close

Enter

Log in using OpenID

buradan - SEiSMiC Project

embedDownload
SEiSMiC – TÜRKİYE ULUSAL AĞI
Hatay Odak Grup Toplantısı
Prof. Dr. Tüzin Baycan  İstanbul Teknik Üniversitesi
Odak Grup Toplantısı  Hatay, Türkiye  26.06.2014
Bilimde > Toplumsal Sorumluluk
Kentlerde > Karşılıklı Öğrenme
SEiSMiC - Societal Engagement in Science, Mutual Learning in Cities
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
AMAÇLAR
Bilim dünyası ile
«köprü» oluşturmak
toplum
arasında
bir
Kentliler ve kentlerdeki aktörler ile yapısal bir
diyalog ve «karşılıklı öğrenme platformu»
oluşturmak
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
HEDEFLER
 Avrupa kapsamında 10 ülkede Ulusal Ağlar oluşturarak geniş
kapsamda kentsel aktörleri (sivil toplumu) harekete geçirmek,
 Farklı aktör gruplarını bir araya getirerek katılımcı ülkelerde sosyal
yenilikçilik sürecini başlatmak,
 JPI Urban Europe (Kentsel Avrupa Ortak Program Girişimi) için
paydaş katılımının sosyal boyutuna katkı sunmak,
 JPI Urban Europe’un yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde
girişimlerini ve proje sonuçlarını yaymak.
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
SOSYAL YENİLİKÇİLİK NEDİR?
 Sosyal bir ihtiyacı karşılayan
yeni
çözümlerdir (ürünler, hizmetler, modeller,
süreçler vb.).
 Kaynakların daha iyi kullanılmasını ve
kapasitenin geliştirilmesini sağlar.
 Aktörleri toplumsal konulara ve sorunlara
yeni çözümler geliştirme sürecine dahil
eder.
 Bilgi ve kaynak sağlar, sorun çözer, karar
alır ve alınan kararları etkiler.
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
HALKIN SOSYAL YENİLİKÇİLİK SÜRECİNE
KATILMASI NEDEN ÖNEMLİDİR?
 Toplumsal ihtiyaçları daha iyi anlamak için
gereklidir.
 Halk yenilikçi fikirlerin kaynağı olabilir.
 Karmaşık
sorunlara yeni çözümler
bulunmasında farklı düşünceler getirebilir.
 Projelerin ve kararların meşruiyetini artırır.
 Karşı karşıya olunan toplumsal sorunlar
nedeniyle gereklidir.
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
PROJE ORTAĞI ÜLKELER
ALMANYA
İNGİLTERE
AVUSTURYA
İSVEÇ
BELÇİKA
İTALYA
ÇEK CUMHURİYETİ
MACARİSTAN
HOLLANDA
TÜRKİYE
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
BEKLENTİLER
 Çok düzeyli, çok aktörlü, bütünleşik ve kapsayıcı bir yaklaşım
ile araştırma faaliyetlerinin arttırılması,
 Yeni kavramlar ve çözümlerin kabul edilmesi,
 Sosyal yenilikçiliğin güçlendirilmesi,
 Kentsel alanda Avrupa’nın ihtiyaçları, farkındalığı
çözümlerindeki ortaklıklar ve farklılıkların tanımlanması.
ve
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
PROJE SÜRECİ
Avrupa Düzeyi
Ulusal Düzey
Üç Ulusal
Odak
Açılış
Başlama
1. NaNet
2. NaNet
3. NaNet
4. NaNet
Toplantısı
Etkinliği
Çalıştayı
Çalıştayı
Çalıştayı
Çalıştayı
Eyl. 14
Kas. 14
Ara. 14
Ağu. 15
Ara. 15
May. 16
Grubu
Haz. 14
2016
2015
2014
Ulusal Ağların
Uygulanması
Ulusal Ağların
İşlemeye Başlaması
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
ULUSAL AĞ YAPILARI
Avrupa Araştırma ve
Politikaları
Ulusal Ağlar
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
ULUSAL AĞ YAPISI
Ulusal Ağ’lar;
toplum, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları,
gençlik, medya, araştırmacılar ve
politikacıları içeren kent paydaşlarından
oluşmaktadır.
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
ULUSAL AĞ (NaNet) HEDEFLERİ
 Sosyal yenilikçilik içinde en önemli
konuları / sorunları tanımlamak,
 Yaratıcı ve yenilikçi bir diyalog ortamında
karşılıklı öğrenme,
 Yeni fikirler üretmek, ortak aktiviteler
düzenlemek ve somut çıktılar-sonuçlar
üretmek,
 Avrupa düzeyinde sosyal yenilikçiliğin iyi
uygulamalarını derlemek ve paylaşmak.
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
SEiSMiC – TÜRKİYE ULUSAL AĞI
Türkiye Ulusal Ağı’nı oluşturmak için 3 temel çalışma dikkate
alınmıştır:
 İllerin ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sırası
(Kalkınma Bakanlığı, 2011)
 81 Kent 81 Vizyon (Kentsel Vizyon Platformu, 2014)
 Türkiye İllerinin Sürdürülebilirliği Üzerine Araştırma
(Boğaziçi Üniversitesi, 2011)
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRASI
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
ODAK GRUP TOPLANTI TARİHLERİ
İSTANBUL ODAK GRUP TOPLANTISI
: 19 Haziran 2014
MUŞ ODAK GRUP TOPLANTISI
: 24 Haziran 2014
HATAY ODAK GRUP TOPLANTISI
: 26 Haziran 2014
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
HATAY
ODAK GRUP
TOPLANTISI
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
GÜNDEM
13:30
13:40
Açılış ve Gündem
SEiSMiC Projesinin Tanıtımı
1.KISIM – SEiSMiC : Kentlerin Dönüşümü
14:00
16:00
16:30
18:00
 Çalışma Grupları İçinde Tartışma – 60 dakika
 Çalışma Gruplarının Sonuçlarının Tartışılması– 60 dakika
Çay ve Kahve Arası
2.KISIM – SEiSMiC Türkiye Ağı Yapılandırılması
 Çalışma Grupları > Hedef: Fırsat ve İhtiyaçlar - 45 dakika
 Genel Değerlendirme: Özet 45 dakika
Genel Değerlendirme, Gelecek Toplantılar ve Kapanış
Prof.Dr. Tüzin BAYCAN İ T Ü  26/06/2014
Ulusal Ağ Çalıştayı :
18-19 Eylül 2014, İstanbul
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
235
File Size
1 132 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content