close

Enter

Log in using OpenID

Af Müracaat Dilekçe Örneği

embedDownload
T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
………………………………………………………………………..DEKANLIĞI’NA/MÜDÜRLÜĞÜ’NE
26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’na geçici maddeler ekleyen 6569 Sayılı Kanun’un 32. Maddesi ile düzenlenen geçici
68.Maddesi gereğince, öğrenime devam etme hakkından yararlanmak istiyorum.
Aşağıda verdiğim bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan ederim. Bilgilerimin yanlış veya eksik
beyanımın tespit edilmesi durumunda başvurumun Ordu Üniversitesi tarafından geçersiz sayılacağını kabul
ediyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Tarih: … /… /…
Adı - Soyadı:
İmza:
Eğitim-Öğretime başlamak istenilen dönem:
2015-2016 Güz Dönemi
2014-2015 Bahar Dönemi
T.C. Kimlik No:
Adı Soyadı:
(Varsa Soyadı değişikliğini belirtiniz.)
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Y.O. Adı:
Bölüm/Program/Anabilim Dalı Adı:
Ayrıldığı sınıf:
Ayrılma nedeni:
Halen başka bir üniversitede öğrenim görüp,
görmediği (Açık Öğretim-Uzaktan Eğitim
hariç)
Halen başka bir üniversitede öğrenim görüyorsa
öğrenim düzeyi
Askerlik Görevini:
(Erkekler Adaylar için)
Terör Suçundan Hüküm Giyip Giymediği
(Terör suçundan hüküm giyenler bu kanun’dan
yararlanamazlar.) *
EVET
HAYIR
ÖNLİSANS
DOKTORA
LİSANS
YÜKSEK LİSANS
YAPTI
YAPMADI
TECİLLİ
MUAF
HÜKÜM GİYİLDİ
HÜKÜM GİYİLMEDİ
Yazışma Adresi:
Telefon Numarası:
Ev :
İş:
GSM:
E-Posta Adresi
EK: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
*6569 sayılı Kanunun 32.maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 68.maddesi ve 6111 Sayılı Kanun’un
173.maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 58.maddesi gereği terör suçundan hüküm giyenler bu
kanundan yararlanamazlar. Tüm başvuru yapanların Savcılıktan alacakları “Adli sicil Kaydı” kesin kayıtlarda
istenecektir.
*Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanların ÖSYS sonuç Belgesi kesin kayıtta istenecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
127 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content