close

Enter

Log in using OpenID

BAFRA SMAL AHISKALI MESLEK EĞTM MERKEZ OKUL

embedDownload
BAFRA İSMAİL AHISKALI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
OKUL-AİLE BİRLİĞİ DENETİM KURULU
MAYIS 2014 / EKİM 2014 TARİHLERİ ARASI FAALİYET İNCELEME RAPORU
Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği Denetleme Kurulu
olarak 02/05//2014 Cuma günü Saat: 15:00’te toplanarak yönetim kurulunun çalışmaları ve
evrakları denetlenmiş ve aşağıdaki denetim kurulu raporu hazırlanmıştır.
1) Okul aile birliği yönetmeliğinin 14. maddesi gereği denetleme kurulumuz, yönetim kurulu
faaliyetlerini denetlemiş ve yapılan denetimlerde, mevzuata uygun dosya ve defterlerin
tutulduğu, usulüne uygun kararların alındığı ve elle karar defterine yazıldığı görülmüştür.
2) Yönetim kurulunca toplanılan gelirlerin, usulüne uygun bir şekilde kayıt altına alındığı ve
birliğin banka hesabına yatırıldığı, tutulması gereken defterlere işlendiği görülmüştür.
3) Yapılan harcamaların fatura karşılığında yapıldığı ve fatura kayıtlarının işlenildiği, yapılan
tüm gelir-gider işlemlerinin TEFBİS modülüne girildiği, her türlü satın alınan mallar için
yönetim kurulu kararı alındığı görülmüştür.
4) MAYIS 2014 / EKİM 2014 tarihleri arası gelirler ve yapılan harcamalara ilişkin hesap
özeti aşağıya çıkarılmıştır.
Dönem başı devreden :5.618.3 TL
Dönem içi gelir
:14.547,52 TL
Dönem içi gider
: 13.404 TL
Banka mevcudu
: 6.761,82 TL
5)İş bu Denetim Kurulu Faaliyet İnceleme Raporu aşağıda imzaları bulunan denetim kurulu
üyelerince imza altına alınmıştır.24/10/2014 Cuma Saat: 16:30
Başkan
HASAN YILMAZ
Öğretmen
DENETİM KURULU
Üye
HARUN ÜNVER
Öğretmen
Üye
SEMİHA YILMAZ
Veli
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
22 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content