close

Enter

Log in using OpenID

buradan - Roboski Müzesi Girişimi

embedDownload
ROBOSKİ MÜZESİ VE ANMA YERİ MİMARİ TASARIM YARIŞMASI
SEÇİCİ KURUL TUTANAĞI
BİRİNCİ ETAP DEĞERLENDİRME (4 TEMMUZ 2014)
Asıl jüri üyeleri Turgay Ateş, Aydan Balamir, Sinan Omacan, Zeynep Onur, Ziya
Tanalı, Murat Uluğ, yedek jüri üyesi Erhan Akça, raportörler Mehmet Onur Yılmaz,
Sevinç Başköy ve Raportör Yardımcısı Çağrı Çakır 4 Temmuz 2014 Cuma günü,
saat 11.00’da, Ankara’da, Barolar Birliği Av. Prof. Dr. Faruk Erem Avukatlar
Evi’nde toplandı.
Jüri başkanlığına oy birliği ile Ziya Tanalı seçildi.
Raportörlük raporuna göre yarışmaya 56 yarışmacı ekibin kayıt yaptırdığı, süresi
içinde 24 projenin teslim edildiği, 25 nolu projenin süresi içinde kargo firmasına teslim
edilmesine rağmen raportörlük adresine ancak 4 Temmuz sabahı değerlendirme
öncesi ulaştığı anlaşılmıştır. 25 nolu projenin jüri kararıyla diğer projelerle birlikte
değerlendirmeye alınmasına karar verildi.
1 BİRİNCİ TUR DEĞERLENDİRME:
Seçici Kurul, birinci tur değerlendirmede yarışma dışı bırakılacak proje olmadığına,
tüm projelerin ikinci turda değerlendirmeye alınmasına karar verildi.
İKİNCİ TUR DEĞERLENDİRME
İkinci tur değerlendirmede projeler teker teker değerlendirilmiş ve aşağıdaki oy
dağılımı ve kararlar ortaya çıkmıştır:
1 NOLU PROJE: 1’e karşı 6 oyla bu turda elenmesine,
2 NOLU PROJE: 3’e karşı 4 oyla bu turda elenmesine,
3 NOLU PROJE: Oybirliği ile bir üst tura geçmesine,
4 NOLU PROJE: Oybirliği ile bu turda elenmesine,
5 NOLU PROJE: 5’e karşı 2 oyla bir üst tura geçmesine,
6 NOLU PROJE: 3’e karşı 4 oyla bu turda elenmesine,
7 NOLU PROJE: 4’e karşı 3 oyla bir üst tura geçmesine,
8 NOLU PROJE: Oybirliği ile bu turda elenmesine,
9 NOLU PROJE: 1’e karşı 6 oyla bu turda elenmesine,
10 NOLU PROJE: Oybirliği ile bir üst tura geçmesine,
11 NOLU PROJE: Oybirliği ile bir üst tura geçmesine,
12 NOLU PROJE: 2’ye karşı 5 oyla bu turda elenmesine,
13 NOLU PROJE: 1’e karşı 6 oyla bu turda elenmesine,
14 NOLU PROJE: 6’ya karşı 1 oyla bir üst tura geçmesine,
15 NOLU PROJE: 1’e karşı 6 oyla bu turda elenmesine,
16 NOLU PROJE: 1’e karşı 6 oyla bu turda elenmesine,
17 NOLU PROJE: 3’e karşı 4 oyla bu turda elenmesine,
18 NOLU PROJE: Oybirliği ile bu turda elenmesine,
19 NOLU PROJE: 5’e karşı 2 oyla bir üst tura geçmesine,
20 NOLU PROJE: 4’e karşı 3 oyla bir üst tura geçmesine,
21 NOLU PROJE: Oybirliği ile bu turda elenmesine,
22 NOLU PROJE: 1’e karşı 6 oyla bu turda elenmesine,
23 NOLU PROJE: 4’e karşı 3 oyla bir üst tura geçmesine,
24 NOLU PROJE: Oybirliği ile bir üst tura geçmesine,
25 NOLU PROJE: 1’ karşı 6 oyla bu turda elenmesine karar verildi.
Bu sonuçlarla 3, 5, 7, 10, 11, 14, 19, 20, 23, 24 nolu projelerin oluşturduğu 10 adet
projenin bir üst turda değerlendirilmesine karar verildi.
İkinci tur değerlendirmenin ardından toplantıya 5 Temmuz 2014 Cumartesi, saat
11.00’de bir araya gelmek üzere ara verildi.
2 ÜÇÜNCÜ TUR DEĞERLENDİRME
İkinci gün değerlendirme çalışmaları için asıl jüri üyeleri Ali Cengizkan, Turgay Ateş,
Aydan Balamir, Sinan Omacan, Ziya Tanalı, Murat Uluğ, yedek jüri üyesi Erhan
Akça, raportörler Mehmet Onur Yılmaz, Sevinç Başköy ve Raportör Yardımcısı
Çağrı Çakır 5 Temmuz 2014 Cumartesi günü, saat 11.00’da, Ankara’da, Barolar
Birliği Av. Prof. Dr. Faruk Erem Avukatlar Evi’nde toplandı.
Üçüncü tur seçici kurul değerlendirmesinde ikinci etap ortak değerlendirme
toplantısına taşınacak projelerin belirlenmesi için Seçici Kurul üyelerinin bireysel
değerlendirmeleri alındı. Ali Cengizkan’ın önerisi ile 16 nolu projenin üçüncü turda
tekrar değerlendirilmeye alınmasına, Aydan Balamir ve Ali Cengizkan’in önerisi ile
ikinci etap ortak değerlendirme toplantısına taşınacak beş proje dışında kalan
projelerden seçileceklere anma kültürüne ve mimarlık tartışma ortamına katkılarını
görünür kılmak için Seçici Kurul Özel Ödülü verilmesi kabul edildi.
Değerlendirmenin ardından aşağıdaki oy dağılımı ve kararlar ortaya çıktı:
3 NOLU PROJE: Oybirliği ile ödül grubuna alınmasına ve ortak değelendirme
toplantısında sunulmasına,
5 NOLU PROJE: Seçici Kurul Özel Ödülü verilmesine,
7 NOLU PROJE: Seçici Kurul Özel Ödülü verilmesine,
10 NOLU PROJE: 4’e karşı 3 oyla (Mevcut bir Projeye olan benzerliği
sebebiyle Ali Cengizkan’ın ve Ziya Tanalı’nın karşı oyu ile) Seçici Kurul Özel
Ödülü verilmesine,
11 NOLU PROJE: 4 oy ile ödül grubuna alınmasına ve ortak değelendirme
toplantısında sunulmasına,
14 NOLU PROJE: 5 oy ile ödül grubuna alınmasına ve ortak değelendirme
toplantısında sunulmasına,
16 NOLU PROJE: Seçici Kurul Özel Ödülü verilmesine,
19 NOLU PROJE: 4 oy ile ödül grubuna alınmasına ve ortak değelendirme
toplantısında sunulmasına,
20 NOLU PROJE: Oybirliği ile bu turda elenmesine,
23 NOLU PROJE: Seçici Kurul Özel Ödülü verilmesine,
24 NOLU PROJE: 4 oy ile iödül grubuna alınmasına ve ortak değelendirme
toplantısında sunulmasına,
Şartnamede ilan edildiği üzere bu projelerin hazırlanmasında yer alan ekip
temsilcilerinin, danışman, asıl ve yedek seçici kurul üyelerinin ve Roboskîli ailelerin
katılımı ile yapılacak bir çalıştay düzenlenmesine, 3, 11, 14, 19 ve 24 nolu projelerin
ödül grubuna alınmasına ve ikinci etap seçici kurul değerlendirmesi öncesi ortak
değerlendirme toplantısına sunulmasına, bu çalıştayda, proje ekipleri sunuşları
ardından ve her bir proje üzerinde genel tartışma açılmasına, anlatım kolaylığı
açısından proje sahiplerinin sunuma bir çalışma maketi hazırlayarak gelmelerinin
istenmesine,
Ortak değerlendirme toplantısı ardından Seçici Kurulun ödül sıralaması için
değerlendirme yapmak üzere bir araya gelmesine, Seçici Kurul raporunun, ikinci
aşama sonunda, her iki aşamayı da kapsayacak şekilde hazırlanmasına ve
yayınlanmasına karar verildi.
Bu değerlendirme ile özel ödül ve ödül grubunun zarflarının açılmasına geçildi:
3 SEÇİCİ KURUL ÖZEL ÖDÜLÜ’NE DEĞER BULUNAN PROJELER:
5 NOLU PROJE:
Rumuz: 27469
Ekip başı: Okan Akben / ODTÜ
7 NOLU PROJE:
Rumuz: 14131
Ekip başı: Özlem Gümüş Ertuğrul / Çukurova Üniversitesi
Proje Ekibi:
Gülistan Akkaya, Dindar Duman, Harun Duman, Emre Özyetiş, Osman Tekin,
Nurullah Arcı (metin desteği), Yusuf Etiman(sanatçı)
10 NOLU PROJE:
Rumuz: 61048
Ekip Başı: Ertuğrul Morçöl (İTÜ / ODTÜ)
Proje Ekibi: Gani Turunç (Lucerne University), Cedric von Daniken (Lucerne
University), Murat Demirer (iç mimar- Marmara Üniversitesi)
16 NOLU PROJE:
Rumuz: 37915
Ekip Başı: Ünsal Demir (İzmir Yüksek Teknoloji)
Proje Ekibi: E. Cihan Erkek (Peyzaj Mimarı – İstanbul Üniversitesi), Yasemin
Tonbul,(Peyzaj Mimarı, İstanbul Üniversitesi), Yusuf Ustaoğlu (Grafik
Tasarımcı – YTÜ), Sinan Seren (Mimar – YTÜ), Sema Seren (Sosyolog – Ege
Üniversitesi), Nazım Özcan (Şehir Plancısı, YTÜ)
23 NOLU PROJE:
Rumuz: 49627
Ekip Başı: Oya Eskin Güvendi (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Proje Ekibi: Ayça Yontarım (Mimar – İTÜ)
4 ÖDÜL GRUBUNDA YER ALAN VE ORTAK
TOPLANTISINA DAVET EDİLECEK PROJELER:
DEĞERLENDİRME
03 NOLU PROJE:
Rumuz: 04875
Ekip Başı: Ozan Öztepe (YTÜ)
Proje Ekibi: Derya Ekim Öztepe (Mimar - YTÜ)
Yardımcılar: Deniz Ekim Çubukçu (İç Mimar), Zsofia Török (Mimar)
Danışmanlar: İsmail Yıldırım (Ressam, heykeltraş), Âba Müslim Çelik (Şair), Erkut
Tokman (Şair)
11 NOLU PROJE:
Rumuz: 17534
Ekip Başı: Sıddık Güvendi (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Proje Ekibi: Barış Demir (Mimar – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Tuna Han
Koç (Mimar - Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yardımcılar: Başak Çelik (Öğrenci – İTÜ), İffet Huban (Öğrenci – İTÜ)
14 NOLU PROJE:
Rumuz: 12853
Ekip Başı: Emrah Mehmet Güllüoğlu (Çukurova Üniversitesi)
Proje Ekibi: Eren Tümer (Mimar – Lefke Avrupa Üniversitesi), Can Durmuşoğlu
(Mimar – Girne Amerikan Üniversitesi)
19 NOLU PROJE:
Rumuz: 48579
Ekip Başı: Y. Kenan Güvenç (Mimar – ODTÜ)
Proje Ekibi: İrem Uslu (Mimar), İbrahim Türkeri (Mimar), Emre Demirtaş (Mimar),
Emre Öztürk (Tasarımcı), Deniz Kılıç (Mimar), Adil Tufan Menekşe (Tasarımcı),
Neş’e Nur Akkaya (Mimar), Cansu Uzun (Tasarımcı), Bengi Nar (Mimar), Jülide
Yağmur Peker
Yardımcılar: Seda Özçetin (Mimar), Kemal Reçber (Mimar), Gönül
Budancamanak (Mimar), Anıl Korkmaz (Tasarımcı), Müge Ecel(Mimar), No’ora J.
Jalal, Fatih M. İpek, Burçin Şen, İbrahim Özsakallı
Danışman: Emre Kisalı
24 NOLU PROJE:
Rumuz: 52138
Ekip Başı: Cihan Sevindik (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Proje Ekibi: Doğan Türkkan (Mimar – İnşaat Mühendisi, YTÜ)
Yardımcılar: Sinan Tuncer (Öğrenci – YTÜ), Birsel Saygılı (Öğrenci, YTÜ)
5 ORTAK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (12 TEMMUZ 2014)
Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması Seçici Kurul Asil ve Yedek
üyeleri, Raportörleri, Danışma Kurulu üyeleri, Roboski’li aile temsilcileri, Roboski
Müzesi Girişimi temsilcileri ve 03, 11, 14, 19, 24 sıra numaralı proje müellifleri (katılım
listesi aşağıdadır) ile birlikte, şartnamede belirtildiği şekilde ikinci etap ortak
değerlendirme toplantısı için, 12 Temmuz 2014 Cumartesi günü, saat 11.00’de,
Ankara’da, Türkiye Barolar Birliği Av. Prof. Dr. Faruk Erem Avukatlar Evi’nde
toplanmıştır.
Toplantıda, eşdeğer ödül grubuna seçilmiş beş projenin müellifleri sırayla projelerini
sunmuş, ardından Seçici Kurulun asıl ve yedek üyeleri ve Danışma Kurulu üyeleri ile,
Roboskili ailelerin de soru ve yorumları ile her bir proje üzerinde tartışma açılmıştır.
Tüm projelerin sunuş ve tartışmaları takiben, yarışma süreci ve Roboski Müzesi
Girişimi’nin önümüzdeki dönem çalışmaları üzerine açılan genel tartışmada toplantı
katılımcıları görüş ve önerilerini dile getirmişlerdir. Toplantı saat 19.00’da
tamamlanmıştır.
TOPLANTI KATILIMCILARI:
Roboskili Aileleri temsilen katılanlar:
Selma Alma, Ferhat Encü, Mehmet Encü, Mercan Encü, Veli Encü
Seçici Kurul Üyeleri:
Erhan Akça, Aydan Balamir, Ali Cengizkan, Sinan Omacan, Zeynep Onur, Murat Uluğ,
Raportörler:
Sevinç Başköy, Mehmet Onur Yılmaz
Raportör Yardımcısı:
Çağrı Çakır
Danışma Kurulu Üyeleri:
Ayhan Bilgen, Abdulrezzak İlge, İoanna Kuçuradi, Hüsnü Öndül, Emine Onaran
İnclirlioğlu, Abdurrahman Adıyan
Proje Ekipleri:
03 Nolu Projenin Ekibi:
Ozan Öztepe, Derya Ekim Öztepe
11 Nolu Projenin Ekibi:
Sıddık Güvendi, Barış Demir, Tuna Han Koç
14 Nolu Projenin Ekibi:
Emrah Mehmet Güllüoğlu, Eren Tümer, Can Durmuşoğlu
19 Nolu Projenin Ekibi:
Y. Kenan Güvenç, İrem Uslu, İbrahim Türkeri, Emre Demirtaş, Emre Öztürk, Deniz
Kılıç, Adil Tufan Menekşe, Neş’e Nur Akkaya, Cansu Uzun, Bengi Nar, Jülide
Yağmur Peker
6 24 Nolu Proje:
Cihan Sevindik, Doğan Türkkan
Roboski Müzesi Girişimi Üyeleri:
Tanju Gündüzalp, Gulan Çağın Kaleli, Emrah Kırımsoy, Musa Toprak, Gözdem Üner
Tubay
Konuklar:
Eyyüp Sabri Çepik (Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi), Selahattin Demirtaş
(HDP Eş Genel Başkanı),
UYGULANACAK PROJENİN SEÇİMİ (13 TEMMUZ 2014)
Seçici Kurul Asil üyeleri Aydan Balamir, Sinan Omacan, Zeynep Onur, Ziya Tanalı,
Murat Uluğ, Ali Cengizkan, yedek jüri üyesi Erhan Akça, raportörler Mehmet Onur
Yılmaz, Sevinç Başköy ve Raportör Yardımcısı Çağrı Çakır 13 Temmuz 2014 Pazar
günü, saat 10.00’da, Ankara’da, Barolar Birliği Av. Prof. Dr. Faruk Erem Avukatlar
Evi’nde toplanmıştır. Seçici Kurul Asil üyesi Turgay Ateş’in katılamaması nedeni ile,
yedek jüri üyesi Erhan Akça’nın asıl jüriliğe görevlendirilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
Öncelikle tüm projeler ve çalıştay toplantısı üzerine serbest tartışma ile başlanmış ve
daha sonra her bir proje üzerinde teker teker tartışma turlarına geçilmiştir. Her bir proje
üzerinde yürütülen tartışma turları sonucunda oylamaya geçilmiştir. Her bir projede
oyçokluğu aranarak yapılan oylamada, sırası ile;
- 24 sıra numaralı proje 1 oy (E. Akça)
- 19 sıra numaralı proje 2 oy (M. Uluğ, S. Omacan)
- 11 sıra numaralı proje 3 oy (Z.Tanalı, A.Cengizkan, Z.Onur)
- 14 sıra numaralı proje 3 oy (A.Balamir, M.Uluğ, S.Omacan)
alırken,
-
03 sıra numaralı proje 5 oy (E. Akça, A.Cengizkan, A.Balamir, M.Uluğ,
S.Omacan) alarak uygulanacak proje olarak belirlenmiştir.
Ziya Tanalı,
Zeynep Onur,
Turgay Ateş,
Ali Cengizkan,
Aydan Balamir,
Murat Uluğ,
Sinan Omacan,
Erhan Akça,
7 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
108 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content