close

Enter

Log in using OpenID

Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi Akademik Takvimi

embedDownload
T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
AKADEMİK TAKVİMİ
2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı
I.
DÖNEM
25-28 Ağustos 2014
Derslerin kesinleşerek onaylanması
29 Ağustos 2014
Açılan derslerin ilanı
1-5 Eylül 2014
Kesin Kayıt haftası ve Oryantasyon eğitimleri
1-5 Eylül 2014
Kesin Kaydını yaptıran öğrencilerin *Yabancı Dil Dersi Muafiyet
sınavları
25 Ağustos-19 Eylül 2014
Katkı payı-öğrenim ücretlerinin I. Taksitinin ödenme süresi
01-05 Eylül 2014
Yeni öğrencilerin akademik danışmanlarının atanması
08-14 Eylül 2014
Öğrencilerin Web’de ders kayıtları
15 Eylül 2014
Derslerin Başlaması
15-19 Eylül 2014
Web’de ders kaydının yeniden açılması ve danışman onayları
24-27 Eylül 2014
Ders Bırakma ve Ekleme Süresi
15 Ekim 2014
Mazeretli Ders Kaydı Başvuruları Son Gün
* Bilgisayar Dersi Yeterlik Sınavı
Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Seviye Tespit Sınavı
02 Ocak 2015
Derslerin Bitimi
03 Ocak - 18 Ocak 2015
ARA SINAV HAFTASI
19 Ocak 2015
Ara mazeret sınav Başvurusu son günü
19 Ocak – 01 Şubat 2015
Yarıyıl Tatili
19-23 Ocak 2015
ARA MAZERET SINAV HAFTASI
01 Şubat 2015
Öğretim elemanlarınca ara sınav sonuçlarının
internetten girilmesinin son günü
T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
AKADEMİK TAKVİMİ
II.
DÖNEM
26 Ocak – 6 Şubat 2015
Katkı Payı-Öğrenim ücretlerinin II. Taksitinin ödenme süresi
2 Şubat 2015
Derslerin Başlaması
22 Mayıs 2015
Derslerin Bitimi
23 Mayıs - 14 Haziran 2015
YIL SONU SINAVLARI
17 Haziran 2015
Mezuniyet Töreni
17 Haziran 2015
Öğretim elemanlarınca yıl sonu sınav sonuçlarının internetten
girilmesinin son günü
22 Haziran – 05 Temmuz 2015
BÜTÜNLEME SINAVLARI
07 Temmuz 2015
Öğretim elemanlarınca bütünleme sınav sonuçlarının internetten
girilmesinin son günü
08-13 Temmuz 2015
Tek ders sınav müracaatları
15-24 Temmuz 2015
Tek ders sınavları
28 Temmuz 2015
Tek ders sınav sonuçlarının ÖİDB’ye gönderilmesi
- Yönetmeliğimizin 17. Maddesi gereğince cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
* Amaç Zorunlu yabancı dil ve bilgisayara giriş/temel bilgi teknolojileri ya da muadili olan dersleri bilenleri tespit
etmektir.
Madde 23- Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrencilerden isteyenler, yabancı dil ve bilgisayara giriş/temel bilgi
teknolojileri ya da muadili olan derslerinden akademik takvimde belirlenen tarihte, merkezi olarak yapılan seviye tespit sınavına tabi tutulur.
Sınavların değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin 28. Maddesine göre yapılır. Yabancı dil ve bilgisayara giriş/temel bilgi teknolojileri ya da
muadili olan derslerinden seviye tespit sınavından gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, başvurmaları halinde bu dersler için öğretim
planında öngörülen krediyi kazanmış sayılarak bu dersten muaf tutulur ve puanları başarı puanı olarak kaydedilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
541 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content