close

Enter

Log in using OpenID

CS200 Su Soğutma Sistemi (K307000010)

embedDownload
AC/DC TIG KAYNAK MAKÝNELERÝ
SU SOÐUTMA
SÝSTEMÝ
CS200 SU SOÐUTMA
SÝSTEMÝ
CS200 Su Soðutma Sistemi (K307000010)
Teknik Özellikleri
•1 faz 230 Volt 50-60 Hz ile beslenmektedir.
•3m’ lik besleme kablosuna sahip olan ürün, taþýnabilir olup, makineyle birlikte kullaným için
birleþtirme askýlarý bulunmaktadýr.
•Soðutma suyu kapasitesi 4,5 lt’ dir.
•Toplam güç 0,22 kW’ dýr.
•Toplam aðýrlýk (soðutma suyu yokken) 11 kg’ dýr.
•Maksimum basýnç 3,3 bar’ dýr.
•Soðutma suyu maksimum debisi 9 litre/ dakikadýr.
•Soðutma suyu sýcaklýðý +2 ~ +80 C0’ dir.
•ID 180 T AC/DC Pulse, ID 220 T AC/DC Pulse, ID 220 T DC Pulse, INV 160 TH ve yakýnda
piyasaya çýkacak olan MONOTIG 160 ip model TIG Kaynak Makineleri ile uyumludur.
•Su soðutma sistemi kullanýlmasý durumunda tercih edilmesi gereken torç modeli SINTIG
18W-4’ tür. Bu torç su soðutmalý olup S510031211 kodu ile sipariþ edilebilir.
•Ürünün garanti süresi 2 yýldýr. Kurulum hizmeti verilmemektedir
Satýþ Tel: 0212 4111400 Fax: 0212 4111414
Teknik Destek Tel: 0236 2262700 Fax: 0236 2262727
[email protected] oerlikon.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
821 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content