close

Enter

Log in using OpenID

Annex - 10 Egitim Standartlari

embedDownload
EĞİTİM STANDARTLARI
1. Altyapı Standartları
Eğitimin yer alacağı fiziksel mekanın, eğitimin ve katılımcıların ihtiyaçlarına uygunluğunu
ifade eder.
a. Genel Mekan Standartları
i.
Eğitimin verileceği mekan, katılımcılar tarafından kolay ulaşılabilir olmalıdır.
ii.
Eğitim mekanının civarında eğitim süreleri içinde katılımı engelleyecek veya
eğitim sırasında dikkati dağıtacak yapım/onarım gibi gürültülü/tehlikeli
faaliyetlerin olmaması
iii. Eğitim mekanında kadınlara ve erkeklere ayrı, yeterli ve temiz lavabo/tuvalet
bulunması
iv.
Eğitim mekanında eğitim dışı saatler ve aralar için basit yiyecek içecek hizmetinin
verildiği kantin bulunması
v.
Tüm eğitim mekanının yeterli ışık, ısıtma, temizlik ve benzeri düzeneğinin uygun
olması
b. Eğitim Sınıfları Standartları
i.
Bir eğitim sınıfı en fazla 15 öğrenciden oluşacaktır.
ii.
Sınıf büyüklüğü öğrenci başına 2 metrekareden az olmayacaktır.
iii. Sınıf tavan yüksekliği 220 cm’den az olmayacaktır.
iv.
Sınıf aydınlatması ve havalandırması yeterli düzeyde olacaktır.
v.
Eğitim için gerekli tüm donanım (oturma düzeni, tahta, flipchart, projeksiyon/lcd
vb) kullanıma hazır şekilde bulunacaktır.
2. Eğitim içerik Standartları
a. Tüm eğitim süresince, Teknik Yardım Ekibi tarafından verilen müfredat çerçevesine
uygun olarak hazırlanan müfredat üzerinden eğitim verilecektir.
b. Belirlenen ve onaylanan müfredata ve sürelerine azami ölçüde bağlı kalınacaktır.
c. Müfredatta belirlenen konular ve hedefler doğrultusunda uygun demostrasyon,
uygulama,örnekleme ve diğer tekniklere yer verilecektir.
d. Tüm eğitimler katılımcıların azami katılımına uygun şekilde interaktif yapıda
yürütülecektir.
3. Çıktı ve materyal Standartları
a. Her eğitim modülü için müfredatta belirtilen uygun der notları, destekleyici bilgi
notları ve diğer çıktılar katılımcılara dağıtılacaktır.
b. Eğitim konusuna uygun olan (Ön Büro, Mutfak, Kousekeep, Servis vb) ekipman ve
sarf malzemesi (mutfak donanımı, servis araç gereçleri, housekeep arabası ve temizlik
malzemeleri vb) hazır bulundurulacak ve eğitim bu malzemeler kullanılarak
verilecektir.
c. Eğitim, eğitim merkezi dışında bir otele eğitmen gönderilmesi şeklinde yapılıyor ise,
ev sahibi otel ile önceden görüşülerek mekan ve ekipman kullanımı konusunda
anlaşmaya varılacaktır.
4. Eğitmen Standartları
a. Eğitimde yer alacak tüm eğitmenlerin özgeçmişleri önceden Teknik Destek Birimi’ne
gönderilecek ve onay alınacaktır.
b. Eğitmenler alanında en az 8 yıl deneyimli sektör çalışanlarından ve/veya ilgili
alandaki en az 5 yıl sentör deneyimi olan akademik personelden seçilecektir.
5. İzleme ve Değerlendirme Standartları
a. Tüm eğitimler için her bir eğitim gününde katılımcılardan imza alınacaktır. İmza
listeleri Teknik Yardım ekibine verilecek nihai eğitim dosyasının ve ödemelerin ön
koşullarından birisidir.
b. Her bir kursun ilk orta ve son günü sınıf içi katılımcıların fotoğrafları çekilecektir.
c. Her kursun sonunda katılımcılara değerlendirme formu dağıtılacak ve doldurmaları
sağlanarak toplanılacaktır.
d. Her bir kurs için eğitim sonunda eğitici tarafından kısa bir kurs değerlendirme raporu
yazılacaktır.
e. Tüm eğitimler, her zaman ön bildirim olmadan yapılacak denetimlere hazırlıklı
olacaklardır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content