close

Enter

Log in using OpenID

Akdeniz Üniv. Tıp Fakl Hist-Emb Abd

embedDownload
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
ANABİLİM DALI
2014
Antalya
Akdeniz üniversitesi yerleşkesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Dumlupınar Bulvarı, Üniversite Yerleşkesi, Dekanlık Binası B Blok, Zemin Kat, 07070,
Konyaaltı, ANTALYA
Prof. Dr. Necdet DEMİR (Anabilim Dalı Başkanı)
Çalışma Konuları
Nöromorfoloji
Nöroendokrin mekanizmalar
Preimplantif embriyo dinamizmi
Biyouyumluluk, sitotoksisite
Radyofrekans radyasyonu
Ultrastrüktür (TEM,SEM)
72 yayın (SCI), 317 sitasyon, h index:9
Yurt Dışı Deneyim
2003-2005 - Yale University School of Medicine, Department of OBGYN, Division
of Reproductive Endocrinology, Neuroscience Laboratory, New Haven, CT, USA
İletişim: [email protected] Tel: 0242 2496884
Web: http://aves.akdeniz.edu.tr/ndemir/
Prof. Dr. İsmail ÜSTÜNEL
Çalışma Konuları
Kök hücre (Eklem kıkırdağı kök hücreleri)
Hareket ve destek dokuları gelişim dinamikleri
Eklem biyolojisi
Notch sinyal yolağı
Preimplantif embriyo
İmplantasyon biyolojisi
51 yayın (SCI), 230 sitasyon, h index:8
Yurt Dışı Deneyim:
2004 2005, Cardiff University, School of Biosciences Reparative Biology and
Tissue Engineering
İletişim: [email protected]
Tel: 0242 2496882
Web: http://aves.akdeniz.edu.tr/iustunel/
Prof. Dr. Emin Türkay KORGUN
Çalışma Konuları
Plasenta gelişimi
Diabetik, IUGR, preeklamptik plasenta gelişimi
Plasental glikoz transportu
Plasental kaynaklı kök hücreler
Uterus ve implantasyon biyolojisi
Plasenta gelişiminde Hücre siklusu
Plasental Anjiyogenez
Anjiogenez mekanizmasına Glukukortikoidlerin etkisi
40 yayın (Pub Med), 459 sitasyon, h index: 12
Yurt Dışı Deneyim:
Karl Franzens Üniversitesi Graz Avusturya ( Biyoloji Doktora)
1998-1999 Milli Eğitim Bursu, Graz Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Enstitüsü Graz
01.01.2001- 30.09.2001 Avusturya Akademisyenler Birliği Araştırma Bursu Graz
2002-2005 Avrupa Birliği projesi (PERİLİP) Kısmı zamanlı araştırmacı Kadın Hastalıkları ve Doğum
İletişim: [email protected] Tel: 0242 2496885
Web: http://aves.akdeniz.edu.tr/korgun/
Prof. Dr. Çiler ÇELİK-ÖZENCİ (DDS, PhD)
Çalışma Konuları
-Spermatogenez ve infertilite
-Preimplantif embriyo gelişimi
-Ovaryan doku kriyoprezervasyonu ve fertilite korunması
-mTOR sinyal yolağı, FOXO transkripsiyon faktörleri
-Toksikoloji
-Kök hücre uygulamaları (Kıl folikülü kök hücreleri)
-In vitro fertilizasyon
61 yayın SCI, 698 sitasyon, h-index: 15
(10 Ekim 2014 itibariyle)
Yurt Dışı Deneyim
2001-2002 - Yale University School of Medicine, Department of OBGYN, Division of
Reproductive Endocrinology, Andrology Laboratory, New Haven, CT, USA
İletişim: [email protected]
Tel: 0242 2496875
Web: http://aves.akdeniz.edu.tr/cilerozenci/
Doç. Dr. Gökhan AKKOYUNLU
Çalışma Konuları
Üreme sistemi (ovaryum, ovosit)
Sindirim sistemi
Preimplantif embriyo
PKC, WNT Sinyal yolakları
IVF
27 yayın (PubMed), 215 sitasyon, h index: 9
Yurt Dışı Deneyim
1997, İtalya, Roma, Vascular Biology Lab., Instituto Dermopatico dell’Immacolata.
2008-2009, ABD, Kansas University Medical Faculty, Department of Integrative
Physiology.
İletişim: [email protected]
Web: http://aves.akdeniz.edu.tr/akkoyunlu/
Tel: 0242 2496883
Doç. Dr. Gamze TANRIÖVER
Çalışma Konuları
Tümör biyolojisi
Tümör modeli ve metastaz analizleri
Nörovasküler malformasyonlar
Nörodejeneratif hastalıklar
Periferik sinir malformasyonları
35 yayın (SCI), 442 Sitasyon, h index: 9
Yurt Dışı Deneyim
2003 Oslo University School of Medicine, Division of Neurophysiology, Oslo, Norway
2005-2007 - Yale University School of Medicine, Department of Neurosurgery,
Division of Neurovascular/ Neurogenetic, New Haven, USA
İletişim: [email protected]
Tel: 0242 2496879
Web: http://aves.akdeniz.edu.tr/gamzetanriover/
Doç. Dr. Azize Yasemin GÖKSU EROL
Çalışma konuları
IVF
İletişim: [email protected]
Web:
Tel: 0242
UZMANLARIMIZ
Uzm. Dr. Güler Leyla SATI
Uzm. Dr. Nuray ACAR
Emekli Hocalarımız
Prof. Dr. Ramazan DEMİR
Prof. Dr. Mevlüt ASAR
Anabilim Dalı Başkanları
Doç. Dr. Şeref Yazgan (1976-1979)
Prof. Dr. Meral Tekelioğlu Uysal (1979-1982)
Prof. Dr. Ramazan Demir (1982-2008)
Prof. Dr. Mevlüt Asar (2008-2010)
Prof. Dr. İsmail Üstünel (2010-2013)
Prof. Dr. Necdet Demir (2013- )
Anabilim Dalımızda Kuruluşundan Günümüze Lisans Üstü Eğitim Alanlar
Mevlüt Asar (1981)
İsmail Üstünel (1984)
Necdet Demir (1986)
Erdoğan Kocamaz (1986)
Emin Türkay Korgun (1994)
Ümit Ali Kayışlı (1994)
Gökhan Akkoyunlu (1994)
Zübeyde Bayram (1998)
Çiler Çelik-Özenci (1998)
Gamze Tanrıöver (2000)
Sevil Çaylı (2000)
Yasemin Seval (2001)
Zeliha Şahin (2001)
Fatma Tertemiz (2001)
Nuray Acar (2002)
Leyla Satı (2002)
Aylin Yaba (2002)
Fatmanur Çelik (2005)
Hakan Er (2005)
Özlem Özbey (2005)
Saffet Öztürk (2006)
Melike Saçan (2006)
Merih Tekcan (2006)
Aslı Özmen (2006)
Gözde Ünek (2007)
Nazlı Ece Güngör Ordueri (2008)
Filiz Tepeköy (2008)
Pınar Şahin (2009)
Berna Sözen (2010)
Bikem Soygür (2010)
Esma Konuk (2011)
Nilay Kuşçu (2011)
Sayra Dilmaç (2011)
Hakan Soylu (2012)
Soner Çelik (2012)
İmren Edizer (2012)
Büşra Çetinkaya (2013)
Fatma Uysal (2013)
Ertan Katırcı (2013)
Aslı Okan Oflamaz (2013)
Sema Avcı (2014)
Dileyra Adıgüzel (2014)
Mansur Cici (2014)
Teknik Kadro
Biyolog Arife Demirtop
Tek. M.Sc. Biyo. Esma Konuk
Tek. Sibel Özden Özer
Anabilim Dalı Sekreteri
Tijen Aktaş
Emek Verenler
Tek. Uğur Çelik
Tek.Süleyman Söylemez
Hizmetli İbrahim Gezer
Laboratuvar Olanaklarımız ve Altyapımız
Hücre kültürü
Embriyo kültürü
Doku kültürü
İn vitro ve in vivo biyo-uyumluluk testleri
Migrasyon analizleri
Laboratuvar Olanaklarımız ve Altyapımız
İmmünohistokimya
Laboratuvar Olanaklarımız ve Altyapımız
İmmünofloresan, Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH)
Laboratuvar Olanaklarımız ve Altyapımız
Western Blot
İmmünopresipitasyon
ELISA
Days
Phospho ERK1/2 (44/42 kDa)
ERK1/2 (44/42 kDa)
Beta Actin
Laboratuvar Olanaklarımız ve Altyapımız
PCR
Real Time PCR
d1
d3
d5
d9 adult
- 371bp CCM2
- 399bp Β-actin
Laboratuvar Olanaklarımız ve Altyapımız
Elektron Mikroskopi (TEM, SEM, İmmünogold)
Ortak Proje Yapılan Anabilim Dalları (Üniversitemiz Kapsamında):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üroloji Anabilim Dalı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Dermatoloji Anabilim Dalı
Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Acil Tıp Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Romatoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı
Biyofizik Anabilim Dalı
Fen Fak. Kimya Bölümü
Mühendislik Fak. Elektrik Elektronik Bölümü
Üniversitemiz Dışında Ortak Proje Yürüttüğümüz Birimler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fak. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Marmara Nörolojik Bilimler Enstitüsü Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Metin Sabancı Balta Limanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Vet. Fak. Patoloji Anabilim Dalı
BAP (ortak projeler)
TÜBİTAK
62
7
*2011 yılından itibaren..
ABD, Yale University
ABD, University of Kansas
ABD, University of Cincinnati
ABD, Ohio State University
ABD, Rockefeller University
ABD, University of California San Francisco (UCSF)
Avusturya, Graz University
İngiltere, Cardiff University
İngiltere, Southhampton
Almanya, University of Giessen
Norveç, Oslo University
Finlandiya, University of Helsinki
Monash University
2013 -2014 Bilimsel Paylaşım Toplantıları (BİPAT)
Mart 2014 Prof. Dr. Mutay ASLAN
We believe that collaboration makes science;
Stronger
Easier
Friendlier
Fun
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
4 021 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content