close

Enter

Log in using OpenID

ALANYA NÜFUS_ENVANTER TABLOSU

embedDownload
2
3
4
5
6
B05ONÜV4072500 102
B05ONÜV4072500 103
B05ONÜV4072500 104
B05ONÜV4072500 105
B05ONÜV4072500 106
Evlenme
Boşanma
*N.H.K.Madde:23/1
* N.H.K.UY.YÖN.
Madde:56/1,56/2
Mahkeme
tarafından
kesinleştirilen
boşanma
ilamının tescili
*N.H.K.UY.YÖN.
Madde:58
Mahkeme
tarafından
*N.H.K.UY.YÖN.
kesinleştirilen
Madde:60/1,
Kayıt Düzeltme kayıt
60/2, 60/3
düzeltme ilamının
tescili
Ölüm
Diğer Olaylar
*Ölüm olayını
bildirmekle
yükümlü kurumlar
*N.H.K.Madde:31/1
*Adli olaylar ve
*N.H.K.UY.YÖN.
kazalar sonucu
Madde:69/1
Cumhuriyet
Başsavcılığı
*Tahkikatli ölüm
*Evlat Edinme
*Soybağı
*Vatandaşlık
*Tanıma
*Kızlık Soyadı
*N.H.K.UY.YÖN.
Madde:79-96
Gerçek Kişiler
İlçe Nüfus
Müdürlüğü
Gerçek Kişiler
İlçe Nüfus
Müdürlüğü
Mernis Evlenme Bildirimi Ayşe SAVAŞ
(2 adet)
(V.H.K.İ.)
Gerçek Kişiler
İlçe Nüfus
Müdürlüğü
Mahkeme Tarafından
Ayşe SAVAŞ
Gönderilen Boşanma İlamı
(V.H.K.İ.)
(2 adet)
Gerçek Kişiler
İlçe Nüfus
Müdürlüğü
Mahkeme Tarafından
Gönderilen Kayıt
Düzeltme İlamı (2 adet)
* Hasan BAŞARAN
Hacer
(Nüfus Müdürü)
KIRKBINAR
* Hacer KIRKBINAR
(Sözleş. Pers.) (Sözleş. Pers.)
Gerçek Kişiler
İlçe Nüfus
Müdürlüğü
Mernis Ölüm Tutanağı
(2 adet)
Ayşe SAVAŞ
(V.H.K.İ.)
*Mahkeme Kararı
(2 adet)
*Dilekçe
*Tanıma Senedi
*Müracaatçının Nüfus
Cüzdanı
* Hasan BAŞARAN
Hacer
(Nüfus Müdürü)
KIRKBINAR
* Hacer KIRKBINAR
(Sözleş. Pers.) (Sözleş. Pers.)
Gerçek Kişiler
İlçe Nüfus
Müdürlüğü
* Hasan BAŞARAN
(Nüfus Müdürü)
* Ayşe SAVAŞ
(V.H.K.İ.)
* Hasan BAŞARAN
(Nüfus Müdürü)
* Ayşe SAVAŞ
(V.H.K.İ.)
* Hasan BAŞARAN
(Nüfus Müdürü)
* Ayşe SAVAŞ
(V.H.K.İ.)
5 dk.
4.343
3 dk.
2.004
3 dk.
679
3 dk.
151
3 dk.
893
10 dk.
1.025
HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP
SUNULMADIĞI
YILLIK İŞLEM SAYISI
HİZMETİN ORTALAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
MEVZUATTA BELİRTİLEN
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
KURUMUN VARSA YAPMASI
GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR
* Hasan BAŞARAN
(Nüfus Müdürü)
Esra
* Mustafa ERKÜN
YUVANAYDIN (Nüfus Şefi)
(V.H.K.İ.)
* Esra YUVANAYDIN
(V.H.K.İ.)
KURUMUN VARSA YAPMASI
GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR
*Varsa Doğum Raporu
*Yoksa, Beyan esastır
*Müracaatçının Nüfus
Cüzdanı
PARAF LİSTESİ
DİĞER (Özel Sektör vb.)
MAHALLİ İDARE
TAŞRA BİRİMLERİ
MERKEZİ İDARE
HİZMETTEN YARARLANANLAR
HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE
MADDE NUMARASI
*Normal Evlilik
*Yabancı ile
Evlilik
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
İLK BAŞVURU MAKAMI
Doğum
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN ADI
STANDART DOSYA PLANI KODU
B05ONÜV4072500 101
*Saklı Nüfus
*N.H.K.UY.YÖN.
*18 yaşından
Madde:26/1
büyük bulunmuş
*N.H.K.UY.YÖN.
özürlü kişiler
Madde:35/1
*Diğer işlemler
HİZMETİ SUNMAKLA
GÖREVLİ/
YETKİLİ KURUMLARIN/
BİRİMLERİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER
1
KURUM KODU
SIRA NO.
ALANYA İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
7
8
9
10
11
12
B05ONÜV4072500 107
*Emekli Sandığı
Sosyal Güvenlik *SGK
ile ilgili İşlemler *Yeşilkart
B05ONÜV4072500 108
Veli, Vasi
Bildirimi/İptali
B05ONÜV4072500 109
Adli Kurumlar
ile Yapılan
Yazışmalar
B05ONÜV4072500 111
B05ONÜV4072500 113
B05ONÜV4072500 121
Nüfus ve
Uluslararası
Aile Cüzdanı
Nüfus Kayıt
Örneği
Adres ile ilgili
işlemler
*N.H.K.UY.YÖN.
Madde:152,166
*Mahkeme
tarafından verilen
Veli, Vasi kararı *N.H.K.UY.YÖN.
*Tescil olayları
Madde:152
sonucunda
oluşan belgeler
*Cumhuriyet
Başsavcılığı
*Mahkemeler
*İcra Müdürlükleri
*N.H.K.UY.YÖN.
Madde:152
*Müzekkere
Cevapları
*N.H.K.UY.YÖN.
Madde:128
*Nüfus Cüzdanı
*N.H.K.UY.YÖN.
*Uluslararası Aile
Madde:144,147
Cüzdanı
Nüfus Kayıt
Örneği
*Adres Beyanı
*Yerleşim Yeri
N.H.K.UY.YÖN.
Madde:148,149
A.K.S.UY.YÖN.
Madde:23
Gerçek Kişiler
İlçe Nüfus
Müdürlüğü
Gerçek Kişiler
İlçe Nüfus
Müdürlüğü
Gerçek Kişiler
İlçe Nüfus
Müdürlüğü
Gerçek Kişiler
Gerçek Kişiler
Gerçek Kişiler
İlçe Nüfus
Müdürlüğü
İlçe Nüfus
Müdürlüğü
İlçe Nüfus
Müdürlüğü
*Dilekçe
*Müracaatçının Nüfus
Cüzdanı
*İlçe İdare Kurulu
Kararı
Mahkeme kararı
(2 adet)
Latife
GÜNGÖR
(V.H.K.İ.)
* Hasan BAŞARAN
(Nüfus Müdürü)
* Mustafa ERKÜN
(Nüfus Şefi)
*Latife GÜNGÖR
(V.H.K.İ.)
* Hasan BAŞARAN
Hacer
(Nüfus Müdürü)
KIRKBINAR
*Hacer KIRKBINAR
(Sözleş. Pers.) (Sözleş. Pers.)
Ali KOÇ
(V.H.K.İ.)
* Hasan BAŞARAN
(Nüfus Müdürü)
* Mustafa ERKÜN
(Nüfus Şefi)
*Şengül USANMAZ
(V.H.K.İ.)
*Müracaatçının Nüfus
Cüzdanı
*Dilekçe
*Nüfusa özel
vekaletname
* Hasan BAŞARAN
(Nüfus Müdürü)
* Mustafa ERKÜN
(Nüfus Şefi)
*Gülfer DEMİREL
(V.H.K.İ.)
*Müracaatçının Nüfus
Cüzdanı ve Fotokopisi
*Kişinin kendi adına ve
kayıt yaptıracağı
adrese ait fatura
Arzu TUNCEL
*Kişinin kendi adına ve
(V.H.K.İ.)
kayıt yaptıracağı
adrese ait tapu
fotokopisi
3 dk.
* Hasan BAŞARAN
(Nüfus Müdürü)
* Mustafa ERKÜN
(Nüfus Şefi)
*Ali KOÇ (V.H.K.İ.)
*Yenileme/Değiştirme:
Nüfus Cüzdanının aslı
ve 2 adet fotoğraf (2001
yılından sonra verilmiş
cüzdanlar)
*2001 yılından önce
verilmiş cüzdanlarda
Yenileme/Değiştirme:
Nüfus Cüzdanının aslı,
Yerleşim yerinin kayıtlı
olduğu muhtarlıktan
Şengül
alınmış nüfus cüzdanı
USANMAZ
talep belgesi, 2 adet
(V.H.K.İ.)
fotoğraf
*Kayıp: Yerleşim yerinin
kayıtlı olduğu
muhtarlıktan alınmış
nüfus cüzdanı talep
belgesi, 2 adet fotoğraf,
Kimlik tespiti için resmi
kurumdan verilmiş
fotoğraflı belgenin
fotokopisi
Gülfer
DEMİREL
(V.H.K.İ.)
1 dk.
* Hasan BAŞARAN
(Nüfus Müdürü)
* Mustafa ERKÜN
(Nüfus Şefi)
*Arzu TUNCEL
(V.H.K.İ.)
5 dk.
27.793
15 dk. 95.111
25.164
(Adres
Beyanı)
1 dk.
77.872
(Yerleşi
m Yeri)
13
14
B05ONÜV4072500 114
İdari Para
Cezası
B05ONÜV4072500 115
Uluslararası
Sözleşmeler
Uyarınca
Düzenlenen
Belgeler ve
Tasdik İşlemleri
*Yasal bildirim
sürelerinden
sonra bildirilen
nüfus olayları
*Kayıp Nüfus ve
Uluslararası
Aile Cüzdanları
*N.H.K.Madde:68/b
*Formül A
*Formül B
*N.H.K.UY.YÖN.
*Formül C
Madde:167
*Evlenme Ehliyet
Belgesi
Gerçek Kişiler
Gerçek Kişiler
İlçe Nüfus
Müdürlüğü
İlçe Nüfus
Müdürlüğü
Arzu TUNCEL
(V.H.K.İ.)
Latife
GÜNGÖR
(V.H.K.İ.)
* Hasan BAŞARAN
(Nüfus Müdürü)
* Mustafa ERKÜN
(Nüfus Şefi)
*Arzu TUNCEL
(V.H.K.İ.)
* Hasan BAŞARAN
(Nüfus Müdürü)
* Mustafa ERKÜN
(Nüfus Şefi)
*Latife GÜNGÖR
(V.H.K.İ.)
5 dk.
6.005
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
228 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content