close

Enter

Log in using OpenID

Basın Açıklaması

embedDownload
BASIN BÜLTENİ
Bilindiği gibi, 2013 yılı vergilendirme dönemine ilişkin Kurumlar Vergisine tabi
olan Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek veya
Vakıflara ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları tarafından verilen Kurumlar Vergisi
Beyannamesi verme süresi 29 Nisan 2014 Salı günü itibarıyla sona ermiştir.
2013 vergilendirme dönemine ilişkin olarak 2014 yılı Nisan ayında Kurumlar Vergisi
beyannamesi veren mükelleflerimizden tahakkuk eden vergilerin büyüklüğüne göre ilk
100 sırada yer alan mükelleflerin beyanname bilgileri; aynı dönemde ilimiz bazında alınan
yıllık beyanname sayıları, bu beyannamelerin matrahları toplamı ve tahakkuk eden Kurumlar
Vergisi toplamlarına ilişkin bilgiler açısından aşağıda gösterilmiştir.
Vergi Dairesi Başkanlığımızca kuruluşumuzdan itibaren kayıtdışı ekonominin
önlenmesine yönelik olarak sivil toplum örgütleri, odalarımız ve mükelleflerimizle yapmış
olduğumuz çalışmalar, bilgilendirmeler ve dahası mükelleflerimizin gönüllü uyuma göstermiş
oldukları ilgi nedeniyle kurumlar vergisi beyannameleri sayısında artışlar sağlanmıştır.
A. Kurumlar Vergisi Performansı
1. Beyanname açısından
2011-2012 ARTIŞ
BEYANNAME SAYISI
KURUMLAR
VERGİSİ
2012-2013 ARTIŞ
2011
2012
2013
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
24.699
26.368
25.295
1.669
7%
-1.073
-4%
Buna göre, alınan beyanname sayısı 2011 vergilendirme döneminde 24.699 adet iken
2012 vergilendirme döneminde 26.368 adet, 2013 vergilendirme döneminde ise 25.295
adettir.
Alınan beyanname sayısında, 2012 vergilendirme döneminde %7 artış, 2013
vergilendirme döneminde ise % 4 düşüş olmuştur.
2. Beyan edilen vergiye tabi gelir matrah ve tahakkuk eden vergi açısından
- 2011 vergilendirme dönemine ait 2012 yılı Nisan ayında Kurumlar vergisi beyannameleri ile
beyan edilen 1.787.912.081.-TL toplam matrah üzerinden 353.643.729.TL,
- 2012 vergilendirme dönemine ait 2013 yılı Nisan ayında Kurumlar vergisi beyannameleri ile
beyan edilen 2.130.338.131.-TL toplam matrah üzerinden 413.895.193.TL,
- 2013 vergilendirme dönemine ait 2014 yılı Nisan ayında Kurumlar vergisi beyannameleri ile
beyan edilen 2.067.327.927.-TL toplam matrah üzerinden 404.693.371.TL,
Kurumlar vergisi tahakkuk etmiştir.
a.Matrah açısından
BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ
GELİR (MATRAH) TOPLAMI
KURUMLAR
VERGİSİ
2011-2012 ARTIŞ
2012-2013 ARTIŞ
2011
2012
2013
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
1.787.912.081
2.130.338.131
2.067.327.927
342.426.050
19%
-63.010.204
-3%
Beyan edilen toplam matraha göre; 2012 vergilendirme döneminde %19 artış
sağlanırken, 2013 vergilendirme döneminde % 3 düşüş olmuştur.
b.Tahakkuk Eden Vergi Açısından
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN)
VERGİ TOPLAMI
KURUMLAR
VERGİSİ
2011-2012 ARTIŞ
2011-2012 ARTIŞ
2011
2012
2013
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
353.643.729
413.895.193
404.693.371
60.251.464
17%
9.201.822
-2%
Toplam tahakkuk tutarına göre, 2012 vergilendirme döneminde %17 artış
sağlanırken, 2013 vergilendirme döneminde % 2 düşüş olmuştur.
3. İlimizde tahakkuk eden kurumlar vergisi sıralamasına göre ilk üç sırada
yer alan mükelleflerimiz;
- Birinci olan mükellefimiz adının açıklanmasını istememiştir.
- Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. 52.268.982.-TL matrah, 9.409.708.-TL tahakkuk
eden kurumlar vergisi ile ikinci,
- Gitaş Turizm Tic.İnş.Taah.San.A.Ş. 39.891.282.-TL matrah, 5.511.077.-TL
tahakkuk eden kurumlar vergisi ile üçüncü,
olmuşlardır.
Bilindiği gibi, vergi sistemimiz beyan esasına dayanmaktadır. Yukarıda açıkladığımız
matrah ve bu matrahlar üzerinden tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı mükelleflerimiz
tarafından gönüllü ve rızaen beyan edilmiş rakamlardır. Ödedikleri vergilerle, bu ülkenin
imarında, yapısında, yolunda, köprüsünde, vatandaşlarımızın almış olduğu kamu
hizmetlerinde “adı” olan mükelleflerimiz vatan sevgisini ispat etmiş ve her şeyden önce daha
müreffeh, güvenli, huzurlu ve barış dolu bir ülkenin imarına ve çocuklarımıza aktarma
görevini de yapmış olmalarından dolayı sonsuz minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Bu sevgi ve
sorumluluk duygusu yüksek milletin bir ferdi olmak en büyük zenginlik ve gurur kaynağımız
olmaktadır.
Bir kez daha tekrar ederek, bir arada ve insanca yaşamanın temel gerekleri olan ve
çağdaş Devlet tarafından sağlanması gereken eğitim, sağlık, adalet ve emniyet gibi zorunlu
kamu harcamalarının vergiden karşılandığı bilinciyle vergilerini gönüllü olarak beyan eden ve
ödeyen tüm mükelleflerimize sonsuz şükranlarımızı sunarız.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Halil AKCA
Vergi Dairesi Başkan V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
141 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content