close

Enter

Log in using OpenID

Avrupa LMD Sistemi - Lycée Français Pierre Loti

embedDownload
LYCEE PIERRE LOTI
Bakalorya sonrası Fransa’da eğitim
Lycée Pierre Loti – Fransa’da yüksek öğrenim
Avrupa’da yüksek öğrenim sistemi
Avrupa L M D Sistemi
• Tüm Avrupa ülkelerinde geçerli eğitim şeması
• Diplomaların tanınırlığı
• ECTS Avrupa Kredi Transfer Sistemi – Amerikan Kredili Sistemi’nden
farklı
180 ECTS
5
300 ECTS
480 ECTS
Lycée Pierre Loti – Fransa’da yüksek öğrenim
Yüksek öğrenim kurumları
83 üniversite
224 mühendislik okulu
220 işletme ve ticaret okulu
120 sanat okulu
20 mimarlık okulu
3 000 diğer okul ve enstitü (paramedik, turizm, spor, moda, tasarım)
4
Lycée Pierre Loti – Fransa’da yüksek öğrenim
Üniversiteler
Fransa’da 83 devlet üniversitesi bulunmaktadır.

Üniversitelerde 3 yıl lisans, 2 yıl master ve 3 yıl doktora eğitimi
verilir.

Mimarlık, mühendislik gibi özel uzmanlık eğitimi gerektiren
alanlarda üniversitelerin diploma verme yetkisi yoktur.

Universitelere kayıt olmak için Bakalorya diploması gerekir.

Üniversitelere kabul APB (Admission Post Bac) üzerinden yapılır.
(Merkezi Sistem)

Fransa’da lisans eğitimine kabul edilmiş öğrencilerin üniversiteye
kayıtları direkt üniversitenin web sitesinden yapılır.

Üniversitede verilen diplomalar tamamen devlet garantisi
altındadır.
7
Lycée Pierre Loti – Fransa’da yüksek öğrenim
Tıp Eğitimi
PACES Sağlık Bilimleri ortak eğitim yılı (1 yıldır)
(Tıp, Diş hekimliği, Eczacılık, Ebelik)
1.Yıl sonu baraj sınavında başarı oranı sadece %15- % 20 dir.
Tıp eğitiminin geçerli sayılması:
Her sınav Numerus Clausus’a (yıllık değişmez boş yer sayısına uygun bir
sıralama belirler. Buna göre eğitime devam edilip edilmeyeceği bu
yöntemle elde edilen sıralamaya bağlıdır. PACES sadece bir kez tekrar
edilebilir.
Tıp Eğitimi Üniversitelerde yapılır. Kayıt olabilmek için Bakalorya
yeterlidir. Bazı Üniversiteler son derece seçicidir.
Kayıtlar APB (Admission Post Bac ) üzerinden yapılır.
Lycée Pierre Loti – Fransa’da yüksek öğrenim
‘Grandes écoles’ler
‘Grandes écoles’ler bir çok özel ve devlet kurumundan oluşur:
 Mühendislik okulları (Polytechnique, Centrale, INSA)
 ‘Ecoles Normales Supérieures (ENS)’
 Siyasi bilim enstitüleri (SciencesPo)
 Ticaret ve işletme okulları (HEC, ESSEC, ESCP, EDHEC)
 Veterinerlik okulları
8


‘Grandes écoles’lerde 285 000 öğrenci eğitim görmektedir.
Bu okullara Bakalorya sonrası girilebilir ve eğitim süresi 5 yıldır.

CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles):
 Bu okullara bakalorya sonrası girilebilir, dersler lise bünyesinde
gerçekleşir. Bunlar bilimsel hazırlık sınıflarıdır ve ‘Grandes
écoles’lere 2 yıllık bir eğitimle talebeler hazırlanır. Bu eğitim
çok seçicidir ve sonunda sınav ve dosya üzerinden Grandes
écoles’lere kabul edilirler.
Lycée Pierre Loti – Fransa’da yüksek öğrenim
Mühendislik okulları
 Mühendislik eğitimi 5 yıldır.
 Mastır derecesi ile mezun olunur.
2 yıllık bilimsel hazırlık eğitiminden sonra öğrenciler 3 yıllık
mühendislik eğitimi alırlar ve bu eğitimlerini stajlarla tamamlarlar.
Bu 2 yıllık hazırlık eğitimi liselerde olabildiği gibi bazı mühendislik
okullarının bünyesinde de verilmektedir.
 Lise sonrası mühendislik okullarına giriş
 Dosya ile kabul (notlar, motivasyon mektubu, tavsiye
mektubu) (INSA, ENI, ENSTBB) v.s
 Sınav ile kabul (Concours Geipi-Polytech, Archimed,
Fesic )
 Bilimsel hazırlık sınıfı sonrası mühendislik okullarına giriş
 Sınav ile giriş (Ecole Polytechnique, Mines/Ponts,
Centrale/Supélec, v.s)
 Lise sonrası 2 veya daha fazla yıllık yüksek öğrenimden
sonra mühendislik okullarına giriş
 Dosya veya sınav ile giriş
Lycée Pierre Loti – Fransa’da yüksek öğrenim
CampusFrance – Fransa’da yüksek öğrenim
Mimarlık eğitimi
Fransa’da mimarlık eğitimi 3 aşamadan oluşur:
1. Aşama : Lisans derecesi (3 yıl)
 Mimarlık eğitimi diploması
2. Aşama : Mastır derecesi (2 yıl)
 Mimarlık Devlet diploması (Mimar olarak çalışma
yetkisi)
3. Aşama : Bir kaç seçenek
 HMONP « Habilitation à la Maitrise d’Œuvre en Nom Propre »
(1 yıl) (inşaat ruhsatı alabilme-kendi adına imza yetkisi) veya
3 yıllık iş deneyiminden sonra
 Uzmanlık Mastırları (1 ila 2 yıl arası)
 Doktora (3 yıl)
Biri özel (ESA) biri mühendislik okulu (INSA Strasbourg) olmak
üzere toplam 22 okul mimarlık diploması vermektedir.
Lycée Pierre Loti – Fransa’da yüksek öğrenim
Okullar ve uzmanlık enstitüleri
Üniversiteler ve ‘Grandes écoles’ler dışında, 3 000’den fazla devlet ya da
özel eğitim kurumunda belirli sektörlere yönelik eğitim programları
mevcuttur:
 Sinema, görsel işitsel sektör.
 Sanat okulları: Moda, tasarım, iç mimarlık, grafik, animasyon.
 Turizm, aşçılık, ve bunun gibi uzmanlaşmış okul ya da enstitüler.
9

Bu kurumlar devlet diploması ya da kuruma ait diploma veya sertifika
verirler.

Eğitim süresi 2 ila 5 yıl arasındadır.

Bu okullara kabuller sınavla ya da dosya üzerinden yapılır .
Lycée Pierre Loti – Fransa’da yüksek öğrenim
Meslek Diplomaları
Yüksek Teknisyen Brövesi (BTS)
Bakalorya sonrası 2 yıllık eğitimdir.
Süreç ve Kabul Koşulları:
Lise Son sınıfta başvuru yapılır, seçilecek BTS tercihen hazırlanılan Bakalorya’nın bölümü/uzmanlık konusuyla uyumlu
olmalıdır.
(APB) Online Bakalorya öncesi başvuru http://www.admission-postbac.fr web sitesinden yapılır.
Eğitimin geçerli sayılması:
Değerlendirme bir final sınavıyla gerçekleşir.
Öğrenci 2 yıl süresince hocalar tarafından devamlı değerlendirmeye tabii tutulur.
1. sınıfta elde edilen notlar 2. sınıfa geçişte belirleyicidir.
Teknik Üniversite Diploması (DUT)
Bakalorya sonrası Üniversite bünyesinde bulunan Teknoloji Enstitüsü’nde (IUT) gerçekleştirilen 2 yıllık bir eğitimdir.
Süreç ve Kabul Koşulları:
Genellikle adaylar başvuru dosyalarına göre seçilir.
Öğrenim yapısı:
IUT’de öğrenciler üniversitenin avantajlarından faydalanmalarının yanı sıra daha ilgili bir eğitim kadrosu ve daha küçük bir
öğrenci grubuyla çalışma olanağı da bulabiliyorlar. Farklı uzmanlık sahalarında ve çeşitli sektörlerde geçerli olan 24 eğitim
alanı sunan 115 IUT’nin 658 DUT’si bulunuyor. Eğitim yurt dışında da gerçekleştirilebilecek bir staj dönemi içeriyor.
9
Eğitimin geçerli sayılması:
DUT seviye tespit (değerlendirme) sınavları prensibi üzerine kuruludur.
Her sömestre bilgiler kontrol edilir/gözden geçirilir.
DUT her sömestre 30 kredi olmak üzere 120 kredi verir.
Pratik Bilgiler
Ortalama kiralar
Paris: 600€ > 800€
Paris dışı: 300€ > 700€
Üniversite yurdu: 150€ > 350€
Bütün öğrenciler kira yardımından faydalanabilirler
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Yardım miktarı: 50€ > 200€
Vize başvurusu

Vize başvurusu ikamet edilen şehrin konsolosluğuna yapılır.

Başvuru öğrenci yerleştirildiğine dair belgeyi alır almaz yapılmalıdır.

Okula kayıt yapılır yapılmaz vize için hangi belgelerin gerektiği öğrenilmelidir.

Campus France sitesinden gerekli bilgiler alınabilir.
Eğitim masrafları:
Fransa’da Yüksek Öğrenim Kurumları’na yıllık harç masrafları devlet tarafından belirlenir.
2012-2013 yılı için:
Lisans öğrencileri için 181 €
Mastır öğrencileri için 250 €
Doktora öğrencileri için 380 €
Mühendislik öğrencileri için 596 €
Bu rakamlara özel vergiler, bazı programlar için ise zorunlu öğrenci sosyal sigorta katkı payı da eklenir.
18
Özel okullar paralıdır. (Ticaret ve bazı mühendislik okulları gibi). Her okulun fiyatı farklıdır. Bu rakamlar yaklaşık 2 000€
ile 30 000 € arasında değişmektedir.)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 027 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content