close

Enter

Log in using OpenID

Çalışan Hakları ve Güvenliği Hizmet Envanteri

embedDownload
BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
EK-1
HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ
KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI
SIRA
NO
STANDART
KURUM KODU DOSYA PLANI
KODU
HİZMETİN ADI
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI VE MADDE
NUMARASI
HİZMETTEN
YARARLANANLAR
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Çalışan Hakları ve Güvenliği Şiddet Olayı
Çalışan Hakları ve Güvenliğinin
Hizmeti Yürütenler,
Şiddet Olayı Uygulamalarının
uygulamalarının ve yapılan faliyetlerin rapor olarak Sağlanması Uygulama Genelgesi Kamu ve Özel Kurum ve
aylık rapor olarak
Bakanlığa Sunulması.
2012/23 madde 8/b
Kuruluşlar
düzenlenmesi
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
MERKEZİ İDARE
TAŞRA
BİRİMLERİ
MAHALLLİ DİĞER (Özel
İDARELER Sektör vb.)
Sağlık BakanlığıSağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü
_
_
İLK
BAŞVURU
MAKAMI
PARAF LİSTESİ
KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN DIŞ
YAZIŞMALAR
MEVZUATTA
BELİRTİLEN
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
HİZMETİN
ORTALAMA
TAMAMLANMA
SÜRESİ
YILLIK İŞLEM
SAYISI
_
_
1-Çalışan Hakları ve Güvenliği
Birim Personeli
2-Çalışan Hakları ve Güvenliği İl
Birim Sorumlusu
3-Sağlık Müdür Yardımcısı
4-Sağlık Müdürü
Hukuk İşleri Büro Amirliği
Kamu,Özel Hastane ve Ağız Ve
Diş Sağlığı Merkezleri,Araştırma
Hastaneleri Çalışan Hakları ve
Güvenliği Birimleri
30
30 Gün
12
www.beyazkod.saglik.gov.tr
Hukuk İşleri Büro Amirliği
Kamu,Özel Hastane ve Ağız Ve
Diş Sağlığı Merkezleri,Araştırma
Hastaneleri Çalışan Hakları ve
Güvenliği Birimleri
-
-
Olay oluşumuna
bağlı
www.beyazkod.saglik.gov.tr
Hukuk İşleri Büro Amirliği
Kamu,Özel Hastane ve Ağız Ve
Diş Sağlığı Merkezleri,Araştırma
Hastaneleri Çalışan Hakları ve
Güvenliği Birimleri
-
-
Olay oluşumuna
bağlı
www.beyazkod.saglik.gov.tr
Hukuk İşleri Büro Amirliği
Kamu,Özel Hastane ve Ağız Ve
Diş Sağlığı Merkezleri,Araştırma
Hastaneleri Çalışan Hakları ve
Güvenliği Birimleri
-
-
Sunulmuyor.
1
17924561
804010000
2
17924561
918010000
Kamu,Özel Hastaneler,Ağız Ve Diş Sağlığı
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Merkezleri ve Araştırma Hastanelerinde Kurulan
Beyaz Kod Bildirimlerinin kabul Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin Mevzuata
edilmesi,takibinin yapılması
Uygun Bildirimlerin Yürütülüp Yürütülmediğinin
Takip Edilmesi
Hasta ve Çalışan Güvenliği
Yönetmeliği ve Çalışan
Güvenliğinin Sağlanması
Uygulama Genelgesi 2012/23
madde 1
Çalışan Hakları ve
Güvenliği Biriminde ve
Komitesinde Görev Alan
Personeller.
Sağlık BakanlığıSağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü
_
_
Beyaz Kod Bildirim
ve Hukuki Yardım
www.beyazkod.
talep
saglik.gov.tr
formu,Tutanaklar,Adl
i Bildirim evrakları,
3
17924561
918010000
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Kamu,Özel Hastaneler,Ağız Ve Diş Sağlığı
Beyaz Kod Bildirim vakaları
Merkezleri ve Araştırma Hastanelerinde kurulan
için Çalışanlara Hukuki Yardım Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin Mevzuata
Sağlanması
Uygun Bildirimlerine Hukuki Yardım sağlanması,
Hasta ve Çalışan Güvenliği
Yönetmeliği ve Çalışan
Güvenliğinin Sağlanması
Uygulama Genelgesi 2012/23
madde 7
Kurumlarda Şiddete
Maruz Kalan Sağlık
Çalışanları
Sağlık BakanlığıSağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü
_
_
Beyaz Kod Bildirim
ve Hukuki Yardım
talep
formu,Tutanaklar,Adl
i Bildirim Evrakları,
_
4
17924561
804010000
Kurum / Kuruluşlardan gelen
ve Bakanlığa iletilmesi istenen
görüşlerin iletilmesi ve
sonuçlarının kurumlara
bildirilmesi.
Hasta ve Çalışan Güvenliği
Yönetmeliği ve Çalışan
Güvenliğinin Sağlanması
Uygulama Genelgesi 2012/23
Kamu ve Özel
Hastaneler
Sağlık BakanlığıSağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü
Resmi Yazışma
Sağlık
Müdürlüğü
Bakanlığa iletilmesi istenen görüşlerin
iletilmesi,sonuçlarının kurumlara bildirilmesi.
HİZMETİN ELEKTRONİK
OLARAK SUNULUP
SUNULAMAYACAĞI
BAŞVURUDA
İSTENEN
BELGELER
1-Çalışan Hakları ve Güvenliği
Birim Personeli
2-Çalışan Hakları ve Güvenliği İl
Birim Sorumlusu
3-Sağlık Müdür Yardımcısı
1-Çalışan Hakları ve Güvenliği
Birim Personeli
2-Çalışan Hakları ve Güvenliği İl
Birim Sorumlusu
3-Sağlık Müdür Yardımcısı
1-Çalışan Hakları ve Güvenliği
Birim Personeli
2-Çalışan Hakları ve Güvenliği İl
Birim Sorumlusu
3-Sağlık Müdür Yardımcısı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
100 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content