close

Enter

Log in using OpenID

Ağustos Ayı Elektrik Tüketimi Değerlendirmesi

embedDownload
TEMMUZ 2014 ELEKTRİK TÜKETİMİ DEĞERLENDİRMESİ
Yael Taranto | [email protected]
Elektrik Tüketiminde Rekor, Sanayi
Üretiminde Toparlanma Sinyali
TEİAŞ Ağustos ayına ait elektrik
tüketimi verilerini açıkladı. Ağustos
ayında elektrik tüketimi bir önceki
yılın aynı ayına kıyasla %11,3
oranında arttı. İlk sekiz ayda kümülatif
büyüme % 4,5 olarak gerçekleşti.
Ağustos’ta gerçekleşen 24,1 milyar
KWh’lik tüketim şimdiye dek görülmüş
en yüksek aylık tüketimdir. Aylık
elektrik tüketimindeki rekor artış,
kümülatif büyümeyi de %3,4’ten %4,5
seviyesine getirmiştir.
Elektrik tüketimindeki sıçramanın
büyük ölçüde kümülatif mevsimsel
etkilerden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Bir yandan hava
sıcaklığından kaynaklanan artan
klima tüketimi, diğer yandan geçen yıl
Ağustos ayına rastlayan Ramazan
Bayramı’nın bu yıl Temmuz’da olması
ve geçen yıl hafta arasına denk gelen
30 Ağustos bayramının bu yıl hafta
sonunda olması, 2014 Ağustosunda
çalışılan gün sayısını, dolayısıyla
elektrik tüketimini artırmıştır.
Ancak, Ağustos elektrik tüketimindeki
artışın yalnız mevsimsel etkilerle
açıklanamayacak kadar yüksek
olması sanayi üretiminde ikinci
çeyrekteki durgunluğun ardından
toparlanmaya işaret etmektedir.
Elektrik tüketimi ile birlikte öncü
gösterge niteliğinde olan HSBC PMI
endeksi de iki ay düşüşün ardından
Ağustos’ta ılımlı yükselişle
toparlanma göstermiştir. TİM’in aylık
ihracat verileri de benzer şekilde
Temmuz’da durgunluğun ardından
Ağustos’ta toparlanma gösteriyor.
Geçen ayki elektrik tüketimi notunda
elektrik tüketimi, imalat sanayi
ihracatı ve HSBC PMI endeksi gibi
öncü göstergelerden yola çıkarak
Temmuz ayı imalat sanayi üretiminin
artış hızında yavaşlama
öngörmüştük. Açıklanan Temmuz ayı
sanayi üretim endeksi verisi
yavaşlamayı teyit etmiştir. Temmuz
ayında imalat sanayi üretim endeksi
geçen yılın aynı dönemine kıyasla
%5,7 düşüş gösterdi
Ocak-Ağustos döneminde
elektrik tüketimi %4,5 arttı.
Ağustos’ta artan elektrik tüketimi
artış hızı, imalat sanyiinde
Temmuz’daki düşüşün ardından
toparlanma sinyali veriyor.
Ağustos elektrik tüketimindeki
hızlı artış, yıllık tüketim
beklentisini 254 milyar KWh’e
taşıdı.
Yılın ilk sekiz ayında elektrik tüketimi
%4,5 oranında artarken imalat sanayi
ihracatı %6,0 büyüdü; ilk yedi aydaki
imalat sanayi üretim endeksi artışı
ise temmuzdaki gerilemeyle %2,2
olarak gerçekleşti.
Ağustos’taki yüksek artışın elektrik
tüketiminde yıl sonu beklentisini
tahminlerimizin üst bandı olan artış
ile 254 milyar KWh seviyesine
taşıyacağı düşünülmektedir.
1
TEMMUZ 2014 ELEKTRİK TÜKETİMİ DEĞERLENDİRMESİ
Yael Taranto | [email protected]
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin uzman kadrosunca güvenilir olarak kabul edilen kaynaklardan elde edilen
verilerle hazırlanmıştır. Notta yer alan görüşler ve öngörüler, not kapsamında belirtilen ve kullanılan yöntemler ile sektör
temsilcileriyle yapılan görüşmelerle üretilen sonuçları yansıtmakta olup bu verilerin tamlığı ve doğruluğundan Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadı. Notta yer alan sonuçlar, görüşler, düşünceler ve
öngörüler, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından açık ya da gizli olarak bir garanti ve beklenti oluşturmaz. Diğer bir
ifadeyle; bu dokümanda yer alan tüm bilgi ve verileri kullanma ve uygulama sorumluluğu, doğrudan veya dolaylı olarak, bu
rapora dayanarak yatırım kararı veren ya da finansman sağlayan kişilere ait olup, elde edilen sonuçtan dolayı üçüncü kişilerin
doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zarardan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu döküman ileriye dönük tahminleri de kapsamaktadır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., bu tahminlere ulaşılamaması ya
da Doküman’daki bilgilerin tam ve doğru olmamasından sorumlu tutulamaz.
© Bu dokümanın tüm hakları saklıdır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin izni olmadan raporun içeriği herhangi bir şekilde
basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, dağıtılamaz.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
628 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content