close

Enter

Log in using OpenID

Akademik Takvim - Harran Üniversitesi

embedDownload
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI
(Tıp ve Veteriner Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu Hariç)
GÜZ DÖNEMİ
01-05 Eylül 2014
15-17 Eylül 2014
15-17 Eylül 2014
18-19 Eylül 2014
18-22 Eylül 2014
22 Eylül 2014
22 Eylül- 03 Ekim 2014
22 Eylül- 03 Ekim 2014
22 Eylül- 03 Ekim 2014
22 Eylül- 03 Ekim 2014
02 Ocak 2015
5-16 Ocak 2015
19-30 Ocak 2015
09 Şubat-06 Mart 2015
ÖSYM tarafından önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin
kayıtları
Ders kayıtları ve öğrenci katkı paylarının I. taksidinin ödenmesi
Çift Anadal/Yandal başvuruları (Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır.)
Danışman ders kayıt onayları
Kayıt süresi içerisinde mazeretleri nedeniyle yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencilerin
başvuruları
Derslerin Başlaması
Ders Ekleme - Bırakma
Çift Anadal/Yandal kayıtları (Kayıtlar ilgili birimlere yapılacaktır.)
Üniversitemize ilk kez kayıt yapan öğrencilerden ders muafiyet talebinde bulunmak
isteyenlerin başvuruları
Kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin başvuruları
Derslerin sona ermesi
Yarıyıl sonu sınavları
Bütünleme sınavları
Tek Ders sınavları (Başvuru ve sınav tarihleri ilgili birimler tarafından belirlenecektir)
BAHAR DÖNEMİ
09-11 Şubat 2015
12-13 Şubat 2015
12-16 Şubat 2015
16 Şubat 2015
16-27 Şubat 2015
16-27 Şubat 2015
29 Mayıs 2015
01 - 12 Haziran 2015
15 – 26 Haziran 2015
06 Temmuz - 16 Temmuz 2015
Ders kayıtları ve öğrenci katkı paylarının II. taksidinin ödenmesi
Danışman ders kayıt onayları
Kayıt süresi içerisinde mazeretleri nedeniyle yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencilerin
başvuruları
Derslerin Başlaması
Ders Ekleme - Bırakma
Kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin başvuruları
Derslerin sona ermesi
Yarıyıl sonu sınavları
Bütünleme sınavları
Tek Ders sınavları (Başvuru ve sınav tarihleri ilgili birimler tarafından belirlenecektir)
2
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014–2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
1. SINIF
01-05 Eylül 2014
ÖSYM Tarafından Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları
15–17 Eylül 2014
Ders Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi
(Normal Eğitim Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
22 Eylül 2014
1. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
16 Ocak 2015
1. Yarıyıl Derslerinin Sonu
17 Ocak–01 Şubat 2015
Yarıyıl Tatili
02 Şubat 2015
2. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
09–11 Şubat 2015
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
29 Mayıs 2015
2. Yarıyıl Derslerinin Sonu
15–19 Haziran 2015
Final Sınavları
06–10 Temmuz 2015
Bütünleme Sınavları
2. ve 3. SINIFLAR
15–17 Eylül 2014
Ders Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi
(Normal Eğitim Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
15 Eylül 2014
1. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
16 Ocak 2015
1. Yarıyıl Derslerinin Sonu
17 Ocak–01 Şubat 2015
02 Şubat 2015
Yarıyıl Tatili
2. Yarıyıl Derslerinin Başlaması
09–11 Şubat 2015
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
29 Mayıs 2015
2. Yarıyıl Derslerinin Sonu
15–19 Haziran 2015
Final Sınavları
06–10 Temmuz 2015
Bütünleme Sınavları
4. SINIF
08 Eylül 2014
1. Yarıyıl Stajların Başlaması
15–17 Eylül 2014
Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi
(Normal Eğitim Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
16 Ocak 2015
1. Yarıyıl Stajlarının Sonu
17–25 Ocak 2015
Yarıyıl Tatili
19–23 Ocak 2015
1. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
26 Ocak 2015
2. Yarıyıl Stajların Başlaması
09-11 Şubat 2015
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
05 Haziran 2015
2. Yarıyıl Stajların Bitişi
22–26 Haziran 2015
2. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
3
5. SINIF
08 Eylül 2014
1. Yarıyıl Stajların Başlaması
15–17 Eylül 2014
Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi
(Normal Eğitim Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
09 Ocak 2015
1. Yarıyıl Stajlarının Sonu
10–18 Ocak 2015
Yarıyıl Tatili
12–16 Ocak 2015
1. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
19 Ocak 2015
2. Yarıyıl Stajların Başlaması
09-11 Şubat 2015
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
05 Haziran 2015
2. Yarıyıl Stajların Bitişi
15–19 Haziran 2015
2. Yarıyıl Staj Bütünleme Sınavları
01–03 Temmuz 2014
Staj Kayıtları ve Öğrenci Katkı Paylarının I. Taksitinin Ödenmesi
(Normal Eğitim Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
01 Temmuz 2014
Klinik Rotasyonların Başlaması
09–11 Şubat 2015
Öğrenci Katkı Paylarının II. Taksitinin Ödenmesi (Normal Eğitim
Süresini Aşan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
30 Haziran 2015
Klinik Rotasyonların Tamamlanması
6. SINIF
4
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ DÖNEMİ
04-05 Eylül 2014
08-09 Eylül 2014
08 Eylül 2014
15-17 Eylül 2014
18-19 Eylül 2014
18-22 Eylül 2014
22 Eylül 2014
22 Eylül- 03 Ekim 2014
22 Eylül- 03 Ekim 2014
22 Eylül- 03 Ekim 2014
02 Ocak 2015
5-16 Ocak 2015
16 Ocak 2015
19-20 Ocak 2015
26-27 Ocak 2015
19-30 Ocak 2015
09 Şubat-06 Mart 2015
5.sınıf (İntörn) öğrencileri ders kayıtları
5.sınıf (İntörn)öğrencileri için ders kayıt onayları
5.sınıf (İntörn)öğrencileri için derslerin başlaması
1.,2.,3., ve 4. sınıflar için ders kayıtları
1.,2.,3., ve 4. sınıflar için danışman ders kayıt onayları
1.,2.,3. Ve 4. sınıflar için kayıt süresi içerisinde mazeretleri
nedeniyle yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencilerin başvuruları
1.,2.,3. ve 4. sınıflar için derslerin başlaması
1.,2.,3., ve 4. sınıflar için Ders Ekleme - Bırakma
Üniversitemize ilk kez kayıt yapan öğrencilerden ders muafiyet
talebinde bulunmak isteyenlerin başvuruları
Kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin
başvuruları
1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri için derslerin sona ermesi
1.,2.,3. ve 4. sınıflar için Yarıyıl sonu sınavları
İntörn Eğitimi derslerinin sona ermesi
İntörn Eğitimi Yarıyıl Sonu Sınavı
İntörn Eğitimi Bütünleme Sınavı
1.,2.,3. ve 4. sınıflar için Bütünleme sınavları
Tek Ders sınavları (Başvuru ve sınav tarihleri ilgili birimler
tarafından belirlenecektir)
BAHAR DÖNEMİ
29-30 Ocak 2015
5. sınıf (İntörn) öğrencileri için ders kayıtları
02-03 Şubat 2015
02 Şubat 2015
09-11 Şubat 2015
12-13 Şubat 2015
12-16 Şubat 2015
5.sınıf (İntörn) öğrencileri için ders kayıt onayları
5. sınıf (İntörn) öğrencileri için derslerin başlaması
1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri için ders kayıtları
1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri için danışman ders kayıt onayları
Kayıt süresi içerisinde mazeretleri nedeniyle yarıyıl kaydını
yenilemeyen öğrencilerin başvuruları
1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri için derslerin başlaması
1.,2.,3. ve 4. sınıflar için Ders Ekleme - Bırakma
Kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin
başvuruları
1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri için derslerin sona ermesi
1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri için Yarıyıl sonu sınavları
İntörn Eğitimi Derslerini sona ermesi
İntörn Eğitimi Yarıyıl sonu sınavı
İntörn Eğitimi Bütünleme sınavı
Bütünleme sınavları
Tek Ders sınavları (Başvuru ve sınav tarihleri ilgili birimler
tarafından belirlenecektir)
16 Şubat 2015
16-27 Şubat 2015
16-27 Şubat 2015
29 Mayıs 2015
01 - 12 Haziran 2015
12 Haziran 2015
15-16 Haziran 2015
22-23 Haziran 2015
15 – 26 Haziran 2015
29 Haziran - 17 Temmuz 2015
5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2014 - 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
1-5 Eylül 2014
8-12 Eylül 2014
GÜZ DÖNEMİ
ÖSYM tarafından Önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler için
dilekçe kabulü
Yüksek lisans öğrencileri için dilekçe kabulü
15 Eylül 2014
Düzey belirleme sınavı
17 Eylül 2014
Yeterlilik sınavı
19 Eylül 2014
Kurlara göre sınıf ve materyal ilanı
22 Eylül 2014
Derslerin başlaması
31 Ekim 2014
1. Arasınav
2 Ocak 2015
2. Arasınav
2 Ocak 2015
Derslerin sona ermesi
16 Şubat 2015
BAHAR DÖNEMİ
Derslerin başlaması
3 Nisan 2015
3. Arasınav
29 Mayıs 2015
4. Arasınav
29 Mayıs 2015
Derslerin sona ermesi
1 Haziran 2015
Yeterlilik sınavına girecek öğrencilerin açıklanması
8 Haziran 2015
Yeterlilik sınavı (yazılı)
9 Haziran 2015
Yeterlilik sınavı (sözlü)
12 Haziran 2015
Yeterlilik sınavı sonuçlarının açıklanması
6
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARI YILI
Ders Kayıtları ve öğrenci katkı paylarının I. taksidinin ödenmesi
15-17 Eylül 2014
Danışman Ders Kayıt Onayları
18-19 Eylül 2014
Kayıt süresi içinde mazeretleri nedeniyle yarıyıl kaydını yenilemeyen
öğrencilerin başvuruları
18-22 Eylül 2014
Derslerin başlaması
22 Eylül 2014
22 Eylül- 03 Ekim 2014
Ders Ekleme- Bırakma
Yeni kayıt yapan öğrencilerin ders muafiyet talebinde bulunmak
isteyenlerin başvuruları
Kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin başvuruları
Seminer konusunun son bildirim tarihi
Doktora yeterlik sınavı için başvuru dönemi
Ara Sınavlar
Seminer sunum tarihleri
Derslerin sona ermesi
Yarıyıl Sonu (Final) sınavları
22 Eylül- 03 Ekim 2014
22 Eylül- 03 Ekim 2014
31 Ekim 2014
Ekim 2014
10-21 Kasım 2014
31 Aralık 2014- 02 Ocak 2015
02 Ocak 2015
05-16 Ocak 2015
BAHAR YARI YILI
Ders Kayıtları ve öğrenci katkı paylarının II. taksidinin ödenmesi
Danışman Ders Kayıt Onayları
09-11 Şubat 2015
12-13 Şubat 2015
Kayıt süresi içinde mazeretleri nedeniyle yarıyıl kaydını yenilemeyen
öğrencilerin başvuruları
12-16 Şubat 2015
Derslerin başlaması
Ders Ekleme - Bırakma
Kayıt dondurma talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin başvuruları
Seminer konusunun son bildirim tarihi
Doktora yeterlik sınavı için başvuru dönemi
Ara Sınavlar
Seminer sunum tarihleri
Derslerin sona ermesi
Yarıyıl Sonu (Final) sınavları
16 Şubat 2015
16-27 Şubat 2015
16-27 Şubat 2015
20 Mart 2015
Nisan 2015
06-17 Nisan 2015
27-29 Mayıs 2015
29 Mayıs 2015
01-12 Haziran 2015
Açıklama: “Uzmanlık Alan” dersi öğrencinin azami öğrenim süresine kadar kayıt yaptırdığı dönemlerde devam eder.
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
193 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content