close

Enter

Log in using OpenID

Broylerlerde Biotin ile Birlikte Verilen Protein ile

embedDownload
Kanatlı
Broylerlerde Biotin ile Birlikte Verilen Protein ile
Şelatlanmış Çinkonun Veya Bütratların Altlık
Kalitesine ve Ayak Lezyonlarına Olan Etkisi
KONU
Broylerde altlık ve ayak kalitesi sorunları ve çözüm önerileri
İLGİ
Broylerlerde biotin ile birlikte verilen protein ile şelatlanmış çinkonun
veya bütratların altlık kalitesine ve ayak lezyonlarına olan etkisi
TERCÜME VE DEĞERLENDİRME
Trouw TR Kanatlı Özel Ürünler Teknik & Satış Müdürü Özgür Korkmaz
KAYNAKÇA
Nutreco PRRC B201102
YAYININ KAPSAMI
 Ürün tanıtımıdır
 Tercümedir
 Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir
 Derlemedir
Altlık Kalitesi, Broyler Yönetiminde
Önemli Bir Kriterdir.
« Broylerlerde altlık kalitesi,
ayak kalitesi ile ilişkilendirilir.»
Broylerlerin en iyi canlı ağırlığa ve yem
dönüşümüne, sağlıklı ayaklara ve kaliteli
karkaslara sahip olabilmeleri için,
yetiştiriciler tarafından 40-45 gün boyunca
yaşayacakları altlığa ne kadar önem
vermeleri gerektiğini hepimiz biliyoruz.
Bundan dolayı da sahada çalışan teknik
insanlar olarak; iyi bir altlık kalitesine sahip
olmak ve özellikle civcivlerin yaşı ilerledikçe
istenilen standartlarda altlığımızı, değişen
çevre şartlarına karşı korumanın ne kadar
zorlaştığını ve bu konuda üreticilerimize
gereken tavsiyeleri anlatmak için epey
uğraşlar veriyoruz.
Bu konuda en önemli danışmanımız olan
Ross broiler sevk ve idare kitaplarının
bize yıllardır altlık konusundaki
önerilerini zaten biliyor ve sürekli dikkate
alıyoruz. Aslolan teorik bilgileri, mümkün
olduğu kadar pratik saha koşullarında
uygulamaya çalışmaktır. Broyler
üretiminde ekonomi sağlamak için
vazgeçmememiz gereken şey uygulama
ve bunun sürekliliğinin sağlanabilmesidir.
Kanatlı
Altlık Kalitesini
Bozan Faktörler
• Kötü kaliteli ve yetersiz derinlik
• Yüksek nem
• İshale sebep olan enterit
« Altlık kalitesini etkileyen pek
çok faktör bulunmaktadır.
Altlığın bozulması sonucu
broiler ayaklarında lezyonlar
oluşabileceği gibi bunun
yanında ciddi performans
kayıpları (bw, fcr), koksidiyoz,
nekrotik enteritis, yem atımı
ve kötü karkas kalitesi gibi
ekonomik kayıplarda
görülebilir.»
• Kalitesiz yağ kaynakları
• Suluk dizaynı ve boylarının yanlış
düzenlenmesi
• Yetersiz havalandırma
• Rasyonda yüksek tuz ve protein miktarı
• Yerleşim sıklığının fazla olması
Kötü altlık
İyi altlık
Kanatlı
Besleme İle İlgili Sebepler ve
Çözüm Önerileri
• Daha düşük ham protein seviyesi
sağlanabilir.
• Sindirim problemleri ortaya çıktığında
« Beslemeye bağlı sorunlar,
altlık kalitesini bozabilir ve
dolayısı ile yönetim ile
alınacak önlemler yetersiz
kalabilir. Sorunu çözmenin
temelinde; öncelikle
yemlerdeki bazı kriterlerden
emin olmamız gerekmektedir.
Daha sonra diğer etkenleri
değerlendirebiliriz.
rasyondaki yağ seviyesi (≥ 2 %) ve
protein seviyesi (≥ 1 %) kadar
azaltılabilir.
• Kalsiyum/sindirilebilir fosfor oranı ile
sodyum ve potasyum oranları mümkün
olduğu kadar düşük seviyede ve tam
hesaplanmalıdır.
• Yüksek miktarda soya içeren başlangıç
yemlerinde, karbonhidratları
yıkımlayan enzimler kullanılabilir.
Kanatlı
Foot Pad
Lezyon Yönetimi
Optimize:
Besleme, Yönetim, Çevre
« Broilerlerin ayak kalitesini
korumamız için;
1-Besleme ve managementı
optimize etmeliyiz.
2-Deri ve kemiklerin
bütünlüğünü sağlamalıyız.
3- Altlık kalitesini
artırmalıyız.»
Deri ve kemik
bütünlüğünü sağla
Altlık kalitesini artır
Sindirimi artır
İyi mikrobiyal flora barsak bariyerlerini
koru
Kanatlı
Altlık ve Ayak Kalitesini Etkileyen
Faktörler
«Nutreco Kanatlı Araştırma
Merkezi’nde, broylerlerde
altlık ve ayak kalitesini
etkileyen faktörlerin bazıları
ile risk oluşturularak, biotin ile
birlikte verilen protein ile
şelatlanmış çinkonun veya
bütratların altlık kalitesine ve
ayak lezyonlarına olan etkisi
araştırıldı.»
Altık ve ayak kalitesini etkileyen etmenleri
gördükten sonra buna yem katkıları
açısından ne yapabileceğimizi
görebilmemiz için; Nutreco PRRC
Araştırma Merkezi tarafından broilerlerde
biotin ile birlikte verilen protein ile
şelatlanmış çinkonun veya bütratların
altlık kalitesine ve ayak lezyonlarına olan
etkileri araştırılmıştır.
Giriş:
Altlık kalitesi broyler yönetiminde önemli
bir kriterdir.
Kötü bir altlık, foot pad (ayak lezyonları)
lezyonlarını olumsuz şekilde etkiler.
Amaç:
Yemlere ekstra biotin+protein şelatlı
çinko veya sodyum bütrat ilavesinin altlık
kalitesine ve foot pad lezyonlarına
etkisini araştırmaktır.
Kanatlı
Deneme Dizaynı
«İlk 20 günlük rasyonlarda Ca
ve Sodyum miktarları artırılıp,
yetersiz havalandırma da
yapılarak ıslak altlık oluşumu
için gerekli şartlar sağlandı. »
• 5.120 Ross-308 civcivleri kullanıldı.
• 3 x 2 faktöriyel deneme (yem katkıları x
altlık koşulları)
• Altlık kalitesi ve foot pad lezyonları 7,
16, 21, 29, 35. günler skor testi yapıldı.
• İlk 20 günlük rasyonlarda kalsiyum ve
sodyum miktarları artırılıp, yetersiz
havalandırma yapılarak ıslak altlık
oluşumu için gerekli şartlar sağlandı.
• 4-5 ve 6. deneme gruplarındaki
rasyonlarda sodyum miktarları
başlangıç yemlerinde 2,5 g/kg ve 1.
büyütme yeminde 2,0 g/kg olarak
hesaplandı.
• 0-10 günlük başlangıç yemlerinde 2.
ve 5. deneme gruplarındaki biotin
seviyesi 250 ug/kg olarak hesaplandı.
• 300 ppm lik bütirik asit, % 30
kaplanmış sodyum bütrat formunda
1,25 kg/ton yem olarak verdildi.
Tablo 1. Uygulanan Rasyonlar
Kanatlı
Sonuçlar
Tablo 2. Kullanılan rasyonların altlık kalite skoruna olan etkileri
« İlk 20 günlük periyotta
miktarı artırılmış sodyum ve
ca ile beraber yetersiz
havalandırma da yapılınca
7.gün, 16.gün, 21.gün, 29.gün
ve 35. günler altlık kalite
skorlanması»
Kanatlı
Sonuçlar (devamı)
Table 3. Kullanılan rasyonların foot pad lezyon skorlamalarına olan etkileri
« Kullanılan rasyonlar sonucu
broyler ayaklarındaki lezyon
skorlamaları»
Kanatlı
Özet & Uygulamalar
« İyi ve kuru bir altlıkta:
Broylerlere biotin ile birlikte
verilen protein ile şelatlanmış
çinkonun veya bütratların
kesim yaşına doğru ayaklarda
oluşabilecek lezyonları
önleyebilmektedir. Kötü ve
ıslak altlık koşullarında
rasyonlara yapılan bu
müdahaleler ekonomik açıdan
iyi bir sonuç vermeyebilir.
Dolayısı ile altlığın her zaman
iyi bir durumda olması,
ekonomik üretim yapılması
açısından öncelikli olmalıdır.
• İlk 20 günlük rasyonlarda Ca ve
Sodyum miktarları artırılıp, yetersiz
havalandırma yapılarak ıslak altlık
oluşumu için gerekli şartlar sağlandı.
• Kuru altlık şartlarında, ekstra (200
µg/kg) biotin ilavesi ile birlikte
(40mg/kg) Optimin Zn ilavesi veya 300
mg/kg sodyum bütrat ilavesi ileriki
yaşlardaki hayvanlarda oluşabilecek
artan foot pad lezyonlarını
önleyebileceği sonucuna varıldı.
• Islak altlık koşullarında ise kullanılan
yem katkılarının ayak ve altlık
kalitesine olan herhangi bir ekonomik
faydası olduğu gözlemlenemedi.
• Uygulamada ayak lezyonlarını azaltmak
için, ekstra Biotin+ Optimin Zn ilavesi
veya sodyum bütrat ilavesi yapılabilir.
Kanatlı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
96
File Size
1 072 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content