close

Enter

Log in using OpenID

Çalışan Devir Oranları

embedDownload
Çalışan Devir Oranı Araştırması – 2013 I.Yarıyıl
İşgücü Analitikleri - Mayıs 2014
© 2014 Peryön ve Towers Watson. Tüm hakları saklıdır.
Araştırma Hakkında



2013 Ağustos ayında PerYön ve Towers Watson tarafından düzenlenen “Çalışan Devir
Oranı Araştırması”na çeşitli sektörlerden 76 katılımcı şirket veri sağlamıştır.
Bu raporda, ankete verilen yanıtlardan elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan
sonuçlar yer almaktadır.
Tüm katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür ederiz.
2
Çalışan Devir Oranları



Her geçen gün, kurum içerisindeki değer zincirinin önemli parçalarından biri haline
gelen İnsan Kaynakları; bu birimin kurumun strateji ve iş gereklilikleriyle paralel bir
şekilde ileri uzmanlık sergilemesini, finansal ve operasyonel konularda aktif etki ve
katkılarda bulunmasını gerektirmektedir.
Söz konusu gelişim ve gerekliliğin bir parçası olarak, işgücü analitikleri ve planlama
ön plana çıkmaktadır. Doğru maliyetle, doğru zamanda, doğru becerilere odaklanan
optimal yetenek yatırımlarını yapmayı mümkün kılan bir işgücü stratejisini ve
verimliliğini sistematik bir yaklaşım ile ölçümleme ve yönetme süreci bu kapsamda
değerlendirilmektedir.
İşgücü analitikleri arasındaki önemli ölçüm araçlarından biri de hiç kuşkusuz “Çalışan
Devir Oranları”dır. Bu raporda, 2013 I.Yarı Yıl dönemi içinde Türkiye işgücü
piyasalarındaki devinim sonuçları ve olası sektör farklılıklarına ilişkin ipuçları
sunulmuştur.
3
Çalışan Devir Oranı Araştırması
Katılımcı Organizasyonlar


Araştırmaya toplam 76 şirket katılım gösterirken, 75 şirketin bilgileri analizlerde dikkate
alınmıştır.
Katılımcı şirketler çoğunlukla Perakende, İlaç & Sağlık ve İnşaat & Mühendislik
sektörlerindendir.
Sektöre göre Dağılımı
Ciro Büyüklüğüne göre Dağılım
4
2013 1.Yarıyıl Çalışan Sayısı
Sektörel Bakış



Araştırmaya katılım gösteren organizasyonlar, sektör ve ciro büyüklüğü açısından dengeli
bir dağılım göstermektedir.
2013 I.Yarıyıl kapsamında, sektöre özel sonuçlara incelendiğinde çalışan sayısında
yüzdesel olarak en büyük artışın turizm ve perakende sektöründe yaşanırken, eğitim
sektöründe bir daralma yaşandığı tespit edilmiştir.
Turizm ve perakende sektöründe işgücü ortalama % 64 büyüme gösterirken, eğitim
sektöründeki küçülme % 4 seviyesinde gözlenmektedir*.
*2013 I.Yarıyıl’da çalışan sayısı bakımından yüzdesel olarak büyüme ve küçülme oranları hesaplanırken şirketlerin 1 Ocak ve 30 Haziran 2013
tarihlerindeki çalışan sayıları kullanılmıştır.
5
2013 I.Yarıyıl Çalışan Devir Oranı
İşe Alımlar (Inward Turnover)


Katılımcı organizasyonların 2013 I. Yarıyıl boyunca gerçekleştirdikleri işe alımların yarattığı
iş gücü devir oranı ortalama % 19 iken, aynı dönemdeki işten ayrılanlarla
karşılaştırıldığında en yüksek büyüme;

Turizm sektörü,

Perakende (Gıda, Konfeksiyon, Elektronik) sektörü,

Holdinglerde gerçekleşmiştir.
2012 I. Yarıyıl sonuçları ile karşılaştırıldığında, işe alımların yarattığı iş gücü devir oranının
son 1 yılda % 8 oranında arttığını gözlemlenmektedir.
6
2013 I.Yarıyıl Çalışan Devir Oranı
İşe Alımlar (Inward Turnover)
Ortalama
%19
7
2013 I.Yarıyıl Çalışan Devir Oranı
İşten Ayrılan – Tüm nedenler dahil (Outward Turnover)


Katılımcı organizasyonlarda 2013 I.Yarıyılı boyunca tüm nedenler dahil yaşanan işten
ayrılmaların yarattığı çalışan devir oranı ortalama % 11,5 olarak gerçekleşirken; işten
ayrılmalarda ilk üç sırayı sırasıyla;

Turizm sektörü,

Perakende (Gıda, Konfeksiyon, Elektronik) sektörü,

Eğitim sektöründe gerçekleşmiştir.
2012 I.Yarıyıl sonuçları ile karşılaştırıldığında, işten ayrılanların yarattığı iş gücü devir oranının
son 1 yılda % 4 oranında arttığını gözlemleyebiliyoruz.
8
2013 I.Yarıyıl Çalışan Devir Oranı
İşten Ayrılan – Tüm nedenler dahil (Outward Turnover)
Ortalama
%11,5
9
2013 1.Yarıyıl Çalışan Devir Oranı
Çalışan Gruplarının Toplam İş Gücüne Oranı
Toplam İş Gücünün Seçilmiş
Çalışan Gruplarına Göre
Dağılımı*
Bankacılık
Dayanıklı Tüketim
Diğer
Eğitim
Enerji
Finansal Hizmetler
Hızlı Tüketim
Holding
İlaç ve Sağlık
İnşaat & Mühendislik
Kimya
Lojistik
Otomotiv
Perakende
Profesyonel Hizmetler
Teknoloji
Tekstil
Turizm
Satış Ekipleri / Toplam
Çalışan Sayısı
Mavi Yaka / Toplam
Çalışan Sayısı
Yönetici / Toplam
Çalışan Sayısı
39%
23%
15%
15%
6%
52%
13%
6%
44%
21%
10%
11%
7%
74%
9%
8%
10%
42%
0%
0%
55%
0%
42%
1%
62%
52%
13%
28%
66%
45%
56%
11%
0%
21%
74%
28%
13%
15%
12%
17%
15%
16%
10%
7%
10%
21%
16%
11%
9%
15%
27%
15%
2%
19%
* Satış veya mavi yaka kategorilerinde çalışana sahip olmadığını belirten şirketler sonuçlar hesaplanırken dikkate alınmamıştır.
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
583 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content