close

Enter

Log in using OpenID

çankırı ili merkez ilçe

embedDownload
532 Ada 334,341,354 Nolu Parsellere Ait
Onaylı İmar Durumu
532 Ada 334,341,354 Nolu Parsellere Ait
Ait Teklif Edilen İmar Planı Değişikliği
404 Ada 2,9 nolu Parsellere Ait
03.11.2011 Tarihinde Onanlı İmar Durumu
404 Ada 2,9 nolu Parsellere Ait
Ait Teklif Edilen İmar Planı Değişikliği
299 Ada 4,24 Nolu Parsellere Ait
03.11.2011 Tarihinde Onanlı İmar Durumu
299 Ada 4,24 Nolu Parsellere Ait
Ait Teklif Edilen İmar Planı Değişikliği
328 Ada 51-52-53-81 Nolu Parsellere Ait
03.11.2011 Tarihinde Onanlı İmar Durumu
328 Ada 51-52-53-81 Nolu Parsellere Ait
Ait Teklif Edilen İmar Planı Değişikliği
Bağlar Mevkii 2213 Nolu Parsele Ait
03.11.2011 Tarihinde Onanlı İmar Durumu
Bağlar Mevkii 2213 Nolu Parsele Ait
03.11.2011 Tarihinde Onanlı İmar Durumu
Plan Hükümlerine Ait İmar Planı Değişikliği
1.“Kot Farkından Dolayı 1 Bodrumdan Fazla Bodrum Kat Oluşan, ‘Konut’ ve ‘Konut + Ticaret’
Kullanım Alanlarında Zemin Katın Ticaret İşlevi İle Kullanılması Durumunda Bu Katın Altında Çıkan
Bağımsız Bölümlerde Konut Olarak İskan Edilebilir.”
2.“Emsal Ve Hmax Uygulaması Ön Görülmüş Olan Konut Alanlarında Çekme Mesafeleri İhlal
Edilemez. Bu Alanlarda Yan Komşu Mesafeleri 5 Metreden Az Olmamak Şartı İle Belediyesince
Belirlenecek Olup Ayrıca Yapı Yaklaşma Mesafelerine Uymak Şartı İle Bina Cephe Ve Derinlikleri
Serbest Olacaktır.”
3. “İskân edilmeyen ve daha sonra iskan edilebilme şartı olmayan, otopark, sığınak, teknik
hacim, depo veya bir üst kattaki bağımsız bölüm ile bağlantılı bölümlerin bulunduğu bir bodrum
katı için yapı çekme mesafelerinden yan ve arka çekme mesafelerine 0.50m ilave yapılmaz. Bu
hususta belediye yetkilidir.”
4. “Katı Yakıt Kullanılan Sobalı Binaların Bodrum Katlarında, Zemin Katlarında Veya
Bahçelerinde Ortak Alan Niteliği Haiz Olmak Ve Eklenti İhdas Etmemek Kaydı İle En Az 5m², En Fazla
10m² Odunluk, Kömürlük Veya Depolama Yeri Ayrılması Zorunludur. Yakıt Olarak Akaryakıt Veya
Doğalgaz Kullanılan Konut Kullanımlı Binalarda Odunluk, Kömürlük Veya Depolama Yeri Ayrılma
Zorunluluğu Yoktur.”
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 078 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content