close

Enter

Log in using OpenID

A.DV.d 827 s.4-5 Irgad Bâzarı kurunde Halıcı Hasan Cami

embedDownload
A.DV.d 827
s.4-5
Irgad Bâzarı kurunde Halıcı Hasan Cami nezdinden mübâşeret olındı
Bölük/
Esnaf
Kalfa/ustası
Kefili
Berber İbrahim
Kalfa Mehmed
Komşuları kefildir?
cemaat
C 75
C 25
Parmaklıkçı Musa
Komşuları
Yazıcı Molla Ali
Bilâ-kefil
Berber Emir Mustafa
Parmaklıkçı
Kahveci Süleyman şeriki
Komşuları
Hüseyin tabi-i İbrahim
Berber Kalyoncu Ali
Gözlemeci Hacı Ali
Bostâni Mehmed ağa
Kalfa ve Şakirdleri 5
Komşuları
nefer
Tütüncü Mehmed Ali
Komşuları
Camcı? Cebeci Halil şeriki
Kethudaları
Yakub
Berber Tahir birâderi İsmail
Komşuları
Berber Süleyman
Bostâni Mehmed ağa
Parmak kapuda Çörekci
Kalfa Hasa, şakirdi 2
Mustafa oğlu Mehmed Emin
nefer
Kalaycı Habib
Kalfa ve Şakirdi 4
Komşuları
Komşuları
nefer
Destereciyân
23 dükkan
20 nefer kalfa ve
Kethudâları Cebec Osman,
şakird
ustalar kalfa ve
şâkirdlerine kefildir
Keresteciyân
10 dükkan
10 nefer usta ve 10
Kethudaları Hüseyin
nefer kalfa
ustalara, ustalar kalfalara
kefildir
Burgucıyân
5 dükkan
10 nefer usta ve 6
Yiğitbaşı İsmail kefildir
nefer kalfa ve şakird
Destereciler başında Etmekçi
Mustafa eşici ve
Destegâhi cümle işcilerine
fırunı ustası destegâhı
tablakârı 7 nefer
kefildir
Destereciler başında Simidci
Eşici tablakâr 11
Ustası kefil
fırunı ustası Ahmed
nefer
Berber seyyid İsmail
Etmekci kefil
Simidci fırunı kurbünde odada
Simidci kefildir
sâkin kapucı-yı Bâb-ı Hümâyun
Mehmed ağa ve Ali ağa
Destereciler başında Sebil pişgâhında
Berber Seyyid Mehmed
…cı Ali kefil
Tütüncü Mehmed Çelebi,
Komşuları kefil
bekâr olmağla dükkanda yatar
Yazıcı Hasan efendi,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
Yazıcı Molla Mustafa
Komşuları kefil
Kahveci Ali
Komşuları
…cı Ali
Alfası Seyyid
Komşuları kefil
Mustafa
K 25
Yemeci Salih
Kalfası Mehmed
Emir Ali kefil
K 25
Kassab Emir Ömer şeriki Ali
Kalfası diğer Ali
Komşuları kefil
Berber Hacı Osman
İbrahim ve diğer
Usta kalfalarına, ustasına
İbrahim
komşuları kefil
Sultan Bâyezid K..kciler Kapusı nezdinden
K 25
K..kciler Kapusında Helvacı
Seyyid İbrahim
İbrahim
Mustafa kefil
Tütüncü Ahmed
Çıbıkcı? Mustaf kefil
Çıbıkcı? Mustafa
Odabaşı kefil
Tütüncü Mustaf tâbi-i
Kebabcı Hacı Mustaf kefil
Mehmed ve İbrahim
K 33
Şekerci Ahmed
Kalfası Osman ve 3
Kahveci Abdullah kefil
nefer Şakirdi
C 62
Berber Cebeci Mehmed
Kalfası Mehmed
Kebabcı Hacı Mustafa kefil
K 61
Kassab İsmail tâbi-i Mustafa
Berber Mehmed kefil
K 25
Manav Mehmed şeriki Veli
Duhâni Mustafa kefil
K 25
Kebabcı Hacı Mustafa
…5 nefer
Komşuları kefil
K 20
Nakalcı? İbrahim
Kalfası Ali
Gözlemeci kefil
C 61
Kahveci Abdullah tâbi-i Molla
Gözlemeci Hacı Ali kefil
Halil
K 56
Gözlemeci Hacı Ali
3 nefer
Kahveci Abdullah
K1
Buğdaycı Mustafa
Kahveci Abdullah
Nakalcı? Abdurrahman
Kebabcı Hacı Mustaf kefil
biraderi Salih
Tütüncü dükkanı fevkınde
Kahveci Abdullah kefil
odada sâkin kassab Mehmed
ve Hacı Ali diğer Mehmed ve
İbrahim
Kassab İsmail
Komşuları kefil
Çiçekci İbrahim
Odabaşısı kefil
Buğdaycılar Kapusı hâricinde
K5
Helvacı İbrahim
Kalfa ve şakirdi 2
Komşular kefil
nefer
C 32
K…cı Antakyalı Mahmud
Kalfası İbrahim
Leblebici Mehmed
Kalfa ve şakird 2
…cı Mehmed usta kefil
nefer
Berber Ahmed
K 31
Berber Ali
Kalfası Feyzullah
Tütüncü Hüseyin kefil
Tabib Arif efendi kefil
Tabib Arif
Şekerci Hacı Mehmed
Berber Ali kefil
Kalfası Abdullah ve
Tabib Arif kefil
Mustafa
K 52
Leblebici …
K5
Caycı? Abdi usta
C 61
Bakkal Seyyid Ahmed beşe
Kalfası Musa şakirdi
Sekbanbaşı çavuşu seyyid
Mehmed
İsmail ağa kefil
Kalfası İbrahim
Çıbıkcı? Hacı Mehmed kefil
Odabaşısı kefil
biraderi Seyyid Mehmed ve
Hasan
C 61
Kahveci seyyid Hasan tabi-i
Odabaşısı kefil
Saka Hamid
Berber Osman
C 67
Kalfası seyyid Ömer
Tütüncü Hüseyin kefil
Kahveci Hasan tabi-i Monla Ali
Berber Osman kefil
Manav Hamid bayrakdar şeriki
Tütüncü Hüseyin kefil
Mehmed
K 51
K 59
Kahveci Hacı Hamid
…cı Halil kefil
Kahveci Hacı Hüseyin
..cı Halil keil
…cı Halil
Kahveci Ahmed kefil
Buçakcı Emin
Tütüncü Hüseyin kefil
…ci seyyid Hamid
Emin kefil
Çıbıkcı? Hacı Mehmed
Tütüncü Hüseyin kefil
Manav Yusuf şeriki Ömer ve
Nâlıncı Ahmed kefil
Ali
K5
Nâlıncı Ahmed
C 71
Manav Ömer şeriki Süleyman
Kalfası Mehmed
Odabaşısı kefil
Odabaşısı kefil
Mahmud ve Hüseyin
Manav seyyid Yakub şeriki
Nebi? Bayrakdar kefil
Mustafa ve Hasan ve Mehmed
C 64
Manav Mehter Halil dâmadı
seyyid Ahmed
Çırağı Musa
Tütüncü Halil bayrakdar
kefil
C 64
Tütüncü Bayrakdar Halil
Yamak Mustafa kefil
yegeni Mustafa
K 31
Kassab Ahmed tâbi-i Ahmed
Simkeşhâne karşusında
Alemdâr Halil ağa kefil
3 nefer
Kassab Deli Ahmed kefil
Kanatcı Ali
C 61
Tütüncü seyyid Ömer oğlu
Odabaşısı kefil
İsmail ve Memiş
Berber seyyid Nûman
Kalfası Hacı
Darendeli İmam seyyid
Mehmed ve cebeci
Mehmed kefil
İbrahim
Berber Yusuf şeriki Bektaş
Çıbık sarığcı Hacı Mehmed
kefil
K 56
Kahveci Ahmed tabi-i Mehmed
Sipah çarşusında Mehmed
usta kefil
Simkeş Çıkrıkcısı Halil
Komşusu Hacı Mehmed
kefil
C 61
Simkeş Çıkrıkcısı seyyid Yusuf
Çıkrıkcı Halil kefil
Çıbık sarığcı Hacı Mehmed
Çıkrıkcı seyyid Musa kefil
C 61
Kahveci Ömer tabi-i Yusuf
Odabaşısı kefil
K 51
Kebabcı Ahmed şeriki İbrahim
Şekerci Mustafa kefil
K 44
Berber İsmail
Kalfası İsmail
Şekerci Mustaf kefil
K 30
Şekerci Mustafa
Kalfası Hüseyin ve
Berber İsmail kefil
Deli Ali
C 61
Çıkrıkcı Simkeş Mehmed
Kalfası sadullah
Şekerci Mustaf kefil
Berber Mustafa
Kalfası Said
Emir Mehmed ağa kefil
Kolluk cıvarında Sığır kasabı
Ustası Hacı Ahmed kefil
Hasan tabi-i Mustafa
C 61
Manav Salih
K 51
Helvacı İsmail
Odabaşısı kefil
Kalfası Hüseyin ve
İşkembeci Mehmed kefil
Halil
C 61
İşkembeci Mehmed
Helvacı İsmail kefil
Berber Yusuf
K 60
Kalfası Mehmed
Kahveci Emin şeriki Salih tabi-i
Çörekci Ahmed kefil
Çörekci Ahmed kefil
İsmail
K 60
Şekerci Ahmed
Kalfası Mustafa ve
Şekerci Mustaf kefil
Süleyman ve şakirdi
2 nefer
C 64
Çörekci Ahmed
Kalfası Ali ve Hasan
Saatci Osman kefil
ve Osman ve Hacı
İbrahim
K6
Kahveci İbrahim
Şekerci Mustaf kefil
Saatci Osman
Çöekci Ahmed kefil
Tütüncü Hamid
Berber İbrahim kefil
Berber İbrahim
Kalfası Mustafa
Kafesci Cebeci Feyzullah
Çörekci Ahmed kefil
Berber İbrahim kefil
C 61
Doğramacı İbrahim
Kalfası İbrahim
Odabaşısı kefil
C 63
Doğramacı Hacı Ömer
Kalfası Emir Ali
Doğramacı İbrahim kefil
Berber Ahmed
Kalfası Hasan
…cı kethudası kefil
..ciler kethudası usta Ahmed
Kalfası Ali
…ci 10 dükkan10 usta 18 nefer
Kethudaları ustalara kefil,
kalfa
ustalar kalfalara ve
şakirdlere kefildir
K 31
İbrikci seyyid Mehmed şeriki
Kalfası Mehmed
..ci kethudası kefil
Ömer
K5
İbrikci Derviş Mustafa
Kalfası Abdullah
İbrikci Mehmed kefil
K 61
Hasan paşa hanı kurbünde
Kalfa ve şakirdi 4
..Hasan ağa kefil
Kalaycı İsmail usta
nefer
Berber Halil
Kalfası Ömer ve
K 44
Kalaycı İsmail kefil
Hasan
K 42
Şerbetci Mehmed Emin
Kalfası Emir İsmail
Çörekci Ahmed kefil
C 61
Simidci Nezir
Eşici Mustafa ve Ali
Tütüncü Hasan kefil
Kahveci Hasan
Tütüncü Hasan kefil
Hasan paşa hanı ardında Battal
Birbirlerine kefildirler
Etmekci Fırunında sâki 61
nefer
K 16
Kassab Emin tabi-i Ömer ve
…İbrahim ağa kefil
Mehmed
Yarıcı seyyid Mehmed efendi
Berber seyyid Mehmed
kefil
Bezirci Hacı Bostani Hüseyin
Bıçakcı Hüseyin
K 61
Şekerci Halil kefil
Kalfası İsmail
Salih usta kefil
Kahveci seyyid Mehmed
Odabaşısı kefil
Kahveci Halil
Şekerci Halil kefil
s.7
K 41
Kahveci Salih usta tabi-i
Birbirlerine kefildir
Mustafa
Berber seyyid Mehmed
K 55
C 55
Leblebici Süleyman
Kalfası İbrahim
Baş ağa kefil
Berber Osman
Halil kefil
Nâlıncı Mustafa
Şekerci kefil
Kalemtıraşcı? Seyyid Mustafa
Nâlıncı kefil
Manav Mehmed
Berber Yakub kefil
Şekerci Halil
C6
Hacı Osman kefil
Kalfası Ömer ve
Şekeci Hasan ve Osman
Mehmed
kefil
Süpürgeci Mehmed
Yağcı Monla Ömer kefil
Yağcı Monla Ömer
Süpürgeci kefil
Simitci Salih beşe
Eşicisi Said
Berber Hacı Mehmed kefil
Berber Hacı Mehmed
Simitci kefil
Atarcı seyyid Hacı Osman ve
Şekerci Halil kefil
diğer seyyid Osman
K 65
Tütüncü Mustafa
Turşucu İbrahim kefil
Berber seyyid İbrahim
Şekerci kefil
Nâlıncı Monla Salih
Kalfası Mehmed
Seyyid Mustafa kefil
Koska’da? Nerbâni cami kurbünde Papazoğlu Medresesi cıvarında Mimar
..mahallesi
C 64
Manav seyyid Memişve
Mehmed ..efendi kefil
biraderi Tulumbacı seyyid
Mustafa
Tütüncü Mehmed
Kapu kethudası kefil
Kahveci Halil
Mehed efendi kefil
Berberler kethudası İdris ağa
Komşuları kefil
K 38
Nâlıncı Halil
İmam-ı mahalle kefil
C 61
Kassab Halil şeriki Feyzullah
Mehmed..efenedi kefil
C 77
Trablusi …ci Hacı Mehmed
K 15
K 44
Kalfası ve şakirdi 3
İmam-ı mahalle Hafız
nefer
Mehmed efendi kefil
Yazıcı Mehmed efendi
Derviş paşalı Ali kefil
Yazıcı Hasan
İmam-ı mahalle kefil
Berber seyyid Ahmed çelebi
…efendi kefil
Nâlıncı Hasan
Kalfası Ömer
Osman odabaşı kefil
Berber İsmail
Nâlıncı Hasan kefil
Kahveci Osman
Odabaşı Hasan kefil
Kahveci seyyid Ahmed çelebi,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
Bahurcu Monla Ahmed
İmam-ı mahalle kefil
Berber seyyid Mustafa
Nâlıncı kefil
Ütücü dükkanı fevkınde oda 3
Kapu kethdası seyyid
nefer Terzi Mehmed ve
Memiş kefil
Mustafa ve ..
Mısbahcı seyyid Mehmed
Kapu kethudası kefil
Berber Hacı Mehmed şeriki
İmam-ı mahalle kefil
Hüseyin
Saatcı Mehmed tabi-i diğer
Mehmed, dükkanında yatar
Koskada Kızıltaş mahallesi
İmam-ı mahalle kefil
K6
Etmekci fırunı ustası Ali
Eşici ve tablakarı 6
Usta kefl, ustasına odabaşı
nefer
Osman kefil
Cebeci Bahurcu Osman
Berber Ali kefil
odabaşı
C6
Leblebici Mehmed
Osman odabaşı kefil
K 60
Kahveci seyyid Abdurrahman
Berber Bekir kefil
Berber Bekir
Kalfası Hüseyin
İmam-ı mahalle kefil
K5
Yemenici Mehmed
İmam-ı mahalle kefil
C 21
Kafesci Mehmed
Kalfası İbrahim
İmam-ı mahalle kefil
K 47
Sabuncu seyyid Mehmed
Kukacısı Mustafa
Berber Ali kefil
Berber Ali
Osman odabaşı kefil
Araboğlu Muhallebici Ahmed
Kalfası Abdullah
İmam-ı mahalle kefil
K 41
Kalaycı Hacı Ali
Kalfası Ömer 3 nefer
İmam-ı mahalle kefil
C 61
Manav Hüseyin şeriki Memiş
Küfecisi Mehmed
Kalaycı Hacı Ali kefil
K 43
Kahveci Mehmed
Manav Hüseyin kefil
Kahveci İsmail
Duhâni Mustafa ağa kefil
Kahveci cebeci Hüseyin
Kahveci İsmail kefil
K1
Atar Salih odabaşı
İmam-ı mahalle kefil
K 32
Duhâni Mustafa
Kahveci Hüseyin kefil
K 51
Kahveci Ali
Kalfası Alişakirdi 2
Kahveci Hüseyin kefil
nefer
K 53
Camcı seyyid Emin
Leblebici Ali usta kefil
K 19
…cı seyyid İsmail
Berber Mustafa kefil
Kahveci Hüseyin
Duhâni Mustaf kefil
Berber seyyid Ahmed
Berber Mustafa kefil
Leblebci Halil
Tütüncü Hüseyin kefil
Tütüncü seyyid Hamid
Komşuları kefil
Kahveci Kalyoncu Mehmed
Komşuları kefil
Berber Mustaf çelebi
İmam-ı mahalle kefil
C 28
Şekerci Mehmed
Kalfası ve şakirdi 4
nefer
İmam-ı mahalle kefil
K 27
Gözlemeci Ahmed
Kalfası ve şakirdi 3
Şekerci Mehmed Alemdar
nefer
kefil
Meskci Hacı Mehmed odabaşı
İmam-ı mahalle kefil
oğlu Hafız Mehmed
Yazıcı Mehmed Emin efedi
İmam-ı mahalle kefil
Yazıcı seyyid Ahmed efendi
İmam-ı mahalle kefil
Yazıcı Mehmed Said
Seyyid Ahmed efendi kefil
C 61
Manav Hüseyin
Arif beşe kefil
K 31
Kahveci Mehmed
İmam-ı mahalle kefil
Yazıcı seyyid Mehmed efendi
Monla Mehmed kefil
C 61
Manav Ali şeriki İsmail
K 33
Nâlıncı Mustafa
İmam-ı mahalle kefil
Leblebici seyyid Mehmed
Nalıncı kefil
Bahurcu Mehmed efendi
İmam-ı mahalle kefil
Bahurcu Müezzin Monla Ali
Mehmed efendi kefil
Terzi Memiş ağa
Komşuları kefil
..cı Monla Ahmed
Müezzin Ali kefil
Yazıcı seyyid Mehmed efendi
Terzi Memiş kefil
Bahurcu Hasan ağa
Komşuları kefil
Kahveci Musa
Terzi Memiş kefil
Terzi Hacı Mehmed
Komşuları kefil
K 21
C 61
K5
Çörekci seyyid Mustafa
Küfecisi Mehmed
Arif ağa kefil
Kalfası ve şakirdi 5
nefer
Kahveci cebeci İsmail
K 32
Çörekci kefil
Manav İbrahim karındaşları 3
nefer
Berber Hacı Mustafa damâdı
Kalfası Süleyman
Komşuları kefil
seyyid Mustafa
Tulumbacı Kutucu İbrahim
Komşuları kefil
Tütüncü Mehmed
Said efendi kefil
Berber İsmail
Seyyid Hamid ağa kefil
C 25
Kahveci Osman ağa
Seyyd Ahmed efendi kefil
Bıçakcı Ali
Tulumbaı kefil
Çilingir cebeci Süleyman
Said efendi kefil
Kahveci seyyid Hamid
Said efendi kefil
Kahveci Tulumbacı Hacıoğlu
Kutucu İbrahim kefil
İsmail
K1
Sucukcu Abdurrahman
K 32
Kebabcı İbrahim
Berber Ahmed
K 12
C 71
Kalfası Osman
Fenarci Hüseyin kefil
Komşuları kefil
Kalfası Mustafa
Mustafa çavuş kefil
Yemenici seyyid İbrahim
Komşuları kefil
Attar seyyid Hacı Mustafa
Komşuları kefil
Yazıcı Mehmed efendi
Komşuları kefil
Çıkrıkçı Osman
Tütüncü Halil kefil
Attar Mehmed ağa
Komşuları kefil
Yemenici Ahmed
Komşuları kefil
..cı Ahmed odabaşı
Hüseyin ağa kefil
Çıkrıkcı mehmed Emin
Fenarci Hüseyin kefil
…ciler Camii nezdinden
K 68
K 28
Kahveci Abdi
Komşuları kefil
Fenarci Hüseyin
Said efendi kefil
…ci Memiş
Kalfası İsmail
P..ci Süleyman
K3
Komşuları kefil
P…ci Hasan kefil
p..ci Hasan
Kalfası İsmail
Süleyman ağa kefil
Kalaycı cebeci Mustafa
Kalfası şakirdi 2
Komşuları kefil
nefer
Sabuncu Hacı Hasan
Komşuları kefil
Yazıcı Şerif Molla Osman
Fenarcş Hüseyin kefil
Berber seyyid Hafız Monla
Osman efendi kefil
Mehmed
K 25
Çıkrıkçı Sadık odabaşı
Komşuları kefil
K 23
Çıkrıkçı Arif
Şekerci Memiş kefil
C 96
Doğramacı Mehmed usta
…cı Memiş kefil
Kahveci Borucu Veli
Komşuları kefil
Berber Mehmed
Seyyid Halil kefil
Çıkrıkçı Mehmed refiki İsmail
..ci seyyid Halil
C5
…ci Mustafa
Komşuları kefil
C 91
Kahveci tulumbacı Memiş
Yamak Mustafa kefil
K 31
Kassab Mehmed şeriki Ali
Berber Monla Mehmed
K 32
Çörekci seyyid Hasan
C4
Kalfası ve şakirdi 3
Tulumbacı Memiş kefil
nefer
C 39
Manav seyyid Ali
Küfecisi 2 nefer
Çörekci seyyid Hüseyin
kefil
C 67
Tütüncü Mehmed
Çörekci kefil
Kahveci seyyid Süleyman
Manav Ali kefil
Manav Hacı Ali
Komşuları kefil
K 100
Hallac Süleyman
C 63
Kafesci Veli
C 39
Leblebici Mehmed
Kalfası Mustafa
Sucukcu Hacı İbrahim kefil
Sucukçu kefil
2 nefer
Berber Emir Ali
Komşuları kefil
Berber Mehmed
Komşuları kefil
Helvacı cebeci Mehmed
Kalfası
Komşuları kefil
abdurrahman
5 19
Takyeci Monla Mehmed
Komşuları kefil
Berber Salih ağa
Komşuları kefil
Bozacı Said
Manav Mustafa kefil
Attar Hafız
Komşuları kefil
Bozacı Ahmed ve Numan
Komşuları kefil
Kutucu Ömer
Komşuları kefil
Bozacı Hasan
Komşuları kefil
Attar şerif ağa
Komşuları kefil
Kahveci Ahmed ağa
Hacı Şerif ağa kefil
Attar Emin
Ahmed ağa kefil
K 25
Kahveci brahim nâibi Hasan
Manav Hacı Ali kefil
C 62
Tütüncü Mehmed Emin
Komşuları kefil
K1
Manav Mustafa şeriki Ali
Komşuları kefil
K 52
Nâlıncı Mehmed
Komşuları kefil
K 25
Çıkrıkçı Mehmed
Kahveci seyyid Hüseyin
kefil
C 61
Kahveci seyyid Hasan
Çıkrıkçı kefil
Aksaray’da Camcılar Câmii
Attar seyyid Ali
Komşuları kefil
Berber seyyid Ali
Komşuları kefil
Berber seyyid Hasan
Komşuları kefil
Berber Süleyman
Komşuları kefil
Yazıcı Mehmed efendi
Mahalle imamı seyyid
Mustafa kefil
Şekerci Haıc Mehmed
Kalfası ve şakirdi 3
İmam-ı mahalle kefil
nefer
Çı..cı Mehmed
Kalfası Hüseyin
Kahveci Ali
Buğdaycı Hacı Hamid
İmam-ı mahalle kefil
İmam-ı mahalle kefil
Kalfası İbrahim
Komşuları kefil
Nâlıncı seyyid Mehmed
İmam-ı mahalle kefil
K5
..cı Mehmed Emin
Mahalle imamı kefil
K 64
Kadaifçi Antakyalı Hacı Yusuf
İmam-ı mahalle kefil
şeriki Hacı Mustafa
C 31
Giridi Kahveci Ali
Hüseyin ağa keil
Manav seyyid Halil karındaşı
Hüseyin ağa kefil
Yakub
C6
Kahveci Hasan usta nâibi
Mehmed
K 29
Manav Yusuf şeriki Emir
Küfecisi Hasan
Manav Halil kefil
Mehmed
Tütüncü Mustafa şeriki Hacı
İmam-ı mahalle kefil
Ahmed
C6
Manav Halil şeriki Mustafa ve
İbrahim
K5
Çörekci Hüseyin
Kalfası ve şakirdi 4
Manav Mehmed kefil
nefer
K 21
Manav Mehmed şeriki Osman
Mahalle imamı kefil
Manav Halil
K5
K5
Kahveci Hasan
Mahalle imamı kefil
Kahveci Ahmed tâbi-i Mehmed
Şerbetci Ahmed ağa kefil
Çiçekçi Hasan şeriki cebeci
Komşuları kefil
Bekir
K 59
Helvacı Memiş usta
Kalfası ve şakirdi 2
Şerbetci Ahmed kefil
nefer
C 61
Manav Hasan ve Mehmed
Manav Yusuf kefil
C6
Kassab Mehmed
2 nefer
Kassab Halil kefil
K3
Kassab Halil
Kalfa ve şakirdi 3
İmam-ı mahalle kefil
nefer
Kahveci İsmail
Komşuları kefil
Eskici …
Komşuları kefil
Berber Emin
Komşuları kefil
K3
Berber Mehmed
Mahalle imamı kefil
K 31
Etmekci Hüseyin
K 35
Tarakcı Ahmed
Komşuları kefil
Camcı Mustafa şeriki Mehmed
Komşuları kefil
Şerbetci Ahmed
Kalfası ve şakirdi 2
Mahalle imamı kefil
nefer
Berber seyyid Ahmed
İmam-ı mahalle kefil
Berber Ömer
İmam-ı mahalle kefil
Berber Mehmed
İmam-ı mahalle kefil
Oturakçı Hacı Salih
Komşuları kefil
Berber Hacı Sadık
Kalfası Salih
Komşuları kefil
K 77
Kahveci Ahmed
Komşuları kefil
Oturakçı Mustafa odabaşı
Komşuları kefil
Oturakçı Halil
Birbirlerine kefil
Aksaray çççkurbünde Kara
4 nefer Lağımcıyan
Cami imamı kefil
Mehmed camii tahtında 1 oda
…cı Mehmed
Komşuları kefil
Berber Mehmed
Komşuları kefil
Yazıcı Monla Mehmed
…i kefil
K 38
Kafeci Mehmed
Komşuları kefil
C 12
Tütüncü Hüseyin
Komşuları kefil
Kahveci Mustafa çavuş tabi-i
Komşuları kefil
Mehmed odabaşı
Kahveci Hasan
K 61
K 20
Turşucu İsmail
Sarrac başı kefil
Kalfası İbrahim
Komşuları kefil
Kemal beşezâde Kemal efendi
Komşuları kefil
Berber Mehmed
Saarc başı kefil
Kalaycı Mehmed usta
Kalfa ve şakirdi 2
nefer
Berber Derviş
Kalaycı kefil
Çamaşurcu Ali
Komşuları kefil
Berber Mehmed
Komşuları kefil
Attar Hüseyin
Komşuları kefil
K 33
Çamaşurcu Hasan
Komşuları kefil
K1
Kahveci Mehmed
Hancı seyyid Mehmed kefil
Kahveci seyyid
..ci sipahi kefil
K 27
Hüsrev Paşa Câmii
K1
K 25
Attar Monla Mustafa
Komşuları kefil
Yemenici Ahmed beşe
Komşuları kefil
…Ahmed
Yiğitbaşı kefil
Kürekci seyyid Hasan
Kalfası ve şakirdi 4
nefer
Hafız Hüseyin efendi kefil
…..Veli
7 nefer
Yiğitbaşları kefil
Yiğitbaşı Salih usta
2 nefer
Kethudaları kefil
Kahveci Hacı Halil
Kalfası ve lşakirdi 2
…yiğitbaşı kefil
nefer
K 25
Kahveci Ali tabi-i Hasan
Reşid beşe kefil
…Sofu oğlu Hüseyin
Komşuları kefil
Yazıcı Ali efendi
Komşuları kefil
Kahveci seyyid Mehed
Odabaşı kefil
Berber seyyid Mehmed
İmam-ı mahalle kefil
Cebeci Manav Mehmed
2 nefer küfecisi
K…ş Ahmed
Komşuları kefil
Yiğitbaşı kefil
K..ş Nalband İbrahim
1 nefer
Yiğitbaşı kefil
Nalband İbrahim
Kalfası Yusuf ve
Yiğitbaşı kefil
Hüseyin
K 15
Kahveci Ahmed ağa
C 36
Berber seyyid Mustafa
Komşuları kefil
Kalfası Ali
Komşuları kefil
s.12
C 71
Simitci Fettah
Eşici ma’ tablakâr 8
Reşid ağa kefil
nefer
K8
K 11
Tütüncü Selim
Komşuları kefil
Kafesci Ali
Şakirdi İbrahim
Komşuları kefil
Etmekci İsmail ma2 degirman
Eşici 10 nefer
Ustalar neferlerine,
ustalarına Komşuları kefil
Attar Hacı Süleyman
Dükkanı fevkınde Mustafa
kefil
K3
Kahveci İsmail odabaşı
Komşuları kefil
Yusuf paşa çeşmesinde Hacı
Komşuları kefil
Hacı çelebide taş odasında
kâin Bargirci Hacı Ömer ve
Mehmed
Şekerci Hasan ağa
Komşuları kefil
Berber seyyid Mustafa şeriki
Mustafa ağa kefil
Mehmed
K 48
C 28
Terzi Osman
İmam-ı mahalle kefil
Nâlband Ahmed
Monla Reşid kefil
…cı Reşid
Kalfası Mustafa
Yiğitbaşı kefil
… Monla İbrahim
Kalfası Ali
Yiğitbaşı kefil
Doğramacı Mustafa
Komşuları kefil
Yusuf Paşa Çeşmesinde Taş….(silik okuyamadım)
Attar İbrahim
Kalaycı Hüseyin
Komşuları kefil
Kalfası ve şakirdi 3
Komşuları kefil
nefer
K 20
C 71
K 68
Buğdaycı Sipahi Mehmed
Komşuları kefil
Hallac Ahmed
Komşuları kefil
Attar Hafız Mehmed Emin
Komşuları kefil
Kahveci …Hacı Mehmed
Komşuları kefil
Camcı Halil
Komşuları kefil
Berber Karagöz Mehmed ağa
Komşuları kefil
Attar İmam Mustafa efendi
Komşuları kefil
Berber Hüseyin çelebi
Komşuları kefil
Berber Feyzullah
Komşuları kefil
Kassab Osman
Komşuları kefil
Kuruyemişci İsmail
Komşuları kefil
Tütüncü Hafız Mehmed
Komşuları kefil
Kahveci Kasım ağa
Berber Hüseyin kefil
Kassab Mehmed ve Ahmed
Komşuları kefil
Kahveci MEHMED
SEYYİD Halil kefil
Berber Mustafa
Komşuları kefil
Attar seyyid Halil ağa
Komşuları kefil
Cerrah Hüseyin ağa
Seyyid Halil ağa kefil
Muhallebici Musa
Komşuları kefil
Leblebici Ahmed
Kalfası ve şakirdi 2
Komşuları kefil
nefer
Altuncu Hafız Monla Ali
Kalfası ve şakirdi 3
Komşuları kefil
nefer
Tütüncü seyyid Mustafa
Komşuları kefil
Yazıcı Derviş Abdullah
Mahalle imamı kefil
Berber seyyid Abdullah ağa
İmam-ı mahalle kefil
Attar seyyid Hasan ağa
İmam-ı mahalle kefil
Tütüncü Hüseyin
Komşuları kefil
K 58
Manav Mehmed
Mahalle imamı kefil
K 42
Kahveci Tulumbacı seyyid
İsmail
Turşucu Mehmed
Komşuları kefil
Lüleci Emin
Komşuları kefil
Bargirci Emir Mehmed
Komşuları kefil
Attar seyyid Şükrüllah
Komşuları kefil
Kalaycı Abdulbaki
Kalfası ve şakirdi 2
Komşuları kefil
nefer
Oyuncakçı Mustafa
Komşuları kefil
Kahveci Müezzin oğlu
Komşuları kefil
Eskici Mehmed
İmam-ı mahalle kefil
Berber seyyid Osman
…Mehmed kefil
Dikici Hüseyin
Kalfası veşakirdi 3
…ci kefil
nefer
K…cı Köşkü kurbünde Molla Şeref Camii nezdinden
K 25
Cerrah Hacı Halil efendi
İmam-ı mahalle kefil
Kahveci Müezzin Osman
Mahalle imamı kefil
Kalaycı Feyzullah
Kalfası ve şakirdi 2
Komşuları kefil
nefer
K 36
Manav Ali şeriki Ali
C 31
Çörekci Veli
Hacı Halil ağa kefil
Kalfası ve şakirdi 5
nefer
Komşuları kefil
K 41
Tütüncü Halil tabi-i Mustafa
İmam-ı mahalle kefil
Berber Mustafa
Komşuları kefil
C7
Berber Osman
C 71
Çamaşırcı Ali
C 101
Bıçakçı Abdullah
K 61
Doğramacı İsmail odabaşı
Komşuları kefil
Terzi Osman
Halil ağa kefil
Berber İsmail
Komşuları kefil
K 58
Kalfası Mehmed
Halil ağa kefil
Komşuları kefil
Kalfası 3 nefer
Komşuları kefil
Helvacı vebeci Memiş
Kalfası 1 nefer
Komşuları kefil
Mehter çeşmesinde sakin
1 nefer
Bekci İsmail hamallara kefil
kapucı başının virânesi
mahalle imamı Bekci
mahzeninde Bekci? İsmail ve
İsmaile kefil
hamalât?
Lütfü Paşada
K 33
Camcı Hacı Hamid
K 25
Kahveci tulumbacı Deli Ahmed
K5
Çörekci Mahmud
Kalfası Hasan
Mahalle imamı kefil
Komşuları kefil
Kalfası ve şakirdi ve
Mahalle imamı kefil
tablakarı 3 nefer
C 32
Kahveci seyyid Mustafa
Komşuları kefil
C5
Dikici Ahmed şeriki Emin
Mahalle imamı kefil
K 21
Aşuracı? Mustafa
Komşuları kefil
C 71
Kalaycı Mehmed
C6
Kalfası Mehmed
İmam-ı mahalle kefil
Berber Abdi efendi
İmam-ı mahalle kefil
Berber seyyid İbrahim
Komşuları kefil
Attar Ali
Mahalle imamı kefil
Kahveci Emin
Mahalle imamı kefil
Berber Hüseyin beşe
İmam-ı mahalle kefil
Nakkaş Paşada
K 33
Kahveci Hacı Mehmed
Komşuları kefil
K 10
Berber seyyid Emin
Hacı Mehmed kefil
C 67
Doğramacı Emin beşe
Komşuları kefil
K 17
Kahveci İbrahim
Hacı Mehmed kefil
Topkapuda Ahmed Paşa Camii Canibinde Bâyezid Camii nezdinden
Nâlband Emin
Bostâni Mustaf kefil
Berber Ethem
Komşuları kefil
Kahveci Hasan
Hacı Mehmed kefil
Kahveci Bostâni Mustafa
Bostâni İbrahim kefil
C 61
Berber Osman
İmam-ı mahalle kefil
K2
Manav İbrahim
Komşuları kefil
C 10
Kahveci Veli odabaşı
Komşuları kefil
Etmekci Baron zımmi
Tablakârı ehl-i
Komşuları kefil
islamdan 2 nefer
Kahveci Süleyman bayrakdar
Çörekci Mehmed
K 31
Kahveci Emir Mehmed
K 34
Nâlband İbrahim
Komşuları kefil
2 nefer
Komşuları kefil
Komşuları kefil
Kalfası Mehmed
Komşuları kefil
Tütüncü Yahya
Çorbacı Ali ağa kefil
C 53
Berber Hüseyin
Komşuları kefil
C 84
Kalaycı Osman odabaşı
Çizmeci Ali kefil
Simtçi fırunında ehl-i islamdan
Komşuları kefil
4 nefer
C 31
Yemenici Mustafa
Komşuları kefil
K 71
Berber Emir Mehmed
İmam-ı mahalle kefil
K5
Kahveci Mehmed
Mahalle imamı kefil
Berber Kantarcı Emir Mehmed
Kalfası Ali
Kahveci Kantarcı Monla
İmam-ı mahalle kefil
İmam-ı mahalle kefil
Ahmed
Kassab Kara Mehmed Yazıcı
Komşuları kefil
Emir İsmail
K 25
Helvacı Hüseyin
Kalfası ve şakirdi 2
İmam-ı mahalle kefil
nefer
C 19
İskemleci seyyid Mehmed
İmam-ı mahalle kefil
K 45
Kahveci seyyid Ali
Komşuları kefil
K 10
Berber Mustafa
İmam-ı mahalle kefil
Kahveci Emir Mehmed
Komşuları kefil
Kahveci seyyid Süleyman
İmam-ı mahalle kefil
Kahveci Emir Ali
Mahalle imamı kefil
Yazıcı seyyid Monla İbrahim
Komşuları kefil
Berber seyyid Osman
İmam-ı mahalle kefil
Berber Mustafa
Komşuları kefil
Attar Mustafa
Mahalle imamı kefil
K9
C 25
Kürekci Câmiinde
Kahveci cebeci İsmail
İmam-ı mahalle
Kahveci Müezzin Monla
Komşuları kefil
Mehmed
Kahveci Müezzin Monla
İmam-ı mahalle kefil
Osman
Bozacı cebeci oğlu Mehmed
Komşuları kefil
Attar Abdi
Komşuları kefil
Kemhâcı Said ağa
Mahale imamı kefil
Kahveci Emin
Komşuları kefil
Dikici Emir Ali
Komşuları kefil
Kassab oğlu Berber Mehmed
Komşuları kefil
Şehr Emini
K3
Dikici Mustafa
Mahalle imamı kefil
Dikici Emir Hüseyin
Mahalle imamı kefil
Kalaycı Süleyman
Kalfası ve şakirdi
Mahalle imamı kefil
Kahveci tütüncü Feyzullah
İmam-ı mahalle kefil
Attar Hacı Hasan
İmam-ı mahalle kefil
Yazıcı Hamid
İmam-ı mahalle kefil
C 59
Kahveci Mustafa
Mahalle imamı kefil
K 53
Manav İsmail
İmam-ı mahalle kefil
Kahveci Durmuş İbrahim
İmam-ı mahalle kefil
Kahveci seyyid Ömer tabi-i
İmam-ı mahalle kefil
Ahmed
Manav Ahmed
Mahalle imamı kefil
Çıkrıkçı cebeci Mustafa
Mahalle imamı kefil
Bozacı Süleyman
Mahalle imamı kefil
Dikici seyyid Mehmed
Mahalle imamı kefil
Bozacı Yakub beşe
Mahalle imamı kefil
Turşucu Gülle İbrahim
Mahalle imamı kefil
Sığır Kassabı Hüseyin şeriki
İmam kefil
Mehmed
K 26
Manav Kalyoncu
Mahalle imamı kefil
Manav Mustafa şeriki
İmam kefil
Süleyman
Berber Halim ağa
İmam kefil
Kassab Monla Mehmed şeriki
İmam kefil
Halil
K 45
Helvacı Ahmed
K 54
Kahveci Tulumbacı Süleyman
Berber seyyid Mustafa
Kalfası Emin
Mahalle imamı kefil
İmam-ı mahalle kefil
Kalfası seyyid Halil k
İmam-ı mahalle kefil
10
K 36
Berber seyyid İsmail
İmam-ı mahalle kefil
Attar Ahmed ağa
İmam-ı mahalle kefil
Dikici seyyid Mustafa odabaşı
Komşuları kefil
refiki Tulumbacı İbrahim
C 100
Hallac Yusuf
İmam-ı mahalle kefil
K 22
Kahveci Attar
Komşuları kefil
C 95
Kahveci Mustafa
İmam-ı mahalle kefil
K 54
Dikici Mehmed
İmam-ı mahalle kefil
Kalaycı Bostâni seyyid
Şakirdi Hasan
Komşuları kefil
Mehmed
K5
K..cı Ali
İmam-ı mahalle kefil
Attar Osman
Komşuları kefil
Tütüncü Monla Ali
İmam-ı mahalle kefil
Kassab Emir Ali şeriki İbrahim
İmam-ı mahalle kefil
Dikici Hacı Ali
İmam-ı mahalle kefil
K 15
Doğramacı Ahme
İmam-ı mahalle kefil
K 24
Berber Feyzullah
Komşuları kefil
K 31
Şehr Emini Kurbünde Has Fırun Karşusında
Kahveci Abdi sipahi
Komşuları kefil
Berber Sadık sipahi
Komşuları kefil
Kahveci Hasan tabi-i Veli
Komşuları kefil
Odabaşı Çarşusı
Kahveci Osman usta
K1
K 13
K 60
K 25
Takyeci
İmam-ı mahalle kefil
Mustafa
İmam-ı mahalle kefil
Terzi EmirHüseyin
Komşuları kefil
Tütüncü Ali
Komşuları kefil
Manav Emir Mustafa
Komşuları kefil
Berber Hüseyin ağa
Komşuları kefil
Manav seyyid Hacı Mehmed
Komşuları kefil
Sucukcu
İmam kefil
Berber Ahmed ve Hasan
Komşuları kefil
Kahveci Mustaf
Komşuları kefil
Çörekci seyyid Ahmed
Kalfası ev şakirdi 5
nefer
Berber Mustafa
İmam-ı mahalle kefil
Hallac İbrahim
Komşuları kefil
Kahveci Musa
Hoca-yı mekteb kefil
Kahveci Saka Halil
Komşuları kefil
Sandalcı Monla Kadri
Komşuları kefil
K 47
Kemhâcı odabaşı Ahmed
Komşuları kefil
C 25
Kalaycı Mehmed
Komşuları kefil
K 24
Kahveci İbrahim
Komşuları kefil
C 100
K 49
Terzi Emir Ali
İmam-ı mahalle kefil
Yazıcı Hafız Emin efendi
İmam-ı mahalle kefil
K 15
Kahveci İbrahim odabaşı
İmam-ı mahalle kefil
K 61
Manav Mustafa
Komşuları kefil
K 13
Manav Sadık
Komşuları kefil
C 27
Berber Bekir
Komşuları kefil
K5
Turşucu Ali karındaşı Ali
Kahveci Ahmed
İmam-ı mahalle kefil
Mâcuncu
Doğramacı Mustafa
İmam-ı mahalle kefil
Camcı Mustafabeşe
Komşuları kefil
Tütüncü İbrahim
Komşuları kefil
Kahveci İbrahim
İmam efendi kefil
Yemenic Mehter Halil
Kalfası Mehter
Komşuları kefil
Mustafa
K 15
Kebabcı İslam
İmam-ı mahalle kefil
K 44
Helvacı Mustafa
Komşuları kefil
K5
Çörekci seyyid Ali
Kalfası ve şakirdi 3
İmam-ı mahalle kefil
nefer
C 60
K5
Attar Osman çeleb
Komşuları kefil
Sabuncu Mustafa beşe
İmam-ı mahalle kefil
Berber seyyid Ahmed
İmam-ı mahalle kefil
Berber Monla Ahmed
İmam-ı mahalle kefil
Kahveci seyyid Ali
Kalfası ve şakirdi 3
İmam-ı mahalle kefil
nefer
C 31
Kahveci Hamid
Komşuları kefil
K1
Kalaycı Hasan
İmam-ı mahalle kefil
K5
Turşucu Mehmed
İmam-ı mahalle kefil
Kahveci HASAN
Komşuları kefil
Su Su…cı Arif şerki Hasan
Komşuları kefil
Kollukcu İsmail
İmam-ı mahalle kefil
C 61
Berber seyyid İbrahim sipahi
Komşuları kefil
Attar seyyid Ahmed
İmam-ı mahalle kefil
Mevlevihâne Yeni Kapusı dâhilinde Evliya Mahallesi
K5
Etmekci fırunında destegâhi
Komşuları kefil
Mustafa tablakâr Reşid ve
Süleyman
Helvacı Mehmed
Kalfası ve şakirdi 2
Komşuları kefil
nefer
K 45
Kalaycı Mustafa, dükkanında
Komşuları kefil
yatar
K1
Nâlband İbrahim
Şakirdi Mehmed
Komşuları kefil
s.16
K 45
Turşucu seyyid Ahmed,
Mahalle imamı kefil
dükkanında yatar
K 54
Lüleci Hasan
Kalfası Mehmed,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
K5
Tütüncü Mustafa şeriki
Komşuları kefil
Mustafa, dükkanında yatar
K 12
Kalaycı Mehmed
Kalfası Abdullah k
Hasan odabaşı kefil
45
Bâlada Simitci fırunı Hamid
Eşicisi 5 nefer
Seyyid Ahmed kefil
Silivri kapusı kurbünde
Kalfası ve şakirdi 5
İmam-ı mahalle kefil
Karabaş mahallesinde Sandalcı
nefer
usta
Şeyh Salih
Silivri Kapusında İbrahim Paşa Caminde
C 62
Nâlband Hasan
Kalfası Mehmed,
İmam-ı mahalle kefil
dükkanında yatar
C 62
Kahveci Müezzin Mehmed
tabi-i Mustafa, dükkanında
yatar
İmam-ı mahalle kefil
Helvacı Hasan, dükkanında
Komşuları kefil
yatar
Nâlband Mehmed usta,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
Çörekci Mehmed sipahi
Kalfası ev şakirdi 5
İmam-ı mahalle kefil
nefer
Kahveci Mehmed, dükkanında
Komşuları kefil
yatar
Altı Mermer’de Kâtib Muslihiddin Mahallesi Ali Paşa Camii
Manav Aşuracı seyyid Monla
Komşuları kefil
Mehmed tabi-i Osman
C 25
Turşucu Mustafa odabaşı tabi-i
Komşuları kefil
İsmail, dükkanında yatar
K 45
Şekerci Mehmed usta
3 neferi
İsmail ağa kefil
K 31
Kassab Hasan
Kalfası ve şakirdi 2
Komşuları kefil
nefer
K 47
Kahveci Mustafa tabi-i
Komşuları kefil
Süleyman, dükkanında yatar
Sıpır Kassabı Emin,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
C 64
Manav Ömer, dükkanında
Küfecisi 1 nefer
Komşuları kefil
Kalfası ve şakirdi 3
Komşuları kefil
yatar
Simitci Hasan
nefer
K5
Helvacı Ömer
Kalfası ve şakirdi 2
Komşuları kefil
nefer
Davud Paşa
Kadayıfçı Antakyalı Hacı Ali
Komşuları kefil
karındaşı Hasan
K 31
Kassab Ahmed
K1
Kahveci Hüseyin, dükkanında
Çırağı Mehmed
Komşuları kefil
Komşuları kefil
yatar
K 27
Çörekci Hacı Abdullah
Kalfası ve şakirdi 8
Komşuları kefil
nefer
K5
Turşucu Hacı Hamid
C 61
Manav Hamid şeriki Hamid,
Şakirdi Ahmed
Komşuları kefil
Komşuları kefil
dükkanında yatar
C 61
Kassab Hasan şeriki İbrahim k
Komşuları kefil
31
s.17
Haseki’de
Leblebici cebeci seyyid Veli
Kalfası ve şakirdi 3
Komşuları kefil
nefer
K 11
Turşucu Tulumbacı Osman
Şakirdi 2 nefer
Komşuları kefil
K 45
Kalaycı seyyid Ahmed
Kalfası ve şakirdi 2
Komşuları kefil
nefer
C 39
Doğramacı Hasan şeriki
Komşuları kefil
Mehmed, dükkanında yatar
K 30
bayramPaşada Kalaycı Hüseyin
Kalfası Ali
Kalaycı seyyid Ahmed kefil
Cerrah Mehmed Paşa Camii nezdinden
Haffaf 4 nefer
K 27
K2
Kethudaları kefil
Hamam kurbünde çörekci
Kalfası ve şakirdi 5
Mustafa
nefer
Komşuları kefil
Kahveci İbrahim tabi-i Ömer
Çörekci kefil
Manav Ali, dükkanında yatar
Komşuları kefil
Kahveci Mehmed, dükkanında
Komşuları kefil
yatar
Lüleci Monla Hamid,
Kahveci kefil
dükkanında yatar
Dikici Salih, dükkanında yatar
K 43
Berber Mehmed
Haffaf kethudası kefil
Kalfası Halil,
dükkanında yatar
Komşuları kefil
K6
Bıçakcı Ömer
Kalfası ve şakirdi 3
Komşuları kefil
nefer, dükkanında
yatar
Doğramacı seyyid Ali,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
K 39
Kahveci Ahmed tabi-i
Komşuları kefil
tulumbacı Ali
K 51
Etmekci Safer usta
Eşicisi 6 nefer
Dikici Abdi usta, dükkanında
Komşuları kefil
yatar
K 19
Kalaycı Mehmed odabaşı
Neferi dükkanında
Komşuları kefil
yatar
Manav Konyalı Hüseyin ve Ali,
Mahalle imamı kefil
dükkanında yatar
Yeni Fırun Karib-i Davud Paşa
Şam Halkacı fırunı çelebi
3 neferi
Mahalle imamı kefil
seyyid Hacı Mehmed
K 31
Kassab İbrahim şeriki Mustafa
Komşuları kefil
k 31
K 51
Etmekci Safer usta
Eşicisi 9 nefer
Komşuları kefil
Yine Etmekci zımmi
Ehl-i İslam eşicileri 5
Komşuları kefil
nefer
Kafesci İsmail
Kalfası ve şakirdi 2
Komşuları kefil
nefer, dükkanında
yatarlar
Kahveci Monla Mustafa,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
s.18
K 31
Kassan Halil
Çırağı 1 nefer,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
C 25
Kahveci seyyid İbrahim,
Çukadar Osman ağa kefil
dükkanında yatar
Tütüncü İsmail, dükkanında
Komşuları kefil
yatar
Çınar’da
K 47
Kalaycı İsmail
Kalfası Mustafa,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
K 31
Sebil köşesinde Kassab Ömer
Komşuları kefil
şeriki Mustafa, dükkanında
yatar
Kızgancı kalfası Mehmed
Komşuları kefil
Koca Mustafa Paşa Camii
C 36
Leblebici İsmail
Kalfası Mustafa,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
C6
Leblebici Mahmud,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
K 11
Berber Mehmed
K2
Kalaycı Hasan
Komşuları kefil
Kalfası ve şakirdi 2
Komşuları kefil
nefer, dükkanında
yatar
K 13
Şekerci İsmail
Kalfası ve şakirdi 3
Komşuları kefil
nefer
K5
Helvacı Tulumbacı Ali
Şakirdi 1 nefer
Etmekci fırunında ehl-i
Komşuları kefil
islamdan eşici ma’ tablakar 12
nefer
K 54
Kassab Ahmed, dükkanında
Komşuları kefil
yatar
K 25
Turşucu İbrahim
Kalfası Ömer
Komşuları kefil
Mirahurcu berber seyyid Salih
Kalfası Ali,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
K5
Helvacı Hacı Mustafa
Kalfası ve şakirdi 4
Komşuları kefil
nefer
Bâb-ı Yedikule’de
K 43
Kahveci Hacı seyyid Hasan,
Sandalcı Hacı Osman kefil
dükkanında yatar
K 51
Kalaycı Yusuf
Kafası İsmail,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
Etmekci zımmi
Ehl-i İslam tablakarı
Komşuları kefil
5 nefer
Kahveci kalyoncu Yunus Çavuş,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
Samatya Kapusı dâhilinde
K 15
Kahveci tulumbacı seyyid
Komşuları kefil
Ahmed, dükkanında yatar
K3
Kahveci İsmail odabaşı,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
K 45
Kahveci baş Kara kullukcu
Komşuları kefil
Mustafa, dükkanında yatar
Sığır kasabı Bekir usta
K 31
Şakirdi 1 nefer
Diğer sığır Kassabı Mustafa
Komşuları kefil
Komşuları kefil
şeriki Emin k 31, dükkanında
yatar
K 54
Kahveci İnce Mehmed,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
K 57
Kalaycı Hasan usta
Kalfası ve şakirdi 3
Komşuları kefil
nefer
C 17
Kahveci Mustafa odabaşı
Komşuları kefil
K 25
Helvacı Hacı Ahmed
Şakirdi 1 nefer
Komşuları kefil
Diğer Helvacı usta Hacı
Kalfası ve şakirdi 3
Komşuları kefil
Hüseyin
nefer
Kalaycı Hasan usta
Kalfası ve şakirdi 2
nefer, dükkanında
Komşuları kefil
yatarlar
Ağa Hamamı
K9
Kahvec Saka Ömer,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
K 54
Çörekci Mustafa
Kalfası ve şakirdi 4
Komşuları kefil
nefer, dükkanında
yatarlar
K5
Tütüncü Ali, dükkanında yatar
Komşuları kefil
Sığır Kassabı Ömer karındaşı
Komşuları kefil
Mahmud, dükkanında yatar
K 61
Berber Yunus, dükkanında
Komşuları kefil
yatar
Kassab Mustafa, dükkanında
Komşuları kefil
yatar
Davud Paşa Kapusı dâhilinde Deniz Hamamı karibinde
Kömürciyân 10 nefer
K 51
Cümlesi birbirlerine kefil
Etmekci destegâhi Süleyman
Ehl-i İslam eşicisi 5
nefer
Langa Yeni Kapusı dâhilinde
Kalaycı İbrahim efendi
Kalfası ve şakirdi 3
Komşuları kefil
nefer, dükkanında
yatarlar
K 51
Kömürcü …sı 8 nefer
8 efer
Komşuları kefil
Kömürcü …sında sakin
4 nefer
Komşuları kefil
Kahvec İbrahim, dükkanında
Komşuları kefil
yatar
K 15
Kaymakcı Ali
Komşuları kefil
Mirahur Hamaı kurbünde İgne Bey mahallesi
Kalaycı İbrahim efendi
Kalfası ve şakirdi
Komşuları kefil
2nefer
K 25
Turşucu İbrahim
Kalfası ve şakirdi 2
Komşuları kefil
nefer
K 25
Çörekci Mehmed usta
Kalfası ve şakirdi 8
Komşuları kefil
nefer
K 61
Etmekci fırunı diğer usta
Eşicisi 9 nefer
Komşuları kefil
C 61
Kassab Ali
Komşuları kefil
K 45
Kahveci Ali
Komşuları kefil
Berber Haco Kadri, dükkanında
Komşuları kefil
yatar
K 45
Helvacı seyyid İbrahm
Kalfası ve şakirdi 3
Komşuları kefil
nefer, dükkanında
yatarlar
Kahveci Mustafa tabi-i Ahmed,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
Manav Ömer şeriki İbrahim
K 31
Komşuları kefil
Sığır kasabı usta Emin
Kalfası ve şakirdi 4
Komşuları kefil
nefer
Manav Mustafa
2 nefer, dükkanında
Komşuları kefil
yatarlar
K 61
Manav Ali
Komşuları kefil
s.20
Musallada? …Mescidi karibi
K 35
Kalaycı Mustafa
K 51
Kahveci Süleyman usta,
1 nefer
Komşuları kefil
Komşuları kefil
dükkanında yatar
K 60
Manav Hüseyin ve Yusuf,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
K2
Kassab Ömer usta karındşı
Komşuları kefil
Süleyman tabi-i Ahmed
K2
Etmekci Fırunı seyyid Mustafa
Komşuları kefil
Nışancı Mehmed Paşada
K 25
Simitci seyyid Ahmed ve
2 neferi
Komşuları kefil
Mehmed
K 31
Kassab Abdulah şeriki Halil,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
Kalaycı Mehmed usta
Kalfası ve şakirdi 2
İmam-ı mahalle kefil
nefer, dükkanında
yatarlar
K 25
Leblebici seyyid Halil
C2
Etmekci fırunı İsmail
Sığır kasabı Salih
1 neferi
Komşuları kefil
Komşuları kefil
Çırağı İsmail,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
Manav dükkanı fevkınde
Mahalle imamı kefil
odada kâin Hamal 2 nefer
C2
Kafesci İbrahim
Kalfası 2 nefer,
Komşuları kefil
dükkanında yatarlar
K 51
Bıçakcı Abdullah
Mahalle imamı kefil
K 61
Manav seyyid Osman ve
Komşuları kefil
Abdurrahman ve Numan
Manav seyyid Mehmed
İmam-ı mahalle kefil
karındaşı Mehmed
C 61
Manav Uzun Ali oğlu Hüseyin,
Mahalle imamı kefil
dükkanında yatar
C 65
Etmekci fırunı destegâhı
Eşicileri 5 nefer
Komşuları kefil
Rüstem usta
s.21
muhsine Htun nâm diğer İbrahim Paşa
Kahveci seyyid İbrahim,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
Kayacı Bostani Halil usta
Kalfası ve şakirdi 3
İmam-ı mahalle kefil
nefer
K 71
Berber Ahmed, dükkanında
yatar
İmam-ı mahalle kefil
Berber seyyid İbrahim ve
İmam-ı mahalle kefil
Hasan, dükkanında yatar
K 51
Etmekci fırunında destegâhi
Eşicileri 3 nefer
Komşuları kefil
1 nefer, dükkanında
İmam-ı mahalle kefil
İsmail
K2
Kahveci Hüseyin
yatar
C 67
Kassab Ömer
Çırağı 1 nefer,
İmam-ı mahalle kefil
dükkanında yatar
K 53
Sığır Kassabı İbrahim ve Hasan,
İmam-ı mahalle kefil
dükkanında yatar
Kumkapu dâhilinde
K 58
Çörekci seyyid Mehmed
Kalfası ve şakirdi 8
Komşuları kefil
nefer
C 64
Manav Osman
Küfecisi 2 nefer
Komşuları kefil
Kahveci seyyid Süleyman
Komşuları kefil
Kömürcü Osman karındaşı
Birbirlerine kefil
Feyzullah
Kömürcü Hacı Ali oğlu İbrahim
Birbirlerine kefil
Kömürcü Süleyman şeriki
Birbirlerine kefil
Osman
Kömürcü Ali tabi-i Ali
Birbirlerine kefil
Kadırga Limanı
Kalaycı Bostâni Feyzullah
Kalfası ve şakirdi 2
Komşuları kefil
nefer, dükkanında
yatarlar
Nâlband Osman
Komşuları kefil
Bâli Paşa Çeşmesi kurbünde Çadırcı Ahmed mahallesi
Tütüncü İsmail tabi-i Mehmed
K 25
Kalaycı Osman
Mahalle imamı kefil
Kalfası ve şakirdi 3
Komşuları kefil
nefer
Kadayıfçı Hacı İsmail
1 nefer, dükkanında
İmam-ı mahalle kefil
yatar
Gedik Paşada
Tarakcı Şamil şeriki Abdullah,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
K 49
Tarakcı seyyid Mehmed
Kalfası Hacı …
Tarakcı Tahsin kefil
Manav Veli
Küfecisi 1 nefer,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
Berber Hacı Osman odabaşı,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
Kahveci Ahıskalı Hacı Ali,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
Sığır Kasabı Mehmed,
Komşuları kefil
dükkanında yatar
K 51
Etmekci Osman usta
Eşicisi tablakarı 7
Komşuları kefil
nefer
K1
Çörekci Ali usta
Kalfası ve şakirdi 6
Komşuları kefil
nefer
C 64
Helvacı Hasan
K 45
Turşucu Osman
K 45
Kalaycı Mehmed
Kalfası 1 nefer
Komşuları kefil
Komşuları kefil
Kalfası ve şakirdi 2
Komşuları kefil
nefer
Diva Yolunda Irgad Bâzârında
K 25
Çörekci seyyid Ali
Kalfası ve şakirdi 8 nefer
Komşuları kefil
Berber Halil
Kalfası Hüseyin
Komşuları kefil
K 52
Kassab Mahmud
Kalfası ve şakirdi 2 nefer
Komşuları kefil
K 32
Manav seyyid Hüseyin şeriki
Komşuları kefil
Osman
K 45
Helvacı Ahmed
Kalfası ve şakirdi 2 nefer,
Komşuları kefil
dükkanında yatarlar
Kadayıfçı Antakyalı
Hacı İbrahim, dükkanında
yatar
Komşuları kefil
Kemankeş tepesi cıvarında
Komşuları kefil
Manav Hacı Süleyman,
dükkanında yatar
Tevekkül Hanı kurbünde
Komşuları kefil
Berber Ahmed, dükkanında
yatar
C 64
Kahveci Mehmed, dükkanında
Komşuları kefil
yatar
Kahveci Hacı Ahmed tabi-i
Komşuları kefil
Said, dükkanında yatar
C 64
Manav Mahmud, dükkanında
Komşuları kefil
yatar
…ci Salih usta
Kalfası 1 nefer, dükkanında
Komşuları kefil
yatar
K 54
Çörekci Ali usta
Kalfası ve şakirdi 6 nefer
Komşuları kefil
Okçular Başı
Kassab cebeci Hacı Salih
2 nefer, dükkanında
Komşuları kefil
yatar
Kahveci Hacı Mehmed
1 nefer, dükanında
Komşuları kefil
yatar
C 71
Bakkal seyyid Mehmed
2 nefer, dükkanında
Komşuları kefil
yatar
Etmekci fırunında ehl-i
Komşuları kefil
islamdan 3 nefer
Leblebici Mehmed usta
Kalfası ve şakirdi 3
Birbirlerine kefildirler
nefer
K 52
Leblebici Mehmed
Kalfası ve şakirdi 3
Birbirlerine kefildirler
nefer, dükkanında
yatar
K 52
Leblebici Hasan
Kalfası ve şakirdi 3
nefer, dükkanında
Birbirlerine kefildirler
yatar
Leblebici ..usta
Kalfası ve şakirdi 4
Komşuları kefil
nefer
Kılıçcı Memiş usta
Şakirdi 1 nefer
Birbirlerine kefildirler
Kılıçcı Mehmed usta
Kalfası 2 nefer
Birbirlerine kefildirler
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
680 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content