close

Enter

Log in using OpenID

5. Toplantı Tutanağı - İpekyolu Kalkınma Ajansı

embedDownload
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
KENTLEŞME, ÇEVRE VE ALTYAPI KOMİSYONU 5. TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi
Toplantının Gerçekleştiği İl
Toplantı Yeri
Ajans Katılımcıları
14.10.2014
Gaziantep
İpekyolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası
Cem YAMAN (Komisyondan Sorumlu Uzman), Ebru ÖZTÜRKMEN
(Yardımcı Uzman), Abdulmenap ERTAŞ, Sezen GENÇ
Katılımcılar
Necati BİNİCİ (Gaziantep Kent Konseyi)
Ahmet Vechi YÜKSEK (Adıyaman Belediyesi)
Seyfullah ORDUERİ (Nurdağı Kaymakamlığı)
Abdulgani ADIYAMAN (Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
İsmail ÖZÇAKIL (Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
Ü. Ziya POLAT (Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
Enver KURTOĞLU (Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
Faruk ERKE (Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
Servet RAMAZAN (Kilis Belediyesi)
M. Burak BOZGEYİK (Şahinbey Belediyesi)
Zöhre ARSLAN (Şehitkamil Belediyesi)
Serkan ALTINYURT(Şehitkamil Belediyesi)
Mehmet ÖZDEMİR (GASKİ Genel Müdürlüğü)
Mehmet YILMAZ (DSİ 20. Bölge Müdürlüğü)
Prof. Dr. Mustafa ÖZAKÇA (Gaziantep Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr Yavuz DEMİRCİ (Adıyaman Üniversitesi)
TOPLANTI TUTANAK NOTLARI
İKA Kalkınma Kurulu "Kentleşme, Çevre ve Altyapı Komisyonu”nun beşinci toplantısı,
14.10.2014 tarihinde İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Hizmet Binası'nda "hava kirliliği"
gündemi ile gerçekleştirilmiştir. Komisyon Başkanı Sn. Necati BİNİCİ tarafından gerçekleştirilen
açılış konuşmasının ardından açık oturuma geçilmiştir. Söz konusu oturumda, katılımcılar
tarafından hava kirliliği konusunda fikir alışverişinde bulunulmuş ve komisyonun bu konuda
neler yapabileceği tartışılmıştır.
Toplantı çerçevesinde paylaşılan bilgiler, ifade edilen görüş ve öneriler aşağıda yer almaktadır:
Genel Bilgiler:
Bölgede yer alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin "Hava Kalitesi Değerlendirme ve
Yönetimi Yönetmeliği" çerçevesinde illerin hava kalitesini rutin olarak kontrol ettiği
belirtilmiş fakat, hava kalitesi ölçüm istasyonlarının sabit olması ve her bölgenin kirlilik
düzeyinin farklı olmasından kaynaklı şehirlerin hava kalitesinin tam olarak ölçülemediği
ifade edilmiştir.
Gaziantep ilinin hava kirliliği potansiyelinin yüksek olduğu fakat 2014 yılı itibarıyla PM
ölçümlerinin standartlar dahiline çekildiği ve hava kalitesinin geçen yıla göre daha iyi
olduğu aktarılmış ve bu iyileşmede doğalgaz dönüşümlerinin ve kalitesiz yakıt
denetimlerinin artmasının etkili olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte, GAZDAŞ ve
belediyelerin etkin görev paylaşımı yapamamasından ötürü doğalgaz dönüşümlerinin
Gaziantep'in kenar mahallelerinde tam olarak gerçekleştirilemediği belirtilmiş ve
kalitesiz yakıt kullanımının yaygın olduğu bu bölgelerde hava kirliliğinin oldukça fazla
olduğu ifade edilmiştir. Kilis ilinde ise doğalgaz dönüşümlerinin % 90 oranında
tamamlandığı belirtilmiştir.
Kaçak/ kalitesiz yakıt kulllanan araçların hava kalitesine ciddi oranda zarar verdiği ifade
edilerek Gaziantep'te özellikle mesai saatlerinde bu zararın gözle görülür boyutlara
ulaştığı aktarılmıştır. Gaziantep'te işçi servislerinin hava kirliliği yaratan oldukça eski
araçlarla yapıldığı belirtilmiş ve çözüm için sanayi bölgelerine gerçekleştirilen toplu
taşıma araçlarının yenilenmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Gaziantep'te mahalle fırınları tarafından ortaya çıkan hava kirliliğinin fazla olduğu ve
Şehitkamil Belediyesi'nin söz konusu fırınların doğalgaza dönüşümü ile ilgili bir
projesinin olduğu aktarılmış, projenin veri toplama aşamasında olduğu kaydedilmiştir.
Öneriler:
Çevre alanında mevcut mevzuatın yeterli olduğu fakat uygulamada görülen tutarsızlıklar
sebebiyle etkin önlemler alınamadığı belirtilmiştir. Söz konusu sorunun çözümü için,
denetime belirli standartlar getirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi
gerektiği ifade edilmiştir.
Hava kalitesi ölçümünün daha sağlıklı yapılabilmesi için, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman
Üniversitesi ve Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği kapsamında "mobil
hava kalitesi ölçüm istasyonu" kurulması konusunda bir proje geliştirilmesinin
planlandığı ifade edilmiş ve söz konusu proje için ihtiyaç duyulan finansman kaynağının
Ajanstan talep edilmesi konusunda bir girişimde bulunulacağı bilgisi paylaşılmıştır.
Mobil istasyon sayesinde lokal kirliliklerin tespit edilebileceği ve istasyonun TRC1
bölgesi geneline hizmet edebileceği aktarılmıştır. Söz konusu projenin hazırlanarak
Ajansa iletilmesi ve komisyon tarafından desteklendiğini gösteren bir karar yazısının
Ajans yönetimine sunulmasına karar verilmiştir.
Fırınlarda kullanılan odunun yüksek miktarda PM salınımına neden olduğu ifade edilmiş,
bunu engellemek için fırınlarda filtre kullanımının yaygınlaştırılabileceği belirtilmiştir.
Bu soruna ilişkin, bir proje fikri olarak filtre kullanılan örnek fırın uygulaması
yapılabileceği ve fırıncılara filtre kullanımı konusunda eğitim programı
düzenlenebileceği önerilmiştir. Bununla birlikte, üniversitelerden destek alınarak
fırınların en etkin nasıl yakılacağı ve PM miktarının en aza nasıl çekilebileceği konusunda
uygulama modeli aracılığıyla eğitim verilebileceği vurgulanmıştır. Bu eğitimlerde, fırın
sahiplerine yeni uygulamalar sonucunda yalnızca kirliliğin azaltılmayacağı aynı zamanda
daha az yakıt tüketilerek daha çok kar elde edileceği bilincinin de verilmesi gerektiği
bildirilmiştir.
KARARLAR
Toplantı sonucunda;
"Mobil hava ölçüm istasyonu kurulması" projesinin hazırlanması ve söz konusu
projenin Kentleşme, Çevre ve Altyapı Komisyonu tarafından desteklendiğini gösteren
bir kararın hazırlanarak Ajans yönetimine sunulmasına,
Mahalle fırınlarında kirliliğin azaltılması konusunda akademik araştırma yapılmasına
ilişkin Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile irtibata geçilmesine,
Bir sonraki toplantının Kalkınma Kurulu 2014 Yılı 2. Toplantısı'ndan sonra
2
yapılmasına,
karar verilmiştir.
KOMİSYON BAŞKAN YRD.
Mehmet Ali ERYILMAZ
Kilis Belediyesi
Belediye Başkan Yrd.
KOMİSYON BAŞKANI
KOMİSYON KÂTİP ÜYESİ
Necati BİNİCİ
Gaziantep Kent Konseyi
Muhasip Üyesi
Ahmet Vechi YÜKSEK
Adıyaman Belediyesi
Belediye Başkan Yrd.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
73 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content