close

Enter

Log in using OpenID

AVRUPA YATIRIM FONU (AYF) ile ZİRAAT BANKASI arasında

embedDownload
AVRUPA YATIRIM FONU (AYF) ile ZİRAAT BANKASI arasında belirli bir miktara
kadar nakdi kredi hacmi için bir Garanti Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kocaeli SMMM Odası üyelerine yönelik protokol hazırlama çalışması
yapılmıştır.
Krediyi Kimler Kullanabilir :
- SM,SMMM ve YMM gibi tüm muhasebece faaliyetinde bulunan meslek
grupları
- Çalışan sayısı 10 kişiden az olmalı (sigortalı olanlar için)
- Faaliyet süresi 5 yıl az olmalı
- Bankamız mevzuatına göre kredi kullanmasında engel durum teşkil etmeyen
Kredinin limit tahsisi :
- Bankamız cari mevzuatına göre değerlendirme yapılmakta olup,
değerlendirme sonucu çıkan kredi limiti için %75 oranında AYF desteği teminat
sağlanmakta kalan %25 lik kısım için kefil zorunlu olmamakla birlikte,
Bankamızca yapılan değerlendirmede gerek görülmesi durumunda kefil
istenmektedir.
- Bir kişiye kullandırılabilir max. kredi limiti 50.000,00.-TL ile sınırlandırılmıştır.
Kredinin Vadesi :
- İşletme kredilerinde en fazla 36 ay
- Yatırım kredilerinde en fazla 60 ay
Kredinin Masrafları :
Bankamız cari mevzuatına göre alınır. Özel bir uygulama yoktur, ancak
masraflar hususunda fiyatlama ile indirim talebinde bulunulabilir. (Örn: İlk limit
tahsisi yapılacak bir müşteriden 500 TL alınacak istihbarat ve dosya masrafları,
fiyatlama ile 375 TL'ye çekilebilmekte ve kredi kullandırım komisyonu ise
vadelere göre değişmektedir.
Kredinin Avantajları :
- Tabela faiz oranlarından %20 faiz indirim avantajı sağlamaktadır.
- Bu indirim oranı bayan müşterilere %30 olarak uygulanmaktadır.
- AYF'nin destek verdiği kefalet süresi kredinin kullandırım tarihinden itibaren 5
yıl geçerlidir.
Kredi için gerekli evraklar:
- Vergi Levha fotokopisi
- İmza Sirküsü
- Faaliyet Belgesi
- Bilanço esasına göre defter tutuluyor ise son üç yıla ait GV Beyyanname
Tahakuk fişi ve ekleri ile detay mizanlar ve son ara döneme ilişkin mali veriler
- Serbest Meslek Kazanç bildiriminde bulunanlardan sadece son yıla ait GV
Beyanname ve ekleri
- Kimlik Fotokopisi
- Kredi limitinin belirlenmesinde müşterinin lehine bir limit olmasında katkı
sağlaması amacıyla, ilgiliye ait tapu ve taşıt ruhsat fotopileri
<http://www.ziraatbank.com.tr/>
Çağla POLAT |Ticari Müşteriler Yönetmeni
Alemdar Şubesi
262/3313288 - 262/3224010 -114
[email protected]<mailto:[email protected]>
<http://www.ziraatbank.com.tr/>
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
50 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content