close

Enter

Log in using OpenID

Acil Sağlık Sigortası Açıklama

embedDownload
Acil Sağlık Sigortası
2013
ACİL SAĞLIK SİGORTASI
Amaç ve Kapsam
Acıbadem Üniversitesi’nin öğrencilerine sağladığı Acil sağlık
sigortası poliçesinin özelliklerini kapsamaktadır.
Genel Hükümler
Yatarak tedavi teminatları, kişi başına yıllık 15.000.-TL
limitlidir.
Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler
Acıbadem Sigorta anlaşmalı kurumlarında, sadece resimli T.C.
Kimlik belgesi ile hizmet alınabildiğinden, sağlık sigortası kart
gönderimi yapılmayacaktır. Ayrıca sadece Acıbadem Sağlık
Kurumlarında geçerli indirimlerden de kimlik belgesi ile
faydalanılabilmektedir.
Anlaşmalı Tedavi Merkezleri listesine;
http://www.acibademsigorta.com.tr/tr/anlasmali-kurumlar.aspx
adresinden ulaşabilirsiniz.
Lütfen anlaşmalı kurumları tercih ediniz.
Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler
Anlaşmasız hastanelere gidecek personelin sağlık giderlerini,
öncelikle kendisi ödemek durumundadır.
Acil Sağlık Sigortası
2013
Ödemeyi yaptıktan sonra sigortalıların, teminatları kapsamında
yaptıkları sağlık giderlerinin ödenmesi için fatura asılları ile
ekinde aşağıda belirtilen belgeleri otuz (30) gün içerisinde
Sigortacı’ya ulaştırması gerekmektedir:
Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu,
Tüm giderlerin fatura asılları ve fatura dökümleri,
Hastanede yatarak veya yatmadan yapılan ameliyatlı veya
ameliyatsız tedavi ve müdahalelerde, epikriz/anamnez
raporu/ameliyat raporu, patoloji raporu,
Rahatsızlığın teşhis/takibine ilişkin tetkiklerin sonuçları,
Reçetenin aslı, ilaç kupürleri ya da ilaç takip sistemi çıktısı
ve eczaneden alınan kasa fişi veya fatura,
Her türlü adli olaylarda (trafik kazası dahil) adli birimlerin
oluşturdukları belgeler (alkol raporu, olay yeri tespit
tutanağı, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı vb.),
Teminatlar
Yatarak Tedavi Teminatı
Yapılacak tedavi ve işlemin sigorta sözleşmesinin geçerli
olduğu süre dahilinde olması kaydıyla, teminat kapsamında
olan Acil Tıbbi Durumlar kısmında belirtilen bir durumdan
dolayı hastaneye yatırılmayı veya günlük hastane işlemlerini ya
da acil hizmetleri ile ilgili olarak tedavi harcamalarını Yıllık
Toplam Limit dahilinde karşılar.
Sigortalının sağlık durumu stabil hale geldikten
gerçekleşmiş tetkik ve tedaviler, kapsam dışındadır.
2
sonra
Acil Sağlık Sigortası
2013
Teminatlar arasında belirtilmiş olan acil durum nedeniyle,
hastaneye yatış ile taburcu olana kadar geçen sürede acil
durum ile ilgili;
Oda ve yemek ve refakatçi masrafları (suit oda hariç),
Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler,
Hekim ücretleri,
Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi,
ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.),
Tıbbi donanımın ( kalp-akciğer pompası vb.) kullanımı,
Teminat
Kapsamındaki
rahatsızlıkla
doğrudan
bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan tanı
amaçlı laboratuvar testleri, röntgen tetkikleri,
elektrokardiyogram, bilgisayarlı tomografi vb. tetkikler,
Diyaliz masrafları,
Tıbbi gereklilik halinde bir başka sağlık kurumuna sevk
amacıyla gerçekleşen kara ambulansı hizmetleri, de
poliçede belirtilmiş limit dahilinde karşılanır.
Acil Durumlar
Akut Batın,
Akut Solunum Problemleri,
Akut Masif Kanama, Kan Kaybı,
Ani Şuur Kaybı,
Ani Felçler (Serebrovasküler Olay),
Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar,
Ciddi Göz Yaralanması,
Ciddi İş Kazaları ve Uzuv Kopması,
Diabetik ve Üremik Koma,
Donma, Soğuk Çarpması,
Elektrik Çarpması,
Hayvan Isırıkları,
Kurşunlanma, Bıçaklanma vb.,
Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi,
Miyokard İnfarktüsü (MI) , Aritmi, Hipertansiyon
Krizleri,
3
Acil Sağlık Sigortası
2013
Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber Olan
Baş Ağrıları,
Renal Kolik,
Suda Boğulma,
Solunum ve Sindirim Sistemine Yabancı Cisim
Kaçması,
Tecavüz,
Tüm Vücut Kırıkları,
Tüm Eklem Çıkıkları,
Trafik Kazası ve Travmaya Bağlı Yaralanmalar,
Yanık,
Yüksek Ateş,
Yüksekten Düşme
Zehirlenme,
İletişim Bilgileri
Acıbadem Sigorta İletişim Bilgileri:

Acıbadem Sigorta Ambulans Organizasyonu için;
0 216 571 56 56 (1’i tuşlayınız)

Acıbadem Sigorta Tıbbi Danışmanlık Hattı için;
0 216 571 56 56 (4’ü tuşlayınız)

Acıbadem Sigorta Müşteri İletişim Merkezi için;
0 216 571 5 571
[email protected]
Sağlıklı günler dileriz…
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
248 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content