close

Enter

Log in using OpenID

2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KONTROL FORMU Kayıt

embedDownload
2014 - 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KONTROL FORMU
İSTENEN BELGELER
KONTROL
Sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı
Lise diploması veya mezuniyet belgesinin aslı; ya da mezuniyet belgesinin onaylı sureti
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan
Erkek öğrenciler için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan
7 adet vesikalık fotoğraf
Öğrenci Anket Formu ve 1 adet vesikalık fotoğraf (Reh.ve Psk. Dnş. Birimi için)
Öğrenciye ait ikametgâh beyanı (Bölge bursu alacak öğrenciler için nüfus müdürlüğünden alınacak
olan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi)
Eğitim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu
Yabancı uyruklu öğrenciler için öğrenim vizesi ile pasaport fotokopisi ve bunların tercümelerinin
noter tasdikli suretleri
Kayıt Kontrol Formu
Atçılık ve Antrenörlüğü Programı için ek belgeler:
Tam teşekküllü hastaneden alınacak, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi
engelleyecek fiziksel ve ruhsal bir engelin olmadığını belgeleyen heyet raporu
Yıllık eğitim süresi boyunca geçerli ferdi kaza sigortası yaptırıldığına dair belge
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı için ek belgeler:
Savcılıktan alınacak olan Adli Sicil Kaydı Belgesi
Uçuşa uygunluk raporu (SHGM tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınacaktır)
İlk ve Acil Yardım Programı için ek belgeler:
Sürücü belgesi almaya engeli olmadığını gösterir sağlık raporu (Tıp Fakültelerinden)
Öğrenci Evi kayıtları için ek belgeler:
Öğrenci evlerinde kalmasına fiziksel ve ruhsal bir engelin olmadığını gösterir sağlık raporu
Sosyal güvence beyanı
4 adet vesikalık fotoğraf
Kayıt sırasında yukarıdaki tüm belgeleri eksiksiz olarak teslim ettim.
Aşağıda belirtilen eksik kayıt evraklarımı; ……………………………………………………..
………………………………… … / … / 2014 tarihine kadar getirmeyi taahhüt ediyorum.
Teslim Edenin;
Adı – Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarih
: . . . / . . . / 2014
İmza
:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
161 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content