hepimiz yaşamımızı devam ettirmek ve geleceğimiz için bir işte
çalışmak zorundayız. Kendimize, ailemize, toplumumuza karşı
sorumluluklarımız var. Dünyanın en adaletli, haklı, dürüst insanları, alınteri
ile yaşamlarını devam ettiren işçi sınıfı ve emekçilerdir.
Peki içerisinde yaşadığımız toplumsal düzende çalıştığımızın
karşılığını alabiliyor muyuz? Aldığımız ücretlerle insanca yaşayabilir
miyiz? Çalıştığımız işyerlerinde çalışma koşulları insan onuruna yaraşır
mı? İşyerlerinde, taşeronlarda yasalar işçi sağlığı iş güvenliği, fazla mesai,
yıllık ücretli izin hakkı, 45 saatlik haftalık çalışma, kıdem ve ihbar
tazminatı hakları uygulanıyor mu? İş güvencemiz var mı?
İşçi sınıfımız ve emekçiler, yüzyıllardan beri bir araya gelip
birleşerek örgütlenip, mücadele ederek ekonomik maddi, demokratik,
sosyal haklara sahip olmuşlardır. Anayasa ve Yasalarda işverenlerin uymak
zorunda oldukları kuralların uygulanması da yine örgütlenmekten,
haklarımıza sahip çıkmaktan ve mücadele etmekten geçmektedir.
Bizler biliyoruz ki “Hak Verilmez Alınır” Ve “Birlikten Kuvvet
Doğar”, “Örgütsüz İşçi Köle İşçidir, Örgütlü İşçi Yenilmez”
Bundan dolayı, sendikamız da örgütlü binlerce işçi ve diğer iş
kollarındaki yüz binlerce işçi kardeşimiz bir araya gelip örgütlenip
sendikalara üye olmuşlar, yasal haklarına sahip çıkıp insanca yaşayabilecek
bir ücret ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları yaratmada önemli
haklar elde etmişlerdir.
TÜM BUNLARDAN DOLAYI ÇAĞRIMIZ SİZLEREDİR
KARDEŞLERİMİZ!








Yasal Haklarımıza, Ekmeğimize, Onurumuza, Kişiliğimize
Sahip Çıkmak için,
İş yerlerinde hakaretlere, keyfi davranışlara dur demek için,
Keyfi, haksız işten atmalara karşı durmak ve iş güvencemiz
için,
Performans adı altında 2-3 işçinin yapacağı işi bir işçiye
yaptırılmasına, çalışanların birbiriyle yarıştırılmasına dur
demek için,
İşyerinde kendimizle ilgili söz hakkımızın olması için,
Taşeronlarda ve diğer işyerlerinde çalışan kardeşlerimizin
kıdem-ihbar tazminatlarının gasp edilmemesi için,
Geleceğimizi tek taraflı işverenin iki dudağı arasından çıkacak
uygulamalara bırakmamak için,
Kendimiz, eşimiz ve çocuklarımızın bu günü ve yarınları için,
Kısacası “İnsanca Yaşayabilecek Bir Ücret, İnsan Onuruna
Yaraşır Çalışma Koşulları İçin” sizleri bir araya gelip örgütlüsendikalı olmaya Nakliyat-İş’e üye olup DİSK’li olmaya çağırıyoruz.
 İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız !
 Yaşasın işçilerin birliği !
 Yaşasın örgütlü sendikal mücadelemiz !
 Yaşasın DİSK yaşasın Nakliyat-İş !
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
512 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content