close

Enter

Log in using OpenID

DEMSAN DEMİRDÖĞEN

embedDownload
KULLANIM ĐÇĐN GÜVENLĐK UYARILARI
2.2. KULLANIM ĐÇĐN GÜVENLĐK UYARILARI
DĐKKAT!
ARIZALI MAKĐNALARI KULLANMAYIN
Arızalı makineleri kullanmayı sürdürmek sizin ya da çevrenizdekilerin
yaralanmasına ya da ölümüne yol açabilecek bir kazaya neden olabilir. Bu
nedenle arızalı ya da eksik parçalı makineleri çalıştırmayın. Tüm bakım
prosedürlerinin uygulandığından, tamir işlemlerinin uygun bir şekilde yapılıp
tamamlandığından emin olun.
UYARI!
MAKĐNANIN LĐMĐTLERĐ
Makineyi tasarım limitlerinin üzerinde kullanmak makineye hasar verebileceği
gibi sizin yada başkalarının yaralanması ile sonuçlanacak kazalara da neden
olabilir. Kullanma ve Bakım Elkitabında belirtilen talimat ve limitlerin dışında
Makineyi çalıştırmayın.
UYARI!
ZAYIF ĐLETĐŞĐM
Zayıf iletişim sizin ya da başkalarının yaralanmasına hatta ölümüne neden
olabilir. Çevrenizdekileri yapacaklarınız konusunda uyarın. Çalışma ortamının
gürültülü olması sesli iletişimi zayıflatacağı için el işaretlerini kullanın.
Çevrenizdeki kişilerin anlayabileceği el işaretleri yapın.
DĐKKAT!
HAREKET EDEN PARÇALARIN SÖKÜLMESĐ
Dönen ya da hareket eden parçaları sökmeden önce tamamen durduklarından
ve emniyete alındıklarından emin olun.
FH2 ĐKĐ SIRALI GÜBRELĐ ARA ÇAPA MAKĐNESĐ
KULLANMA & BAKIM ELKĐTABI
SAYFA
3
BAKIM ĐÇĐN GÜVENLĐK UYARILARI
2.3. BAKIM ĐÇĐN GÜVENLĐK UYARILARI
UYARI!
YETERSĐZ TAMĐR-BAKIM
Yetersiz tamir bakım sizin ya da başkalarının yaralanmasına hatta ölmesine
neden olabilir. Bilmediğiniz tamir – bakım işlemleriniz yapmaya kalkışmayın.
Yaralanma ve ölümlere sebebiyet vermemek için tamir işlemlerini işinin ehli
ve yetkili kişilere yaptırın.
UYARI!
MODĐFĐKASYON ve KAYNAK
Đmalatçı firma tarafından onaylanmayan modifikasyonlar yapmayın.
Döküm parçalara kaynak yapılması bu parçaların dayanımını zayıflatır ve
kırılmalarına neden olabilir. Bu yüzden Döküm parçaları kaynakla onarmaya
çalışmayın.
Modifikasyon gereğine inanıyorsanız teknik yardım ve onay için Đmalatçı
Firmaya başvurun.
UYARI!
METAL PARÇACIKLARI
Tamir sırasında fırlayabilecek metal parçacıklarında dikkat ediniz. Metal
pimleri söküp takarken yumuşak başlı çekiç kullanın.
Yaylı mekanizmaların metal parçacıklarının fırlamasından korunmak için
emniyet gözlükleri kullanın.
UYARI!
ELEKTRĐK DEVRELERĐ
Elektrikli cihazlarla çalışırken dikkat edin. Elektrik devreleri ve bağlantılarını
kontrol edin.
Yanlış bir bağlantı yaralanmanıza ya da ölmenize neden olabilir.
FH2 ĐKĐ SIRALI GÜBRELĐ ARA ÇAPA MAKĐNESĐ
KULLANMA & BAKIM ELKĐTABI
SAYFA
4
BAKIM ĐÇĐN GÜVENLĐK UYARILARI
UYARI!
HĐDROLĐK AKIŞKANLAR
Yüksek basınçlı hidrolik akışkanlar deri altına işleyebilir.
Hidrolik sızıntılarını çıplak elle kontrol etmeyin, yüzünüze sürmeyin.
Bu iş için kâğıt kullanın.
Eğer hidrolik sıvılar vücudunuza işlediyse en yakın hastaneye başvurun.
UYARI!
KÖTÜ PARK EDĐLMĐŞ MAKĐNALAR
Makine üzerinde herhangi bir tamir-bakım işlemine başlamadan önce uygun
bir zeminde emniyetli park edilmiş olduğundan emin olun.
Kötü park edilmiş makineler kayıp düşebilir ve sizin ya da başkalarının
yaralanmasına hatta ölümüne neden olabilir.
UYARI!
YÜKSELTĐLMĐŞ MAKĐNA ve EKĐPMALAR
Yükseltilmiş makine ve ekipmanlar üzerine çıkarak tamir-bakım işlemleri
yapmaktan çekinin.
UYARI!
YUMUŞAK ZEMĐN
Yumuşak zeminde makine batabilir. Yumuşak zemine bırakılmış makinenin
altında çalışmayın.
UYARI!
YAYLI PARÇALAR
Yaylı parçalar sizin ya da bir başkasının yaralanmasına neden olabilir.
Sıkıştırılmış yaylar içeren parçaları söker-takarken gözlük kullanın. Bu sizi
kaza ile fırlayan yayın gözünüzü yaralamasından koruyacaktır.
FH2 ĐKĐ SIRALI GÜBRELĐ ARA ÇAPA MAKĐNESĐ
KULLANMA & BAKIM ELKĐTABI
SAYFA
5
BAKIM ĐÇĐN GÜVENLĐK UYARILARI
UYARI!
TEMĐZLĐK
Metal parçaların temizliğinde uygun solventler veya temizlik maddeleri
kullanın. Uygun olmayan maddeler boya ve metalde korozyona neden olabilir.
UYARI!
TAMĐR-BAKIM MODĐFĐKASYONLARI
Makinenin tamiri için kesinlikle Đmalatçı Firmanın onaylamadığı tamir
modifikasyonları yapmayın, yapılmasına izin vermeyin.
Söz konusu tamir için Đmalatçı Firma veya yetkili servislerle bağlantı kurarak
onay alın.
UYARI!
O-RING, KEÇE ve CONTALAR
Kötü takılmış, hasarlı veya özelliğini yitirmiş O-ring, keçe ve contalar yağ
sızıntısına ve buna bağlı kazalara, hasarlara neden olabilir. BU parçaları
kontrol ediniz ve mutlaka yenileri ile değiştiriniz.
O-ring, keçe ve contaları Trikloretan veya boya tinerlerinin yakınında
bulundurmayın. Bu maddeler özelliklerini kaybetmelerine neden olabilir.
FH2 ĐKĐ SIRALI GÜBRELĐ ARA ÇAPA MAKĐNESĐ
KULLANMA & BAKIM ELKĐTABI
SAYFA
6
SAFETY NOTICES
UYARI!
YAĞ HĐJYENĐ
Yağlar imal edildikleri amaç için ve uygun şekilde kullanıldıklarında hiçbir
sağlık riski yaratmaz. Bununla birlikte derinizin bu yağlarla aşırı ya da
sürekli teması, derinizdeki doğal yağların kaybolmasına, dolayısıyla
kuruluğa ve tahrişe yol açar. Düşük viskoziteli yağların bu duruma yol
açma ihtimali daha yüksektir; bu bakımdan yakıt bulaşmış olabilecek, kirli,
kullanılmış yağlarda çalışırken özellikle dikkatli olun. Petrol ürünleriyle
çalışırken dikkat düzeyiyle birlikte kişisel ve işyeri temizliği standartlarını
yüksek tutmalısınız. Bu tür önlemlerin ayrıntıları için bölge sağlık
kuruluşlarının yayınladığı ilgili yayınları ve ayrıca aşağıdakileri okuyun.
Depolama:
Yağları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
Yağları asla açık yada etiketsiz kaplarda bulundurmayın.
Artıkların imhası:
Bütün artıklar ilgili bütün yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir. Kullanılmış motor yağının
toplanması ve imhası, yerel yönetmeliklere uygun şekilde yapılmalıdır. Kullanılmış motor yağını asla
kanalizasyona, oluklara ya da yere dökmeyin.
Kullanma:
Yeni yağlar;
Yeni yağlarla çalışmanın ya da bunları kullanmanın normal dikkat ve temizlik kuralları dışında
gerektirdiği özel önlemler yoktur.
Yağ ile temas edeceğiniz zamanlarda sağlığınızı korumak için almanız gereken önlemler şunlardır;
1. Kullanılmış motor yağının derinizle uzun süre, aşırı miktarda ve devamlı temas etmesinden
kaçının.
2. Kullanılmış motor yağını elleyeceğiniz zaman koruyucu krem kullanın.
3. Derinize bulaşmış motor yağını temizlerken şunlara dikkat edin.
a. Derinizi su ve sabunla iyice yıkayınız.
b. Tırnak fırçası kullanmak yardımcı olabilir.
c. Kirli eller için özel el temizlik ürünleri kullanın.
d. Temizlenmek için asla petrol, mazot yada parafin kullanmayın.
4. Yağa bulaşmış giysilerin derinize temas etmemesine dikkat edin.
5. Yağlı paçavraları cebinizde gezdirmeyin.
6. Kirli giysileri yeniden giymeden önce yıkayın.
7. Yağ emmiş ayakkabıları atın.
Đlk Yardım – Yağlar:
Gözler;
Yağın göze teması halinde 15 dk. su ile çırparak yıkayın. Doktora başvurun.
Yutma;
Yağ yuttuğunuz zaman kusmaya çalışmayın. Doktora başvurun.
Deri;
Deriyle aşırı yağ teması halinde su ve sabunla yıkayın.
Dökülme;
Kum ya da onaylanmış emici granüllerle emdirin. Kazıyıp kimyasal madde imha alanına götürün.
Yangın;
Karbondioksit, kuru kimyasal ya da köpükle söndürün. Yangınla mücadele edenler, harici solunum aygıtı
ve maske kullanılmalıdır.
FH2 ĐKĐ SIRALI GÜBRELĐ ARA ÇAPA MAKĐNESĐ
KULLANMA & BAKIM ELKĐTABI
SAYFA
7
GENEL KONTROLLER
3. GENEL KONTROLLER
3.1. TEMĐZLĐK KONTROLÜ
a. Makineyi temiz tutun.
b. Bağlantı elemanları ve dönen parçaların etrafındaki kir, fazla gres
ve çamuru temizleyiniz.
c. Tüm uyarı yapıştırmalarını ve reflektörleri temiz tutunuz.
3.2. HASAR KONTROLÜ
a. Makine etrafında gözle genel bir kontrol yapın.
b. Aşınmış, eskimiş, gevşemiş ve kırılmış parçalara bakın; eğer bu
şekilde parça varsa yenileyin.
c. Gevşek cıvata, somun, saplama, kayış ve diğer bağlantı
elemanları olup olmadığını kontrol edin; bu şeklideki parçaları
sıkın ya da gerdirin.
3.2. YAĞ KONTROLÜ
a. Dişli kutusu yağ seviyesini kontrol edin. Eksikse, dişli yağı ile
tamamlayın.
b. Gresörlükleri kontrol edin. Gres yağı basın.
FH2 ĐKĐ SIRALI GÜBRELĐ ARA ÇAPA MAKĐNESĐ
KULLANMA & BAKIM ELKĐTABI
SAYFA
8
4.1. GRESLEME NOKTALARI
Şekil 3. Makine üzerindeki gres nipelleri.
U Y A R I ! : Kauçuk Burçları KESĐNLĐKLE GRESLEMEYĐN.
Gres kauçuk burçların özelliğini kaybetmesine ve kısa sürede
FH2 KULLANIMI
bozulmalarına neden olmaktadır.
Zincir Dişli Sistemini uygun yağ ile yağlayınız.
5. FH2 KULLANIMI
5.1. MAKĐNENĐN TRAKTÖRE BAĞLANMASI
FH2 yarı-asma tip bir tarım makinasıdır. Kategori 1 ve 2’ye uygun üç nokta
bağlantı sistemine sahip traktörler ile çalıştırılır. Gübreleme ünitesi traktörün kuyruk
mili ile çalıştırılır (P.T.O. 540 devir/dakika).
Makinayı traktöre bağlamak için aşağıdaki talimatı uygulayınız;
1. Traktörle makinaya geri viteste yavaşça yanaşın.
2. Önce yan bağlantı kollarını ve sonra da orta bağlantı
kolunu takın.
3. Yan kollara bağlı gergi zincir sistemini gerdirin.
FH2 ĐKĐ SIRALI GÜBRELĐ ARA ÇAPA MAKĐNESĐ
KULLANMA & BAKIM ELKĐTABI
SAYFA
1
4. Emniyet pimlerini takın.
5. Kuyruk mili şaftını takın.
5.2. MĐNERAL GÜBRE DOZAJLAMA AYARI
Makinanın verimli çalışabilmesi, kullanıcının taleplerini karşılayabilmesi için sunulan
imkanlardan yararlanmak için, makina üzerinde bazı ayarlar yapılmalıdır.
Gübre dozaj ayarında; dozaj ayar klape açıklığı, kuyruk mili devri ve ilerleme hızı
önemlidir.
Çalışma esnasında kuyruk mili devrini 540 devir/dakikada tutunuz.
Sabit kuyruk mili devrinde gübre dozaj ayarı ilerleme hızına da bağlıdır. Hızınız
arttıkça birim alana verdiğiniz gübre miktarı azalacaktır. Çalışma sırasında tavsiye
edilen ilerleme hızı 5,4 km/saat’tir. Toprak koşullarına göre hızınızı düşürmeniz
gerekebilir. 1,8 km/saat; 3,6 km/saat ve 5,4 km/saat ilerleme hızlarında dozajlama
değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
DOZAJ KLAPESĐ AYAR
ve AÇMA-KAPAMA KOLU
Kol hafifçe kaldırılarak kertikler
üzerinde döndürülüp seçilen kertiğe
gelindiğinde bırakılarak dozaj klapesi
ayarı ve sıra başlarında gübreyi kesip
açma işlemi yapılır.
DOZAJ KLAPESĐ AYAR KERTĐKLERĐ
Toplam 10 adet kertik bulunmaktadır.
Depoya yakın olan kertik 1 nolu kertik
olup bu konumda klape tamamen
kapalıdır. 10 nolu kertik depodan en
uzak olan kertiktir. Klape açıklığı ve
dozaj miktarı maksimumdadır.
Şekil 4. Dozaj ayar sistemi.
FH2 KULLANIMI
1
10
FH2 ĐKĐ SIRALI GÜBRELĐ ARA ÇAPA MAKĐNESĐ
KULLANMA & BAKIM ELKĐTABI
SAYFA
2
1EOMRIRMR8E ınması
5.4. Makinenin Traktörden Ayrılması ve Park EdilmesM
Uzun süreli park için, düz ve sert zeminli kapalı bir alanı seçin.
Bu, makinenizi dı IXOMPIVHIROSVY]EGEOZIQEOMRIRMR–QV›R›Y^EXEGEOXır.
*,
GARANTĐ
8. GARANTĐ
DEMSAN Demirdöğen Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Đzmir /
TÜRKĐYE, ürünleri için, ürünün müşteriye tesliminden itibaren başlamak üzere,
üretim ve montaj hatalarına, 2(iki) yıl süreyle garanti vermeyi taahhüt eder.
Garanti kapsamı dışında tutulan durumlar;
- Makinenin limitlerinin üzerinde kullanılmasının
modifikasyonların meydana getireceği arızalar,
ve/veya
onaylanmayan
- Sarf materyalleri (kauçuk burçlar, kayışlar, bıçaklar gibi) kullanım sıklığına bağlı
olarak aşınan, biten parçalar garanti kapsamı dışındadır.
- Makinenin bu Kullanma ve Bakım Elkitabında belirtilen özellik ve talimatlar dışında
kullanılması veya bakım-onarımının yapılmasından kaynaklanan arızalar garanti
kapsamı dışındadır.
Garanti süreci içinde meydana gelen arızaların garanti kapsamında olup olmadığı
yetkili servis veya personel tarafından rapor edilmelidir.
FH2 Gübreli Patates Ara Çapa Makinası
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content