close

Enter

Log in using OpenID

5. ankara ebelik günleri kurs programları

embedDownload
KURS 1- EĞİTİCİ EĞİTİMİ
Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
Tarih: 4-7 Mayıs 2015
Kurs Yeri: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu Altındağ /Ankara
Tarih
Saat
Konular
Anlatanlar
4 Mayıs 2015
09.00-9.30
Açılış ve Tanışma
Doç. Dr. Sibel Erkal İlhan
Beklentilerin alınması, Amaç ve hedeflerle
Dilek Bilgiç
karşılaştırılması
9.30-10.30
Kurs programının tanıtılması
Blm. Uzm. Tuğba Altuntaş
Ön-test uygulama
Performans Çizelgesi
Necla Günerhan
10.30-10.45
ARA
10.45-12.30
Değerlendirme Araçlarının Kullanımı
Necla Günerhan
12.30-13.30
Yemek Arası
13.30-15.00
Isınma
Dilek Bilgiç
Olumlu eğitim atmosferi
15.00-15.15
ARA
15.15-16.00
İletişim becerileri
Doç. Dr. Gülsüm Ançel
Günün değerlendirilmesi
5 Mayıs 2015
09.00-10.30
Isınma, günün programı
Prof. Dr. Meral Uysal
Yetişkin Eğitimi
10.30-10.45
ARA
10.45-12.30
İnteraktif eğitim teknikleri
Dilek Bilgiç
12.30-13.30
Yemek Arası
13.30-14.30
İnteraktif eğitim teknikleri
Dilek Bilgiç
14.30-15.00
Demostrasyon
Yrd. Doç. Dr. M. İlknur Gönenç
15.00-15.15
ARA
15.15-16.00
Koçluk
Doç. Dr. Ömer Rıfkı Önder
Günün değerlendirilmesi
6 Mayıs 2015
09.00-10.30
Isınma, günün programı
Dr. Behire Sançar
Görsel işitsel araçların kullanımı
10.30-10.45
ARA
10.45-12.30
Sunum becerileri
Dr. Güldalı Aybaş
12.30-13.30
Yemek Arası
13.30-14.30
Sunum becerileri
Dr. Güldalı Aybaş
14.30-15.00
Kurs ortası soru formu
Dilek Bilgiç
Performans çizelgesi
15.00-15.15
ARA
15.15-16.30
Sunum için konu dağıtımı ve grup çalışması
Günün değerlendirmesi
7 Mayıs 2015
9.00-10.30
Sunum için grup çalışması
Dilek Bilgiç
Dr. Behire Sançar
Dr. Nazan Çalbayram
10.30-10.45
ARA
10.45-12.30
Sunum 1 ve değerlendirmesi
Dr. Zeliha Saat
Sunum 2 ve değerlendirmesi
Dilek Bilgiç
Dr. Behire Sançar
Dr. Nazan Çalbayram
12.30-13.30
Yemek Arası
13.30-15.00
Sunum 3 ve değerlendirmesi
Dr. Zeliha Saat, Dilek Bilgiç
Sunum 4 ve değerlendirmesi
Dr. Behire Sançar
Dr. Nazan Çalbayram
15.00-15.15
ARA
15.15-16.30
Eğitimin genel değerlendirilmesi
Katılım belgelerinin verilmesi
KURS 2- FETAL MONİTORİZASYON KURSU
Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve Zekai Tahir Burak
Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tarih: 7 Mayıs 2015
Kurs Yeri: Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hamamönü/Ankara
Tarih
Saat
Konular
Anlatanlar
09.00- 10.30 Fetal Kalp Atımları Fizyolojisi
Doç.Dr.Nuri Danışman
Ebe Huriye Kaan Güven
Ebe Şehri Özdemir
10.45-11.30
Cihazlar ve Teknoloji
Doç.Dr. Nuri Danışman
7 Mayıs 2015
Ebe Huriye KaanEbe Şehri Özdemir
11.30-12.00
Pratik
12.00-13.00
Öğle Yemeği
13.00-14.30
Fetal Kalp Atımı Paternleri
Prof.Dr. Yaprak Üstün
14.45-16.00
Antepartum Fetal İyilik Hali
Op.Dr İnci Kahyaoğlu
16.15-17.00
Pratik Uygulama Traseler örnek
Vakalar Üzerinde Çalışma
KURS 3- KANGURU BAKIMI ve YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE
BESLENME STRATEJİLERİ KURSU
Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve TEMAS Emzirme ve
Anne Sütü Gönüllüleri Derneği
Tarih: 6 Mayıs 2015
Kurs Yeri: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu Altındağ /Ankara
Tarih
Saat
Konular
Anlatanlar
09:00-09:45 Tanışma
Beklentilerinin Alınması Amaçlar/Hedefler
09:45-10:15
10:15-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
6 Mayıs 2015
11:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:10-14:30
15.15-16:00
15.15-16:00
16:00-16:30
YYBÜ’lerde Gelişimsel Bakım Dr. Nazan ÇALBAYRAM
Yaklaşımları
Kahve Arası
Kanguru Bakımının Tarihçesi ve Hem. Melek KILIÇ
Önemi
Kanguru Bakımı ve Maternal
Prof.Dr. Kadriye YURDAKÖK
Bağlanma
Öğle Yemeği
Doğum Sonrası Sağlıklı
Uzm. Hem. Ebru TEMİZSOY
Yenidoğanda Emzirme ve
Kanguru Bakımı
YYBÜ’lerde Yüksek Riskli
Dr. Şule YOLCU
Yenidoğanın Kanguru Bakımı
Kanguru Bakımı Film İzleme
Kahve Arası
Yenidoğanlarda Beslenme
Prof. Dr. Canan Türkyılmaz
Stratejileri
Kanguru Bakımı Demostrasyon ve Pratik
Kursun Değerlendirilmesi
Katılım Belgelerinin Verilmesi
KURS 4- DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİCİ EĞİTİMİ
Düzenleyen: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve Türk Ebeler Derneği
Tarih: 5-7 Mayıs 2015
Kurs Yeri: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu Altındağ /Ankara
AÇILIŞ VE ISINMA
Blm. Uzm. Nesibe Uzel
05.05.2015 09.09.1930
Dr. Filiz Aslantekin
09.30-10.30 Eğitimin Temel Kavramları ve Yetişkinlerde
Dr. Filiz Aslantekin
Öğrenme
Doğuma Hazırlık Kurslarında Olumlu Eğitim
Atmosferi Oluşturma
10.30-10.45 ARA
10.45 -12.00 Doğuma Hazırlık Kurslarında İletişim
Blm. Uzm. Nesibe Uzel
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-14.00 Doğuma Hazırlık Kurslarında Kullanılacak Eğitim
Yöntemleri
14.00-14.15 ARA
Dr. Filiz Aslantekin
14.14-15.15 Görsel İşitsel Eğitim Araçların Hazırlanması
Dr. Filiz Aslantekin
15.15-15.30 ARA
15.30-17.00 Doğuma Hazırlık Kurslarında Danışmanlık
Blm. Uzm Nesibe Uzel
06.05.2015 09.09.1930 ISINMA
09.30-10.30 Doğum Algısı, Doğum Korkusu ile Başetme
Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan
10.30-10.45 ARA
10.45 -12.00 Doğuma Hazırlık Felsefesi, Doğumun Bedende Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan
İşleyişi, Gevşeme ve Nefes Teknikleri
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-14.00 Doğum öncesi ilk yardım gerektiren durumlar
Dr. Behire Sançar
14.00-14.15
14.14-15.15
15.15-15.30
15.30-17.00
07.05.2015 09.09.1930
ARA
Gebelik ve Doğum Egzersizleri
ARA
Gebelik ve Doğum Egzersizleri
ISINMA
Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan
Yrd. Doç. Dr. Nazan Karahan
Doç. Dr. F.Deniz Sayıner
Yrd. Doç. Dr. İlknur Gönenç
09.30-10.30 Kanıt Temelli Yaklaşım Çerçevesinde Doğumda
Anne Dostu Uygulamala
Doç. Dr. F.Deniz Sayıner
10.30-10.45 ARA
10.45 -12.00 Doğum Sürecinde Farklı Uygulamalar ve
Müdahaleler
Yrd. Doç. Dr. İlknur Gönenç
Hypnozla Doğum, Suda Doğum, Epidural Doğum,
Sezeryan Doğum
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-14.00 Doğum sonu döneme uyum süreci
Doç. Dr. F.Deniz Sayıner
Yrd. Doç. Dr. İlknur Gönenç
14.00-14.15 ARA
14.14-15.15 Anne- Bebek ve Aile Bağlanması (Bonding)
Nesibe Uzel
15.15-15.30 ARA
15.30-17.00 Doğuma Hazırlık Sınıflarının Uygulanmaya
Geçirilmesinde; DEĞİŞİMİN YÖNETİMİ
Songül Kaynar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
334 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content