close

Enter

Log in using OpenID

2013 yılı Çalışan Devir Oranı

embedDownload
Çalışan Devir Oranı Araştırması
İşgücü Analitikleri - Mayıs 2014
© 2014 Peryön ve Towers Watson. Tüm hakları saklıdır.
Araştırma Hakkında
2014 Şubat ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen “Çalışan Devir
Oranı Araştırması”na çeşitli sektörlerden 33 katılımcı veri sağlamıştır.
Aşağıdaki raporda, ankete verilen yanıtlardan elde edilen veriler doğrultusunda
hazırlanan sonuçlar yer almaktadır.
Tüm katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür ederiz.
2
Çalışan Devir Oranı Araştırması
Katılımcı Organizasyonlar

Araştırmaya toplam 33 şirket katılım gösterirken, 29 şirketin bilgileri analizlerde dikkate
alınmıştır.
Sektöre göre Dağılımı
Ciro Büyüklüğüne göre Dağılım
3
2013 yılı Çalışan Devir Oranı
Ayrılanlar ve İşe Alımlar
2013 yılı çalışan devir oranları sektör bağımsız değerlendirildiğinde, yeni işe alımların
yarattığı devir oranı ortalama %29 iken, buna karşın tüm sebepler dahil işten çıkışların
yarattığı devir oranı ortalama %20 olarak gerçekleşmiştir.
Bu sonuçların ortaya koyduğu öncelikli bulgu; araştırmaya katılan 29 organizasyonun 2013
yılı içindeki işgücünün büyüme gösterdiği yönündedir.
35%
30%
2013 Çalışan Devir Oranı
30%
29%
29%
25%
20%
Alt Çeyrek
20%
Medyan
13%
15%
13%
8%
8%
15%
15%
13%
Üst Çeyrek
Ortalama
10%
5%
4%
0%
Tüm Nedenler Dahil
Sadece İstifa Eden
Ayrılanlar Devir Oranı (Outward)
İş Alımlar
İşe Alım Devir Oranı (Inward)
4
2013 yılı Çalışan Sayısı
Sektörel Bakış



Sektöre özel sonuçlara incelendiğinde ise çalışan sayısında yüzdesel olarak en büyük
artışın teknoloji ve ağır sanayii sektöründe yaşandığı; buna karşın lojistik sektöründe bir
daralma yaşandığı tespit edilmiştir.
Teknoloji ve ağır sanayii sektöründe işgücü ortalama 39% büyüme gösterirken, lojistik
sektöründeki küçülme %11 seviyesinde gözlenmektedir.
2013 yılında çalışan sayısı bakımından yüzdesel olarak küçülme gözlemlenen şirketlerde
lojistik sektörünü takiben; %6 ile FMCG, %4 ile otomotiv ve %3 ile eğitim sektörü yer
almaktadır.
5
2013 yılı Çalışan Devir Oranı
İşe Alımlar (Inward Turnover)

Katılımcı organizasyonların 2013 yılı boyunca gerçekleştirdikleri işe alımların yarattığı iş
gücü devir oranı ortalama %29 iken, aynı dönemdeki işten ayrılanlarla karşılaştırıldığında
en yüksek işe alım devir oranı;

Teknoloji,

Otomotiv,

Ağır Sanayii
sektöründe gerçekleşmiştir.
İşe Alınan Devir Oranı
Teknoloji
Otomotiv
59%
Ağır Sanayii
42%
Holding
31%
Lojistik
30%
Dış Ticaret
24%
Profesyonel Hizmetler
22%
Finansal Hizmetler
Ortalama
%29
21%
Eğitim
11%
FMCG
6%
Diğer
19%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
6
2013 yılı Çalışan Devir Oranı
İşe Alımlar (Inward Turnover)

Katılımcı organizasyonların 2013 yılı boyunca gerçekleştirdikleri işe alımların yarattığı iş
gücü devir oranı ortalama %29 iken, aynı dönemdeki işten ayrılanlarla karşılaştırıldığında
en yüksek işe alım devir oranı;

Teknoloji,

Otomotiv,

Ağır Sanayii
sektöründe gerçekleşmiştir.
İşe Alınan Devir Oranı
Teknoloji
Otomotiv
59%
Ağır Sanayii
42%
Holding
31%
Lojistik
30%
Dış Ticaret
24%
Profesyonel Hizmetler
22%
Finansal Hizmetler
Ortalama
%29
21%
Eğitim
11%
FMCG
6%
Diğer
19%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
7
2013 yılı Çalışan Devir Oranı
İşe Alımlar (Inward Turnover)

Katılımcı organizasyonların 2013 yılı boyunca gerçekleştirdikleri işe alımların yarattığı iş
gücü devir oranı ortalama %29 iken, aynı dönemdeki işten ayrılanlarla karşılaştırıldığında
en yüksek işe alım devir oranı;

Teknoloji,

Otomotiv,

Ağır Sanayii
sektöründe gerçekleşmiştir.
İşe Alınan Devir Oranı
Teknoloji
Otomotiv
59%
Ağır Sanayii
42%
Holding
31%
Lojistik
30%
Dış Ticaret
24%
Profesyonel Hizmetler
22%
Finansal Hizmetler
Ortalama
%29
21%
Eğitim
11%
FMCG
6%
Diğer
19%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
8
2013 yılı Çalışan Devir Oranı
İşe alınanlar içerisinde “yönetici” pozisyonuna alınanlar


Katılımcı organizasyonların 2013 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işe alımların %17’si
yönetim kadrolarına yapılan yeni alımlardır.
2013 yılı içerisinde sadece yönetici işe alımı gerçekleştirmiş şirketler çıkarıldığında ise;
yapılan tüm işe alımların %8’inin yönetici işe alımı olduğu gözlemlenmektedir.
“Yönetici” pozisyonu İşe Alımlarının Tüm İşe
Alımlar içerisindeki Oranı
Eğitim
26%
Dış Ticaret
19%
Ağır Sanayii
13%
FMCG
12%
Otomotiv
7%
Lojistik
5%
Teknoloji
2%
Finansal Hizmetler
Ortalama
%17
1%
Holding
1%
Profesyonel Hizmetler
0%
Diğer
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
9
2013 yılı Çalışan Devir Oranı
“Yönetici” Pozisyonu İşe Alımları

Katılımcı organizasyonların %93’ü 2013 yılı içerisinde “yönetici” işe alımı yaparken, söz
konusu organizasyonlar toplam yönetici sayılarının %19 oranında dışarıdan alım
gerçekleştirmiştir.
“Yönetici” pozisyonu İşe Alımlarının Mevcut
“Yönetici” Sayısına Oranı
Dış Ticaret
63%
Otomotiv
45%
Lojistik
31%
Ağır Sanayii
26%
Profesyonel Hizmetler
20%
Eğitim
13%
Teknoloji
Ortalama
%19
8%
Holding
5%
FMCG
4%
Finansal Hizmetler
2%
Diğer
15%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
10
2013 yılı Çalışan Devir Oranı
İşten Ayrılan – Tüm nedenler dahil (Outward Turnover)

Katılımcı organizasyonlarda 2013 yılı boyunca tüm nedenler dahil yaşanan işten ayrılmaların
yarattığı çalışan devir oranı ortalama %20 olarak gerçekleşirken; işten ayrılmalarda ilk üç
sırayı sırasıyla;

Otomotiv

Lojistik

Teknoloji
sektörlerinde gerçekleşmiştir.
İşten Ayrılan Devir Oranı – Tüm nedenler dahil
Otomotiv
Lojistik
42%
Teknoloji
33%
Holding
26%
Ağır Sanayii
23%
Dış Ticaret
22%
Profesyonel Hizmetler
20%
Eğitim
15%
Finansal Hizmetler
14%
FMCG
13%
Diğer
13%
0%
10%
20%
Ortalama
%20
30%
40%
50%
60%
11
2013 yılı Çalışan Devir Oranı
İşten Ayrılan – Sadece İstifaen Ayrılanlar (Outward Turnover)

Katılımcı organizasyonlarda 2013 yılı boyunca sadece istifa ederek şirketten ayrılanların
yarattığı çalışan devir oranı ortalama %13 olarak gerçekleşirken; en çok istifanın Lojistik (%25)
ve Teknoloji (%23) sektöründe yaşandığı gözlenmektedir.
İşten Ayrılan Devir Oranı – Sadece İstifa Ederek Ayrılanlar
Lojistik
25%
Teknoloji
23%
Otomotiv
20%
Ağır Sanayii
18%
Dış Ticaret
18%
Holding
13%
Profesyonel Hizmetler
11%
Finansal Hizmetler
8%
Eğitim
7%
FMCG
Ortalama
%13
5%
Diğer
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
12
2013 yılı Çalışan Devir Oranı
Toplam İşten Ayrılanlar İçerisinde İstifa Edenlerin Oranı


Toplam işten ayrılanlar arasındaki istifa edenlerin oranının en düşük olduğu sektör
otomotiv sektörüdür. Çalışan devir oranının genel bulgularıyla paralel şekilde, yine
teknoloji ve ağır sanayii sektörleri diğer sektörlerden istifa oranının yüksek oluşu ile
ayrışmaktadır.
Araştırmadaki 11 sektörden 7 sektörde, istifanın işten ayrılma içindeki etkisinin
ortalamadan daha yüksek bir seviyede olduğu dikkat çekmektedir. Sektör bağımsız
bakıldığında ise işten ayrılma içindeki istifa oranı 58% seviyesinde gerçekleşmiştir.
Otomotiv
Dış Ticaret
Lojistik
Ağır Sanayii
Profesyonel Hizmetler
Eğitim
Teknoloji
Holding
FMCG
Ortalama %58
Finansal Hizmetler
Diğer
0%
towerswatson.com
20%
40%
60%
80%
31%
60%
61%
65%
52%
60%
75%
51%
38%
60%
58%
100%
13
© 2014 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
2013 yılı Çalışan Devir Oranı
İstifa Edenler İçerisinde Performansı Ortalamanın Üzerinde Olanlar


İstifa edenlerin arasında performansı ortalamanın üzerinde iyi olan çalışanların oranı
sektör-bağımsız olarak incelendiğinde ortalama %36 olarak gerçekleştiği gözlenmektedir.
Diğer sonuçlarla paralel olmayan bir şekilde şekilde; dış ticaret ve eğitim sektöründe bu
oran ortalamanın üzerinde gerçekleşmiştir.
Performansı ortalamanın altında kalan ve istifa ederek ayrılan çalışan oranının en yüksek
olduğu sektörlerin başında profesyonel hizmetler, lojistik ve finansal hizmetler sektörü
gelmektedir.
40%
75%
20%
Otomotiv
Dış Ticaret
Lojistik
42%
8%
54%
35%
0%
Ağır Sanayii
Profesyonel Hizmetler
Eğitim
Teknoloji
Holding
FMCG
28%
25%
Ortalama 36%
Finansal Hizmetler
Diğer
30%
0%
towerswatson.com
20%
40%
60%
80%
100%
14
© 2014 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
392 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content