close

Enter

Log in using OpenID

53686

embedDownload
T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/718 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İl, Ümraniye İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1849 ada, 17 parsel, 363,47 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın 1/1 (TAM) hissesi. Ümraniye İlçesi, Atatürk Mahallesi,
1849 ada, 17 parsel sayılı ana taşınmazın üzerinde kurulu bulunan betonarme bina ile ilgili Ümraniye Belediyesi imar arşivinden yapılan araştırma sonucu, yapı ruhsatının
02.07.2010 tarihinde verildiği ancak ruhsat üzerinde numarasının olmadığı görülmüştür. Söz konusu parselin yapı ruhsatına göre toplam inşaat alanı 8 adet daire (1067 m2), 1
adet dükkan (231 m2) ve ortak alan (241 m2) olarak 1539 m2 verilmiştir. Keşif tarihinde yerinde yapılan araştırmada söz konusu parsel üzerinde yol üzerinde 5 kat bulunan
betonarme olarak inşa edilen ancak henüz bitmemiş bir bina vardır. Alınan bilgiye göre bina inşaatının 4 aydır durdurulduğu anlaşılmıştır. Şu anda inşa edilen bina, 4 kat
olarak verilen imar durumuna uymamaktadır.
Adresi: İstanbul İl, Ümraniye İlçesi, Tantavi (Atatürk) Mahallesi, Mavera Caddesi, No:34
Yüzölçümü: 363,47 m2
İmar Durumu: Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.03.2011 tarih ve M.34.6.ÜMR.00603754(1991;908)-3724-1475498-Gd12963 sayılı imar durumu
yazısından; Ümraniye İlçesi, Atatürk Mahallesi, 11 pafta, 1849 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli, 13.12.1998 -15.03.1999 T.T.'li Ümraniye Revizyon Uygulama İmar
Planı kapsamında H: 12.5m. (4 kat) irtifalı, ön bahçe: 5.00 m., arka bahçe: 3.00 m., yan bahçe: 3.00 m. yapılanma şartlarında AYRIK nizam, KONUT alanında kaldığı
anlaşılmıştır.
Kıymeti: 1.570.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü: 21/10/2014 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü: 17/11/2014 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri: ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İl, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, Ağılaltı mevki, 6746 parsel, 131,00 m2 miktarlı kargir dükkan ve arsası vasıflı taşınmazın 1/1 (TAM) hissesi.
Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 6746 parsel sayılı taşınmazın; Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, Modoko Mobilyacılar çarşısı, Modoko 5. cadde, No: 17,
Logo bebe mağazası adresinde bulunan üzerinde tek katlı mağaza bulunan taşınmaz olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun ticaret amaçlı binaların
bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Belediye otobüsü ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı
vardır. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Söz konusu parselin cepheli olduğu Modoko 5. caddesinden yaklaşık 530 m.
kuzey batı istikametine gidildiğinde Nato yolu caddesine bağlanılmaktadır. Nato yolu caddesinde yaklaşık 560 m. doğu istikametinde Bostancı yolu ve bu yoldan yaklaşık 1400
m. kuzey istikametine gidildiğinde E80 karayolu İMES köprülü kavşağına ulaşım rahattır. Taşınmazın yakın çevresinde; Keresteciler sitesi, İMES sanayi sitesi ve Keyap cami
bulunmaktadır.
Adresi: İstanbul İl, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, Modoko Mobilyacılar çarşısı, Modoko 5. cadde, No: 17, Logo bebe
Yüzölçümü: 91,50 m2
İmar Durumu: Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.03.2011 tarih ve M.34.6.ÜMR.00603754(1987;91AF)-190-1475498-Gd12964 sayılı imar durumu
yazısından; Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 35 pafta, 6746 parsel sayılı taşınmazın 20.11.2009 tasdik tarihli Ümraniye, Ihlamurkuyu, Aşağı Dudulu, Yukarı Dudulu
ve Esenşehir Mahalleleri Havza İçi'nde kalan kısmına ait; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında T2 LEJANTLI TİCARET ALANI'nda kalmaktadır. Bu alanlar planlı
gelişmiş ticaret alanları olup, modoko ve keresteciler sitesini kapsamaktadır. Bu alanlar her türlü mobilya satış birimleri, çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren şirket binaları
ve ofisleri ile bu birimlere hizmet edecek günübirlik ticaret fonksiyonları yer alabilir. Bu alanlarda ilçe belediye başkanlığınca onaylanacak avan projeye göre uygulama
yapılacaktır. Modoko Ticaret Alanında TAKS max: 0.50. KAKS max: 1.00 ve h max: 7.35 m. olmak üzere blok ve bitişik nizamda uygulama yapılabilir. Bu alanlarda bahçe
mesafelerini belirlemeye ilçe belediye başkanlığı yetkili olduğu anlaşılmıştır.
Kıymeti: 347.500,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü: 21/10/2014 günü 14:50 - 15:00 arası
2. Satış Günü: 17/11/2014 günü 14:50 - 15:00 arası
Satış Yeri: ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İl, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, 2992 ada, 42 parsel sayılı, 878,00 m2 miktarlı sayılı yedi katlı on dört daireli bahçeli kargir apartman vasıflı ana
taşınmazın üzerinde kurulu bulunan binanın, 2. normal kat, 4 no'lu, 52/728 arsa paylı daire nitelikli bağımsız bölümünün 1/1 (TAM) hissesi. Kadıköy İlçesi, Göztepe
Mahallesi, 2992 ada, 42 parsel sayılı ana taşınmazın üzerinde kurulu bulunan betonarme bina ile ilgili Kadıköy tapu müdürlüğünden yapılan araştırma sonucu mimari
projesinin 16.02.1990 tarih ve 1892 sayı ile onaylandığı ve Kadıköy belediyesi imar arşivinden yapılan araştırma sonucu yapı ruhsatının 11.05 1990 tarih ve 2-46 sayı ile ve yapı
kullanma izin belgesinin 16.12.1991 tarih ve 11554 sayı ile verildiği görülmüştür. Ada numarası değiştiği için belgelerde eski ada numarası olan 398 kullanılmıştır. İskan
belgesine göre söz konusu bina; bodrum, zemin ve 7 normal kattan oluşmaktadır. Yapı ruhsatına göre binanın toplam inşaat alanı 2024 m2'dir. Keşif tarihinde yerinde yapılan
incelemede binanın projesine uygun olduğu görülmüştür. Projesine göre bodrum katta kömürlük, kazan dairesi ve hidrofor mekanları vardır. Zemin katta bina ana girişi,
kapıcı dairesi ve 2 araçlık otopark yeri vardır. Normal katlarda her katta 2 adet daire vardır ve binada toplam 14 adet daire mevcuttur. Binanın parsel sınırına beton parapet
üstü demir parmaklık yapılmış olup parapetin üstü dekoratif taşlarla kaplanmıştır. Bina etrafına ön bahçe mesafesine peyzaj çalışması yapılmıştır. Binanın sağ ve sol
cephelerinden, hem zemin kattaki kapalı otoparka hem de arka bahçedeki açık otoparka geçiş verilmiş olup uzaktan kumandalı kol ile giriş yapılmaktadır. Giriş kapısına
ulaşmak için zemini mermer kaplı yürüme yolu geçilip, gene zemini mermer kaplı olan merdiven ile ulaşılmaktadır. Merdivenin bir kısmında engelliler için rampa bulunmaktadır.
Giriş kapısı ferforje demir kapıdır. Giriş sahanlığı duvarları, zemini ve merdiven zeminleri mermer malzeme ile kaplanmıştır. Merdiven korkulukları yağlı boyalı demirdir.
Binanın dış cephe izolasyonu yapılmıştır.
Adresi: İstanbul İl, Kadıköy İlçesi, Göztepe Mahallesi, Tütüncü Mehmet Efendi cad., Taş Mektep sok., Öztaş Apt., No:7, 2. normal kat, 4 no'lu daire
Yüzölçümü: 120,00 m2
Arsa Payı: 52/728
İmar Durumu: Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.02.2011 tarih ve M.34.6.KAD.013022024.1511505 sayılı imar durumu yazısından; Kadıköy İlçesi,
Göztepe Mahallesi, 105 pafta, eski 398 yeni 2992 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli, 11.05.2006 T.T.'li Uygulama İmar Planı kapsamında H max: serbest, TAKS max:
0.35 ve KAKS max: 2.07 yapılanma şartlarında AYRIK nizam, KONUT alanında kaldığı ve ayrıca Kültür ve Tabiat varlıkları koruma yüksek kurulunun 05.11.1999 tarih ve 664
sayılı ilke kararı gereği söz konusu parsele komşu veya yol karşısında tespitli tarihi eser niteliğinde yapı bulunması halinde uygulama esnasında Anıtlar Kurulundan görüş
alınması gerektiği anlaşılmıştır. Söz konusu parsellerin ilgili belediyelerinin imar müdürlüğünden yapılan araştırmada verilen imar durumlarının halen geçerli olduğu
anlaşılmıştır.
Kıymeti: 440.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü: 21/10/2014 günü 15:20 - 15:30 arası
2. Satış Günü: 17/11/2014 günü 15:20 - 15:30 arası
Satış Yeri: ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en
çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,
alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı
halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/718 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 06/08/2014 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 53686- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
726 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content