close

Enter

Log in using OpenID

adana ticaret odası temizlik hizmeti şartnamesi

embedDownload
ADANA TİCARET ODASI
TEMİZLİK HİZMETİ ŞARTNAMESİ
1. İhaleye katılacak olan firmanın, Adana Ticaret Odası’na kayıtlı olması ve ihale
tarihine kadar gecikmiş aidat borcu bulunmaması gerekmektedir.
2. Odamızın Zemin + 5 katlı Ana hizmet binası ile 4 katlı ek hizmet binasının genel
temizlik işleri için Firmanın temin edeceği Temizlik elemanı sayısı ve çalışma saati
aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

Sabah Genel Temizlik İçin
5 işçi – 07.00 – 10.00

Akşam Genel Temizlik İçin
5 işçi - 16.00 – 19.00
3. Temizlik elemanlarının yukarıda belirtilen çalışma saatlerinde Oda’da hazır
bulunması ve bunun dışında gerektiğinde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu
göreve çağrılması, İdari İşler ve İnsan Kaynakları Servisinin gözetimi ve denetimini
altında yürütülecek ve hazırlanan iş programına göre temizlik yapılacaktır.
4. Ayrıca, Odamız Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binasının gün içi temizliğinde firma
tarafından, 3 temizlik elemanı mesai saati içerisinde sürekli Oda’da
bulundurulacaktır.
5. Çalışan tüm temizlik personelinin (aylık temizlik de dâhil) kaza, sigorta vb. tüm
sorumlulukları Firma'ya aittir. Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği, Hijyen vb.
mevzuatla zorunlu tutulan tüm eğitimleri Firma tarafından sağlanacak ve belgeleri
Oda’ya sunulacaktır. Temizlik personeli Oda’da bulunduğu süre içerisinde temiz ve
ütülü iş önlüğü veya forma giyecek, bu kıyafetler Firma tarafından sağlanacaktır.
6. Odamız binasında görevlendirilen temizlik elemanlarının, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu doğrultusunda sorumluluğu ve kanuni gereklilikler, firma
tarafından yerine getirilecek olup, tüm sorumluluk firmaya aittir.
7. Firma ayrıca Oda görevlendirdiği elemanların, adı soyadını her hafta Pazartesi günü
düzenli olarak Odaya yazılı bildirimde bulunacak ve aylık sigorta tahakkuk fişleri,
bildirim listeleri ile sigorta ücretlerinin yattığına dair makbuzları, her fatura ekinde
Odamıza ibraz edecektir.
8. Günlük temizlik için yapılması gerekenler;


Masa, sehpa, etajer, koltuk, bilgisayar, dolap, resim tablo vs. gibi tüm ofis
malzemelerin temizlenmesi,
Tüm zeminin temizlenmesi,
Sayfa
1







Hizmet binası girişinin, merdivenlerin ve diğer taş zeminlerin süpürülüp,
silinmesi,
Tuvalet ve lavaboların her saat başı gerektiğinde (ve/veya en az günde 2 defa)
her an sağlığa uygun olarak temizlenmesi, koku giderici sprey sıkılması,
Çöp sepetlerinin ve kül tablalarının boşaltılıp temizlenmesi,
Masa ve sehpalarda bulunan mutfak malzemelerinin (çay bardağı vs.)
toplanması,
Kullanılan temizlik malzemelerin düzenli ve temiz bir şekilde muhafaza
edilmesi(açıkta ve ıslak olarak bırakılmaması vs.),
Çiçeklerin sulanması ve yıkanması,
Klasörlerin tozunun alınması,
9. Haftalık temizlik için yapılması gerekenler;
İstenildiği zaman, Cumartesi günleri günlük temizliğin dışındaki yerler (Camlar,
zeminin sabunlu su ile yıkanması gibi) temizlenecektir.
10. Aylık temizlik için yapılması gerekenler;
Günlük yapılan hizmetler de dâhil olmak üzere, her ay katlar tamamen
temizlenecektir.
 Lavabo ve tuvalet taşlarının sağlığa uygun temizlik maddeleri ile yıkanıp
temizlenmesi,
 Tüm camların içten ve dıştan silinmesi, çerçeve ve denizliklerinin yıkanması,
 Halıların makine ile yıkanıp, temizlenmesi,
 Jalûzilerin silinmesi,
 Her iki binanın bodrum katının temizlenmesi.
Aylık yapılan temizlikte firma, Hafta içi çalışan personel haricinde yeteri kadar
personel temin edecektir. (Her kat için en az 4 personel)
11. Temizlik de kullanılacak tüm malzemeler firma tarafından temin edilecektir. Aylık
kullanılacak malzeme listesi birinci sınıf ve kaliteli olacaktır. Sözleşmede temin
edilecek malzemeler detayları ile belirlenecek her aybaşı belirlenen ürünler Odaya
teslim edilecektir.
12. İhaleyi alan firma sözleşme bedelinin yıllık toplam tutarının % 6’sı kadar banka
teminat mektubunu sözleşme imzalanmadan önce Oda’ya vermek zorundadır.
Sayfa
2
13. Adana Ticaret Odası, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, ihaleyi yapıp
yapmamakta, dilediğine vermekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen
iptal etmekte serbesttir.
Sayfa
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
408 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content