close

Enter

Log in using OpenID

Adobe pdf - KKTC Merkez Bankası

embedDownload
PARASAL BÜYÜKLÜKLERDEKİ GELİŞMELER
(2014 Q-III)
M1
M1, Eylül 2014 sonunda, Haziran 2014 sonuna göre yüzde 2,61 oranında artarak 2.208,5
milyon Türk Lirası seviyesine yükselmiştir. M1’de görülen bu yükseliş, vadesiz ticari
mevduatın yüzde 6,02, vadesiz tasarruf mevduatın yüzde 3,80 ve KKTC Merkez Bankası
nezdindeki diğer mevduatın yüzde 6,60 oranındaki artışlarından kaynaklanmaktadır. İlgili
dönemde M1 içindeki payı yüzde 3.62 olan vadesiz diğer mevduatta yüzde 25,04 oranında
azalma olmuştur. M1 bu çeyrekte Türk Parası (TP) ve Yabancı Para (YP) cinsinden
incelendiğinde; TP yüzde 0,22 oranında, YP ise yüzde 6,42 oranında artmıştır. M1, bir yıllık
dönemde (Eylül 2013 - Eylül 2014) yüzde 12,48 oranında artmış, bu dönemde TP mevduat
yüzde 5,87, YP mevduat ise yüzde 24,20 oranında genişlemiştir.
M2
M2 tanımlı para arzı 2014 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 4,43 oranında artarak 11.624,4
milyon Türk Lirası’na ulaşmıştır. İlgili dönemde bu genişleme M2 alt bileşenlerinden vadeli
ticari mevduatın yüzde 12,34, vadeli tasarruf mevduatın yüzde 3,56 ve vadeli diğer mevduatın
yüzde 23,69 oranındaki artışlarından kaynaklanmaktadır. 2014 yılı üçüncü çeyreğinde M2’nin
TP ve YP cinsinden gelişimi incelendiğinde; TP’de yüzde 3,31, YP’de ise yüzde 5,85
oranlarında artış olmuştur. M2 Eylül 2013 - Eylül 2014 döneminde yüzde 10,06 oranında
artmıştır. Bu dönemde TP mevduat yüzde 4,35, YP mevduat ise yüzde 18 oranında artmıştır.
M3
M2 tanımlı para arzına vadeli resmi mevduat, vadesiz resmi mevduat ve KKTC Merkez
Bankası nezdindeki resmi mevduatın ilave edilmesiyle bulunan en geniş tanımlı para arzı M3,
2014 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 4,36 oranında artarak 12.479,3 milyon Türk Lirası
düzeyine ulaşmıştır. Bu dönemde TP mevduat yüzde 2,96, YP mevduat ise yüzde 6,27
oranında artmıştır. M3 alt bileşenlerinden vadesiz resmi mevduatta yüzde 28,09 ve
KKTCMB’deki resmi mevduatta yüzde 33,43 oranında artış olmasına rağmen, vadeli resmi
mevduat yüzde 2,71 oranında azalmıştır. M3 bir yıllık dönemde ( Eylül 2013 - Eylül 2014)
yüzde 10 oranında artmıştır.
Yüzde Değişim (%)
AÇIKLAMA
31.09.2013-31.09.2014
31.06.2014 -30.09.2014
M1
12,48
2,61
M2
10,06
4,43
M3
10,00
4,36
KREDİLER
(TGA DAHİL)
17,80
3,20
1
KREDİLER
Aşağıdaki grafikte para arzı ile bankacılık sektörü brüt kredileri (TGA dahil) arasındaki ilişki
açıkça görülmektedir. Sektörün brüt kredileri (TGA dahil) yıllar itibarıyla artmış sadece 2013
yılı birinci çeyreğinde ve 2014 yılı birinci çeyreğinde azalmıştır. Buna göre, bankacılık
sektörü brüt kredileri (TGA dahil) 2014 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 oranında artarak
Eylül 2014 itibarıyla 9.063,1 milyon TL seviyesine yükselmiştir. İlgili dönemde sektörün TP
kredileri yüzde 2,93, YP kredileri ise yüzde 3,42 oranında artmıştır. Bankacılık sektörü
kredileri Eylül 2013 - Eylül 2014 döneminde miktarsal olarak 1.369,5 milyon TL, oransal
olarak yüzde 17,8 oranında artmıştır. Bir yıllık dönemde TP krediler yüzde 17,06, YP krediler
ise yüzde 19,27 oranında genişlemiştir.
(MİLYON TL)
PARA ARZI VE KREDİ BÜYÜKLÜKLERİ
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2012-Q1
2012-Q2
2012-Q3
2012-Q4
2013-Q1
2013-Q2
2013-Q3
2013-Q4
2014-Q1
2014-Q2
Seri 1
1.445,9
1.490,4
1.535,5
1.661,2
1.641,2
1.767,2
1.853,3
1.963,4
2.049,8
2.152,4
2014-Q3
2.208,5
Seri 2
7.967,1
8.133,7
8.402,5
8.765,9
8.908,4
9.507,5
9.994,6
10.562,0
10.794,4
11.130,9
11.624,4
Seri 3
8.587,4
8.769,5
9.024,3
9.585,4
9.559,2
10.177,6
10.787,3
11.345,1
11.601,9
11.957,4
12.479,3
Seri 4
5.842,6
5.990,7
6.168,7
6.778,1
6.716,9
7.203,5
7.693,6
8.405,8
8.109,0
8.782,3
9.063,1
KKTC Merkez Bankası
İdare Merkezi
Araştırma ve Fon Yönetimi Müdürlüğü
Tel: 0392 – 611 5000
Internet: http://www.kktcmerkezbanskasi.org
Bu yayının tüm hakları saklıdır. Sadece ticari amaçlı olmayan eğitim, araştırma vb. çalışmalarda kaynak
gösterilerek kullanılabilir.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content