close

Enter

Log in using OpenID

Basın Açıklaması

embedDownload
BASIN BÜLTENİ
Bilindiği gibi 2013 yılı vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesi verme süresi 28 Mart 2014 Cuma günü itibarıyla sona ermiştir.
2013 vergilendirme dönemine ilişkin olarak 2014 yılı Mart ayında Yıllık Gelir
Vergisi beyannamesini veren mükelleflerimizden ilk 100 sırada yer alan mükelleflerin
beyanname bilgileri; aynı dönemde ilimiz bazında alınan yıllık beyanname sayıları, bu
beyannamelerin matrahları toplamı ve tahakkuk eden gelir vergisi toplamlarına ilişkin bilgiler
aşağıda gösterilmiştir.
Vergi Dairesi Başkanlığımızca kuruluşumuzdan itibaren kayıtdışı ekonominin
önlenmesine yönelik olarak yapmış olduğumuz çalışmalar, bilgilendirmeler ve
mükelleflerimizin gönüllü uyuma göstermiş oldukları ilgi nedeniyle yıllık gelir vergisi
beyannameleri sayısında artışlar sağlanmıştır.
A. Gelir Vergisi Performansı
1. Beyanname açısından
BEYANNAME SAYISI
Vergilendirme
Dönemi
YILLIK
GELİR
VERGİSİ
2011-2012 ARTIŞ
2012-2013 ARTIŞ
2011
2012
2013
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
72.077
76.273
79.029
4.196
6%
2.756
4%
Buna göre, alınan beyanname sayısı, 2011 vergilendirme döneminde 72.077 adet iken
2012 vergilendirme döneminde ise 76.273 adede, 2013 vergilendirme döneminde ise 79.029
adede ulaşmıştır.
Alınan beyanname sayısında 2012 vergilendirme döneminde %6, 2013 vergilendirme
döneminde de % 4 artış olmuştur.
2. Beyan edilen vergiye tabi gelir matrah ve tahakkuk eden vergi açısından
- 2011 vergilendirme dönemine ait 2012 yılı Mart ayında gelir vergisi beyannameleri
ile beyan edilen 736.190.196.-TL toplam matrah üzerinden 175.844.203.-TL,
- 2012 vergilendirme dönemine ait 2013 yılı Mart ayında gelir vergisi beyannameleri
ile beyan edilen 791.997.419.-TL toplam matrah üzerinden 189.466.813.-TL,
- 2013 vergilendirme dönemine ait 2014 yılı Mart ayında gelir vergisi beyannameleri
ile beyan edilen 904.930.433.-TL toplam matrah üzerinden 220.881.109.-TL,
gelir vergisi tahakkuk etmiştir.
a.Matrah açısından
BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ
GELİR (MATRAH) TOPLAMI
Vergilendirme
Dönemi
YILLIK
GELİR
VERGİSİ
2011-2012 ARTIŞ
2012-2013 ARTIŞ
2011
2012
2013
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
736.190.196
791.997.419
904.930.433
55.807.223
8%
112.933.014
14%
Beyan edilen toplam matraha göre; 2012 vergilendirme döneminde %8, 2013
vergilendirme döneminde % 14 artış sağlanmıştır.
b.Tahakkuk Eden Vergi Açısından
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN)
VERGİ TOPLAMI
Vergilendirme
Dönemi
YILLIK
GELİR
VERGİSİ
2011
175.844.203
2012
2013
189.466.813 220.881.109
2011-2012 ARTIŞ
2012-2013 ARTIŞ
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
13.622.610
8%
31.413.296
17%
Toplam tahakkuk tutarına göre, 2012 vergilendirme döneminde %8, 2013
vergilendirme döneminde ise % 17 artış sağlanmıştır.
3. İlimizde tahakkuk eden gelir vergisi sıralamasına göre ilk üç sırada yer
alan mükelleflerimiz;
- Sayın, Ramazan AKPINAR 5.924.142.-TL matrah 2.066.295.-TL tahakkuk eden
gelir vergisi ile birinci,
- Sayın, Necmi ÇAKICI 4.145.102.-TL matrah, 1.443.631.-TL tahakkuk eden gelir
vergisi ile ikinci,
- Sayın, Yılmaz TURGAN 3.449.517.-TL matrah, 1.200.176.-TL tahakkuk eden
gelir vergisi ile üçüncü,
olmuşlardır.
B. Gayrimenkul Sermaye İradı Performansı
Vergi Dairesi Başkanlığımızca Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) elde eden
mükelleflerimize yönelik olarak yapmış olduğumuz çalışmalar, bilgilendirmeler ve dahası
mükelleflerimizin gönüllü uyuma göstermiş oldukları ilgi nedeniyle alınan beyanname
sayısında artışlar sağlanmıştır.
1. Beyanname açısından
BEYANNAME SAYISI
2011-2012 ARTIŞ
2012-2013 ARTIŞ
Vergilendirme Dönemi
2011
2012
2013
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
YILLIK GELİR VERGİSİ
(GMSİ)
39.388
46.025
44.040
6.637
17%
-1.985
-4%
Buna göre, alınan beyanname sayısı; 2011 vergilendirme döneminde 39.388 adet
iken 2012 vergilendirme döneminde ise 46.025 adede, 2013 vergilendirme döneminde ise
44.040 adettir.
Alınan beyanname sayısında, 2013 yılında %17 artış, 2014 yılında ise % 4 düşüş
olmuştur.
2. Beyan edilen vergiye tabi gelir matrah ve tahakkuk eden vergi açısından
- 2011 vergilendirme dönemine ait 2012 yılı Mart ayında gelir vergisi beyannameleri
ile beyan edilen 354.160.547.- TL toplam matrah üzerinden 79.243.362.-TL,
- 2012 vergilendirme dönemine ait 2013 yılı Mart ayında gelir vergisi beyannameleri
ile beyan edilen 416.441.972.- TL toplam matrah üzerinden 93.790.086.-TL,
- 2013 vergilendirme dönemine ait 2014 yılı Mart ayında gelir vergisi beyannameleri
ile beyan edilen 468.541.711.- TL toplam matrah üzerinden 108.164.380.-TL,
gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
a.Matrah açısından
Beyan Edilen Vergiye Tabi
Gelir (MATRAH) Toplamı
Vergilendirme
Dönemi
YILLIK
GELİR
VERGİSİ
(GMSİ)
2011
354.160.547
2012
2011-2012 ARTIŞ
2013
416.441.972 468.541.711
2012-2013 ARTIŞ
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
62.281.425
18%
52.099.739
13%
Beyan edilen toplam matraha göre; 2012 vergilendirme döneminde %18, 2013
vergilendirme döneminde % 13 artış sağlanmıştır.
b.Tahakkuk Eden Vergi Açısından
HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN)
VERGİ TOPLAMI
Vergilendirme
Dönemi
YILLIK
GELİR
VERGİSİ
(GMSİ)
2011-2012 ARTIŞ
2012-2013 ARTIŞ
2011
2012
2013
MİKTAR
ORAN
MİKTAR
ORAN
79.243.362
93.790.086
108.164.380
14.546.724
18%
14.374.294
15%
Toplam tahakkuk tutarında ise; 2012 vergilendirme döneminde %18 ve 2013
vergilendirme döneminde ise % 15 artış sağlanmıştır.
3. İlimizde tahakkuk eden Gayrimenkul Sermaye İradı sıralamasına göre
ilk üç sırada yer alan mükelleflerimiz;
- Sayın, Mehmet Zeki TAŞÇI 1.429.259.-TL matrah 493.086.-TL tahakkuk eden
gelir vergisi ile birinci,
- İkinci olan mükellefimiz adının açıklanmasını istememiştir.
- Sayın, Harika KURT 1.026.247.-TL matrah, 352.031.-TL tahakkuk eden gelir
vergisi ile üçüncü,
olmuşlardır.
Bilindiği gibi, vergi sistemiz beyan esasına dayanmaktadır. Yukarıda açıkladığımız
matrah ve bu matrahlar üzerinden tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı mükelleflerimiz
tarafından gönüllü ve rızaen beyan edilmiş rakamlardır.
Dolayısıyla, bir arada ve insanca yaşamanın temel gerekleri olan ve çağdaş Devlet
tarafından sağlanması gereken eğitim, sağlık, adalet ve emniyet gibi zorunlu kamu
harcamalarının vergiden karşılandığı bilinciyle, vergilerini gönüllü olarak beyan eden ve
ödeyen tüm mükelleflerimize sonsuz şükranlarımızı sunarız.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Halil AKCA
Vergi Dairesi Başkan V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content