close

Enter

Log in using OpenID

ADAY HAKEM KURSLARI 2014 18-19

embedDownload
ADAY HAKEM KURSLARI 2014
18-19-20 Nisan 2014 tarihlerinde Bandırma/Banvit tesisleri ve Đzmir Karşıyaka Yelken
Kulübü’nde Aday Hakem Kursları düzenlenecektir.
04 Nisan 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar ekteki formun doldurulup
gönderilmesi gerekmektedir.
Kursa, 31.01.2014 tarihli TYF Hakem Talimatı’nda belirtilen ve aşağıda tekrarlanan
Madde 10.4 ve 12’deki şartlara sahip kişiler katılabilecektir:
Madde 10.4 Yelken hakemi olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:
a) TC vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
d) Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak
e) Yüzme bilmek,
f) Disiplin suçu işlememiş olmak,
g) Taksirli suç dışında, ağır hapis veya affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir fiilden
dolayı hapis cezasından hükümlü olmamak,
h) Yelken hakemi yetiştirme kurslarına devam etmek, sınav sonucunda geçerli notu
almış olmak,
Madde 12. Hakem unvanlarının kazanılması için usuller :
a) Aday Yelken Hakemi
Aday Yelken Hakemi olma şartlarını taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle, Merkez
Hakem Kurulu tarafından düzenlenen eğitime katılmak için başvururlar;
1. Aday Başvuru Formu,
2. Son altı ay içinde çekilmiş iki adet renkli fotoğraf,
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Tasdikli öğrenim belgesi,
5. Amatör Denizci Belgesi Fotokopisi,
6. Savcılıktan alınacak sabıka kaydı,
7. Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen kayıt ücreti
150 TL nın TEB Ulus Ankara Şubesi TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94 IBAN
numarasına yatırıldığına dair dekont.
Kursta başarılı sayılmak için yapılan sınavda 60 ve daha yüksek not almak
gerekmektedir. Kurs sonucu yapılan sınavları başaranların; kendilerine ‘Aday Yelken
Hakemi’ lisansı verilir.
ADB belgesi olmayan ama kursa başvuran ve kursta başarılı olan hakemler, en geç
15/12/2014 tarihinde, MHK’ye eposta ile ADB belgesi kopyalarını göndermeleri
durumunda, hakem lisansına hak kazanacaklardır.
01.04.2014
Türkiye Yelken Federasyonu
Merkez Hakem Kurulu
EK-A: Aday Hakem Bilgi Formu
EK / FORM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
48 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content